Warntypen:  
Anzeigen:  

Mehr Information:
SMHI

Wetter-Warnungen: Schweden

Gefahrenstufenberichte - Detaillierte Informationen über die Warnungen finden sich in den Berichten der einzelnen Länder. Bitte die entsprechenden Gebiete auswählen.

Blekinge
bis 27.02.2020 12:10 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: I eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: This afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-23 m/s
Comment: - 

bis 27.02.2020 11:05 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: Nättrabyån
När: Flödena ligger vid eller nära klass 1-nivå och väntas ligga kvar över varningsnivån under vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Nättrabyån
When: The flows are at or near class 1 level and are expected to remain above the warning level during week 9
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
bis 27.02.2020 12:10 CET
Hochwasser (Orange)
svenska:
Var: Säveån
När: Flöde på klass 2-nivå som ligger kvar under vecka 9.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Säveån
When: Flows are at class 2 level and will remain so during week 9.
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

bis 27.02.2020 12:10 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Dalarna
bis 27.02.2020 09:35 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: I eftermiddag
Var: Området söder och öster om Siljan
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: This afternoon
Where: The area south and east of Siljan
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Gävleborgs inland
bis 27.02.2020 09:35 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: Det är osäkert hur långt norrut över området det väntas mycket hårda vindbyar.

english:
When: During the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: It is uncertain how far north in the area is expected to be very hard wind gusts. 

Gävleborgs kustland
bis 27.02.2020 09:35 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: Det är osäkert hur långt norrut över området det väntas mycket hårda vindbyar.

english:
When: During the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: It is uncertain how far north in the area is expected to be very hard wind gusts. 

Gotland
bis 27.02.2020 12:10 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Halland
bis 27.02.2020 14:30 CET
Hochwasser (Orange)
svenska:
Var: Nissan
När: Flöden ligger på klass 2 nivåer och är svagt stigande igen. Väntas kulminera inom några dagar och väntas ligger kvar vid klass 2 flöden till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Nissan
When: The flows are at class 2 levels and are slightly rising again. Expected to culminate within a few days and is expected to remain at class 2 flows through week 9
Type of watercourse: Large/medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

bis 27.02.2020 12:10 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Inre Dalsland
bis 27.02.2020 12:10 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

bis 27.02.2020 11:05 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are at class 1 level and will continue to rise through week 9.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground

Comment: - 

Kalmar
bis 27.02.2020 12:10 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: I eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: This afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-23 m/s
Comment: - 

bis 27.02.2020 11:05 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: Översta delen av Emån med biflöden

När: Klass 1-flöden som väntas fortsätta stiga till och med vecka 9

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: Flödena kan lokalt nå klass 2-nivå i de översta delarna

english:
Where: The upper part of the River Emån with tributaries

When: Class 1 flows are expected to continue rising through Week 9

Type of watercourse: Medium watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: The flows can reach the local level 2 in the upper parts locally 

Norra Lapplandsfjällen
bis 27.02.2020 16:05 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Under söndagen och vidare under måndagen
Var: På kalfjället och i utsatta dalgångar
Intensitet: Väst 15-20 m/s, från eftermiddagen 18-24 m/s. På de högsta topparna lokalt 25 m/s.
Kommentar: Tidvis snöfall eller snöbyar

english:
When: On Sunday and on Monday
Where: On the bare mountain and in exposed valleys
Intensity: West 15-20 m/s, from afternoon 18-24 m/s. At the highest mountains locally 25 m/s.
Comment: Temporarily snowfall or snow showers 

Norra Västergötland
bis 27.02.2020 14:30 CET
Hochwasser (Orange)
svenska:
Var: Ätran
När: Flödena förväntas ligga kvar över klass 2-nivå till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Stort/medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Flödena i den övre delen av har kulminerat men på grund av helgens regn kan de komma att stiga tillfälligt igen. I den nedre delen stiger flödena svagt och ligger nära klass 3-nivå.

english:
Where: River Ätran
When: The flows are at class 2-level and are expected to be above the warning level in the coming week possibly longer.
Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: The flows in the upper part have culminated but due to the weekend's rain they may rise temporarily again. In the lower part the flows rise slightly and are close to the class 3 level. 

bis 27.02.2020 12:10 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly ind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Öland
bis 27.02.2020 12:10 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Örebro
bis 27.02.2020 09:35 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Fram till sena eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: Until late afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: 

Östergötland
bis 27.02.2020 09:35 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: During the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Österlen
bis 27.02.2020 12:10 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

bis 27.02.2020 11:05 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: Skräbeån/Holjeån samt biflöden Vilshultsån, Grytån
När: Flödena ligger vid klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar:

english:
Where: River Skräbeån/Holjeån and tributaries Vilshultsån, Grytån
When: The flows are at Class 1 level and are expected to continue rising through Week 9
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: 

Östra Jönköping
bis 27.02.2020 14:30 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: Lagan övre delen

När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.

Kommentar: Flödet väntas stiga något igen på grund av helgens regn och kul Klass 2 varning finns utfärdad för nedre delen.

english:
Where: River Lagan upper part

When: The flows are at grade 1 level through the end of week 9.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.

Comment: The flow is expected to rise somewhat again due to the weekend's rain. Class 2 warning is issued for the lower part. 

bis 27.02.2020 12:10 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: I eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: This afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-23 m/s
Comment: - 

Östra Kronoberg
bis 27.02.2020 12:10 CET
Hochwasser (Orange)
svenska:
Var: Lagan samt biflödena Skålån och BolmånNär: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas stiga till och med mitten av vecka 9Typ av vattendrag: Stort vattendragOrsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i markenKommentar: För de övriga delarna av Lagan gäller en Klass 1- varning.

english:
Where: River Lagan and the tributaries Skålån and BolmånWhen: The flows are at Class 2 level and are expected to rise through the middle of Week 9Type of watercourse: Large watercourseCause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated groundComment: For the other parts of River Lagan, a Class 1 warning applies. 

bis 27.02.2020 12:10 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: I eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: This afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-23 m/s
Comment: - 

Roslagskusten
bis 27.02.2020 09:35 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon and early evening
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Sjuhärad+Göta älv
bis 27.02.2020 14:30 CET
Hochwasser (Orange)
svenska:
Var: Ätran


När: Flödena förväntas ligga kvar över klass 2-nivå till och med vecka 9


Typ av vattendrag: Stort/medelstort


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: Flödena i den övre delen av har kulminerat men på grund av helgens regn kan de komma att stiga tillfälligt igen. I den nedre delen stiger flödena svagt och ligger nära klass 3-nivå.

english:
Where: River Ätran


When: The flows are at class 2-level and are expected to be above the warning level in the coming week possibly longer.


Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: The flows in the upper part have culminated but due to the weekend's rain they may rise temporarily again. In the lower part the flows rise slightly and are close to the class 3 level. 

bis 27.02.2020 12:10 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly ind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Skåne
bis 27.02.2020 11:05 CET
Hochwasser (Orange)
svenska:
Var: Helge å


När: Flödena har stigit till klass 2-nivå och kommer att fortsätta stiga fram till vecka 9


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: -

english:
Where: River Helge å


When: The flows have risen to Class 2 level and will continue to rise until week 9


Type of watercourse: Large/medium sized watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: - 

bis 27.02.2020 12:10 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Södra Lapplandsfjällen
bis 27.02.2020 16:05 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Från söndag eftermiddag
Var: På kalfjället och i utsatta dalgångar
Intensitet: Väst 15-20 m/s, från kvällen 18-24 m/s
Kommentar: Tidvis snöbyar

english:
When: From Sunday afternoon
Where: On the bare mountain and in exposed valleys
Intensity: West 15-20 m/s, from the evening 18-24 m/s
Comment: Temporarily showers of snow 

Sörmland
bis 27.02.2020 09:35 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Stockholm
bis 27.02.2020 09:35 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon and early evening
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Syd Vättern
bis 27.02.2020 14:30 CET
Hochwasser (Orange)
svenska:
Var: Nissan


När: Flöden ligger på klass 2 nivåer och är svagt stigande igen. Väntas kulminera inom några dagar och väntas ligger kvar vid klass 2 flöden till och med vecka 9


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: -

english:
Where: River Nissan


When: The flows are at class 2 levels and are slightly rising again. Expected to culminate within a few days and is expected to remain at class 2 flows through week 9


Type of watercourse: Large/medium size watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: - 

bis 27.02.2020 12:10 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Sydväst Vänern
bis 27.02.2020 12:10 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

bis 27.02.2020 11:05 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: Göta älv och Kungälv


När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå

english:
Where: Rivers Göta älv and Kungälv


When: Class 1 flows that continue during week 9


Type of watercourse: Large watercourse


Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground


Comment: The flows are close to class 1-level 

Upplandskusten
bis 27.02.2020 09:35 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon and early evening
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Uppsala
bis 27.02.2020 09:35 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon and early evening
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Värmland
bis 27.02.2020 11:05 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are at class 1 level and will continue to rise through week 9.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground
Comment: - 

bis 27.02.2020 09:35 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Fram till eftermiddagen
Var: Södra och mellersta Värmland
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until the afternoon
Where: Southern and central Värmland
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Västmanland
bis 27.02.2020 09:35 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Västra Jönköping
bis 27.02.2020 14:30 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: Lagan övre delen
När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.
Kommentar: Flödet väntas stiga något igen på grund av helgens regn och kul Klass 2 varning finns utfärdad för nedre delen.

english:
Where: River Lagan upper part
When: The flows are at grade 1 level through the end of week 9.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.
Comment: The flow is expected to rise somewhat again due to the weekend's rain. Class 2 warning is issued for the lower part. 

bis 27.02.2020 12:10 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Västra Kronoberg
bis 27.02.2020 14:30 CET
Hochwasser (Gelb)
svenska:
Var: Lagan övre delen


När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.


Kommentar: Flödet väntas stiga något igen på grund av helgens regn och kul Klass 2 varning finns utfärdad för nedre delen.

english:
Where: River Lagan upper part


When: The flows are at grade 1 level through the end of week 9.


Type of watercourse: Large watercourse


Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.


Comment: The flow is expected to rise somewhat again due to the weekend's rain. Class 2 warning is issued for the lower part. 

bis 27.02.2020 12:10 CET
Wind (Gelb)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Küsten:
Bay of Bothnia
bis 27.02.2020 08:35 CET
Küstenereignis (Gelb)
svenska:
När: Fram till söndag
Var: Hela området. Högst i norr
Nivå: 90-120 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-120 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday
Where: The whole area. Highest in the north
Level: 90-120 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 85-120 cm above the year's mean water level in this area. 

Central Baltic
bis 27.02.2020 09:05 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, i kväll omkring väst. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, in evening around west. From night 14-18 m/s. Sunday afternoon decreasing. 

Kategatt
bis 27.02.2020 16:05 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: Väst 15-20 m/s. Söndag middag 14-17 m/s, avtagande på kvällen.

english:
Comment: West 15-20 m/s. Sunday noon 14-17 m/s, decreasing in the evening. 

bis 27.02.2020 08:35 CET
Küstenereignis (Gelb)
svenska:
När: Fram till söndag i samband med tidvattentopparna.
Var: Hela området
Nivå: 80-100 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75-95 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday in connection with the tidal peaks.
Where: The whole area
Level: 80-100 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75-95 cm above the year's mean water level in this area. 

North Sea of Bothnia
bis 27.02.2020 10:05 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. I kväll väst eller nordväst 15-20 m/s. I natt avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Tonight west or northwest 15-20 m/s. Tonight decreasing. 

bis 27.02.2020 08:35 CET
Küstenereignis (Gelb)
svenska:
När: Fram till söndag
Var: Hela området
Nivå: 80-100 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 80-100 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday
Where: The whole area
Level: 80-100 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 80-100 cm above the year's mean water level in this area. 

Northern Baltic
bis 27.02.2020 15:00 CET
Küstenereignis (Gelb)
svenska:
När: Från söndag.
Var: I norra delen.
Nivå: 75 cm i RH 2000.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Sunday.
Where: In the north.
Level: 75 cm in RH 2000.
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65 cm above the year's mean water level in this area. 

bis 27.02.2020 09:05 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, i kväll omkring väst. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, in evening around west. From night 14-18 m/s. Sunday afternoon decreasing. 

Sea of Aaland
bis 27.02.2020 10:05 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-19 m/s, i kväll väst. Söndag morgon avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-19 m/s, in evening west. Sunday morning decreasing. 

bis 27.02.2020 08:35 CET
Küstenereignis (Gelb)
svenska:
När: Från lördag eftermiddag.
Var: Hela området.
Nivå: 75-95 cm i RH 2000.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Saturday afternoon.
Where: The whole area.
Level: 75-95 cm in RH 2000.
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-85 cm above the year's mean water level in this area. 

Skagerrak
bis 27.02.2020 16:05 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: Väst 17-23 m/s. Söndag middag 14-17 m/s, avtagande på kvällen.

english:
Comment: West 17-23 m/s. Sunday noon 14-17 m/s, decreasing in the evening. 

bis 27.02.2020 08:35 CET
Küstenereignis (Gelb)
svenska:
När: Fram till söndag i samband med tidvattentopparna.
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000, högre i utsatta områden.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-95 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday in connection with the tidal peaks.
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH 2000, higher in exposed areas.
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 85-95 cm above the year's mean water level in this area. 

South Sea of Bothnia
bis 27.02.2020 10:05 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. I kväll omkring väst 15-20 m/s. I natt åter 14-17 m/s, söndag förmiddag avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Tonight around west 15-20 m/s. Tonight 14-17 m/s, Sunday morning decreasing. 

bis 27.02.2020 08:35 CET
Küstenereignis (Gelb)
svenska:
När: Fram till söndag
Var: Hela området
Nivå: 70-90 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday
Where: The whole area
Level: 70-90 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-85 cm above the year's mean water level in this area. 

Southern Baltic
bis 27.02.2020 09:05 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, från kvällen väst och något lägre. Från söndag morgon 14-18 m/s.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, from evening west and slightly lower. From Sunday morning 14-18 m/s. 

The Quark
bis 27.02.2020 08:35 CET
Küstenereignis (Orange)
svenska:
När: Under lördag, därefter sjunkande.
Var: Hela området
Nivå: Ca 100-110 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 95-105 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: During Saturday, then falling.
Where: The whole area
Level: About 100-110 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 95-105 cm above the year's mean water level in this area. 

The Sound
bis 27.02.2020 15:00 CET
Küstenereignis (Gelb)
svenska:
När: Söndag morgon.
Var: Norr om bron.
Nivå: 90 cm i RH 2000
Kommentar: Högst i norra delen. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 80 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Sunday morning.
Where: North of the bridge.
Level: 90 cm in RH 2000
Comment: At the highest in the northern part. The stated level in RH 2000 corresponds to about 80 cm above the year's mean water level in this area. 

bis 27.02.2020 09:05 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: Omkring väst 14-17 m/s. Söndag morgon avtagande.

english:
Comment: Around west 14-17 m/s. Sunday morning decreasing. 

Vänern
bis 27.02.2020 09:05 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-18 m/s. Söndag morgon avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-18 m/s. Sunday morning decreasing. 

Waters of Gotland
bis 27.02.2020 09:05 CET
Wind (Gelb)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, i kväll omkring väst. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, in evening around west. From night 14-18 m/s. Sunday afternoon decreasing. 

Legende:
Sprache ändern:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA