vrste pripravnosti:  
Prikaz:  

Više informacija:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Vremenska upozorenja: Norveška

Izvještaji o pripravnosti - Podrobne informacije o upozorenjima u pojedinom području. Izaberite odgovaraju?e područje.

Finnmark
do 22.02.2019 23:59 CET
Snijeg/Led (Žuto)
english:
Difficult driving conditions Friday due to snow and rain and locally rain freezing on the ground.
Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Fredag vanskelige kjøreforhold pga overgang fra snø til regn og lokalt regn som fryser på bakken.
Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Hedmark
do 22.02.2019 23:59 CET
Snijeg/Led (Žuto)
english:
Difficult driving conditions, yellow level, Oppland and Hedmark
Friday morning and late morning expect locally freezing rain.
Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Vanskelige kjøreforhold, gult nivå, Oppland og Hedmark
Fredag morgen og formiddag ventes lokalt underkjølt regn.
Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Nord-Trøndelag
do 22.02.2019 23:59 CET
Snijeg/Led (Žuto)
english:
Difficult driving conditions, yellow level, Trøndelag
From early Friday to early Friday afternoon risk of freezing rain and rain as freezing on the ground in inner areas.
Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Vanskelige kjøreforhold, gult nivå, Trøndelag
: Fra tidlig fredag til tidlig fredag ettermiddag fare for underkjølt regn og regn som fryser på bakken i indre strøk.
Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Nordland
do 22.02.2019 23:59 CET
Kiša (Žuto)
english:
Heavy rain, yellow level, Ofoten and Troms

From Friday afternoon, locally large amounts of precipitation are expected, up to 70mm in 24 hours. Precipitation as rain up to about 1500 meters. Saturday, rainfall will decrease slightly before it increases again on Sunday.

Risk of storm water in urban areas. Risk of local flooding, stream bank erosion, changing waterways, shallow landslides. Check varsom.no for more information. Assess the need for preventive measures.

norsk:
Mye regn, gult nivå, Ofoten og Troms

Fredag ettermiddag er det ventet lokalt store nedbørmengder, opp mot 70mm i løpet av 24 timer. Nedbør som regn opp til ca 1500 meter. Lørdag vil nedbøren avta noe, før det øker igjen søndag.

Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred i bratt terreng. Se www.varsom.no for mer informasjon. Vurder behov for forebyggende tiltak. 

do 22.02.2019 23:59 CET
Snijeg/Led (Žuto)
english:
Difficult driving conditions Friday due to snow and rain and locally rain freezing on the ground.


Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Fredag vanskelige kjøreforhold pga overgang fra snø til regn og lokalt regn som fryser på bakken.


Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Oppland
do 22.02.2019 23:59 CET
Snijeg/Led (Žuto)
english:
Difficult driving conditions, yellow level, Oppland and Hedmark

Friday morning and late morning expect locally freezing rain.

Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Vanskelige kjøreforhold, gult nivå, Oppland og Hedmark

Fredag morgen og formiddag ventes lokalt underkjølt regn.

Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Sør-Trøndelag
do 22.02.2019 23:59 CET
Snijeg/Led (Žuto)
english:
Difficult driving conditions, yellow level, Trøndelag

From early Friday to early Friday afternoon risk of freezing rain and rain as freezing on the ground in inner areas.

Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Vanskelige kjøreforhold, gult nivå, Trøndelag

: Fra tidlig fredag til tidlig fredag ettermiddag fare for underkjølt regn og regn som fryser på bakken i indre strøk.

Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Troms
do 22.02.2019 23:59 CET
Kiša (Žuto)
english:
Heavy rain, yellow level, Ofoten and Troms
From Friday afternoon, locally large amounts of precipitation are expected, up to 70mm in 24 hours. Precipitation as rain up to about 1500 meters. Saturday, rainfall will decrease slightly before it increases again on Sunday.
Risk of storm water in urban areas. Risk of local flooding, stream bank erosion, changing waterways, shallow landslides. Check varsom.no for more information. Assess the need for preventive measures.

norsk:
Mye regn, gult nivå, Ofoten og Troms
Fredag ettermiddag er det ventet lokalt store nedbørmengder, opp mot 70mm i løpet av 24 timer. Nedbør som regn opp til ca 1500 meter. Lørdag vil nedbøren avta noe, før det øker igjen søndag.
Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred i bratt terreng. Se www.varsom.no for mer informasjon. Vurder behov for forebyggende tiltak. 

do 22.02.2019 23:59 CET
Snijeg/Led (Žuto)
english:
Difficult driving conditions Friday due to snow and rain and locally rain freezing on the ground.

Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Fredag vanskelige kjøreforhold pga overgang fra snø til regn og lokalt regn som fryser på bakken.

Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Coasts:
Finnmark kyst
do 22.02.2019 23:59 CET
Snijeg/Led (Žuto)
english:
Difficult driving conditions Friday due to snow and rain and locally rain freezing on the ground.Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Fredag vanskelige kjøreforhold pga overgang fra snø til regn og lokalt regn som fryser på bakken.Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Hordaland kyst
do 23.02.2019 23:59 CET
Vjetar (Žuto)
english:
Gale, yellow level, Fedje - Maaloey:

From Friday morning south near gale force 7, from Friday forenoon gale force 8.

Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Well-marked streaks of foam are blown along wind direction. Considerable airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat.

norsk:
Kuling, gult nivå, Fedje - Måløy:

Fra fredag morgen sørlig stiv kuling 15 m/s, fra fredag formiddag sterk kuling 20 m/s.

Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelige markerte strimer med vinden. Vurder å la båten ligge. 

Møre og Romsdal kyst
do 23.02.2019 23:59 CET
Vjetar (Žuto)
english:
Gale, yellow level, Stad - Halten

From early Friday afternoon southwest gale force 8.

Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Well-marked streaks of foam are blown along wind direction. Considerable airborne spray. Do not go out at sea in a small boat.

norsk:
Kuling, gult nivå, Stad - Halten

Fra tidlig fredag ettermiddag sørvest sterk kuling 20 m/s.

Middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelige markerte strimer med vinden. Ikke dra ut i småbåt. 

Nord-Trøndelag kyst
do 22.02.2019 23:59 CET
Snijeg/Led (Žuto)
english:
Difficult driving conditions, yellow level, Trøndelag


From early Friday to early Friday afternoon risk of freezing rain and rain as freezing on the ground in inner areas.


Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Vanskelige kjøreforhold, gult nivå, Trøndelag


: Fra tidlig fredag til tidlig fredag ettermiddag fare for underkjølt regn og regn som fryser på bakken i indre strøk.


Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Nordland kyst
do 22.02.2019 23:59 CET
Kiša (Žuto)
english:
Heavy rain, yellow level, Ofoten and TromsFrom Friday afternoon, locally large amounts of precipitation are expected, up to 70mm in 24 hours. Precipitation as rain up to about 1500 meters. Saturday, rainfall will decrease slightly before it increases again on Sunday.Risk of storm water in urban areas. Risk of local flooding, stream bank erosion, changing waterways, shallow landslides. Check varsom.no for more information. Assess the need for preventive measures.

norsk:
Mye regn, gult nivå, Ofoten og TromsFredag ettermiddag er det ventet lokalt store nedbørmengder, opp mot 70mm i løpet av 24 timer. Nedbør som regn opp til ca 1500 meter. Lørdag vil nedbøren avta noe, før det øker igjen søndag.Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred i bratt terreng. Se www.varsom.no for mer informasjon. Vurder behov for forebyggende tiltak. 

do 22.02.2019 23:59 CET
Snijeg/Led (Žuto)
english:
Difficult driving conditions Friday due to snow and rain and locally rain freezing on the ground.

Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Fredag vanskelige kjøreforhold pga overgang fra snø til regn og lokalt regn som fryser på bakken.

Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Sogn og Fjordane kyst
do 23.02.2019 23:59 CET
Vjetar (Žuto)
english:
Gale, yellow level, Fedje - Maaloey:
From Friday morning south near gale force 7, from Friday forenoon gale force 8.
Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Well-marked streaks of foam are blown along wind direction. Considerable airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat.

norsk:
Kuling, gult nivå, Fedje - Måløy:
Fra fredag morgen sørlig stiv kuling 15 m/s, fra fredag formiddag sterk kuling 20 m/s.
Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelige markerte strimer med vinden. Vurder å la båten ligge. 

Sør-Trøndelag kyst
do 23.02.2019 23:59 CET
Vjetar (Žuto)
english:
Gale, yellow level, Stad - Halten
From early Friday afternoon southwest gale force 8.
Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Well-marked streaks of foam are blown along wind direction. Considerable airborne spray. Do not go out at sea in a small boat.

norsk:
Kuling, gult nivå, Stad - Halten
Fra tidlig fredag ettermiddag sørvest sterk kuling 20 m/s.
Middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelige markerte strimer med vinden. Ikke dra ut i småbåt. 

do 22.02.2019 23:59 CET
Snijeg/Led (Žuto)
english:
Difficult driving conditions, yellow level, TrøndelagFrom early Friday to early Friday afternoon risk of freezing rain and rain as freezing on the ground in inner areas.Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Vanskelige kjøreforhold, gult nivå, Trøndelag: Fra tidlig fredag til tidlig fredag ettermiddag fare for underkjølt regn og regn som fryser på bakken i indre strøk.Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Troms kyst
do 22.02.2019 23:59 CET
Kiša (Žuto)
english:
Heavy rain, yellow level, Ofoten and Troms


From Friday afternoon, locally large amounts of precipitation are expected, up to 70mm in 24 hours. Precipitation as rain up to about 1500 meters. Saturday, rainfall will decrease slightly before it increases again on Sunday.


Risk of storm water in urban areas. Risk of local flooding, stream bank erosion, changing waterways, shallow landslides. Check varsom.no for more information. Assess the need for preventive measures.

norsk:
Mye regn, gult nivå, Ofoten og Troms


Fredag ettermiddag er det ventet lokalt store nedbørmengder, opp mot 70mm i løpet av 24 timer. Nedbør som regn opp til ca 1500 meter. Lørdag vil nedbøren avta noe, før det øker igjen søndag.


Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred i bratt terreng. Se www.varsom.no for mer informasjon. Vurder behov for forebyggende tiltak. 

do 22.02.2019 23:59 CET
Snijeg/Led (Žuto)
english:
Difficult driving conditions Friday due to snow and rain and locally rain freezing on the ground.
Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Fredag vanskelige kjøreforhold pga overgang fra snø til regn og lokalt regn som fryser på bakken.
Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

zaglavlje:
promijeni jezik:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA