Type d'avertissement:  
Afficher:  

Plus d'information:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Vigilance météorologique: Pologne

Niveau de vigilance - Cliquez sur une région ou département pour avoir l' information détaillée de vigilance correspondante

Lubuskie
Au 12.12.2017 16:00 CET
Vent (Jaune)
english:

Lubuskie Province, Strong wind, Level yellow, Valid from 12-12-2017 09:00 CET until 12-12-2017 16:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 30 kmph to 35 kmph, with gusts locally up to 75 kmph, southwest.
BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris.


polski:

Województwo lubuskie, silny wiatr, poziom żółty, ważność od 12-12-2017 09:00 CET do 12-12-2017 16:00 CET
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu.
Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

 

Małopolskie
Au 12.12.2017 11:00 CET
Vent (Orange)
english:

Malopolskie Province - Southern Subregion, Strong wind, Level orange, Valid from 10-12-2017 17:00 CET until 12-12-2017 11:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 50 kmph to 60 kmph, with gusts up to 115 kmph, southern directions.
BE PREPARED for disruption, structural damage and risk of injury from uprooted trees and flying debris. Disruption to power supplies are possible.

Malopolskie Province - Northern Subregion, Strong wind, Level yellow, Valid from 10-12-2017 17:00 CET until 12-12-2017 11:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 35 kmph to 45 kmph, with gusts up to 90 kmph, southern directions.
BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris.


polski:

Województwo małopolskie - subregion południowy, silny wiatr, poziom pomarańczowy, ważność od 10-12-2017 17:00 CET do 12-12-2017 11:00 CET
Prognozuje się wystąpienie bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 60 km/h, z porywami do 115 km/h, z kierunków południowych.
Podejmij środki ostrożności. Możliwe uszkodzenia konstrukcji budowli. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień. Możliwe przerwy w dostawie energii.

Województwo małopolskie - subregion północny, silny wiatr, poziom żółty, ważność od 10-12-2017 17:00 CET do 12-12-2017 11:00 CET
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h, z kierunków południowych.
Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

 

Au 12.12.2017 10:00 CET
Neige/verglas (Jaune)
english:

Malopolskie Province - Southern Subregion, Melting snow, Level yellow, Valid from 11-12-2017 06:00 CET until 12-12-2017 10:00 CET
Rising of temperature from 0°C at morning up to 12°C at noon and rainfall from 0 mm to 3 mm will cause fast melting of snow cover. Wind with average speed from 50 kmph to 60 kmph, with gusts up to 115 kmph, south.
BE AWARE of the potential for localised flooding of a small number of properties, with local disruption tooutdoor activities.


polski:

Województwo małopolskie - subregion południowy, roztopy, poziom żółty, ważność od 11-12-2017 06:00 CET do 12-12-2017 10:00 CET
Prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0°C rano do 12°C w godzinach południowych oraz opady deszczu od 0 mm do 3 mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. W pozostałym okresie ważności ostrzeżenia temperatura utrzymywać się będzie w zakresie 6°C do 8°C. Wiatr o średniej prędkości od 50 km/h do 60 km/h, z porywami do 115 km/h, z południa.
Spodziewaj się utrudnień. Możliwe bardzo lokalne, nieliczne utrudnienia i podtopienia nieruchomości.

 

Podkarpackie
Au 12.12.2017 12:00 CET
Vent (Rouge)
english:

Podkarpackie Province - Northern Subregion, Strong wind, Level yellow, Valid from 10-12-2017 17:00 CET until 12-12-2017 12:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 35 kmph to 45 kmph, with gusts up to 90 kmph, southern directions.
BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris.

Podkarpackie Province - Bieszczady i Beskid Niski, Strong wind, Level red, Valid from 10-12-2017 20:08 CET until 12-12-2017 12:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 70 kmph to 80 kmph, with gusts up to 140 kmph, south.
TAKE ACTION to protect yourself. Risk to personal safety from uprooted trees and flying debris. Widespread structural damage, road closures and power outages are expected. Protect yourself and act on advice given by emergency services.


polski:

Województwo podkarpackie - subregion północny, silny wiatr, poziom żółty, ważność od 10-12-2017 17:00 CET do 12-12-2017 12:00 CET
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h, z kierunków południowych.
Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

Bieszczady i Beskid Niski, silny wiatr, poziom czerwony, ważność od 10-12-2017 20:08 CET do 12-12-2017 12:00 CET
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 70 km/h do 80 km/h, z porywami do 140 km/h, z południa.
Podejmij działania zapobiegawcze. Łamiące się drzewa lub przedmioty unoszone przez wiatr mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub życia i być przyczyną utrudnień. Liczne uszkodzenia konstrukcji budowli. Nieprzejezdność dróg i przerwy w dostawie energii. Należy chronić siebie i stosować się do zaleceń służb ratowniczych.

 

Au 12.12.2017 10:00 CET
Neige/verglas (Jaune)
english:

Podkarpackie Province - Bieszczady i Beskid Niski, Melting snow, Level yellow, Valid from 11-12-2017 06:00 CET until 12-12-2017 10:00 CET
Rising of temperature from 0°C at morning up to 12°C at noon and rainfall from 0 mm to 3 mm will cause fast melting of snow cover. Wind with average speed from 50 kmph to 60 kmph, with gusts up to 115 kmph, south.
BE AWARE of the potential for localised flooding of a small number of properties, with local disruption tooutdoor activities.


polski:

Bieszczady i Beskid Niski, roztopy, poziom żółty, ważność od 11-12-2017 06:00 CET do 12-12-2017 10:00 CET
Prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0°C rano do 12°C w godzinach południowych oraz opady deszczu od 0 mm do3 mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. W pozostałym okresie ważności ostrzeżenia temperatura utrzymywać się będzie w zakresie 4°C do 8°C. Wiatr o średniej prędkości od 50 km/h do 60 km/h, z porywami do 115 km/h, z południa.
Spodziewaj się utrudnień. Możliwe bardzo lokalne, nieliczne utrudnienia i podtopienia nieruchomości.

 

Pomorskie
Au 13.12.2017 00:00 CET
Vent (Jaune)
english:

Pomorskie Province - Seaside Subregion, Strong wind, Level yellow, Valid from 12-12-2017 14:00 CET until 12-12-2017 24:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 35 kmph to 50 kmph, with gusts up to 75 kmph, southwest and west.
BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris.


polski:

Województwo pomorskie - subregion nadmorski, silny wiatr, poziom żółty, ważność od 12-12-2017 14:00 CET do 12-12-2017 24:00 CET
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Spodziewajsię utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

 

Śląskie
Au 12.12.2017 10:00 CET
Vent (Rouge)
english:

Slaskie Province - Beskid Slaski i Zywiecki, Strong wind, Level red, Valid from 10-12-2017 19:30 CET until 12-12-2017 10:00 CET
It is expected strong wind with average speed up to 80 kmph, with gusts up to 140 kmph, south.
TAKE ACTION to protect yourself. Risk to personal safety from uprooted trees and flying debris. Widespread structural damage, road closures and power outages are expected. Protect yourself and act on advice given by emergency services.

Slaskie Province - Central Subregion, Strong wind, Level yellow, Valid from 10-12-2017 16:00 CET until 12-12-2017 10:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 35 kmph to 45 kmph, with gusts up to 90 kmph, southern directions.
BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris.


polski:

BeskidŚląski i Żywiecki, silny wiatr, poziom czerwony, ważność od 10-12-2017 19:30 CET do 12-12-2017 10:00 CET
Obserwuje się i prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 70 km/h do 80 km/h, z porywami do 140 km/h, z południa.
Podejmij działania zapobiegawcze. Łamiące się drzewa lub przedmioty unoszone przez wiatr mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub życia i być przyczyną utrudnień. Liczne uszkodzenia konstrukcji budowli. Nieprzejezdność dróg i przerwy w dostawie energii. Należy chronić siebie i stosować się do zaleceń służb ratowniczych.

Województwo śląskie - subregion centralny, silny wiatr, poziom żółty, ważność od 10-12-2017 16:00 CET do 12-12-2017 10:00 CET
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h, z kierunków południowych.
Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

 

Au 12.12.2017 10:00 CET
Neige/verglas (Jaune)
english:

Slaskie Province - Beskid Slaski i Zywiecki, Melting snow, Level yellow, Valid from 11-12-2017 06:00 CET until 12-12-2017 10:00 CET
Rising of temperature from 0°C at morning up to 10°C at noon and rainfall from 0 mm to 2 mm will cause fast melting of snow cover. Wind with average speed from 50 kmph to 60 kmph, with gusts up to 115 kmph, southwest.
BE AWARE of the potential for localised flooding of a small number of properties, with local disruption to outdoor activities.


polski:

Beskid Śląski i Żywiecki, roztopy, poziom żółty, ważność od 11-12-2017 06:00 CET do 12-12-2017 10:00 CET
Prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0°C rano do 10°C w godzinach południowych oraz opady deszczu od 0mm do 2 mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. W pozostałym okresie ważności ostrzeżenia temperatura utrzymywać się będzie w zakresie 6°C do 8°C. Wiatr o średniej prędkości od 50 km/h do 60 km/h, z porywami do 115 km/h, z południa.
Spodziewaj się utrudnień. Możliwe bardzo lokalne, nieliczne utrudnienia i podtopienia nieruchomości.

 

Wielkopolskie
Au 12.12.2017 19:00 CET
Vent (Jaune)
english:

Wielkopolskie Province, Strong wind, Level yellow, Valid from 12-12-2017 11:00 CET until 12-12-2017 19:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 30 kmph to 35 kmph, with gusts locally up to 75 kmph, southwest.
BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris.


polski:

Województwo wielkopolskie, silny wiatr, poziom żółty, ważność od 12-12-2017 11:00 CET do 12-12-2017 19:00 CET
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu.
Spodziewaj się utrudnień. Przedmiotyniesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

 

Zachodniopomorskie
Au 12.12.2017 22:00 CET
Vent (Jaune)
english:

Zachodniopomorskie Province, Strong wind, Level yellow, Valid from 12-12-2017 12:00 CET until 12-12-2017 22:00 CET
It is expected strong wind with average speed from 30 kmph to 45 kmph, with gusts up to 75 kmph, southwest to west.
BE AWARE of debris being blown around. Localised outdoor activity disruption is possible due to debris.


polski:

Województwo zachodniopomorskie, silny wiatr, poziom żółty, ważność od 12-12-2017 12:00 CET do 12-12-2017 22:00 CET
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wystąpią w subregionie nadmorskim.
Spodziewaj się utrudnień. Przedmioty niesione przez wiatr mogą stanowić zagrożenie i być przyczyną utrudnień.

 

Label_CoastalAreas:
Pomorze Wschodnie
Au 12.12.2017 22:00 CET
Vent (Orange)
english:

Pomorskie Province - Eastern coastal zone, Gale, Level orange, Valid from 12-12-2017 10:00 CET until 12-12-2017 22:00 CET
Wind southerly veering westerly force 5 to 7, but 8 in gusts.
TAKE PRECAUTIONS. Storm winds and increased wave can cause considerable damage to coastal areas, such as dunes, dikes, piers. Difficult navigation conditions are predicted. It is recommended to avoid traveling through coastal zone areas. In addition, when the wind direction is northern, there is flood hazard.


polski:

Strefa brzegowa - część wschodnia, sztorm, poziom pomarańczowy, ważność od 12-12-2017 10:00 CET do 12-12-2017 22:00 CET
Wiatr z kierunków południowych skręcający na kierunki zachodnie 5 do 7, w porywach 8 w skali B.
Podejmij środki ostrożności. Sztormowy wiatr oraz wzmożone falowanie może powodować znaczne szkody na obszarach przybrzeżnych, takich jak wydmy, wały, nabrzeża. Przewiduje się utrudnione warunki nawigacyjne. Zaleca sie unikanie podróży przez obszary strefy brzegowej. Dodatkowo podczas wiatru z kierunków północnych występuje zagrożenie powodzią.

 

Légende:
Choix de la langue:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA