vrste pripravnosti:  
Prikaz:  

Više informacija:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Vremenska upozorenja: Norveška

Izvještaji o pripravnosti - Podrobne informacije o upozorenjima u pojedinom području. Izaberite odgovaraju?e područje.

Møre og Romsdal
do 23.10.2019 10:00 CET
Vjetar (Žuto)
english:
Strong wind gusts, yellow level, Møre og Romsdal
Description: From late Monday evening increase to southwest strong gale force 9 and at times storm force 10 on the coast, with gusts around 33-35 m/s. Decrease Tuesday morning and forenoon, first in southern part.
Consequences: Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no).

norsk:
Kraftige vindkast, gult nivå, Møre og Romsdal
Beskrivelse: Frå seint måndag kveld auking til sørvest liten til full storm 25 m/s på kysten, med vindkast kring 33-35 m/s. Minking tysdag morgon og føremiddag, først i sør.
Konsekvenser: Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). 

Nord-Trøndelag
do 23.10.2019 13:00 CET
Vjetar (Žuto)
english:
Strong wind gusts, yellow level, Trøndelag
Description: Tuesday morning increasing southwest storm force 10 at the coast, wind gusts 33-37 m/s. Tueday afternoon veering west, later decreasing.
Consequences: Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Instruction: Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no).

norsk:
Kraftige vindkast, gult nivå, Trøndelag
Beskrivelse: Tysdag morgon auking til sørvest full storm 25 m/s på kysten, med vindkast kring 33-37 m/s. Tysdag ettermiddag dreiande vestleg, seinare minkande.
Konsekvenser: Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Anbefaling: Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). 

Nordland
do 22.10.2019 19:00 CET
Vjetar (Narančasto)
norsk:
Helgeland: Tirsdag ettermiddag dreining til vestlig full storm, med vindkast 35-40 m/s, tirsdag kveld minkende.
Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over. Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes. Broer kan bli stengt. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Fest alle løse gjenstander. Unngå ferdsel på utsatte steder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Vurder om reisen er nødvendig. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
Helgeland: Tuesday afternoon veering west storm force 10, with wind gusts 35-40 m/s, Tuesday evening decreasing.
Larger loose items may be taken by the wind. Risk of damage to buildings and infrastructure. Cancelled departures for ferry, plane, or other transport expected. Bridges may be closed. Many journeys may have longer travel times. The power supply will be impacted, due to tree(s) falling over. Blowing snow causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads. Secure all loose objects. Avoid exposed places. Allow a lot of extra time for transportation and driving. Consider whether the journey is necessary. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Sør-Trøndelag
do 23.10.2019 13:00 CET
Vjetar (Žuto)
english:
Strong wind gusts, yellow level, Trøndelag

Description: Tuesday morning increasing southwest storm force 10 at the coast, wind gusts 33-37 m/s. Tueday afternoon veering west, later decreasing.

Consequences: Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Instruction: Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no).

norsk:
Kraftige vindkast, gult nivå, Trøndelag

Beskrivelse: Tysdag morgon auking til sørvest full storm 25 m/s på kysten, med vindkast kring 33-37 m/s. Tysdag ettermiddag dreiande vestleg, seinare minkande.

Konsekvenser: Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Anbefaling: Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). 

Coasts:
Finnmark kyst
do 23.10.2019 04:00 CET
Vjetar (Žuto)
norsk:
Hekkingen - Nordkapp: Fra tirsdag kveld periodevis østlig og nordøstlig stiv kuling 15 m/s. Minkende natt til onsdag.

Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Vurder å la båten ligge.

english:
Hekkingen - North Cape: From Tuesday evening occasionally easterly and northeasterly near gale force 7. Decreasing early Wednesday morning.

Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Hordaland kyst
do 23.10.2019 10:00 CET
Vjetar (Žuto)
norsk:
Slåtterøy - Fedje: Sørvest stiv kuling 15 m/s, i ettermiddag minkende. Onsdag morgen sør og sørvest stiv kuling 15.
Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Vurder å la båten ligge.

english:
Slaatteroey - Fedje: Southwest near gale force 7, this afternoon decreasing. Wednesday morning south and southwest near gale force 7.
Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Møre og Romsdal kyst
do 23.10.2019 10:00 CET
Vjetar (Žuto)
norsk:
Måløy - Svinøy: I dag, tirsdag morgen, minking til sørvest liten storm 22 m/s, fra i formiddag sørvest og vest stiv kuling 15, nord for Stad sterk kuling 20. I ettermiddag minkende. Fra natt til onsdag sørvest sterk kuling 20.

Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden. Meget høye bølger. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Maaloey - Svinoey: Today, Tuesday morning, decreasing southwest strong gale force 9, from late this morning southwest or west near gale force 7, north of Stad gale force 8. This afternoon decreasing. From early Wednesday morning southwest gale force 8.

High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility. Very high waves. Considerable tumbling of waves with heavy impact. Reduced visibility. Do not go out at sea in a small boat. 

Nord-Trøndelag kyst
do 23.10.2019 01:00 CET
Vjetar (Žuto)
norsk:
Frøya - Rørvik: I dag, tirsdag, sørvest full storm 25 m/s, kortvarig sterk storm 30 i nord. Sent i ettermiddag minking til vestlig sterk kuling 20, først i sør. I kveld vestlig liten kuling 15. Minkende natt til onsdag.
Meget høye bølger. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes. Ualminnelig høye bølger. Synsvidden nedsettes. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Froeya - Roervik: Today, Tuesday, southwest storm force 10, brief violent storm force 11 in the northern part. Late this afternoon decreasing west gale force 8, first in south. This evening west force 6. Decreasing early Wednesday morning.
Very high waves. Considerable tumbling of waves with heavy impact. Reduced visibility. Exceptionally high waves. Very large amounts of airborne spray severely reduce visibility. Do not go out at sea in a small boat. 

Nordland kyst
do 23.10.2019 04:00 CET
Vjetar (Žuto)
norsk:
Sandnessjøen - Melbu: Tirsdag oppi sørvestlig sterk kuling 20 m/s, fra tirsdag kveld vestlig eller nordvestlig stiv kuling 15 minkende.
Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Sandnessjoeen - Melbu: Tuesday up to southwest gale force 8, from Tuesday evening west or northwest near gale force 7 decreasing.
Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray. Do not go out at sea in a small boat. 

Sogn og Fjordane kyst
do 23.10.2019 10:00 CET
Vjetar (Žuto)
norsk:
Måløy - Svinøy: I dag, tirsdag morgen, minking til sørvest liten storm 22 m/s, fra i formiddag sørvest og vest stiv kuling 15, nord for Stad sterk kuling 20. I ettermiddag minkende. Fra natt til onsdag sørvest sterk kuling 20.
Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden. Meget høye bølger. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Maaloey - Svinoey: Today, Tuesday morning, decreasing southwest strong gale force 9, from late this morning southwest or west near gale force 7, north of Stad gale force 8. This afternoon decreasing. From early Wednesday morning southwest gale force 8.
High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility. Very high waves. Considerable tumbling of waves with heavy impact. Reduced visibility. Do not go out at sea in a small boat. 

Sør-Trøndelag kyst
do 23.10.2019 01:00 CET
Vjetar (Žuto)
norsk:
Frøya - Rørvik: I dag, tirsdag, sørvest full storm 25 m/s, kortvarig sterk storm 30 i nord. Sent i ettermiddag minking til vestlig sterk kuling 20, først i sør. I kveld vestlig liten kuling 15. Minkende natt til onsdag.

Meget høye bølger. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes. Ualminnelig høye bølger. Synsvidden nedsettes. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Froeya - Roervik: Today, Tuesday, southwest storm force 10, brief violent storm force 11 in the northern part. Late this afternoon decreasing west gale force 8, first in south. This evening west force 6. Decreasing early Wednesday morning.

Very high waves. Considerable tumbling of waves with heavy impact. Reduced visibility. Exceptionally high waves. Very large amounts of airborne spray severely reduce visibility. Do not go out at sea in a small boat. 

Troms kyst
do 23.10.2019 04:00 CET
Vjetar (Žuto)
norsk:
Hekkingen - Nordkapp: Fra tirsdag kveld periodevis østlig og nordøstlig stiv kuling 15 m/s. Minkende natt til onsdag.
Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Vurder å la båten ligge.

english:
Hekkingen - North Cape: From Tuesday evening occasionally easterly and northeasterly near gale force 7. Decreasing early Wednesday morning.
Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Vestfold kyst
do 22.10.2019 18:00 CET
Vjetar (Žuto)
norsk:
Svenskegrensa - Stavern: Fra tirsdag formiddag periodevis sørvestlig stiv kuling 15 m/s.

Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk. Vurder å la båten ligge.

english:
Swedish border - Stavern: From late Tuesday morning occasionally southwest near gale force 7.

If the engine stops you can float towards land. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Østfold kyst
do 22.10.2019 18:00 CET
Vjetar (Žuto)
norsk:
Svenskegrensa - Stavern: Fra tirsdag formiddag periodevis sørvestlig stiv kuling 15 m/s.
Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk. Vurder å la båten ligge.

english:
Swedish border - Stavern: From late Tuesday morning occasionally southwest near gale force 7.
If the engine stops you can float towards land. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat. 

zaglavlje:
promijeni jezik:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA