Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Βέλγιο

περισσότερες πληροφορίες:
Royal Meteorological Institute of Belgium

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Antwerpen / Anvers
έως 27.09.2020 06:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
nederlands:
Storingen beinvloeden voorlopig nog ons weer. Daarbij lopen, in combinatie met de neerslag van de voorbije 24 u, de hoeveelheden flink op (lokaal werd al 25 tot 50 mm of meer neerslag genoteerd in Oost-Vlaanderen, het westen van Brabant en het oosten van Henegouwen). Vanavond vallen er nog lokale buien. Volgende nacht beinvloedt een volgende actieve regenzone het weer. Hierbij verwachten we opnieuw in vele regio's 15 tot 25 mm neerslag.In de loop van zondag wordt het vrij snel overwegend droog vanaf het noordoosten.

français:
Des perturbations continueront de determiner notre temps. Il faudra encore s'attendre a d'abondantes precipitations, qui viendront s'ajouter a ce qui est deja tombe durant les 24 dernieres heures (localement, des valeurs de 25 a 50 mm ou plus ont ete observees en Flandre orientale, dans l'ouest du Brabant ainsi que dans l'est du Hainaut).Ce soir, on prevoit quelques averses localisees. Cette nuit, une nouvelle zone de pluie active apportera 15 a 25 mm supplementaires dans la plupart des regions. Dans le courant de la journee de dimanche, le temps deviendra toutefois rapidement plus sec par le nord-est. 

Brabant
έως 27.09.2020 06:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
nederlands:
Storingen beinvloeden voorlopig nog ons weer. Daarbij lopen, in combinatie met de neerslag van de voorbije 24 u, de hoeveelheden flink op (lokaal werd al 25 tot 50 mm of meer neerslag genoteerd in Oost-Vlaanderen, het westen van Brabant en het oosten van Henegouwen). Vanavond vallen er nog lokale buien. Volgende nacht beinvloedt een volgende actieve regenzone het weer. Hierbij verwachten we opnieuw in vele regio's 15 tot 25 mm neerslag.In de loop van zondag wordt het vrij snel overwegend droog vanaf het noordoosten.

français:
Des perturbations continueront de determiner notre temps. Il faudra encore s'attendre a d'abondantes precipitations, qui viendront s'ajouter a ce qui est deja tombe durant les 24 dernieres heures (localement, des valeurs de 25 a 50 mm ou plus ont ete observees en Flandre orientale, dans l'ouest du Brabant ainsi que dans l'est du Hainaut).Ce soir, on prevoit quelques averses localisees. Cette nuit, une nouvelle zone de pluie active apportera 15 a 25 mm supplementaires dans la plupart des regions. Dans le courant de la journee de dimanche, le temps deviendra toutefois rapidement plus sec par le nord-est. 

Hainaut / Henegouwen
έως 27.09.2020 09:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
nederlands:
Storingen beinvloeden voorlopig nog ons weer. Daarbij lopen, in combinatie met de neerslag van de voorbije 24 u, de hoeveelheden flink op (lokaal werd al 25 tot 50 mm of meer neerslag genoteerd in Oost-Vlaanderen, het westen van Brabant en het oosten van Henegouwen). Vanavond vallen er nog lokale buien. Volgende nacht beinvloedt een volgende actieve regenzone het weer. Hierbij verwachten we opnieuw in vele regio's 15 tot 25 mm neerslag.In de loop van zondag wordt het vrij snel overwegend droog vanaf het noordoosten.

français:
Des perturbations continueront de determiner notre temps. Il faudra encore s'attendre a d'abondantes precipitations, qui viendront s'ajouter a ce qui est deja tombe durant les 24 dernieres heures (localement, des valeurs de 25 a 50 mm ou plus ont ete observees en Flandre orientale, dans l'ouest du Brabant ainsi que dans l'est du Hainaut).Ce soir, on prevoit quelques averses localisees. Cette nuit, une nouvelle zone de pluie active apportera 15 a 25 mm supplementaires dans la plupart des regions. Dans le courant de la journee de dimanche, le temps deviendra toutefois rapidement plus sec par le nord-est. 

Liège / Luik
έως 27.09.2020 07:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
nederlands:
Storingen beinvloeden voorlopig nog ons weer. Daarbij lopen, in combinatie met de neerslag van de voorbije 24 u, de hoeveelheden flink op (lokaal werd al 25 tot 50 mm of meer neerslag genoteerd in Oost-Vlaanderen, het westen van Brabant en het oosten van Henegouwen). Vanavond vallen er nog lokale buien. Volgende nacht beinvloedt een volgende actieve regenzone het weer. Hierbij verwachten we opnieuw in vele regio's 15 tot 25 mm neerslag.In de loop van zondag wordt het vrij snel overwegend droog vanaf het noordoosten.

français:
Des perturbations continueront de determiner notre temps. Il faudra encore s'attendre a d'abondantes precipitations, qui viendront s'ajouter a ce qui est deja tombe durant les 24 dernieres heures (localement, des valeurs de 25 a 50 mm ou plus ont ete observees en Flandre orientale, dans l'ouest du Brabant ainsi que dans l'est du Hainaut).Ce soir, on prevoit quelques averses localisees. Cette nuit, une nouvelle zone de pluie active apportera 15 a 25 mm supplementaires dans la plupart des regions. Dans le courant de la journee de dimanche, le temps deviendra toutefois rapidement plus sec par le nord-est. 

Limburg / Limbourg
έως 27.09.2020 05:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
nederlands:
Storingen beinvloeden voorlopig nog ons weer. Daarbij lopen, in combinatie met de neerslag van de voorbije 24 u, de hoeveelheden flink op (lokaal werd al 25 tot 50 mm of meer neerslag genoteerd in Oost-Vlaanderen, het westen van Brabant en het oosten van Henegouwen). Vanavond vallen er nog lokale buien. Volgende nacht beinvloedt een volgende actieve regenzone het weer. Hierbij verwachten we opnieuw in vele regio's 15 tot 25 mm neerslag.In de loop van zondag wordt het vrij snel overwegend droog vanaf het noordoosten.

français:
Des perturbations continueront de determiner notre temps. Il faudra encore s'attendre a d'abondantes precipitations, qui viendront s'ajouter a ce qui est deja tombe durant les 24 dernieres heures (localement, des valeurs de 25 a 50 mm ou plus ont ete observees en Flandre orientale, dans l'ouest du Brabant ainsi que dans l'est du Hainaut).Ce soir, on prevoit quelques averses localisees. Cette nuit, une nouvelle zone de pluie active apportera 15 a 25 mm supplementaires dans la plupart des regions. Dans le courant de la journee de dimanche, le temps deviendra toutefois rapidement plus sec par le nord-est. 

Luxembourg / Luxemburg
έως 27.09.2020 08:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
nederlands:
Storingen beinvloeden voorlopig nog ons weer. Daarbij lopen, in combinatie met de neerslag van de voorbije 24 u, de hoeveelheden flink op (lokaal werd al 25 tot 50 mm of meer neerslag genoteerd in Oost-Vlaanderen, het westen van Brabant en het oosten van Henegouwen). Vanavond vallen er nog lokale buien. Volgende nacht beinvloedt een volgende actieve regenzone het weer. Hierbij verwachten we opnieuw in vele regio's 15 tot 25 mm neerslag.In de loop van zondag wordt het vrij snel overwegend droog vanaf het noordoosten.

français:
Des perturbations continueront de determiner notre temps. Il faudra encore s'attendre a d'abondantes precipitations, qui viendront s'ajouter a ce qui est deja tombe durant les 24 dernieres heures (localement, des valeurs de 25 a 50 mm ou plus ont ete observees en Flandre orientale, dans l'ouest du Brabant ainsi que dans l'est du Hainaut).Ce soir, on prevoit quelques averses localisees. Cette nuit, une nouvelle zone de pluie active apportera 15 a 25 mm supplementaires dans la plupart des regions. Dans le courant de la journee de dimanche, le temps deviendra toutefois rapidement plus sec par le nord-est. 

Namur / Namen
έως 27.09.2020 07:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
nederlands:
Storingen beinvloeden voorlopig nog ons weer. Daarbij lopen, in combinatie met de neerslag van de voorbije 24 u, de hoeveelheden flink op (lokaal werd al 25 tot 50 mm of meer neerslag genoteerd in Oost-Vlaanderen, het westen van Brabant en het oosten van Henegouwen). Vanavond vallen er nog lokale buien. Volgende nacht beinvloedt een volgende actieve regenzone het weer. Hierbij verwachten we opnieuw in vele regio's 15 tot 25 mm neerslag.In de loop van zondag wordt het vrij snel overwegend droog vanaf het noordoosten.

français:
Des perturbations continueront de determiner notre temps. Il faudra encore s'attendre a d'abondantes precipitations, qui viendront s'ajouter a ce qui est deja tombe durant les 24 dernieres heures (localement, des valeurs de 25 a 50 mm ou plus ont ete observees en Flandre orientale, dans l'ouest du Brabant ainsi que dans l'est du Hainaut).Ce soir, on prevoit quelques averses localisees. Cette nuit, une nouvelle zone de pluie active apportera 15 a 25 mm supplementaires dans la plupart des regions. Dans le courant de la journee de dimanche, le temps deviendra toutefois rapidement plus sec par le nord-est. 

Oost Vlaanderen/Fl.Orientale
έως 27.09.2020 07:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
nederlands:
Storingen beinvloeden voorlopig nog ons weer. Daarbij lopen, in combinatie met de neerslag van de voorbije 24 u, de hoeveelheden flink op (lokaal werd al 25 tot 50 mm of meer neerslag genoteerd in Oost-Vlaanderen, het westen van Brabant en het oosten van Henegouwen). Vanavond vallen er nog lokale buien. Volgende nacht beinvloedt een volgende actieve regenzone het weer. Hierbij verwachten we opnieuw in vele regio's 15 tot 25 mm neerslag.In de loop van zondag wordt het vrij snel overwegend droog vanaf het noordoosten.

français:
Des perturbations continueront de determiner notre temps. Il faudra encore s'attendre a d'abondantes precipitations, qui viendront s'ajouter a ce qui est deja tombe durant les 24 dernieres heures (localement, des valeurs de 25 a 50 mm ou plus ont ete observees en Flandre orientale, dans l'ouest du Brabant ainsi que dans l'est du Hainaut).Ce soir, on prevoit quelques averses localisees. Cette nuit, une nouvelle zone de pluie active apportera 15 a 25 mm supplementaires dans la plupart des regions. Dans le courant de la journee de dimanche, le temps deviendra toutefois rapidement plus sec par le nord-est. 

West Vlaanderen/Fl.Occidentale
έως 27.09.2020 09:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
nederlands:
Storingen beinvloeden voorlopig nog ons weer. Daarbij lopen, in combinatie met de neerslag van de voorbije 24 u, de hoeveelheden flink op (lokaal werd al 25 tot 50 mm of meer neerslag genoteerd in Oost-Vlaanderen, het westen van Brabant en het oosten van Henegouwen). Vanavond vallen er nog lokale buien. Volgende nacht beinvloedt een volgende actieve regenzone het weer. Hierbij verwachten we opnieuw in vele regio's 15 tot 25 mm neerslag.In de loop van zondag wordt het vrij snel overwegend droog vanaf het noordoosten.

français:
Des perturbations continueront de determiner notre temps. Il faudra encore s'attendre a d'abondantes precipitations, qui viendront s'ajouter a ce qui est deja tombe durant les 24 dernieres heures (localement, des valeurs de 25 a 50 mm ou plus ont ete observees en Flandre orientale, dans l'ouest du Brabant ainsi que dans l'est du Hainaut).Ce soir, on prevoit quelques averses localisees. Cette nuit, une nouvelle zone de pluie active apportera 15 a 25 mm supplementaires dans la plupart des regions. Dans le courant de la journee de dimanche, le temps deviendra toutefois rapidement plus sec par le nord-est. 

Coasts:
Belgische Küste
έως 27.09.2020 09:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
nederlands:
Storingen beinvloeden voorlopig nog ons weer. Daarbij lopen, in combinatie met de neerslag van de voorbije 24 u, de hoeveelheden flink op (lokaal werd al 25 tot 50 mm of meer neerslag genoteerd in Oost-Vlaanderen, het westen van Brabant en het oosten van Henegouwen). Vanavond vallen er nog lokale buien. Volgende nacht beinvloedt een volgende actieve regenzone het weer. Hierbij verwachten we opnieuw in vele regio's 15 tot 25 mm neerslag.In de loop van zondag wordt het vrij snel overwegend droog vanaf het noordoosten.

français:
Des perturbations continueront de determiner notre temps. Il faudra encore s'attendre a d'abondantes precipitations, qui viendront s'ajouter a ce qui est deja tombe durant les 24 dernieres heures (localement, des valeurs de 25 a 50 mm ou plus ont ete observees en Flandre orientale, dans l'ouest du Brabant ainsi que dans l'est du Hainaut).Ce soir, on prevoit quelques averses localisees. Cette nuit, une nouvelle zone de pluie active apportera 15 a 25 mm supplementaires dans la plupart des regions. Dans le courant de la journee de dimanche, le temps deviendra toutefois rapidement plus sec par le nord-est. 

έως 27.09.2020 09:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
nederlands:
In de kuststreek verwachten we nog tot zondagochtend rukwinden tot 80 km/u of iets meer.

français:
Dans la region cotiere, les rafales atteindront encore jusqu'a dimanche matin des valeurs de 80 km/h ou un peu plus. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA