Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Νορßηγία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Aust-Agder
έως 15.12.2018 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
english:
Difficult driving conditions, yellow level, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland and Hordaland:
From late Saturday evening to Sunday evening difficult driving conditions due to strong winds and blowing snow in Langfjella south of Finse is expected.
Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Vanskelige kjøreforhold, gult nivå, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland og Hordaland:
Fra sent lørdag kveld til søndag kveld er det ventet vanskelige kjøreforhold på grunn av kraftig vind og snøfokk i Langfjella sør for Finse.
Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Buskerud
έως 15.12.2018 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
english:
Difficult driving conditions, yellow level, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland and Hordaland:

From late Saturday evening to Sunday evening difficult driving conditions due to strong winds and blowing snow in Langfjella south of Finse is expected.

Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Vanskelige kjøreforhold, gult nivå, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland og Hordaland:

Fra sent lørdag kveld til søndag kveld er det ventet vanskelige kjøreforhold på grunn av kraftig vind og snøfokk i Langfjella sør for Finse.

Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Hordaland
έως 15.12.2018 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
english:
Strong wind gusts, yellow level, Rogaland and Hordaland:
From Saturday evening locally strong gust are expected, 25-30 m/s, particulary in in Rogaland and eastern parts of Hordaland.
It may be dangerous to travel in the mountains. Loose items may be taken by the wind. Secure loose items. Be careful when traveling outdoors.

norsk:
Kraftige vindkast, gult nivå, Rogaland og Hordaland:
Frå laurdag kveld ventast lokalt kraftige vindkast på 25-30 m/s, særleg i Rogaland og indre strok av Hordaland.
Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse avgårde. ær forsiktig når du ferdes utendørs. 

έως 15.12.2018 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
english:
Difficult driving conditions, yellow level, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland and Hordaland:
From late Saturday evening to Sunday evening difficult driving conditions due to strong winds and blowing snow in Langfjella south of Finse is expected.
Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Vanskelige kjøreforhold, gult nivå, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland og Hordaland:
Fra sent lørdag kveld til søndag kveld er det ventet vanskelige kjøreforhold på grunn av kraftig vind og snøfokk i Langfjella sør for Finse.
Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Rogaland
έως 15.12.2018 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
english:
Strong wind gusts, yellow level, Rogaland and Hordaland:

From Saturday evening locally strong gust are expected, 25-30 m/s, particulary in in Rogaland and eastern parts of Hordaland.

It may be dangerous to travel in the mountains. Loose items may be taken by the wind. Secure loose items. Be careful when traveling outdoors.

norsk:
Kraftige vindkast, gult nivå, Rogaland og Hordaland:

Frå laurdag kveld ventast lokalt kraftige vindkast på 25-30 m/s, særleg i Rogaland og indre strok av Hordaland.

Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse avgårde. ær forsiktig når du ferdes utendørs. 

έως 15.12.2018 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
english:
Difficult driving conditions, yellow level, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland and Hordaland:From late Saturday evening to Sunday evening difficult driving conditions due to strong winds and blowing snow in Langfjella south of Finse is expected.Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Vanskelige kjøreforhold, gult nivå, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland og Hordaland:Fra sent lørdag kveld til søndag kveld er det ventet vanskelige kjøreforhold på grunn av kraftig vind og snøfokk i Langfjella sør for Finse.Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Telemark
έως 15.12.2018 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
english:
Difficult driving conditions, yellow level, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland and Hordaland:


From late Saturday evening to Sunday evening difficult driving conditions due to strong winds and blowing snow in Langfjella south of Finse is expected.


Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Vanskelige kjøreforhold, gult nivå, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland og Hordaland:


Fra sent lørdag kveld til søndag kveld er det ventet vanskelige kjøreforhold på grunn av kraftig vind og snøfokk i Langfjella sør for Finse.


Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Vest-Agder
έως 15.12.2018 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
english:
Difficult driving conditions, yellow level, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland and Hordaland:

From late Saturday evening to Sunday evening difficult driving conditions due to strong winds and blowing snow in Langfjella south of Finse is expected.

Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Vanskelige kjøreforhold, gult nivå, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland og Hordaland:

Fra sent lørdag kveld til søndag kveld er det ventet vanskelige kjøreforhold på grunn av kraftig vind og snøfokk i Langfjella sør for Finse.

Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Coasts:
Aust-Agder kyst
έως 15.12.2018 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
english:
Difficult driving conditions, yellow level, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland and Hordaland:


From late Saturday evening to Sunday evening difficult driving conditions due to strong winds and blowing snow in Langfjella south of Finse is expected.


Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Vanskelige kjøreforhold, gult nivå, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland og Hordaland:


Fra sent lørdag kveld til søndag kveld er det ventet vanskelige kjøreforhold på grunn av kraftig vind og snøfokk i Langfjella sør for Finse.


Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Hordaland kyst
έως 15.12.2018 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
english:
Strong wind gusts, yellow level, Rogaland and Hordaland:


From Saturday evening locally strong gust are expected, 25-30 m/s, particulary in in Rogaland and eastern parts of Hordaland.


It may be dangerous to travel in the mountains. Loose items may be taken by the wind. Secure loose items. Be careful when traveling outdoors.

norsk:
Kraftige vindkast, gult nivå, Rogaland og Hordaland:


Frå laurdag kveld ventast lokalt kraftige vindkast på 25-30 m/s, særleg i Rogaland og indre strok av Hordaland.


Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse avgårde. ær forsiktig når du ferdes utendørs. 

έως 15.12.2018 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
english:
Difficult driving conditions, yellow level, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland and Hordaland:From late Saturday evening to Sunday evening difficult driving conditions due to strong winds and blowing snow in Langfjella south of Finse is expected.Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Vanskelige kjøreforhold, gult nivå, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland og Hordaland:Fra sent lørdag kveld til søndag kveld er det ventet vanskelige kjøreforhold på grunn av kraftig vind og snøfokk i Langfjella sør for Finse.Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Rogaland kyst
έως 15.12.2018 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
english:
Strong wind gusts, yellow level, Rogaland and Hordaland:From Saturday evening locally strong gust are expected, 25-30 m/s, particulary in in Rogaland and eastern parts of Hordaland.It may be dangerous to travel in the mountains. Loose items may be taken by the wind. Secure loose items. Be careful when traveling outdoors.

norsk:
Kraftige vindkast, gult nivå, Rogaland og Hordaland:Frå laurdag kveld ventast lokalt kraftige vindkast på 25-30 m/s, særleg i Rogaland og indre strok av Hordaland.Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse avgårde. ær forsiktig når du ferdes utendørs. 

έως 15.12.2018 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
english:
Difficult driving conditions, yellow level, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland and Hordaland:
From late Saturday evening to Sunday evening difficult driving conditions due to strong winds and blowing snow in Langfjella south of Finse is expected.
Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Vanskelige kjøreforhold, gult nivå, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland og Hordaland:
Fra sent lørdag kveld til søndag kveld er det ventet vanskelige kjøreforhold på grunn av kraftig vind og snøfokk i Langfjella sør for Finse.
Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Telemark kyst
έως 15.12.2018 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
english:
Difficult driving conditions, yellow level, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland and Hordaland:


From late Saturday evening to Sunday evening difficult driving conditions due to strong winds and blowing snow in Langfjella south of Finse is expected.


Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Vanskelige kjøreforhold, gult nivå, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland og Hordaland:


Fra sent lørdag kveld til søndag kveld er det ventet vanskelige kjøreforhold på grunn av kraftig vind og snøfokk i Langfjella sør for Finse.


Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Vest-Agder kyst
έως 15.12.2018 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
english:
Difficult driving conditions, yellow level, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland and Hordaland:

From late Saturday evening to Sunday evening difficult driving conditions due to strong winds and blowing snow in Langfjella south of Finse is expected.

Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Vanskelige kjøreforhold, gult nivå, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Rogaland og Hordaland:

Fra sent lørdag kveld til søndag kveld er det ventet vanskelige kjøreforhold på grunn av kraftig vind og snøfokk i Langfjella sør for Finse.

Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA