Вид на предупрежденията:  
Покажи:  

За повече информация:
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

Предупреждения за опасни явления: Естония

Съобщения за предупреждения - Подробна информация за предупрежденията можете да намерите в съобщенията за всеки район. Изберете съответния район.

Harjumaa
До 08.03.2021 19:58 CET
Вятър (Жълто)
7.03 põhja- ja loodetuul rannikul 10-15, puhanguti kuni 21 m/s. Paiguti tuiskab. Teedel on libedust! Mar 7 north, northwest wind on coast 10-15, in gusts up to 21 m/s. Locally drifting snow. Roads are slippery! 
До 08.03.2021 19:58 CET
Сняг/Поледица (Жълто)
7.03 põhja- ja loodetuul rannikul 10-15, puhanguti kuni 21 m/s. Paiguti tuiskab. Teedel on libedust! Mar 7 north, northwest wind on coast 10-15, in gusts up to 21 m/s. Locally drifting snow. Roads are slippery! 
Hiiumaa
До 08.03.2021 19:58 CET
Вятър (Жълто)
7.03 põhja- ja loodetuul rannikul 10-15, puhanguti kuni 21 m/s. Paiguti tuiskab. Teedel on libedust! Mar 7 north, northwest wind on coast 10-15, in gusts up to 21 m/s. Locally drifting snow. Roads are slippery! 
До 08.03.2021 19:58 CET
Сняг/Поледица (Жълто)
7.03 põhja- ja loodetuul rannikul 10-15, puhanguti kuni 21 m/s. Paiguti tuiskab. Teedel on libedust! Mar 7 north, northwest wind on coast 10-15, in gusts up to 21 m/s. Locally drifting snow. Roads are slippery! 
Ida-Virumaa
До 08.03.2021 19:44 CET
Вятър (Жълто)
Teeolud on keerulised. 8.03öö hakul rannikul põhja- ja kirdetuul puhanguti kuni 16 m/s. Paiguti tuiskab. Difficult road conditions. Mar 8 before midnight on coast north, northeast wind in gusts up to 16 m/s. Locally drifting snow. 
До 08.03.2021 19:44 CET
Сняг/Поледица (Жълто)
Teeolud on keerulised. 8.03öö hakul rannikul põhja- ja kirdetuul puhanguti kuni 16 m/s. Paiguti tuiskab. Difficult road conditions. Mar 8 before midnight on coast north, northeast wind in gusts up to 16 m/s. Locally drifting snow. 
Järvamaa
До 08.03.2021 19:46 CET
Сняг/Поледица (Жълто)
Teeolud on keerulised, libeduseoht. Difficult road conditions, slippery roads. 
До 08.03.2021 12:17 CET
Вятър (Жълто)
7.03 loodetuul puhanguti 15-20 m/s. Mitmel pool tuiskab. Teeolud on keerulised, libeduseoht. Mar 7 northwest wind in gusts 15-20 m/s. Blizzard in many places. Difficult traffic conditions, slippery roads.. 
Jõgevamaa
До 08.03.2021 19:46 CET
Сняг/Поледица (Жълто)
Teeolud on keerulised, libeduseoht. Difficult road conditions, slippery roads. 
До 08.03.2021 12:17 CET
Вятър (Жълто)
7.03 loodetuul puhanguti 15-20 m/s. Mitmel pool tuiskab. Teeolud on keerulised, libeduseoht. Mar 7 northwest wind in gusts 15-20 m/s. Blizzard in many places. Difficult traffic conditions, slippery roads.. 
Lääne-Virumaa
До 08.03.2021 19:44 CET
Вятър (Жълто)
Teeolud on keerulised. 8.03öö hakul rannikul põhja- ja kirdetuul puhanguti kuni 16 m/s. Paiguti tuiskab. Difficult road conditions. Mar 8 before midnight on coast north, northeast wind in gusts up to 16 m/s. Locally drifting snow. 
До 08.03.2021 19:44 CET
Сняг/Поледица (Жълто)
Teeolud on keerulised. 8.03öö hakul rannikul põhja- ja kirdetuul puhanguti kuni 16 m/s. Paiguti tuiskab. Difficult road conditions. Mar 8 before midnight on coast north, northeast wind in gusts up to 16 m/s. Locally drifting snow. 
Läänemaa
До 08.03.2021 19:58 CET
Вятър (Жълто)
7.03 põhja- ja loodetuul rannikul 10-15, puhanguti kuni 21 m/s. Paiguti tuiskab. Teedel on libedust! Mar 7 north, northwest wind on coast 10-15, in gusts up to 21 m/s. Locally drifting snow. Roads are slippery! 
До 08.03.2021 19:58 CET
Сняг/Поледица (Жълто)
7.03 põhja- ja loodetuul rannikul 10-15, puhanguti kuni 21 m/s. Paiguti tuiskab. Teedel on libedust! Mar 7 north, northwest wind on coast 10-15, in gusts up to 21 m/s. Locally drifting snow. Roads are slippery! 
Pärnumaa
До 08.03.2021 19:51 CET
Вятър (Жълто)
7.03 põhja- ja loodetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Paiguti tuiskab. Teedel on libedust! Mar 7 north, northwest wind on coast in gusts up to 15 m/s. Drifting snow. Roads are slippery! 
До 08.03.2021 19:51 CET
Сняг/Поледица (Жълто)
7.03 põhja- ja loodetuul rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Paiguti tuiskab. Teedel on libedust! Mar 7 north, northwest wind on coast in gusts up to 15 m/s. Drifting snow. Roads are slippery! 
Põlvamaa
До 08.03.2021 19:46 CET
Сняг/Поледица (Жълто)
Teeolud on keerulised, libeduseoht. Difficult road conditions, slippery roads. 
До 08.03.2021 12:17 CET
Вятър (Жълто)
7.03 loodetuul puhanguti 15-20 m/s. Mitmel pool tuiskab. Teeolud on keerulised, libeduseoht. Mar 7 northwest wind in gusts 15-20 m/s. Blizzard in many places. Difficult traffic conditions, slippery roads.. 
Raplamaa
До 08.03.2021 19:46 CET
Сняг/Поледица (Жълто)
Teeolud on keerulised, libeduseoht. Difficult road conditions, slippery roads. 
До 08.03.2021 12:17 CET
Вятър (Жълто)
7.03 loodetuul puhanguti 15-20 m/s. Mitmel pool tuiskab. Teeolud on keerulised, libeduseoht. Mar 7 northwest wind in gusts 15-20 m/s. Blizzard in many places. Difficult traffic conditions, slippery roads.. 
Saaremaa
До 08.03.2021 19:58 CET
Вятър (Жълто)
7.03 põhja- ja loodetuul rannikul 10-15, puhanguti kuni 21 m/s. Paiguti tuiskab. Teedel on libedust! Mar 7 north, northwest wind on coast 10-15, in gusts up to 21 m/s. Locally drifting snow. Roads are slippery! 
До 08.03.2021 19:58 CET
Сняг/Поледица (Жълто)
7.03 põhja- ja loodetuul rannikul 10-15, puhanguti kuni 21 m/s. Paiguti tuiskab. Teedel on libedust! Mar 7 north, northwest wind on coast 10-15, in gusts up to 21 m/s. Locally drifting snow. Roads are slippery! 
Tartumaa
До 08.03.2021 19:46 CET
Сняг/Поледица (Жълто)
Teeolud on keerulised, libeduseoht. Difficult road conditions, slippery roads. 
До 08.03.2021 12:17 CET
Вятър (Жълто)
7.03 loodetuul puhanguti 15-20 m/s. Mitmel pool tuiskab. Teeolud on keerulised, libeduseoht. Mar 7 northwest wind in gusts 15-20 m/s. Blizzard in many places. Difficult traffic conditions, slippery roads.. 
Valgamaa
До 08.03.2021 19:46 CET
Сняг/Поледица (Жълто)
Teeolud on keerulised, libeduseoht. Difficult road conditions, slippery roads. 
До 08.03.2021 12:17 CET
Вятър (Жълто)
7.03 loodetuul puhanguti 15-20 m/s. Mitmel pool tuiskab. Teeolud on keerulised, libeduseoht. Mar 7 northwest wind in gusts 15-20 m/s. Blizzard in many places. Difficult traffic conditions, slippery roads.. 
Viljandimaa
До 08.03.2021 19:46 CET
Сняг/Поледица (Жълто)
Teeolud on keerulised, libeduseoht. Difficult road conditions, slippery roads. 
До 08.03.2021 12:17 CET
Вятър (Жълто)
7.03 loodetuul puhanguti 15-20 m/s. Mitmel pool tuiskab. Teeolud on keerulised, libeduseoht. Mar 7 northwest wind in gusts 15-20 m/s. Blizzard in many places. Difficult traffic conditions, slippery roads.. 
Võrumaa
До 08.03.2021 19:46 CET
Сняг/Поледица (Жълто)
Teeolud on keerulised, libeduseoht. Difficult road conditions, slippery roads. 
До 08.03.2021 12:17 CET
Вятър (Жълто)
7.03 loodetuul puhanguti 15-20 m/s. Mitmel pool tuiskab. Teeolud on keerulised, libeduseoht. Mar 7 northwest wind in gusts 15-20 m/s. Blizzard in many places. Difficult traffic conditions, slippery roads.. 

Coasts:
Eastern Gulf of Finnland
До 08.03.2021 19:19 CET
Вятър (Жълто)
7.03õhtul tugevneb põhja- ja kirdetuul 7-11, puhanguti 16 m/s Mar 7 in the evening north, northeast wind increasing 7-11, in gusts 16 m/s 
Moonsund
До 08.03.2021 18:10 CET
Вятър (Жълто)
7.03õhtul põhja- ja loodetuul 9-13, puhanguti 15-19 m/s, 8.03 öösel põhja- ja loodetuul 8-11, puhanguti 15 m/s. Mar 7 in the evening north, northwest wind 9-13, in gusts 15-19 m/s, Mar 8 at night north, northwest wind 8-11, in gusts 15 m/s. 
Northern Baltic
До 08.03.2021 19:25 CET
Вятър (Оранжево)
7.03 loodetuul puhanguti 20-25 m/s. Mar 7 northwest wind in gusts 20-25 m/s. 
Northern Gulf of Riga
До 08.03.2021 18:10 CET
Вятър (Жълто)
7.03õhtul põhja- ja loodetuul 9-13, puhanguti 15-19 m/s, 8.03 öösel põhja- ja loodetuul 8-11, puhanguti 15 m/s. Mar 7 in the evening north, northwest wind 9-13, in gusts 15-19 m/s, Mar 8 at night north, northwest wind 8-11, in gusts 15 m/s. 
Western Gulf of Finnland
До 08.03.2021 19:24 CET
Вятър (Жълто)
7.03õhtul põhja- ja loodetuul 10-13, puhanguti 15-19 m/s, 8.03 öösel põhja- ja kirdetuul 10-12, puhanguti kuni 16 m/s. Mar 7 in the evening north, northwest wind 10-13, in gusts 15-19 m/s, Mar 8 at night north, northeast wind 10-12, in gusts up to 16 m/s. 
Легенда:
Изберете език:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA