Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

Maps of the state territory and borders of the Republic of Croatia were only prepared for and serve the purpose of this document.

περισσότερες πληροφορίες:
Meteorological and Hydrological Service of Croatia

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Croatia

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Dubrovnik regija
έως 16.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
hrvatski:
Ponegdje olujni udari juga. srednja brzina vjetra > 40 km/h; najjači udar vjetra > 65 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom.

english:
Stormy gusts of jugo (SE) wind. average wind speed > 40 km/h; maximum gust speed > 65 km/h STAY ALERT for debris carried by strong winds. Debris and tree branches carried by the wind may cause localised interruptions in outdoor activities. 

Gospic regija
έως 16.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Πορτοκαλί)
hrvatski:
Ponegdje obilna kiša. količina oborine > 50 mm BUDITE SPREMNI zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima.

english:
Heavy rain locally. rainfall > 50 mm BE PREPARED to protect yourself and your property. Flooding of properties and of the traffic network is possible. Power outages, communication network failures and water supply interruptions are also possible. Difficult driving conditions caused by reduced visibility and wet and slippery roads. 

έως 17.11.2019 00:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
hrvatski:
Ponegdje mogući olujni udari J i JI vjetra, uglavnom u Lici. najjači udar vjetra > 55 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom.

english:
Strong and stormy gusts of S and SE wind possible, mostly in Lika region. maximum gust speed > 55 km/h STAY ALERT for debris carried by strong winds. Debris and tree branches carried by the wind may cause localised interruptions in outdoor activities. 

Karlovac regija
έως 16.11.2019 19:00 CET
Βροχή (Κίτρινο)
hrvatski:
Ponegdje obilnija kiša. količina oborine > 40 mm BUDITE NA OPREZU i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika.

english:
Heavy rain locally. rainfall > 40 mm STAY ALERT and be aware of the possibility of localised flooding of a minor number of buildings and local interruption in outdoor activities. Difficult driving conditions are expected due to reduced visibility and wet roads. 

Knin regija
έως 16.11.2019 16:00 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
hrvatski:
Ponegdje mogući izraženiji pljuskovi s većom količinom oborine u kratkom vremenskom razdoblju. količina oborine > 20 mm; vjerojatnost grmljavine > 75 % BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.

english:
Thundershowers accompanied by heavy rain possible locally. rainfall > 20 mm; lightning risk > 75 % STAY ALERT for possible heavy thunderstorms. Be especially careful in high-exposure areas such as mountains, forests, meadows and open grounds. Interruptions in outdoor activities are possible. 

έως 16.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
hrvatski:
Ponegdje obilnija kiša. količina oborine > 25 mm BUDITE NA OPREZU i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika.

english:
Heavy rain locally. rainfall > 25 mm STAY ALERT and be aware of the possibility of localised flooding of a minor number of buildings and local interruption in outdoor activities. Difficult driving conditions are expected due to reduced visibility and wet roads. 

έως 17.11.2019 00:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
hrvatski:
Ponegdje jako jugo s olujnim udarima. najjači udar vjetra > 55 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom.

english:
Strong jugo (SE) wind with stormy gusts locally. maximum gust speed > 55 km/h STAY ALERT for debris carried by strong winds. Debris and tree branches carried by the wind may cause localised interruptions in outdoor activities. 

Rijeka regija
έως 16.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Πορτοκαλί)
hrvatski:
Ponegdje obilna kiša. količina oborine > 50 mm BUDITE SPREMNI zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima.

english:
Heavy rain locally. rainfall > 50 mm BE PREPARED to protect yourself and your property. Flooding of properties and of the traffic network is possible. Power outages, communication network failures and water supply interruptions are also possible. Difficult driving conditions caused by reduced visibility and wet and slippery roads. 

έως 16.11.2019 23:59 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
hrvatski:
Ponegdje izraženiji pljuskovi. količina oborine > 30 mm; vjerojatnost grmljavine > 70 % BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.

english:
Thundershowers locally. rainfall > 30 mm; lightning risk > 70 % STAY ALERT for possible heavy thunderstorms. Be especially careful in high-exposure areas such as mountains, forests, meadows and open grounds. Interruptions in outdoor activities are possible. 

έως 17.11.2019 00:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
hrvatski:
Ponegdje olujni udari juga. srednja brzina vjetra > 40 km/h; najjači udar vjetra > 55 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom.

english:
Stormy gusts of jugo (SE) wind. average wind speed > 40 km/h; maximum gust speed > 55 km/h STAY ALERT for debris carried by strong winds. Debris and tree branches carried by the wind may cause localised interruptions in outdoor activities. 

Split regija
έως 16.11.2019 16:00 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
hrvatski:
Ponegdje izraženiji pljuskovi. količina oborine > 25 mm; vjerojatnost grmljavine > 75 % BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.

english:
Thundershowers locally. rainfall > 25 mm; lightning risk > 75 % STAY ALERT for possible heavy thunderstorms. Be especially careful in high-exposure areas such as mountains, forests, meadows and open grounds. Interruptions in outdoor activities are possible. 

έως 16.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
hrvatski:
Ponegdje obilnija kiša. količina oborine > 25 mm BUDITE NA OPREZU i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika.

english:
Heavy rain locally. rainfall > 25 mm STAY ALERT and be aware of the possibility of localised flooding of a minor number of buildings and local interruption in outdoor activities. Difficult driving conditions are expected due to reduced visibility and wet roads. 

έως 16.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
hrvatski:
Ponegdje olujni udari juga. srednja brzina vjetra > 40 km/h; najjači udar vjetra > 65 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom.

english:
Stormy gusts of jugo (SE) wind. average wind speed > 40 km/h; maximum gust speed > 65 km/h STAY ALERT for debris carried by strong winds. Debris and tree branches carried by the wind may cause localised interruptions in outdoor activities. 

Zagreb regija
έως 16.11.2019 16:00 CET
Βροχή (Κίτρινο)
hrvatski:
Ponegdje obilnija kiša. količina oborine > 30 mm BUDITE NA OPREZU i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika.

english:
Heavy rain locally. rainfall > 30 mm STAY ALERT and be aware of the possibility of localised flooding of a minor number of buildings and local interruption in outdoor activities. Difficult driving conditions are expected due to reduced visibility and wet roads. 

Coasts:
Kvarner and Kvarneric region
έως 16.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κόκκινο)
hrvatski:
Jako i vrlo jako, mjestimice olujno jugo. Najjači udari vjetra 35-65 čvorova (65-120 km/h) UTJECAJ: Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu.
Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

english:
Strong and near gale, locally gale SE wind. Maximum wind gusts 35-65 knots (65-120 km/h) IMPACT: The weather is very dangerous and implies high level of threat to health, even the life hazard, especially for mariners. There is also a significant risk of coastal infrastructure damages as well.
Be aware and pay attention to the latest weather updates. The public are advised to avoid travel and stay away from endangered coastal areas. It is very likely that ferries will not operate so follow traffic information.
 

Middle Dalmatia region
έως 16.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κόκκινο)
hrvatski:
Jako i vrlo jako, navečer mjestimice olujno jugo. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h) UTJECAJ: Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu.
Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

english:
Strong and near gale SE wind, locally gale in the evening. Maximum wind gusts 35-60 knots (65-110 km/h) IMPACT: The weather is very dangerous and implies high level of threat to health, even the life hazard, especially for mariners. There is also a significant risk of coastal infrastructure damages as well.
Be aware and pay attention to the latest weather updates. The public are advised to avoid travel and stay away from endangered coastal areas. It is very likely that ferries will not operate so follow traffic information.
 

North Dalmatia region
έως 16.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κόκκινο)
hrvatski:
Jako i vrlo jako, mjestimice olujno jugo. Najjači udari vjetra 35-65 čvorova (65-120 km/h) UTJECAJ: Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu.
Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

english:
Strong and near gale, locally gale SE wind. Maximum wind gusts 35-65 knots (65-120 km/h) IMPACT: The weather is very dangerous and implies high level of threat to health, even the life hazard, especially for mariners. There is also a significant risk of coastal infrastructure damages as well.
Be aware and pay attention to the latest weather updates. The public are advised to avoid travel and stay away from endangered coastal areas. It is very likely that ferries will not operate so follow traffic information.
 

South Dalmatia region
έως 16.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κόκκινο)
hrvatski:
Jako i vrlo jako, navečer mjestimice olujno jugo. Najjači udari vjetra 35-65 čvorova (65-120 km/h) UTJECAJ: Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu.
Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

english:
Strong and near gale SE wind, locally gale in the evening. Maximum wind gusts 35-65 knots (65-120 km/h) IMPACT: The weather is very dangerous and implies high level of threat to health, even the life hazard, especially for mariners. There is also a significant risk of coastal infrastructure damages as well.
Be aware and pay attention to the latest weather updates. The public are advised to avoid travel and stay away from endangered coastal areas. It is very likely that ferries will not operate so follow traffic information.
 

Velebit channel region
έως 16.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
hrvatski:
Jako, mjestimice vrlo jako jugo. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h) UTJECAJ: Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila.
Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

english:
Strong, locally near gale SE wind. Maximum wind gusts 35-50 knots (65-95 km/h) IMPACT: Be prepared for gale and strong gale wind speeds combined with locally high waves that are imminent or occurring. Operating a vessel in these conditions requires experience and properly equipped vessels.
It is highly recommended that mariners without the proper experience seek safe harbor prior to onset of potentially dangerous wind and wave conditions. It is likely that many ferries will not operate so follow traffic information if travelling.
 

West Istrian coast region
έως 16.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
hrvatski:
Pojačano jugo, prolazno i bura, a navečer vrlo jako jugo. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h) UTJECAJ: Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila.
Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

english:
Locally fresh SE and NE, near gale SE wind in the evening. Maximum wind gusts 35-60 knots (65-110 km/h) IMPACT: Be prepared for gale and strong gale wind speeds combined with locally high waves that are imminent or occurring. Operating a vessel in these conditions requires experience and properly equipped vessels.
It is highly recommended that mariners without the proper experience seek safe harbor prior to onset of potentially dangerous wind and wave conditions. It is likely that many ferries will not operate so follow traffic information if travelling.
 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA