Vremenska upozorenja: Sarajevo Prikaži RSS verziju.

vrijedi od 13.12.2017 10:00 CET do 13.12.2017 20:00 CET
Kiša  Stupanj pripravnosti: Žuto 
Prognozirana akumulirana količina padavina između 15 i 25 litara po metru kvadratnom. / Forecasted accumulated amount of rainfall between 15 and 25 liters per square meter. 
Prikaz:  
  

Natrag na Europa:


Natrag na Bosnia-Herzegovina:


Više informacija:

Federal hydrometeorological institute of Bosnia and Herzegov

promijeni jezik:  | BG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |