Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Ισπανία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Albarracín y Jiloca
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Cota de acumulación en 800-1000 m, el aviso continúa al día siguiente

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 5 cm. Cota de acumulación en 800-1000 m, el aviso continúa al día siguiente

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Ampurdán
Bizkaia interior
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 10 cm. Acumulación por encima de 500-600 metros. Este episodio continúa el día siguiente

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 10 cm. Acumulación por encima de 500-600 metros. Este episodio continúa el día siguiente

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Bizkaia litoral
έως 28.11.2021 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm.

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 40 mm.

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Cantabria del Ebro
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 20 cm. Acumulación por encima de 700-800 metros. Este episodio es continuación del día anterior

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 20 cm. Acumulación por encima de 700-800 metros. Este episodio es continuación del día anterior

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Central y Valles Mineros
έως 28.11.2021 11:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 10 cm. Acumulaciones por encima de 700 metros. Este episodio es continuación del día anterior

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 10 cm. Acumulaciones por encima de 700 metros. Este episodio es continuación del día anterior

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Centro de Huesca
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 2 cm. Cota de acumulación inicialmente a 1000 m, bajando por la tarde del sábado a 500-700 m. El aviso se refiere a la parte más septentrional de la zona

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 2 cm. Cota de acumulación inicialmente a 1000 m, bajando por la tarde del sábado a 500-700 m. El aviso se refiere a la parte más septentrional de la zona

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

έως 28.11.2021 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Se darán en el extremo norte. Viento del norte

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Se darán en el extremo norte. Viento del norte

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Centro de Navarra
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κόκκινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 25 cm. Acumulación por encima de 600 metros

Tome medidas preventivas y actúe según las indicaciones de las autoridades. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse gravemente alteradas. No viaje salvo que sea estrictamente necesario.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 25 cm. Acumulación por encima de 600 metros

Take precautionary action, remain vigilant and act on advice given by authorities. Keep up to date with the latest weather forecast, and expect significant disruption to daily routines. Only travel if your journey is essential. 

Centro y valle de Villaverde
έως 28.11.2021 14:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κόκκινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 25 cm. Esta acumulación se espera a partir de 700-800 m. y alrededor de 10 cm por encima de 600m. Este episodio es continuación del día anterior

Tome medidas preventivas y actúe según las indicaciones de las autoridades. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse gravemente alteradas. No viaje salvo que sea estrictamente necesario.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 25 cm. Esta acumulación se espera a partir de 700-800 m. y alrededor de 10 cm por encima de 600m. Este episodio es continuación del día anterior

Take precautionary action, remain vigilant and act on advice given by authorities. Keep up to date with the latest weather forecast, and expect significant disruption to daily routines. Only travel if your journey is essential. 

έως 28.11.2021 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm.

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 40 mm.

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Cinco Villas de Zaragoza
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 15 cm. Se esperan en la mitad norte de la zona. Cota de acumulación inicialmente a 1000 m, bajando por la tarde del sábado a 500-700 m. En el extremo norte se podrán superar los 20 cm

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 15 cm. Se esperan en la mitad norte de la zona. Cota de acumulación inicialmente a 1000 m, bajando por la tarde del sábado a 500-700 m. En el extremo norte se podrán superar los 20 cm

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Condado de Treviño
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 10 cm. Por encima de 800 bajando a 600 metros, subiendo en dia 28 por la atrde y noche a 1000

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 10 cm. Por encima de 800 bajando a 600 metros, subiendo en dia 28 por la atrde y noche a 1000

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Cordillera Cantábrica de Burgos
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 35 cm. Por encima de 900 bajando a 600 m por la tarde, subiendo el dia 28 a 1000 a 1400 por la tarde y noche.. Estas acumulaciones se esperan en la zona de Lunada, donde se pueden localmente acumular hasta 50 cm. En el resto de la zona se pueden acumular

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 35 cm. Por encima de 900 bajando a 600 m por la tarde, subiendo el dia 28 a 1000 a 1400 por la tarde y noche.. Estas acumulaciones se esperan en la zona de Lunada, donde se pueden localmente acumular hasta 50 cm. En el resto de la zona se pueden acumular

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Cordillera Cantábrica de León
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 37 cm. Por encima de 900 metros, bajando a 600 m por la tarde. En la zona de Picos de Europa y en el extremo norte se pueden acumular localmente hasta 50 cm. Suibiendo de la cota por la tarde del día 28

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 37 cm. Por encima de 900 metros, bajando a 600 m por la tarde. En la zona de Picos de Europa y en el extremo norte se pueden acumular localmente hasta 50 cm. Suibiendo de la cota por la tarde del día 28

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Cordillera Cantábrica de Palencia
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 33 cm. Por encima de 900 metros, bajando a 600 m por la tarde, subiendo a 1000 a 1400 el día 28 por la tarde

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 33 cm. Por encima de 900 metros, bajando a 600 m por la tarde, subiendo a 1000 a 1400 el día 28 por la tarde

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Cordillera y Picos de Europa
έως 28.11.2021 14:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 30 cm. Esta acumulacion se espera por encima de 700 -800 metros, siendo la acumulación menor en el oeste, mientras que en el este de la zona se pueden alcanzar acumulaciones de 40 cm localmente y superiores en altitudes a partir de 900-1000m

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 30 cm. Esta acumulacion se espera por encima de 700 -800 metros, siendo la acumulación menor en el oeste, mientras que en el este de la zona se pueden alcanzar acumulaciones de 40 cm localmente y superiores en altitudes a partir de 900-1000m

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

έως 28.11.2021 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. las acumulaciones serán más probables en el este de la zona

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 40 mm. las acumulaciones serán más probables en el este de la zona

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa granadina
έως 28.11.2021 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Rachas del noroeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Rachas del noroeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Cuenca del Nervión
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 15 cm. Acumulación por encima de 500-600 metros. Se podrá superar este umbral en zonas de montaña del este de Araba y Gipuzkoa

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 15 cm. Acumulación por encima de 500-600 metros. Se podrá superar este umbral en zonas de montaña del este de Araba y Gipuzkoa

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Gipuzkoa interior
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 15 cm. Acumulación por encima de 500-600 metros. Se podrá superar este umbral en zonas de montaña del este de Araba y Gipuzkoa

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 15 cm. Acumulación por encima de 500-600 metros. Se podrá superar este umbral en zonas de montaña del este de Araba y Gipuzkoa

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Gipuzkoa litoral
έως 28.11.2021 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm.

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 40 mm.

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Gúdar y Maestrazgo
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Cota de acumulación en 800-1000 m, el aviso continúa al día siguiente

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 5 cm. Cota de acumulación en 800-1000 m, el aviso continúa al día siguiente

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Ibérica de Burgos
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 30 cm. Por encima de 600 metros subiendo a 1000 m por la tarde

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 30 cm. Por encima de 600 metros subiendo a 1000 m por la tarde

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Ibérica de Soria
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 20 cm. Por encima de 600 metros subiendo a 1000 m por la tarde

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 20 cm. Por encima de 600 metros subiendo a 1000 m por la tarde

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Ibérica riojana
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 30 cm. Por encima de 500 m subiendo a 1000 m por la tarde

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 30 cm. Por encima de 500 m subiendo a 1000 m por la tarde

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Ibérica zaragozana
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Cota de acumulación en 800-1000 m, el aviso continúa al día siguiente

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 5 cm. Cota de acumulación en 800-1000 m, el aviso continúa al día siguiente

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Ibiza y Formentera
Interior de Alicante
έως 28.11.2021 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Viento del noroeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento del noroeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Interior norte de Castellón
έως 28.11.2021 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del noroeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 3 cm. Cota de acumulación en 800-1000 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 3 cm. Cota de acumulación en 800-1000 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Interior norte de Valencia
έως 28.11.2021 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del noroeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Interior sur de Castellón
έως 28.11.2021 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del noroeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Interior sur de Valencia
έως 28.11.2021 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Viento del noroeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento del noroeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Liébana
έως 28.11.2021 14:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 20 cm. Acumulación por encima de 600-700 metros, alcanzandose espesores superiores a partir de 800-900 metros. Este episodio es continuación del día anterior

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 20 cm. Acumulación por encima de 600-700 metros, alcanzandose espesores superiores a partir de 800-900 metros. Este episodio es continuación del día anterior

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Litoral cántabro
έως 28.11.2021 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm.

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 40 mm.

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Litoral norte de Castellón
έως 28.11.2021 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del noroeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Litoral occidental asturiano
έως 28.11.2021 11:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. Este episodio continúa el día siguiente

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 40 mm. Este episodio continúa el día siguiente

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Litoral oriental asturiano
έως 28.11.2021 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. Este episodio continúa el día siguiente

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 40 mm. Este episodio continúa el día siguiente

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Litoral sur de Castellón
έως 28.11.2021 11:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del noroeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Litoral sur de Tarragona
έως 28.11.2021 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del noroeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Llanada alavesa
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κόκκινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 20 cm. Acumulación por encima de 600-700 metros

Tome medidas preventivas y actúe según las indicaciones de las autoridades. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse gravemente alteradas. No viaje salvo que sea estrictamente necesario.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 20 cm. Acumulación por encima de 600-700 metros

Take precautionary action, remain vigilant and act on advice given by authorities. Keep up to date with the latest weather forecast, and expect significant disruption to daily routines. Only travel if your journey is essential. 

Melilla
Meseta de Burgos
έως 28.11.2021 13:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Por encima de 800 metrso bajando a 600

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 5 cm. Por encima de 800 metrso bajando a 600

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Meseta de León
έως 28.11.2021 11:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 2 cm. Por encima de 900 a 700 metros. En el norte de la zona

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 2 cm. Por encima de 900 a 700 metros. En el norte de la zona

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Meseta de Palencia
έως 28.11.2021 11:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 2 cm. Por encima de 900 a 700 metros. En el norte de la zona

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 2 cm. Por encima de 900 a 700 metros. En el norte de la zona

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Montaña de Lugo
έως 28.11.2021 05:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 10 cm. Acumulaciones por encima de 800 metros. Este episodio es continuación del día anterior

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 10 cm. Acumulaciones por encima de 800 metros. Este episodio es continuación del día anterior

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Montaña de Ourense
έως 28.11.2021 05:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 10 cm. Acumulaciones por encima de 800 metros. Este episodio es continuación del día anterior

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 10 cm. Acumulaciones por encima de 800 metros. Este episodio es continuación del día anterior

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Norte de Burgos
έως 28.11.2021 14:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 15 cm. por encima de 600 metros

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 15 cm. por encima de 600 metros

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Pirineo de Girona
έως 28.11.2021 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 85 km/h. Se darán en cotas altas. Viento del norte

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 85 km/h. Se darán en cotas altas. Viento del norte

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Cota de acumulación en 500-700 m. La nevada continúa al día siguiente

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 5 cm. Cota de acumulación en 500-700 m. La nevada continúa al día siguiente

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

έως 28.11.2021 07:59 CET
Εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
español:
Temperatura mínima: -6 ºC.

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Minimum temperature: -6 ºC.

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Pirineo de Lleida
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 10 cm. Las mayores acumulaciones se esperan en la parte más septentrional de la zona. Cota de acumulación inicialmente a 1000 m, bajando por la tarde del sábado a 500-700 m. La nevada continúa al día siguiente

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 10 cm. Las mayores acumulaciones se esperan en la parte más septentrional de la zona. Cota de acumulación inicialmente a 1000 m, bajando por la tarde del sábado a 500-700 m. La nevada continúa al día siguiente

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

έως 28.11.2021 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 85 km/h. Se darán en cotas altas. Viento del norte

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 85 km/h. Se darán en cotas altas. Viento del norte

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

έως 28.11.2021 07:59 CET
Εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
español:
Temperatura mínima: -6 ºC.

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Minimum temperature: -6 ºC.

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Pirineo navarro
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 35 cm. Esta acumulación se espera por encima de unos 600-700 metros, pudiendo alcanzarse en altitudes superiores a 900 metros y localmente 40 cm o más. Este episodio es continuación del día anterior

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 35 cm. Esta acumulación se espera por encima de unos 600-700 metros, pudiendo alcanzarse en altitudes superiores a 900 metros y localmente 40 cm o más. Este episodio es continuación del día anterior

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Pirineo oscense
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 20 cm. Las mayores acumulaciones se esperan en la mitad occidental. Cota de acumulación inicialmente a 1000 m, bajando por la tarde del sábado a 500-700 m. La nevada continúa al día siguiente

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 20 cm. Las mayores acumulaciones se esperan en la mitad occidental. Cota de acumulación inicialmente a 1000 m, bajando por la tarde del sábado a 500-700 m. La nevada continúa al día siguiente

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

έως 28.11.2021 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 85 km/h. Se darán en cotas altas. Viento del norte

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 85 km/h. Se darán en cotas altas. Viento del norte

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

έως 28.11.2021 07:59 CET
Εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
español:
Temperatura mínima: -6 ºC.

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Minimum temperature: -6 ºC.

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Prelitoral sur de Tarragona
έως 28.11.2021 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del noroeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Prepirineo de Barcelona
έως 28.11.2021 07:59 CET
Εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
español:
Temperatura mínima: -6 ºC.

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Minimum temperature: -6 ºC.

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

έως 28.11.2021 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 85 km/h. Se darán en cotas altas. Viento del norte

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 85 km/h. Se darán en cotas altas. Viento del norte

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Ribera del Ebro de La Rioja
έως 28.11.2021 11:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 3 cm. La cota irá bajando hasta 500 m, subiendo por la tarde del dia 28 a 1000

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 3 cm. La cota irá bajando hasta 500 m, subiendo por la tarde del dia 28 a 1000

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Rioja alavesa
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 4 cm. Acumulación por encima de 500-600 metros

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 4 cm. Acumulación por encima de 500-600 metros

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Sanabria
έως 28.11.2021 11:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Por encima de 1000 metros a 800 metros

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 5 cm. Por encima de 1000 metros a 800 metros

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Sierra de Madrid
έως 28.11.2021 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Este umbral se alcanzará en las zonas más altas o cumbres. Este aviso continúa al día siguiente

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Este umbral se alcanzará en las zonas más altas o cumbres. Este aviso continúa al día siguiente

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Sistema Central de Segovia
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 8 cm. Por encima de 600 metros subiendo a 1200 m por la tarde

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 8 cm. Por encima de 600 metros subiendo a 1200 m por la tarde

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Sur de Mallorca
έως 28.11.2021 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Principalmente en los municipios de Andratx y Calviâ

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Principalmente en los municipios de Andratx y Calviâ

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Suroccidental asturiana
έως 28.11.2021 11:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 25 cm. Esta acumulacion se espera por encima de unos 700 metros. Este episodio es continuación del día anterior

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 25 cm. Esta acumulacion se espera por encima de unos 700 metros. Este episodio es continuación del día anterior

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Valle de Arán
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 20 cm. Cota de acumulación en 800-900 m. La nevada que venía del día anterior se intensifica y continúa al día siguiente

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 20 cm. Cota de acumulación en 800-900 m. La nevada que venía del día anterior se intensifica y continúa al día siguiente

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

έως 28.11.2021 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 85 km/h. Se darán en cotas altas. Viento del norte

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 85 km/h. Se darán en cotas altas. Viento del norte

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

έως 28.11.2021 07:59 CET
Εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
español:
Temperatura mínima: -6 ºC.

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Minimum temperature: -6 ºC.

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Valle del Almanzora y Los Vélez
έως 28.11.2021 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Rachas del noroeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Rachas del noroeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Vertiente cantábrica de Navarra
έως 28.11.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 15 cm. Acumulacion por encima de unos 500-600 metros

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 15 cm. Acumulacion por encima de unos 500-600 metros

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

έως 28.11.2021 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm.

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 40 mm.

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Coasts:
Costa - A Mariña
έως 28.11.2021 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del NW fuerza 7 mar adentro. Mar combinada del N o NW de 4 o 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del NW fuerza 7 mar adentro. Mar combinada del N o NW de 4 o 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Ampurdán
έως 28.11.2021 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Intervalos de viento del noroeste fuerza 8 y olas de 4 m

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Intervalos de viento del noroeste fuerza 8 y olas de 4 m

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Bizkaia litoral
έως 28.11.2021 17:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del NW de 4 o 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del NW de 4 o 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Campo de Cartagena y Mazarrón
έως 28.11.2021 11:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del noroeste fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del noroeste fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Costa granadina
έως 28.11.2021 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del oeste y noroeste fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del oeste y noroeste fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Gipuzkoa litoral
έως 28.11.2021 17:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del NW de 4 o 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del NW de 4 o 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Ibiza y Formentera
έως 28.11.2021 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del noroeste fuerza 7 y olas de 3 metros

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del noroeste fuerza 7 y olas de 3 metros

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral cántabro
έως 28.11.2021 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del W o NW fuerza 7. Mar combinada del NW de 4 o 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del W o NW fuerza 7. Mar combinada del NW de 4 o 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral norte de Alicante
έως 28.11.2021 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del oeste y noroeste fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del oeste y noroeste fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral norte de Castellón
έως 28.11.2021 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del oeste y noroeste fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del oeste y noroeste fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral norte de Valencia
έως 28.11.2021 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del oeste y noroeste fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del oeste y noroeste fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral occidental asturiano
έως 28.11.2021 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del NW fuerza 7. Mar combinada del NW de 4 o 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del NW fuerza 7. Mar combinada del NW de 4 o 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral oriental asturiano
έως 28.11.2021 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del NW fuerza 7. Mar combinada del NW de 4 o 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del NW fuerza 7. Mar combinada del NW de 4 o 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral sur de Alicante
έως 28.11.2021 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del oeste y noroeste fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del oeste y noroeste fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral sur de Tarragona
έως 28.11.2021 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del noroeste fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del noroeste fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral sur de Valencia
έως 28.11.2021 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del oeste y noroeste fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del oeste y noroeste fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Melilla
έως 28.11.2021 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del oeste fuerza 7 y olas de 3 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del oeste fuerza 7 y olas de 3 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Menorca
έως 28.11.2021 13:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Olas de 3 metros con mar de fondo del norte y viento del noroeste

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Olas de 3 metros con mar de fondo del norte y viento del noroeste

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Miño de Pontevedra
έως 28.11.2021 08:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar Combinada del N o NW de 4 a 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar Combinada del N o NW de 4 a 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Noroeste de A Coruña
έως 28.11.2021 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del NW fuerza 7 mar adentro. Mar combinada del N o NW de 4 o 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del NW fuerza 7 mar adentro. Mar combinada del N o NW de 4 o 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Norte y nordeste de Mallorca
έως 28.11.2021 11:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del noroeste fuerza 7 y olas de 3 metros

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del noroeste fuerza 7 y olas de 3 metros

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Oeste de A Coruña
έως 28.11.2021 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del NW fuerza 7 mar adentro. Mar combinada del N o NW de 4 o 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del NW fuerza 7 mar adentro. Mar combinada del N o NW de 4 o 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Poniente y Almería Capital
έως 28.11.2021 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del oeste fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del oeste fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Rias Baixas
έως 28.11.2021 08:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar Combinada del N o NW de 4 a 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar Combinada del N o NW de 4 a 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Sierra Tramontana
έως 28.11.2021 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del noroeste fuerza 7 y olas de 3 metros

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del noroeste fuerza 7 y olas de 3 metros

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Sur de Mallorca
έως 28.11.2021 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del noroeste fuerza 7 y olas de 3 metros

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del noroeste fuerza 7 y olas de 3 metros

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Suroeste de A Coruña
έως 28.11.2021 15:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar Combinada del N o NW de 4 a 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar Combinada del N o NW de 4 a 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA