סוגי אזהרות:  
תצוגה:  

מידע נוסף:
SMHI

אזהרות מזג האוויר: שוודיה

דוח אזהרות - לקבלת מידע מפורט עבור האזהרות מתוך רשימת האזהרות שמופקת עבור כל אזור, יש ללחוץ על האזור המבוקש

Blekinge
עד 27.02.2020 12:10 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: I eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: This afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-23 m/s
Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
עד 27.02.2020 12:10 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Dalarna
עד 27.02.2020 09:35 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: I eftermiddag
Var: Området söder och öster om Siljan
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: This afternoon
Where: The area south and east of Siljan
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Gävleborgs inland
עד 27.02.2020 09:35 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: Det är osäkert hur långt norrut över området det väntas mycket hårda vindbyar.

english:
When: During the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: It is uncertain how far north in the area is expected to be very hard wind gusts. 

Gävleborgs kustland
עד 27.02.2020 09:35 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: Det är osäkert hur långt norrut över området det väntas mycket hårda vindbyar.

english:
When: During the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: It is uncertain how far north in the area is expected to be very hard wind gusts. 

Gotland
עד 27.02.2020 12:10 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Halland
עד 27.02.2020 12:10 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Inre Dalsland
עד 27.02.2020 12:10 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Kalmar
עד 27.02.2020 12:10 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: I eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: This afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-23 m/s
Comment: - 

Norra Lapplandsfjällen
עד 27.02.2020 09:05 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Under söndagen
Var: På kalfjället och i utsatta dalgångar
Intensitet: Väst 15-20 m/s, blåsigast från eftermiddagen. På de högsta topparna lokalt 25 m/s.
Kommentar: Utöver vinden snöfall eller snöbyar

english:
When: On Sunday
Where: On the bare mountain and in exposed valleys
Intensity: West 15-20 m/s, most windy from the afternoon. At the highest mountains locally 25 m/s.
Comment: In addition to the wind snowfall or snow showers 

Norra Västergötland
עד 27.02.2020 12:10 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly ind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Öland
עד 27.02.2020 12:10 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Örebro
עד 27.02.2020 09:35 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Fram till sena eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: Until late afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: 

Östergötland
עד 27.02.2020 09:35 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: During the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Österlen
עד 27.02.2020 12:10 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Östra Jönköping
עד 27.02.2020 12:10 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: I eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: This afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-23 m/s
Comment: - 

Östra Kronoberg
עד 27.02.2020 12:10 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: I eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: This afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-23 m/s
Comment: - 

Roslagskusten
עד 27.02.2020 09:35 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon and early evening
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Sjuhärad+Göta älv
עד 27.02.2020 12:10 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly ind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Skåne
עד 27.02.2020 12:10 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Södra Lapplandsfjällen
עד 27.02.2020 09:05 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Från söndag eftermiddag
Var: På kalfjället och i utsatta dalgångar
Intensitet: Väst 15-20 m/s
Kommentar: Utöver vinden snöbyar

english:
When: From Sunday afternoon
Where: On the bare mountain and in exposed valleys
Intensity: West 15-20 m/s
Comment: In addition to the wind snow showers 

Sörmland
עד 27.02.2020 09:35 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Stockholm
עד 27.02.2020 09:35 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon and early evening
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Syd Vättern
עד 27.02.2020 12:10 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Sydväst Vänern
עד 27.02.2020 12:10 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Upplandskusten
עד 27.02.2020 09:35 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon and early evening
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Uppsala
עד 27.02.2020 09:35 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon and early evening
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Värmland
עד 27.02.2020 09:35 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Fram till eftermiddagen
Var: Södra och mellersta Värmland
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until the afternoon
Where: Southern and central Värmland
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Västmanland
עד 27.02.2020 09:35 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Västra Jönköping
עד 27.02.2020 12:10 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Västra Kronoberg
עד 27.02.2020 12:10 CET
רוח (צהוב)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

חופים:
Bay of Bothnia
עד 26.02.2020 18:05 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. Lördag förmiddag avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Saturday late morning decreasing. 

Central Baltic
עד 27.02.2020 09:05 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, i kväll omkring väst. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, in evening around west. From night 14-18 m/s. Sunday afternoon decreasing. 

Kategatt
עד 27.02.2020 12:10 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Väst eller sydväst 15-20 m/s. Söndag eftermiddag 14-17 m/s, avtagande på kvällen.

english:
Comment: West or southwest 15-20 m/s. Sunday afternoon 14-17 m/s, decreasing in the evening. 

North Sea of Bothnia
עד 27.02.2020 10:05 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. I kväll väst eller nordväst 15-20 m/s. I natt avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Tonight west or northwest 15-20 m/s. Tonight decreasing. 

Northern Baltic
עד 27.02.2020 09:05 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, i kväll omkring väst. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, in evening around west. From night 14-18 m/s. Sunday afternoon decreasing. 

Sea of Aaland
עד 27.02.2020 10:05 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-19 m/s, i kväll väst. Söndag morgon avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-19 m/s, in evening west. Sunday morning decreasing. 

Skagerrak
עד 27.02.2020 09:05 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Väst eller sydväst 17-23 m/s. Söndag eftermiddag 14-17 m/s, avtagande på kvällen.

english:
Comment: West or southwest 17-23 m/s. Sunday afternoon 14-17 m/s, decreasing in the evening. 

South Sea of Bothnia
עד 27.02.2020 10:05 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. I kväll omkring väst 15-20 m/s. I natt åter 14-17 m/s, söndag förmiddag avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Tonight around west 15-20 m/s. Tonight 14-17 m/s, Sunday morning decreasing. 

Southern Baltic
עד 27.02.2020 09:05 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, från kvällen väst och något lägre. Från söndag morgon 14-18 m/s.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, from evening west and slightly lower. From Sunday morning 14-18 m/s. 

The Quark
עד 27.02.2020 02:20 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-17 m/s. Lördag förmiddag avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-17 m/s. Saturday late morning decreasing. 

The Sound
עד 27.02.2020 09:05 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Omkring väst 14-17 m/s. Söndag morgon avtagande.

english:
Comment: Around west 14-17 m/s. Sunday morning decreasing. 

Vänern
עד 27.02.2020 09:05 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-18 m/s. Söndag morgon avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-18 m/s. Sunday morning decreasing. 

Waters of Gotland
עד 27.02.2020 09:05 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, i kväll omkring väst. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, in evening around west. From night 14-18 m/s. Sunday afternoon decreasing. 

תרגום:
שנה שפה:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA