סוגי אזהרות:  
תצוגה:  

אזהרות מזג האוויר: בלגיה

מידע נוסף:
Royal Meteorological Institute of Belgium

דוח אזהרות - לקבלת מידע מפורט עבור האזהרות מתוך רשימת האזהרות שמופקת עבור כל אזור, יש ללחוץ על האזור המבוקש

Antwerpen / Anvers
עד 05.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
nederlands:
Almaar warme lucht wordt de volgende dagen naar ons land gestuurd. Vanaf woensdag worden in de meeste streken zomerse, en vanaf donderdag tropische temperaturen verwacht. De kans op een hittegolf is groot (criteria code geel).Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.De situatie dient opgevolgd te worden, aangezien de huidige indicaties er op wijzen dat een opschaling naar een oranje waarschuwing mogelijk is.

français:
Durant les prochains jours, de l'air chaud circulera sur notre pays. A partir de mercredi, les temperatures depasseront les 25?C sur la plupart des regions. A partir de jeudi, nous prevoyons meme des maxima de plus de 30?C. Le risque de vague de chaleur est donc important (critere du niveau jaune).Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants.La situation doit etre suivie de pres car les donnees actuelles indiquent qu'un passage au niveau orange est possible. 

Brabant
עד 05.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
nederlands:
Almaar warme lucht wordt de volgende dagen naar ons land gestuurd. Vanaf woensdag worden in de meeste streken zomerse, en vanaf donderdag tropische temperaturen verwacht. De kans op een hittegolf is groot (criteria code geel).Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.De situatie dient opgevolgd te worden, aangezien de huidige indicaties er op wijzen dat een opschaling naar een oranje waarschuwing mogelijk is.

français:
Durant les prochains jours, de l'air chaud circulera sur notre pays. A partir de mercredi, les temperatures depasseront les 25?C sur la plupart des regions. A partir de jeudi, nous prevoyons meme des maxima de plus de 30?C. Le risque de vague de chaleur est donc important (critere du niveau jaune).Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants.La situation doit etre suivie de pres car les donnees actuelles indiquent qu'un passage au niveau orange est possible. 

Hainaut / Henegouwen
עד 05.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
nederlands:
Almaar warme lucht wordt de volgende dagen naar ons land gestuurd. Vanaf woensdag worden in de meeste streken zomerse, en vanaf donderdag tropische temperaturen verwacht. De kans op een hittegolf is groot (criteria code geel).Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.De situatie dient opgevolgd te worden, aangezien de huidige indicaties er op wijzen dat een opschaling naar een oranje waarschuwing mogelijk is.

français:
Durant les prochains jours, de l'air chaud circulera sur notre pays. A partir de mercredi, les temperatures depasseront les 25?C sur la plupart des regions. A partir de jeudi, nous prevoyons meme des maxima de plus de 30?C. Le risque de vague de chaleur est donc important (critere du niveau jaune).Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants.La situation doit etre suivie de pres car les donnees actuelles indiquent qu'un passage au niveau orange est possible. 

Liège / Luik
עד 05.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
nederlands:
Almaar warme lucht wordt de volgende dagen naar ons land gestuurd. Vanaf woensdag worden in de meeste streken zomerse, en vanaf donderdag tropische temperaturen verwacht. De kans op een hittegolf is groot (criteria code geel).Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.De situatie dient opgevolgd te worden, aangezien de huidige indicaties er op wijzen dat een opschaling naar een oranje waarschuwing mogelijk is.

français:
Durant les prochains jours, de l'air chaud circulera sur notre pays. A partir de mercredi, les temperatures depasseront les 25?C sur la plupart des regions. A partir de jeudi, nous prevoyons meme des maxima de plus de 30?C. Le risque de vague de chaleur est donc important (critere du niveau jaune).Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants.La situation doit etre suivie de pres car les donnees actuelles indiquent qu'un passage au niveau orange est possible. 

Limburg / Limbourg
עד 05.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
nederlands:
Almaar warme lucht wordt de volgende dagen naar ons land gestuurd. Vanaf woensdag worden in de meeste streken zomerse, en vanaf donderdag tropische temperaturen verwacht. De kans op een hittegolf is groot (criteria code geel).Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.De situatie dient opgevolgd te worden, aangezien de huidige indicaties er op wijzen dat een opschaling naar een oranje waarschuwing mogelijk is.

français:
Durant les prochains jours, de l'air chaud circulera sur notre pays. A partir de mercredi, les temperatures depasseront les 25?C sur la plupart des regions. A partir de jeudi, nous prevoyons meme des maxima de plus de 30?C. Le risque de vague de chaleur est donc important (critere du niveau jaune).Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants.La situation doit etre suivie de pres car les donnees actuelles indiquent qu'un passage au niveau orange est possible. 

Luxembourg / Luxemburg
עד 05.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
nederlands:
Almaar warme lucht wordt de volgende dagen naar ons land gestuurd. Vanaf woensdag worden in de meeste streken zomerse, en vanaf donderdag tropische temperaturen verwacht. De kans op een hittegolf is groot (criteria code geel).Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.De situatie dient opgevolgd te worden, aangezien de huidige indicaties er op wijzen dat een opschaling naar een oranje waarschuwing mogelijk is.

français:
Durant les prochains jours, de l'air chaud circulera sur notre pays. A partir de mercredi, les temperatures depasseront les 25?C sur la plupart des regions. A partir de jeudi, nous prevoyons meme des maxima de plus de 30?C. Le risque de vague de chaleur est donc important (critere du niveau jaune).Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants.La situation doit etre suivie de pres car les donnees actuelles indiquent qu'un passage au niveau orange est possible. 

Namur / Namen
עד 05.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
nederlands:
Almaar warme lucht wordt de volgende dagen naar ons land gestuurd. Vanaf woensdag worden in de meeste streken zomerse, en vanaf donderdag tropische temperaturen verwacht. De kans op een hittegolf is groot (criteria code geel).Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.De situatie dient opgevolgd te worden, aangezien de huidige indicaties er op wijzen dat een opschaling naar een oranje waarschuwing mogelijk is.

français:
Durant les prochains jours, de l'air chaud circulera sur notre pays. A partir de mercredi, les temperatures depasseront les 25?C sur la plupart des regions. A partir de jeudi, nous prevoyons meme des maxima de plus de 30?C. Le risque de vague de chaleur est donc important (critere du niveau jaune).Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants.La situation doit etre suivie de pres car les donnees actuelles indiquent qu'un passage au niveau orange est possible. 

Oost Vlaanderen/Fl.Orientale
עד 05.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
nederlands:
Almaar warme lucht wordt de volgende dagen naar ons land gestuurd. Vanaf woensdag worden in de meeste streken zomerse, en vanaf donderdag tropische temperaturen verwacht. De kans op een hittegolf is groot (criteria code geel).Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.De situatie dient opgevolgd te worden, aangezien de huidige indicaties er op wijzen dat een opschaling naar een oranje waarschuwing mogelijk is.

français:
Durant les prochains jours, de l'air chaud circulera sur notre pays. A partir de mercredi, les temperatures depasseront les 25?C sur la plupart des regions. A partir de jeudi, nous prevoyons meme des maxima de plus de 30?C. Le risque de vague de chaleur est donc important (critere du niveau jaune).Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants.La situation doit etre suivie de pres car les donnees actuelles indiquent qu'un passage au niveau orange est possible. 

West Vlaanderen/Fl.Occidentale
עד 05.08.2020 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
nederlands:
Almaar warme lucht wordt de volgende dagen naar ons land gestuurd. Vanaf woensdag worden in de meeste streken zomerse, en vanaf donderdag tropische temperaturen verwacht. De kans op een hittegolf is groot (criteria code geel).Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.De situatie dient opgevolgd te worden, aangezien de huidige indicaties er op wijzen dat een opschaling naar een oranje waarschuwing mogelijk is.

français:
Durant les prochains jours, de l'air chaud circulera sur notre pays. A partir de mercredi, les temperatures depasseront les 25?C sur la plupart des regions. A partir de jeudi, nous prevoyons meme des maxima de plus de 30?C. Le risque de vague de chaleur est donc important (critere du niveau jaune).Avec de telles temperatures, les regles suivantes minimales devraient etre appliquees aux personnes agees et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants.La situation doit etre suivie de pres car les donnees actuelles indiquent qu'un passage au niveau orange est possible. 

תרגום:
שנה שפה:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA