Vejrhændelsesfilter:  
Vis:  

I Sverige betyder regnsymbolet for kraftig regn og/eller oversvømmelse/høj vandstand i søerne

Mere information:
SMHI

Vejradvarsler: Sverige

Varsler - Du kan finde detaljeret information om varslerne, som er udstedt for de enkelte områder. Vælg det område du vil have informationer fra.

Blekinge
Indtil 29.02.2020 12:25 CET
Flood (Orange)
svenska:
Var: Mörrumsån
När: Flödena ligger på klass 2-nivå och fortsätter stiga.
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: Flödena kan nå klass 3-nivå i slutet av vecka 9.

english:
Where: River Mörrumsån
When: The flows are at class 2 level and continue to rise.
Type of watercourse: Large
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: The flows can reach class 3-level at the end of week 9. 

Bohuskusten+Göteborg
Indtil 29.02.2020 12:25 CET
Flood (Orange)
svenska:
Var: Säveån nedströms Mjörn
När: Flödena har stabiliserats men ligger kvar på klass 2-nivå.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Säveån downstream of lake Mjörn
When: The flows have stabilized but remain at class 2-level.
Type of watercourse: Medium-sized watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Indtil 29.02.2020 02:40 CET
Sne/Isslag (Gul)
svenska:
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: -

english:
When: Tuesday morning and late morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow or wet snow
Comment: - 

Halland
Indtil 29.02.2020 12:25 CET
Flood (Orange)
svenska:
Var: Nissan
När: Flödena har kulminerat och är sjunkande men ligger kvar på klass 2-nivå.
Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Nissan
When: The flows have culminated and are declining but remain at the class 2-level.
Type of watercourse: Large/medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Indtil 29.02.2020 02:40 CET
Sne/Isslag (Gul)
svenska:
När: Natt till tisdag och tisdag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: Snöfallet börjar övergå i regn tisdag morgon

english:
When: Night to Tuesday and Tuesday morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow or wet snow
Comment: The snowfall turns into rain in Tuesday morning 

Inre Dalsland
Indtil 29.02.2020 02:40 CET
Sne/Isslag (Gul)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö
Kommentar: -

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow
Comment: - 

Indtil 28.02.2020 10:50 CET
Flood (Gul)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger på klass 1-nivå och är stigande. Kulmen väntas i slutet av vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are at class 1 level and are rising. The flows are expected to culminate at the end of week 9.

Type of watercourse: Large watercourse.

Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Kalmar
Indtil 29.02.2020 12:25 CET
Flood (Orange)
svenska:
Var: Översta delen av Emån samt Solgenån

När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är fortsatt stigande.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: The upper part of river Emån as well as river Solgenån

When: The flows are at class 2-level and are still rising.

Type of watercourse: Medium watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Indtil 29.02.2020 02:40 CET
Sne/Isslag (Gul)
svenska:
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Främst mellersta och norra delen
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: Närmast kusten delvis regn

english:
When: Tuesday morning and late morning
Where: Mainly the middle and northern part
Intensity: About 5 cm of snow or wet snow
Comment: Closest to the coast partly rain 

Norra Lapplandsfjällen
Indtil 28.02.2020 16:15 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Fram till måndag eftermiddag
Var: På kalfjället och i utsatta dalgångar
Intensitet: Väst eller nordväst 18-24 m/s, på de högsta topparna lokalt 25 m/s.
Kommentar: Tidvis snöfall eller snöbyar

english:
When: Until Monday afternoon
Where: On the bare mountain and in exposed valleys
Intensity: West or northwest 18-24 m/s, at the highest mountains locally 25 m/s
Comment: Temporarily snowfall or snow showers 

Norra Västergötland
Indtil 29.02.2020 12:25 CET
Flood (Orange)
svenska:
Var: Ätran
När: Flödena förväntas ligga kvar över klass 2-nivå till slutet av vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: Flödena ligger nära klass 3-nivå.

english:
Where: River Ätran
When: The flows are expected to remain above the class 2-level until the end of week 9.
Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: The flows are close to class 3-level. 

Indtil 29.02.2020 02:40 CET
Sne/Isslag (Gul)
svenska:
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö
Kommentar: -

english:
When: Tuesday morning and late morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow
Comment: - 

Östergötland
Indtil 29.02.2020 02:40 CET
Sne/Isslag (Gul)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: Närmast kusten delvis regn

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow or wet snow
Comment: Closest to the coast partly rain 

Österlen
Indtil 29.02.2020 12:25 CET
Flood (Gul)
svenska:
Var: Helge å nedströms Knislinge
När: Flödena är stigande. Kulmen förväntas i slutet av vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: Helge to downstream Knislinge
When: The flows are rising. The peak is expected at the end of week 9.
Type of watercourse: Large
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Indtil 29.02.2020 10:35 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Tisdag eftermiddag till natt mot onsdag
Var: Hela området
Intensitet: 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Tuesday afternoon to night towards Wednesday
Where: The whole area
Intensity: 21-24 m/s
Comment: - 

Östra Jönköping
Indtil 29.02.2020 12:25 CET
Flood (Orange)
svenska:
Var: Översta delen av Emån samt Solgenån
När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är fortsatt stigande.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: The upper part of river Emån as well as river Solgenån
When: The flows are at class 2-level and are still rising.
Type of watercourse: Medium watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Indtil 29.02.2020 02:40 CET
Sne/Isslag (Gul)
svenska:
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö
Kommentar: -

english:
When: Tuesday morning and late morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow
Comment: - 

Östra Kronoberg
Indtil 29.02.2020 12:25 CET
Flood (Orange)
svenska:
Var: Lagan samt biflödet Skålån


När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas kulminera kring mitten av vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: För nedre delen av Lagan gäller en klass 3 varning. För de övre delarna gäller en klass 1 varning.

english:
Where: River Lagan and the tributarie Skålån


When: The flows are at Class 2 level and are expected to culminate at the middle of Week 9.


Type of watercourse: Large watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: For the lower part of River Lagan, a class 3 warning applies. For the upper parts a class 1 warning applies. 

Indtil 29.02.2020 02:40 CET
Sne/Isslag (Gul)
svenska:
När: Natt till tisdag och tisdag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: -

english:
When: Night to Tuesday and Tuesday morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow or wet snow
Comment: - 

Sjuhärad+Göta älv
Indtil 29.02.2020 12:25 CET
Flood (Orange)
svenska:
Var: Säveån nedströms Mjörn

När: Flödena har stabiliserats men ligger kvar på klass 2-nivå.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Säveån downstream of lake Mjörn

When: The flows have stabilized but remain at class 2-level.

Type of watercourse: Medium-sized watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Indtil 29.02.2020 02:40 CET
Sne/Isslag (Gul)
svenska:
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö
Kommentar: -

english:
When: Tuesday morning and late morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow
Comment: - 

Skåne
Indtil 29.02.2020 12:25 CET
Flood (Gul)
svenska:
Var: Helge å nedströms Knislinge

När: Flödena är stigande. Kulmen förväntas i slutet av vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: Helge to downstream Knislinge

When: The flows are rising. The peak is expected at the end of week 9.

Type of watercourse: Large

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Indtil 29.02.2020 10:35 CET
Vind (Gul)
svenska:
När: Tisdag eftermiddag till natt mot onsdag
Var: Hela området
Intensitet: 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Tuesday afternoon to night towards Wednesday
Where: The whole area
Intensity: 21-24 m/s
Comment: - 

Syd Vättern
Indtil 29.02.2020 12:25 CET
Flood (Orange)
svenska:
Var: Nissan


När: Flödena har kulminerat och är sjunkande men ligger kvar på klass 2-nivå.


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: -

english:
Where: River Nissan


When: The flows have culminated and are declining but remain at the class 2-level.


Type of watercourse: Large/medium size watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: - 

Indtil 29.02.2020 02:40 CET
Sne/Isslag (Gul)
svenska:
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö
Kommentar: -

english:
When: Tuesday morning and late morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow
Comment: - 

Sydväst Vänern
Indtil 29.02.2020 02:40 CET
Sne/Isslag (Gul)
svenska:
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö
Kommentar: -

english:
When: Tuesday morning and late morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow
Comment: - 

Indtil 28.02.2020 11:30 CET
Flood (Gul)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län
När: Till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County
When: Week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few days
Comment: - 

Värmland
Indtil 28.02.2020 10:50 CET
Flood (Gul)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger på klass 1-nivå och är stigande. Kulmen väntas i slutet av vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are at class 1 level and are rising. The flows are expected to culminate at the end of week 9.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Västra Jönköping
Indtil 29.02.2020 12:25 CET
Flood (Orange)
svenska:
Var: Nissan

När: Flödena har kulminerat och är sjunkande men ligger kvar på klass 2-nivå.

Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -

english:
Where: River Nissan

When: The flows have culminated and are declining but remain at the class 2-level.

Type of watercourse: Large/medium size watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: - 

Indtil 29.02.2020 02:40 CET
Sne/Isslag (Gul)
svenska:
När: Natt till tisdag och tisdag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: -

english:
When: Night to Tuesday and Tuesday morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow or wet snow
Comment: - 

Västra Kronoberg
Indtil 29.02.2020 12:25 CET
Flood (Orange)
svenska:
Var: Lagan samt biflödet Skålån

När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas kulminera kring mitten av vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: För nedre delen av Lagan gäller en klass 3 varning. För de övre delarna gäller en klass 1 varning.

english:
Where: River Lagan and the tributarie Skålån

When: The flows are at Class 2 level and are expected to culminate at the middle of Week 9.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: For the lower part of River Lagan, a class 3 warning applies. For the upper parts a class 1 warning applies. 

Indtil 29.02.2020 02:40 CET
Sne/Isslag (Gul)
svenska:
När: Natt till tisdag och tisdag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: -

english:
When: Night to Tuesday and Tuesday morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow or wet snow
Comment: - 

Coasts:
Bay of Bothnia
Indtil 29.02.2020 10:30 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Väst eller nordväst 14-17 m/s. I kväll avtagande.

english:
Comment: West or northwest 14-17 m/s. This evening decreasing. 

Central Baltic
Indtil 29.02.2020 11:10 CET
Forhøjet vandstand ved kysten (Gul)
svenska:
När: Tillsvidare
Var: Hela området, inklusive Gotland
Nivå: 75-85 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 60-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice
Where: The whole area, including Gotland
Level: 75-85 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 60-75 cm above the year's mean water level in this area. 

Indtil 29.02.2020 10:30 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Tisdag förmiddag sydost ca 15 m/s, från tisdag kväll vridande till sydväst

english:
Comment: Tuesday morning southeast about 15 m/s, from Tuesday evening veering to southwest 

Kategatt
Indtil 29.02.2020 02:40 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Natt mot tisdag ost eller sydost 14-17 m/s.

english:
Comment: Night to Tuesday east or southeast 14-17 m/s. 

North Sea of Bothnia
Indtil 29.02.2020 10:30 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Nordväst 15-20 m/s, i eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Northwest 15-20 m/s, this afternoon decreasing. 

Northern Baltic
Indtil 29.02.2020 11:10 CET
Forhøjet vandstand ved kysten (Gul)
svenska:
När: Tillsvidare
Var: Hela området
Nivå: 75-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-80 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice
Where: The whole area
Level: 75-90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-80 cm above the year's mean water level in this area. 

Indtil 29.02.2020 10:30 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Nordväst 15 m/s, i eftermiddag avtagande. Från tisdag middag ost 15-20 m/s.

english:
Comment: Northwest 15 m / s, this afternoon decreasing. From Tuesday noon east 15-20 m/s. 

Skagerrak
Indtil 29.02.2020 02:40 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Natt mot tisdag omkring ost 15-20 m/s.

english:
Comment: Night to Tuesday around east 15-20 m/s. 

South Sea of Bothnia
Indtil 29.02.2020 11:10 CET
Forhøjet vandstand ved kysten (Gul)
svenska:
När: Från natt mot tisdag
Var: Hela området
Nivå: 70-80 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From night to Tuesday
Where: The whole area
Level: 70-80 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-75 cm above the year's mean water level in this area. 

Indtil 29.02.2020 10:30 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Nordväst 14-17 m/s, i eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Northwest 14-17 m/s, this afternoon decreasing. 

Southern Baltic
Indtil 29.02.2020 11:10 CET
Forhøjet vandstand ved kysten (Gul)
svenska:
När: Natt mot tisdag och tisdag morgon
Var: Hela området
Nivå: Ca 90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Night to Tuesday and Tuesday morning
Where: The whole area
Level: About 90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 75 cm above the year's mean water level in this area. 

Indtil 29.02.2020 10:30 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Från tisdag förmiddag väst eller sydväst 15-20 m/s

english:
Comment: From Tuesday late morning west or southwest 15-20 m/s 

The Quark
Indtil 29.02.2020 10:30 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Väst eller nordväst 14-17 m/s, i eftermiddag avtagande.

english:
Comment: West or northwest 14-17 m/s, this afternoon decreasing. 

The Sound
Indtil 29.02.2020 11:10 CET
Forhøjet vandstand ved kysten (Gul)
svenska:
När: Natt mot tisdag
Var: Söder om bron
Nivå: Ca 90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Night towards Tuesday
Where: South of the bridge
Level: About 90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 75 cm above the year's mean water level in this area. 

Indtil 29.02.2020 10:30 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Från tisdag eftermiddag sydväst 15-20 m/s

english:
Comment: From Tuesday afternoon southwest 15-20 m / s 

Vänern
Indtil 29.02.2020 10:35 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Tisdag eftermiddag ost ca 15 m/s

english:
Comment: Tuesday afternoon east about 15 m/s 

Waters of Gotland
Indtil 29.02.2020 11:10 CET
Forhøjet vandstand ved kysten (Gul)
svenska:
När: Tillsvidare

Var: Hela området, inklusive Gotland

Nivå: 75-85 cm i RH 2000

Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 60-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice

Where: The whole area, including Gotland

Level: 75-85 cm in RH 2000

Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 60-75 cm above the year's mean water level in this area. 

Indtil 29.02.2020 10:30 CET
Vind (Gul)
svenska:
Kommentar: Tisdag förmiddag sydost ca 15 m/s, från tisdag kväll vridande till sydväst

english:
Comment: Tuesday morning southeast about 15 m/s, from Tuesday evening veering to southwest 

Caption:
Vælg sprog:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA