Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Εσθονία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Harjumaa
έως 23.02.2020 23:40 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
22.02 lõuna- ja edelatuul puhanguti 24, rannikul 28 m/s. Tugev lörtsi- ja vihmasadu.22.02 Pirita sadamas on veetase 100-120 cm keskmisest kõrgemal (EH2000). Feb 22 south, southwest wind in gusts 24, on coast 27 m/s. Heavy sleet and rain.Feb 22 sea level in Pirita harbour is 100-120 cm above the average, based on the European Vertical Reference System (EH2000). 
έως 23.02.2020 23:40 CET
Βροχή (Κίτρινο)
22.02 lõuna- ja edelatuul puhanguti 24, rannikul 28 m/s. Tugev lörtsi- ja vihmasadu.22.02 Pirita sadamas on veetase 100-120 cm keskmisest kõrgemal (EH2000). Feb 22 south, southwest wind in gusts 24, on coast 27 m/s. Heavy sleet and rain.Feb 22 sea level in Pirita harbour is 100-120 cm above the average, based on the European Vertical Reference System (EH2000). 
έως 23.02.2020 23:40 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
22.02 lõuna- ja edelatuul puhanguti 24, rannikul 28 m/s. Tugev lörtsi- ja vihmasadu.22.02 Pirita sadamas on veetase 100-120 cm keskmisest kõrgemal (EH2000). Feb 22 south, southwest wind in gusts 24, on coast 27 m/s. Heavy sleet and rain.Feb 22 sea level in Pirita harbour is 100-120 cm above the average, based on the European Vertical Reference System (EH2000). 
Hiiumaa
έως 23.02.2020 22:40 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
Edelatuul puhanguti 25-28 m/s. Southwest wind in gusts 25-28 m/s. 
έως 23.02.2020 18:34 CET
Βροχή (Κίτρινο)
22.02 lõuna- ja edelatuul puhanguti 22-27 m/s. Keskpäevast alates muutub vihmasadu tugevaks. Feb 22 south, southwest wind in gusts 22-27 m/s. From noon the precipitation in form of rain will become intensive. 
Ida-Virumaa
έως 23.02.2020 23:40 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 20-24 m/s. Tugev lörtsi- ja vihmasadu. South, southwest wind in gusts 20-24 m/s. Intensive sleet and rain. 
έως 23.02.2020 23:40 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 20-24 m/s. Tugev lörtsi- ja vihmasadu. South, southwest wind in gusts 20-24 m/s. Intensive sleet and rain. 
Järvamaa
έως 23.02.2020 23:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 17-21 m/s. South, southwest wind in gusts 17-21 m/s. 
έως 23.02.2020 22:43 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 17-21 m/s. Tugev lörtsi- ja vihmasadu. South, southwest wind in gusts 17-21 m/s. Intensive sleet and rain. 
Jõgevamaa
έως 23.02.2020 23:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 17-21 m/s. South, southwest wind in gusts 17-21 m/s. 
έως 23.02.2020 22:43 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 17-21 m/s. Tugev lörtsi- ja vihmasadu. South, southwest wind in gusts 17-21 m/s. Intensive sleet and rain. 
Lääne-Virumaa
έως 23.02.2020 23:40 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 20-24 m/s. Tugev lörtsi- ja vihmasadu. South, southwest wind in gusts 20-24 m/s. Intensive sleet and rain. 
έως 23.02.2020 23:40 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 20-24 m/s. Tugev lörtsi- ja vihmasadu. South, southwest wind in gusts 20-24 m/s. Intensive sleet and rain. 
Läänemaa
έως 23.02.2020 23:39 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
Edelatuul puhanguti 22-27 m/s.22.02õhtul veetase Väinameres kuni 160 cm keskmisest (EH2000 järgi) kõrgemal.23.02öösel püsib veetase kriitilise piiri (Haapsalu 160 cm) lähedal. Southwest wind in gusts 22-27 m/s.Feb 22 in the evening the sea level in Moonsund is 160 cm above the average, based on the European Vertical Reference System (EH2000).Feb 23 at night sea level will remain near the critical level (Haapsalu 160 cm) 
έως 23.02.2020 23:39 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
Edelatuul puhanguti 22-27 m/s.22.02õhtul veetase Väinameres kuni 160 cm keskmisest (EH2000 järgi) kõrgemal.23.02öösel püsib veetase kriitilise piiri (Haapsalu 160 cm) lähedal. Southwest wind in gusts 22-27 m/s.Feb 22 in the evening the sea level in Moonsund is 160 cm above the average, based on the European Vertical Reference System (EH2000).Feb 23 at night sea level will remain near the critical level (Haapsalu 160 cm) 
έως 23.02.2020 18:43 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 22-27 m/s. Tugev vihmasadu.22.02õhtul tõuseb veetase Väinameres 160 cm keskmisest (EH2000 järgi) kõrgemale.23.02öösel püsib veetase kriitilise piiri (Haapsalu 160 cm) lähedal. South, southwest wind in gusts 22-27 m/s. Intensive rain.Feb 22 in the evening the sea level will rise in Moonsund 160 cm above the average, based on the European Vertical Reference System (EH2000).Feb 23 at night sea level will remain near the critical level (Haapsalu 160 cm) 
Pärnumaa
έως 23.02.2020 23:39 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 22-27 m/s.22.02õhtul veetase Pärnu lahes 180-200 cm keskmisest (EH2000 järgi) kõrgemale.23.02öösel püsib veetase kriitilise piiri ( Pärnu 180 cm) lähedal. South, southwest wind in gusts 22-27 m/s.Feb 22 in the evening the sea in Pärnu Bay is 180-200 cm above the average, based on the European Vertical Reference System (EH2000).Feb 23 at night sea level will remain near the critical level (Pärnu 180 cm) 
έως 23.02.2020 23:39 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 22-27 m/s.22.02õhtul veetase Pärnu lahes 180-200 cm keskmisest (EH2000 järgi) kõrgemale.23.02öösel püsib veetase kriitilise piiri ( Pärnu 180 cm) lähedal. South, southwest wind in gusts 22-27 m/s.Feb 22 in the evening the sea in Pärnu Bay is 180-200 cm above the average, based on the European Vertical Reference System (EH2000).Feb 23 at night sea level will remain near the critical level (Pärnu 180 cm) 
έως 23.02.2020 22:45 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 22-27 m/s. Tugev lörtsi- ja vihmasadu.22.02õhtul veetase Pärnu lahes 180-200 cm keskmisest (EH2000 järgi) kõrgemale.23.02öösel püsib veetase kriitilise piiri ( Pärnu 180 cm) lähedal. South, southwest wind in gusts 22-27 m/s. Intensive sleet and rain.Feb 22 in the evening the sea in Pärnu Bay is 180-200 cm above the average, based on the European Vertical Reference System (EH2000).Feb 23 at night sea level will remain near the critical level (Pärnu 180 cm) 
Põlvamaa
έως 23.02.2020 23:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 17-21 m/s. South, southwest wind in gusts 17-21 m/s. 
έως 23.02.2020 22:43 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 17-21 m/s. Tugev lörtsi- ja vihmasadu. South, southwest wind in gusts 17-21 m/s. Intensive sleet and rain. 
Raplamaa
έως 23.02.2020 23:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 17-21 m/s. South, southwest wind in gusts 17-21 m/s. 
έως 23.02.2020 22:43 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 17-21 m/s. Tugev lörtsi- ja vihmasadu. South, southwest wind in gusts 17-21 m/s. Intensive sleet and rain. 
Saaremaa
έως 23.02.2020 22:40 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
Edelatuul puhanguti 25-28 m/s. Southwest wind in gusts 25-28 m/s. 
έως 23.02.2020 15:16 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 25-30 m/s. Tugev vihmasadu. South, southwest wind in gusts 25-30 m/s. Intensive rain. 
Tartumaa
έως 23.02.2020 23:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 17-21 m/s. South, southwest wind in gusts 17-21 m/s. 
έως 23.02.2020 22:43 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 17-21 m/s. Tugev lörtsi- ja vihmasadu. South, southwest wind in gusts 17-21 m/s. Intensive sleet and rain. 
Valgamaa
έως 23.02.2020 23:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 17-21 m/s. South, southwest wind in gusts 17-21 m/s. 
έως 23.02.2020 22:43 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 17-21 m/s. Tugev lörtsi- ja vihmasadu. South, southwest wind in gusts 17-21 m/s. Intensive sleet and rain. 
Viljandimaa
έως 23.02.2020 23:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 17-21 m/s. South, southwest wind in gusts 17-21 m/s. 
έως 23.02.2020 22:43 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 17-21 m/s. Tugev lörtsi- ja vihmasadu. South, southwest wind in gusts 17-21 m/s. Intensive sleet and rain. 
Võrumaa
έως 23.02.2020 23:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 17-21 m/s. South, southwest wind in gusts 17-21 m/s. 
έως 23.02.2020 22:43 CET
Βροχή (Κίτρινο)
Lõuna- ja edelatuul puhanguti 17-21 m/s. Tugev lörtsi- ja vihmasadu. South, southwest wind in gusts 17-21 m/s. Intensive sleet and rain. 

Coasts:
Eastern Gulf of Finnland
έως 23.02.2020 22:39 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
Lõuna- ja edelatuul 14-19, puhanguti 28, 23.02 öö hakul kuni 30 m/s. South, southwest 14-19, in gusts 28, in the beginning of night of Feb 23 in gusts up to 30 m/s. 
Moonsund
έως 23.02.2020 23:41 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
Edelatuul 14-19, puhanguti 25-28 m/s. Southwest 14-19, in gusts 25-28 m/s. 
Northern Baltic
έως 23.02.2020 22:38 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
Edela- ja läänetuul 17-22, puhanguti 28-30 m/s. Southwest, west wind 17-22, in gusts 28-30 m/s. 
Northern Gulf of Riga
έως 23.02.2020 23:41 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
Edelatuul 14-19, puhanguti 25-28 m/s. Southwest 14-19, in gusts 25-28 m/s. 
Western Gulf of Finnland
έως 23.02.2020 22:39 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
Lõuna- ja edelatuul 14-19, puhanguti 28, 23.02 öö hakul kuni 30 m/s. South, southwest 14-19, in gusts 28, in the beginning of night of Feb 23 in gusts up to 30 m/s. 
Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA