Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
SMHI

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Σουηδία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Blekinge
έως 02.04.2020 11:05 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Mörrumsån nedströms sjön Salen.
När: Flödena väntas ligga kvar över klass 1-nivå i delar av Mörrumsån fram till början av v. 14
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: Mörrumsån downstream of Lake Helgasjön
When: The flows are expected to remain above Class 1 level in parts of Mörrumsån until the beginning of week 14.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
έως 02.04.2020 11:05 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Säveån nedströms Floda.
När: Flödena är sjunkande och väntas gå under klass 1-nivå under de kommande dagarna
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar.
Kommentar: -

english:
Where: Säveån downstream Floda.
When: The flows are falling and are expected to go below the Class 1 level in the coming days
Type of watercourse: Medium-sized watercourse.
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes.
Comment: - 

Kalmar
έως 02.04.2020 11:05 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Gårdvedaån

När: Flödena är sjunkande och väntas gå under klass 1-nivå inom några dagar.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd och mycket höga vattenstånd i sjöar.

Kommentar: -

english:
Where: River Gårdvedaån

When: The flows are falling and are expected to fall below the class 1 level within a few days.

Type of watercourse: Medium-sized vattercourse.

Cause: Prolonged rainfall and very high water levels in lakes.

Comment: - 

Norra Lapplandsfjällen
έως 02.04.2020 13:05 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Fram till och med inatt
Var: Främst på kalfjället
Intensitet: Västlig eller nordvästlig vind 14-17 m/s
Kommentar: I kombination med vinden snöbyar

english:
When: Until overnight
Where: Mainly on the calcareous mountain
Intensity: West or northwest wind 14-17 m/s
Comment: In combination with the wind snow showers 

Östra Jönköping
έως 02.04.2020 11:05 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Gårdvedaån
När: Flödena är sjunkande och väntas gå under klass 1-nivå inom några dagar.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd och mycket höga vattenstånd i sjöar.
Kommentar: -

english:
Where: River Gårdvedaån
When: The flows are falling and are expected to fall below the class 1 level within a few days.
Type of watercourse: Medium-sized vattercourse.
Cause: Prolonged rainfall and very high water levels in lakes.
Comment: - 

Östra Kronoberg
έως 02.04.2020 11:05 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Mörrumsån nedströms sjön Salen.

När: Flödena väntas ligga kvar över klass 1-nivå i delar av Mörrumsån fram till början av v. 14

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: Mörrumsån downstream of Lake Helgasjön

When: The flows are expected to remain above Class 1 level in parts of Mörrumsån until the beginning of week 14.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Sjuhärad+Göta älv
έως 02.04.2020 11:05 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Säveån nedströms Floda.

När: Flödena är sjunkande och väntas gå under klass 1-nivå under de kommande dagarna

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar.

Kommentar: -

english:
Where: Säveån downstream Floda.

When: The flows are falling and are expected to go below the Class 1 level in the coming days

Type of watercourse: Medium-sized watercourse.

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes.

Comment: - 

Skåne
έως 02.04.2020 11:05 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Helge å mellan sjön Möckeln och Skeingesjön.

När: Flödena är långsamt sjunkande och förväntas i vissa delar vara på klass 1-nivå in i vecka 14

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -

english:
Where: Helge river between Lake Möckeln and Skeingesjön.

When: The flows are slowly declining and in some parts are expected to be at class 1 level into week 14

Type of watercourse: Medium-sized watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: - 

Västra Jönköping
έως 02.04.2020 11:05 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Skålån med biflöden.
När: Flödena är sjunkande men ligger på klass 1-nivå i vissa delar av vattendraget. I några enstaka delar väntas flödena vara på klass 1-nivå minst till slutet av vecka 13.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd och fulla sjöar och magasin.
Kommentar: I biflödet Axarydsån vid Rörvik och Lammhult förekommer flöden på klass 2-nivå.

english:
Where: Skålån with tributaries.
When: The flows are declining but are at class 1 level in some parts of the watercourse. In some individual parts, the flows are expected to be at Class 1 level at least until the end of week 13.
Type of watercourse: Medium-sized watercourse.
Cause: Prolonged rainfall and full lakes and magazines.
Comment: In the tributary Axarydsån at Rörvik and Lammhult there are flows at class 2 level. 

Västra Kronoberg
έως 02.04.2020 11:05 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Lagan från Ingelstad ned till sammanflödet med Bolmån
När: Flödena är sjunkande men delar av vattendraget väntas vara stanna över klass 1-nivå in i vecka 14
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: The law from Ingelstad down to the confluence with Bolmån
When: The flows are declining, but parts of the watercourse are expected to remain above class 1 level into week 14
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Coasts:
Bay of Bothnia
έως 02.04.2020 12:10 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Tidvis väst eller nordväst 15 m/s.

english:
Comment: Occasionally west or northwest 15 m / s. 

Central Baltic
έως 02.04.2020 10:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sent i eftermiddag nord eller nordost 15 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Late afternoon north or northeast 15 m/s. Sunday afternoon waning. 

Kategatt
έως 02.04.2020 10:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sent ikväll nordost 15 m/s. Söndag förmiddag avtagande.

english:
Comment: Late northeast northeast 15 m/s. Sunday late morning waning. 

Northern Baltic
έως 02.04.2020 10:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sent i eftermiddag nord-nordost 15 m/s. Mot söndag morgon avtagande.

english:
Comment: Late afternoon north-northeast 15 m / s. Towards Sunday morning waning. 

Sea of Aaland
έως 02.04.2020 10:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Under lördag kväll nord 15 m/s.

english:
Comment: During Saturday evening north 15 m/s. 

Skagerrak
έως 02.04.2020 10:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Ikväll nordost 14-18 m/s. Söndag morgon avtagande.

english:
Comment: Tonight northeast 14-18 m/s. Sunday morning waning. 

South Sea of Bothnia
έως 02.04.2020 10:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Under lördag kväll nord eller nordväst 15 m/s.

english:
Comment: During Saturday evening north or northwest 15 m/s. 

Southern Baltic
έως 02.04.2020 10:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Från sent ikväll nordost 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: From late tonight northeast 14-18 m/s. Sunday afternoon waning. 

Waters of Gotland
έως 02.04.2020 10:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sent i eftermiddag nord eller nordost 15 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Late afternoon north or northeast 15 m/s. Sunday afternoon waning. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA