Vremenska upozorenja: Sarajevo Prikaži RSS verziju.

vrijedi od 25.02.2018 00:00 CET do 25.02.2018 23:59 CET
Iznimno niska temperatura  Stupanj pripravnosti: Žuto 
Temperatura zraka između -8 i -4°C . / Air temperature between -8 and -4°C. 
vrijedi od 25.02.2018 00:00 CET do 25.02.2018 23:59 CET
Snijeg/Led  Stupanj pripravnosti: Žuto 
Prognozira se od 5 do 15 centimetara novog snijega. / It is forecasted between 5 and 15 centimeters of new snow cover. 
Prikaz:  
  

Natrag na Europa:


Natrag na Bosnia-Herzegovina:


Više informacija:

Federal hydrometeorological institute of Bosnia and Herzegov

promijeni jezik:  | BG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |