parámetros meteorológicos:  
mostrar:  

más información:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Avisos meteorológicos: Polonia

boletines de aviso - Se puede encontrar información detallada en los boletines de aviso emitidos por cada área. Seleccione el área de interés.

Dolnośląskie
Hasta 12.12.2017 03:00 CET
Viento (Naranja)
english:

Dolnoslaskie Province - Jeleniogorski Subregion, Strong wind, Level yellow, Valid from 11-12-2017 15:00 CET until 12-12-2017 01:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 30 kmph to 45 kmph, with gusts up to 80 kmph, south.
BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris.

Dolnoslaskie Province - Walbrzyski Subregion, Strong wind, Level orange, Valid from 11-12-2017 15:00 CET until 12-12-2017 03:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 35 kmph to 50 kmph, with gusts up to 100 kmph, south.
BE PREPARED for disruption, structural damage and risk of injury from uprooted trees and flying debris. Disruption to power supplies are possible.


polski:

Województwo dolnośląskie - subregion jeleniogórski, silny wiatr, poziom żółty, ważność od 11-12-2017 15:00 CET do 12-12-2017 01:00 CET
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, z południa.
Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

Województwo dolnośląskie - subregion wałbrzyski, silny wiatr, poziom pomarańczowy, ważność od 11-12-2017 15:00 CET do 12-12-2017 03:00 CET
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 100 km/h, z południa.
Podejmij środki ostrożności. Możliwe uszkodzenia konstrukcji budowli. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień. Możliwe przerwy w dostawie energii.

 

Małopolskie
Hasta 12.12.2017 11:00 CET
Viento (Naranja)
english:

Malopolskie Province - Southern Subregion, Strong wind, Level orange, Valid from 10-12-2017 17:00 CET until 12-12-2017 11:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 50 kmph to 60 kmph, with gusts up to 115 kmph, southern directions.
BE PREPARED for disruption, structural damage and risk of injury from uprooted trees and flying debris. Disruption to power supplies are possible.

Malopolskie Province - Northern Subregion, Strong wind, Level yellow, Valid from 10-12-2017 17:00 CET until 12-12-2017 11:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 35 kmph to 45 kmph, with gusts up to 90 kmph, southern directions.
BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris.


polski:

Województwo małopolskie - subregion południowy, silny wiatr, poziom pomarańczowy, ważność od 10-12-2017 17:00 CET do 12-12-2017 11:00 CET
Prognozuje się wystąpienie bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 60 km/h, z porywami do 115 km/h, z kierunków południowych.
Podejmij środki ostrożności. Możliwe uszkodzenia konstrukcji budowli. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień. Możliwe przerwy w dostawie energii.

Województwo małopolskie - subregion północny, silny wiatr, poziom żółty, ważność od 10-12-2017 17:00 CET do 12-12-2017 11:00 CET
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h, z kierunków południowych.
Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

 

Hasta 12.12.2017 10:00 CET
Nieve/hielo (Amarillo)
english:

Malopolskie Province - Southern Subregion, Melting snow, Level yellow, Valid from 11-12-2017 06:00 CET until 12-12-2017 10:00 CET
Rising of temperature from 0°C at morning up to 12°C at noon and rainfall from 0 mm to 3 mm will cause fast melting of snow cover. Wind with average speed from 50 kmph to 60 kmph, with gusts up to 115 kmph, south.
BE AWARE of the potential for localised flooding of a small number of properties, with local disruption tooutdoor activities.


polski:

Województwo małopolskie - subregion południowy, roztopy, poziom żółty, ważność od 11-12-2017 06:00 CET do 12-12-2017 10:00 CET
Prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0°C rano do 12°C w godzinach południowych oraz opady deszczu od 0 mm do 3 mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. W pozostałym okresie ważności ostrzeżenia temperatura utrzymywać się będzie w zakresie 6°C do 8°C. Wiatr o średniej prędkości od 50 km/h do 60 km/h, z porywami do 115 km/h, z południa.
Spodziewaj się utrudnień. Możliwe bardzo lokalne, nieliczne utrudnienia i podtopienia nieruchomości.

 

Opolskie
Hasta 12.12.2017 06:00 CET
Viento (Naranja)
english:

Opolskie Province - Southern Subregion, Strong wind, Level orange, Valid from 11-12-2017 15:00 CET until 12-12-2017 06:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 35 kmph to 50 kmph, with gusts up to 100 kmph, south.
BE PREPARED for disruption, structural damage and risk of injury from uprooted trees and flying debris. Disruption to power supplies are possible.

Opolskie Province - Northern Subregion, Strong wind, Level yellow, Valid from 11-12-2017 17:00 CET until 12-12-2017 06:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 25 kmph to 40 kmph, with gusts up to 75 kmph, south.
BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris.


polski:

Województwo opolskie - subregion południowy, silny wiatr, poziom pomarańczowy, ważność od 11-12-2017 15:00 CET do 12-12-2017 06:00 CET
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 100 km/h, z południa.
Podejmij środki ostrożności. Możliwe uszkodzenia konstrukcji budowli. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień. Możliwe przerwy w dostawie energii.

Województwo opolskie - subregion północny, silny wiatr, poziom żółty, ważność od 11-12-2017 17:00 CET do12-12-2017 06:00 CET
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, z porywami do 75 km/h, z południa.
Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

 

Podkarpackie
Hasta 12.12.2017 12:00 CET
Viento (Rojo)
english:

Podkarpackie Province - Northern Subregion, Strong wind, Level yellow, Valid from 10-12-2017 17:00 CET until 12-12-2017 12:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 35 kmph to 45 kmph, with gusts up to 90 kmph, southern directions.
BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris.

Podkarpackie Province - Bieszczady i Beskid Niski, Strong wind, Level red, Valid from 10-12-2017 20:08 CET until 12-12-2017 12:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 70 kmph to 80 kmph, with gusts up to 140 kmph, south.
TAKE ACTION to protect yourself. Risk to personal safety from uprooted trees and flying debris. Widespread structural damage, road closures and power outages are expected. Protect yourself and act on advice given by emergency services.


polski:

Województwo podkarpackie - subregion północny, silny wiatr, poziom żółty, ważność od 10-12-2017 17:00 CET do 12-12-2017 12:00 CET
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h, z kierunków południowych.
Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

Bieszczady i Beskid Niski, silny wiatr, poziom czerwony, ważność od 10-12-2017 20:08 CET do 12-12-2017 12:00 CET
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 70 km/h do 80 km/h, z porywami do 140 km/h, z południa.
Podejmij działania zapobiegawcze. Łamiące się drzewa lub przedmioty unoszone przez wiatr mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub życia i być przyczyną utrudnień. Liczne uszkodzenia konstrukcji budowli. Nieprzejezdność dróg i przerwy w dostawie energii. Należy chronić siebie i stosować się do zaleceń służb ratowniczych.

 

Hasta 12.12.2017 10:00 CET
Nieve/hielo (Amarillo)
english:

Podkarpackie Province - Bieszczady i Beskid Niski, Melting snow, Level yellow, Valid from 11-12-2017 06:00 CET until 12-12-2017 10:00 CET
Rising of temperature from 0°C at morning up to 12°C at noon and rainfall from 0 mm to 3 mm will cause fast melting of snow cover. Wind with average speed from 50 kmph to 60 kmph, with gusts up to 115 kmph, south.
BE AWARE of the potential for localised flooding of a small number of properties, with local disruption tooutdoor activities.


polski:

Bieszczady i Beskid Niski, roztopy, poziom żółty, ważność od 11-12-2017 06:00 CET do 12-12-2017 10:00 CET
Prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0°C rano do 12°C w godzinach południowych oraz opady deszczu od 0 mm do3 mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. W pozostałym okresie ważności ostrzeżenia temperatura utrzymywać się będzie w zakresie 4°C do 8°C. Wiatr o średniej prędkości od 50 km/h do 60 km/h, z porywami do 115 km/h, z południa.
Spodziewaj się utrudnień. Możliwe bardzo lokalne, nieliczne utrudnienia i podtopienia nieruchomości.

 

Śląskie
Hasta 12.12.2017 10:00 CET
Viento (Rojo)
english:

Slaskie Province - Beskid Slaski i Zywiecki, Strong wind, Level red, Valid from 10-12-2017 19:30 CET until 12-12-2017 10:00 CET
It is expected strong wind with average speed up to 80 kmph, with gusts up to 140 kmph, south.
TAKE ACTION to protect yourself. Risk to personal safety from uprooted trees and flying debris. Widespread structural damage, road closures and power outages are expected. Protect yourself and act on advice given by emergency services.

Slaskie Province - Central Subregion, Strong wind, Level yellow, Valid from 10-12-2017 16:00 CET until 12-12-2017 10:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 35 kmph to 45 kmph, with gusts up to 90 kmph, southern directions.
BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris.


polski:

BeskidŚląski i Żywiecki, silny wiatr, poziom czerwony, ważność od 10-12-2017 19:30 CET do 12-12-2017 10:00 CET
Obserwuje się i prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 70 km/h do 80 km/h, z porywami do 140 km/h, z południa.
Podejmij działania zapobiegawcze. Łamiące się drzewa lub przedmioty unoszone przez wiatr mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub życia i być przyczyną utrudnień. Liczne uszkodzenia konstrukcji budowli. Nieprzejezdność dróg i przerwy w dostawie energii. Należy chronić siebie i stosować się do zaleceń służb ratowniczych.

Województwo śląskie - subregion centralny, silny wiatr, poziom żółty, ważność od 10-12-2017 16:00 CET do 12-12-2017 10:00 CET
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h, z kierunków południowych.
Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

 

Hasta 12.12.2017 10:00 CET
Nieve/hielo (Amarillo)
english:

Slaskie Province - Beskid Slaski i Zywiecki, Melting snow, Level yellow, Valid from 11-12-2017 06:00 CET until 12-12-2017 10:00 CET
Rising of temperature from 0°C at morning up to 10°C at noon and rainfall from 0 mm to 2 mm will cause fast melting of snow cover. Wind with average speed from 50 kmph to 60 kmph, with gusts up to 115 kmph, southwest.
BE AWARE of the potential for localised flooding of a small number of properties, with local disruption to outdoor activities.


polski:

Beskid Śląski i Żywiecki, roztopy, poziom żółty, ważność od 11-12-2017 06:00 CET do 12-12-2017 10:00 CET
Prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0°C rano do 10°C w godzinach południowych oraz opady deszczu od 0mm do 2 mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. W pozostałym okresie ważności ostrzeżenia temperatura utrzymywać się będzie w zakresie 6°C do 8°C. Wiatr o średniej prędkości od 50 km/h do 60 km/h, z porywami do 115 km/h, z południa.
Spodziewaj się utrudnień. Możliwe bardzo lokalne, nieliczne utrudnienia i podtopienia nieruchomości.

 

Leyenda:
Cambio de Idioma:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA