סוגי אזהרות:  
תצוגה:  

אזהרות מזג האוויר: בלגיה

מידע נוסף:
Royal Meteorological Institute of Belgium

דוח אזהרות - לקבלת מידע מפורט עבור האזהרות מתוך רשימת האזהרות שמופקת עבור כל אזור, יש ללחוץ על האזור המבוקש

Antwerpen / Anvers
עד 19.06.2019 22:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanochtend vallen er al onweersbuien, vooral in het westen en het centrum van het land. Daarna wordt het tijdelijk droger. Na de middag trekken opnieuw onweersbuien vanaf het westen door ons land. Lokaal kan er flink wat regen vallen, mogelijk met hagel en windstoten.

français:
Des ondees orageuses se produiront deja ce matin, surtout sur l'ouest et le centre du pays. Apres une courte accalmie, une seconde ligne d'averses orageuses assez active traversera cet apres-midi notre pays du littoral vers l'Ardenne. En cas d'orages, risque de fortes pluies, de grele et de coups de vent. 

Brabant
עד 19.06.2019 23:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanochtend vallen er al onweersbuien, vooral in het westen en het centrum van het land. Daarna wordt het tijdelijk droger. Na de middag trekken opnieuw onweersbuien vanaf het westen door ons land. Lokaal kan er flink wat regen vallen, mogelijk met hagel en windstoten.

français:
Des ondees orageuses se produiront deja ce matin, surtout sur l'ouest et le centre du pays. Apres une courte accalmie, une seconde ligne d'averses orageuses assez active traversera cet apres-midi notre pays du littoral vers l'Ardenne. En cas d'orages, risque de fortes pluies, de grele et de coups de vent. 

Hainaut / Henegouwen
עד 20.06.2019 00:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanochtend vallen er al onweersbuien, vooral in het westen en het centrum van het land. Daarna wordt het tijdelijk droger. Na de middag trekken opnieuw onweersbuien vanaf het westen door ons land. Lokaal kan er flink wat regen vallen, mogelijk met hagel en windstoten.

français:
Des ondees orageuses se produiront deja ce matin, surtout sur l'ouest et le centre du pays. Apres une courte accalmie, une seconde ligne d'averses orageuses assez active traversera cet apres-midi notre pays du littoral vers l'Ardenne. En cas d'orages, risque de fortes pluies, de grele et de coups de vent. 

Liège / Luik
עד 20.06.2019 03:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanochtend vallen er al onweersbuien, vooral in het westen en het centrum van het land. Daarna wordt het tijdelijk droger. Na de middag trekken opnieuw onweersbuien vanaf het westen door ons land. Lokaal kan er flink wat regen vallen, mogelijk met hagel en windstoten.

français:
Des ondees orageuses se produiront deja ce matin, surtout sur l'ouest et le centre du pays. Apres une courte accalmie, une seconde ligne d'averses orageuses assez active traversera cet apres-midi notre pays du littoral vers l'Ardenne. En cas d'orages, risque de fortes pluies, de grele et de coups de vent. 

Limburg / Limbourg
עד 20.06.2019 00:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanochtend vallen er al onweersbuien, vooral in het westen en het centrum van het land. Daarna wordt het tijdelijk droger. Na de middag trekken opnieuw onweersbuien vanaf het westen door ons land. Lokaal kan er flink wat regen vallen, mogelijk met hagel en windstoten.

français:
Des ondees orageuses se produiront deja ce matin, surtout sur l'ouest et le centre du pays. Apres une courte accalmie, une seconde ligne d'averses orageuses assez active traversera cet apres-midi notre pays du littoral vers l'Ardenne. En cas d'orages, risque de fortes pluies, de grele et de coups de vent. 

Luxembourg / Luxemburg
עד 20.06.2019 03:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanochtend vallen er al onweersbuien, vooral in het westen en het centrum van het land. Daarna wordt het tijdelijk droger. Na de middag trekken opnieuw onweersbuien vanaf het westen door ons land. Lokaal kan er flink wat regen vallen, mogelijk met hagel en windstoten.

français:
Des ondees orageuses se produiront deja ce matin, surtout sur l'ouest et le centre du pays. Apres une courte accalmie, une seconde ligne d'averses orageuses assez active traversera cet apres-midi notre pays du littoral vers l'Ardenne. En cas d'orages, risque de fortes pluies, de grele et de coups de vent. 

Namur / Namen
עד 20.06.2019 03:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanochtend vallen er al onweersbuien, vooral in het westen en het centrum van het land. Daarna wordt het tijdelijk droger. Na de middag trekken opnieuw onweersbuien vanaf het westen door ons land. Lokaal kan er flink wat regen vallen, mogelijk met hagel en windstoten.

français:
Des ondees orageuses se produiront deja ce matin, surtout sur l'ouest et le centre du pays. Apres une courte accalmie, une seconde ligne d'averses orageuses assez active traversera cet apres-midi notre pays du littoral vers l'Ardenne. En cas d'orages, risque de fortes pluies, de grele et de coups de vent. 

Oost Vlaanderen/Fl.Orientale
עד 19.06.2019 22:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanochtend vallen er al onweersbuien, vooral in het westen en het centrum van het land. Daarna wordt het tijdelijk droger. Na de middag trekken opnieuw onweersbuien vanaf het westen door ons land. Lokaal kan er flink wat regen vallen, mogelijk met hagel en windstoten.

français:
Des ondees orageuses se produiront deja ce matin, surtout sur l'ouest et le centre du pays. Apres une courte accalmie, une seconde ligne d'averses orageuses assez active traversera cet apres-midi notre pays du littoral vers l'Ardenne. En cas d'orages, risque de fortes pluies, de grele et de coups de vent. 

West Vlaanderen/Fl.Occidentale
עד 19.06.2019 22:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanochtend vallen er al onweersbuien, vooral in het westen en het centrum van het land. Daarna wordt het tijdelijk droger. Na de middag trekken opnieuw onweersbuien vanaf het westen door ons land. Lokaal kan er flink wat regen vallen, mogelijk met hagel en windstoten.

français:
Des ondees orageuses se produiront deja ce matin, surtout sur l'ouest et le centre du pays. Apres une courte accalmie, une seconde ligne d'averses orageuses assez active traversera cet apres-midi notre pays du littoral vers l'Ardenne. En cas d'orages, risque de fortes pluies, de grele et de coups de vent. 

חופים:
Belgische Küste
עד 19.06.2019 20:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
nederlands:
Vanochtend vallen er al onweersbuien, vooral in het westen en het centrum van het land. Daarna wordt het tijdelijk droger. Na de middag trekken opnieuw onweersbuien vanaf het westen door ons land. Lokaal kan er flink wat regen vallen, mogelijk met hagel en windstoten.

français:
Des ondees orageuses se produiront deja ce matin, surtout sur l'ouest et le centre du pays. Apres une courte accalmie, une seconde ligne d'averses orageuses assez active traversera cet apres-midi notre pays du littoral vers l'Ardenne. En cas d'orages, risque de fortes pluies, de grele et de coups de vent. 

תרגום:
שנה שפה:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA