Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
SMHI

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Σουηδία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Bohuskusten+Göteborg
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från torsdag förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: From Thursday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: In conjunction with heavy rain showers, temporary storm showers may occur 

Halland
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från torsdag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: From Thursday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: In conjunction with heavy rain showers, temporary storm showers may occur 

Inre Dalsland
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från torsdag förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: From Thursday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: In conjunction with heavy rain showers, temporary storm showers may occur 

Kalmar
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från torsdag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: From Thursday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: In conjunction with heavy rain showers, temporary storm showers may occur 

Norra Västergötland
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från torsdag förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: From Thursday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: In conjunction with heavy rain showers, temporary storm showers may occur 

Örebro
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från torsdag middag
Var: Främst södra delen
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: From Thursday noon
Where: Mainly the southern part
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: 

Östergötland
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från torsdag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: From Thursday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: In conjunction with heavy rain showers, temporary storm showers may occur 

Östra Jönköping
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från torsdag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: From Thursday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: In conjunction with heavy rain showers, temporary storm showers may occur 

Östra Kronoberg
έως 06.04.2020 10:10 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från torsdag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: From Thursday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: In conjunction with heavy rain showers, temporary storm showers may occur 

Roslagskusten
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från torsdag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: From Thursday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: In conjunction with heavy rain showers, temporary storm showers may occur 

Sjuhärad+Göta älv
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från torsdag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: From Thursday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: In conjunction with heavy rain showers, temporary storm showers may occur 

Sörmland
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från torsdag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: From Thursday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: In conjunction with heavy rain showers, temporary storm showers may occur 

Stockholm
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från torsdag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: From Thursday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: In conjunction with heavy rain showers, temporary storm showers may occur 

Syd Vättern
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från torsdag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: From Thursday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: In conjunction with heavy rain showers, temporary storm showers may occur 

Sydväst Vänern
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från torsdag förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: From Thursday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: In conjunction with heavy rain showers, temporary storm showers may occur 

Uppsala
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från torsdag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: From Thursday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: In conjunction with heavy rain showers, temporary storm showers may occur 

Värmland
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Torsdag eftermiddag
Var: Sydligaste delen
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: Thursday afternoon
Where: The southernmost part
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: In conjunction with heavy rain showers, temporary storm showers may occur 

Västmanland
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från torsdag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: From Thursday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: In conjunction with heavy rain showers, temporary storm showers may occur 

Västra Jönköping
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från torsdag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: From Thursday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: In conjunction with heavy rain showers, temporary storm showers may occur 

Västra Kronoberg
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från torsdag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s
Kommentar: I samband med kraftiga regnskurar kan kortvarigt stormbyar förekomma

english:
When: From Thursday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwestern windgusts, 21-24 m/s
Comment: In conjunction with heavy rain showers, temporary storm showers may occur 

Coasts:
Central Baltic
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Från torsdag eftermiddag sydväst 15 m/s, från kvällen 14-19 m/s

english:
Comment: From Thursday afternoon southwest 15 m/s, from evening 14-19 m/s 

Kategatt
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Från torsdag eftermiddag sydväst eller väst 15-20 m/s

english:
Comment: From Thursday afternoon southwest or west 15-20 m/s 

Northern Baltic
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Från torsdag eftermiddag sydväst 15 m/s, från kvällen 16-21 m/s

english:
Comment: From Thursday afternoon southwest 15 m/s, from evening 16-21 m/s 

Sea of Aaland
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Från sent torsdag eftermiddag sydväst 14-17 m/s

english:
Comment: From late Thursday afternoon southwest 14-17 m/s 

Skagerrak
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Från onsdag eftermiddag väst 15 m/s, från torsdag morgon sydväst eller väst 16-21 m/s.

english:
Comment: From Wednesday afternoon west 15 m/s, from Thursday morning southwest or west 16-21 m/s. 

South Sea of Bothnia
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Från sent torsdag eftermiddag syd eller sydväst 15 m/s

english:
Comment: From late Thursday afternoon south or southwest 15 m/s 

Southern Baltic
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Väst tidvis 15 m/s, från sent torsdag eftermiddag sydväst 14-19 m/s.

english:
Comment: West temporarily 15 m/s, from late Thursday afternoon southwest 14-19 m/s. 

The Sound
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Från torsdag eftermiddag sydväst eller väst 15 m/s

english:
Comment: From Thursday afternoon southwest or west 15 m/s 

Vänern
έως 06.04.2020 11:35 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Från torsdag förmiddag sydväst 14-18 m/s

english:
Comment: From Thursday morning southwest 14-18 m/s 

Waters of Gotland
έως 06.04.2020 10:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Från torsdag eftermiddag sydväst 15 m/s, från kvällen 14-19 m/s

english:
Comment: From Thursday afternoon southwest 15 m/s, from evening 14-19 m/s 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA