vrste pripravnosti:  
Prikaz:  

Više informacija:
SMHI

Vremenska upozorenja: Švedska

Izvještaji o pripravnosti - Podrobne informacije o upozorenjima u pojedinom području. Izaberite odgovaraju?e područje.

Dalarna
do 26.01.2021 11:10 CET
Snijeg/Led (Žuto)
svenska:
När: Torsdag eftermiddag och kväll
Var: Hela området
Intensitet: Regn på kalla vägbanor
Kommentar: -

english:
When: Thursday afternoon and evening
Where: The whole area
Intensity: Rain on cold roads
Comment: - 

Gävleborgs inland
do 26.01.2021 11:10 CET
Snijeg/Led (Žuto)
svenska:
När: Torsdag eftermiddag och kväll
Var: Norra delen
Intensitet: Regn på kalla vägbanor
Kommentar: -

english:
When: Thursday afternoon and evening
Where: The northern part
Intensity: Rain on cold roads
Comment: - 

Gävleborgs kustland
do 26.01.2021 11:10 CET
Snijeg/Led (Žuto)
svenska:
När: Torsdag eftermiddag och kväll
Var: Norra delen
Intensitet: Regn på kalla vägbanor
Kommentar: -

english:
When: Thursday afternoon and evening
Where: The northern part
Intensity: Rain on cold roads
Comment: - 

Jämtland
do 25.01.2021 11:40 CET
Snijeg/Led (Žuto)
svenska:
När: Från onsdag kväll till natt mot fredag
Var: Hela området
Intensitet: 20-30 cm, i norra Jämtland 40 cm.
Kommentar: -

english:
When: From Wednesday evening to night to Friday
Where: The whole area
Intensity: 20-30 cm, in northern Jämtland 40 cm.
Comment: - 

Jämtlandsfjällen
do 25.01.2021 13:40 CET
Vjetar (Žuto)
svenska:
När: Från onsdag kväll till fredag morgon
Var: I högterrängen
Intensitet: Ostlig eller sydostlig hård till mycket hård vind 18-24 m/s
Kommentar: Tidvis kraftigt snöfall som ger siktnedsättning

english:
When: From Wednesday evening to Friday morning
Where: In the terrain
Intensity: East or southeasterly strong to very strong wind 18-24 m/s
Comment: Occasional heavy snowfall which reduces visibility 

Norra Lapplandsfjällen
do 25.01.2021 15:30 CET
Vjetar (Narančasto)
svenska:
När: Torsdag kväll till fredag morgon
Var: I högterrängen
Intensitet: Ostlig eller sydostlig storm 25-28 m/s. Orkanbyar kan förekomma.
Kommentar: Från natt till torsdag hård vind 15-20 m/s. Snöfall som ger obefintlig sikt. Dessutom stark kyleffekt.

english:
When: Thursday evening to Friday morning
Where: In the terrain
Intensity: Eastern or southeasterly storm 25-28 m/s. Hurricane force in the gusts can occur.
Comment: From night to Thursday strong wind 15-20 m/s. Snowfall which gives reduced visibility. In addition, strong cooling effect. 

Norrbottens inland
do 26.01.2021 11:10 CET
Snijeg/Led (Žuto)
svenska:
När: Från torsdag kväll till fredag morgon
Var: Främst södra delen
Intensitet: 20 till 40 cm
Kommentar: Frisk ostlig vind ger snödrev och risk för drivbildning. Under lördag väntas ett nytt kraftigt snöfallsområde.

english:
When: From Thursday evening to Friday morning
Where: Mainly the southern part
Intensity: 20 to 40 cm
Comment: Fresh easterly winds give snow drifts and a risk of drift formation. On Saturday, new heavy snowfall is expected. 

Norrbottens kustland
do 26.01.2021 11:10 CET
Snijeg/Led (Žuto)
svenska:
När: Från torsdag kväll till fredag morgon
Var: Södra delen
Intensitet: 15 till 25 cm på kort tid
Kommentar: Frisk ostlig vind ger snödrev och drivbildning. Under lördag väntas ett nytt kraftigt snöfallsområde.

english:
When: From Thursday evening to Friday morning
Where: The southern part
Intensity: 10 to 20 cm in a short period of time
Comment: Fresh easterly winds provide snow drifts and drift formation. On Saturday, new heavy snowfall is expected. 

Örebro
do 26.01.2021 11:10 CET
Snijeg/Led (Žuto)
svenska:
När: Torsdag kväll
Var: Hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn eller blötsnö följs av uppklarning med snabbt fallande temperatur och tillfrysning av våta vägbanor.

english:
When: Thursday evening
Where: The whole area
Intensity: -
Comment: Rain or wet snow followed by clear skies and rapidly falling temperatures and freezing of wet roads. 

Södra Lapplandsfjällen
do 25.01.2021 15:30 CET
Vjetar (Žuto)
svenska:
När: Från torsdag morgon
Var: I högterrängen
Intensitet: Ostlig eller sydostlig hård till mycket hård vind 18-24 m/s.
Kommentar: Tidvis kraftigt snöfall som ger obefintlig sikt. Dessutom stark kyleffekt.

english:
When: From Thursday morning
Where: In the terrain
Intensity: East or southeasterly strong to very strong wind 18-24 m/s.
Comment: Occasional heavy snowfall which reduces visibility. In addition, strong cooling effect. 

Upplandskusten
do 26.01.2021 11:10 CET
Snijeg/Led (Žuto)
svenska:
När: Torsdag kväll
Var: Hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn eller blötsnö följs av uppklarning med snabbt fallande temperatur och tillfrysning av våta vägbanor.

english:
When: Thursday evening
Where: The whole area
Intensity: -
Comment: Rain or wet snow followed by clear skies and rapidly falling temperatures and freezing of wet roads. 

Uppsala
do 26.01.2021 11:10 CET
Snijeg/Led (Žuto)
svenska:
När: Torsdag kväll
Var: Hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn eller blötsnö följs av uppklarning med snabbt fallande temperatur och tillfrysning av våta vägbanor.

english:
When: Thursday evening
Where: The whole area
Intensity: -
Comment: Rain or wet snow followed by clear skies and rapidly falling temperatures and freezing of wet roads. 

Värmland
do 26.01.2021 11:10 CET
Snijeg/Led (Žuto)
svenska:
När: Torsdag eftermiddag och kväll
Var: Norra delarna
Intensitet: Regn på kalla vägbanor
Kommentar: -

english:
When: Thursday afternoon and evening
Where: Northern parts
Intensity: Rain on cold roads
Comment: - 

Västerbottens inland
do 25.01.2021 11:40 CET
Snijeg/Led (Žuto)
svenska:
När: Från torsdag förmiddag till fredag morgon
Var: Hela området
Intensitet: 25 till 35 cm, lokalt 40 cm
Kommentar: -

english:
When: From Thursday morning to Friday morning
Where: The whole area
Intensity: 25 to 35 cm, locally 40 cm
Comment: - 

Västerbottens kustland
do 25.01.2021 13:25 CET
Snijeg/Led (Narančasto)
svenska:
När: Torsdag morgon till fredag morgon
Var: Främst östra delen
Intensitet: 25-35 cm under kort tid
Kommentar: Främst vid kusten tidvis frisk ostlig vind ca 10 m/s. Snöfallet avtar tillfälligt fredag morgon. Men från sena fredagen och tidiga lördagen åter risk för större snömängder ca 30 cm.

english:
When: Thursday morning to Friday morning
Where: Mainly the eastern part
Intensity: 25-35 cm during a short period of time
Comment: Mainly along the coast occasionally fresh easterly wind about 10 m/s. The snowfall decreases temporarily on Friday morning. But from late Friday and early Saturday again risk of larger amounts of snow about 30 cm. 

Västernorrland
do 25.01.2021 15:30 CET
Snijeg/Led (Narančasto)
svenska:
När: Under hela torsdagsdygnet
Var: Främst östra delen
Intensitet: 15-30 cm under kort tid
Kommentar: Främst kustnära frisk ostlig vind ca 10 m/s. Vid östra Medelpad kan regn/blötsnö förekomma från torsdag eftermiddag. Under sena fredagen och tidiga lördagen åter risk för kraftigt snöfall ca 20 cm.

english:
When: Throughout Thursday
Where: Mainly the eastern part
Intensity: 15-30 cm for a short period of time
Comment: Mainly coastal fresh easterly wind approx. 10 m/s. At eastern Medelpad, rain/wet snow can occur from Thursday afternoon. During late Friday and early Saturday again risk of heavy snowfall about 20 cm. 

Västmanland
do 26.01.2021 11:10 CET
Snijeg/Led (Žuto)
svenska:
När: Torsdag kväll
Var: Hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn eller blötsnö följs av uppklarning med snabbt fallande temperatur och tillfrysning av våta vägbanor.

english:
When: Thursday evening
Where: The whole area
Intensity: -
Comment: Rain or wet snow followed by clear skies and rapidly falling temperatures and freezing of wet roads. 

Coasts:
Bay of Bothnia
do 26.01.2021 08:45 CET
Vjetar (Žuto)
svenska:
Kommentar: Ost eller sydost 14-17 m/s. Torsdag kväll upp till 19 m/s.

english:
Comment: East or southeast 14-17 m / s. Thursday evening up to 19 m / s. 

Central Baltic
do 26.01.2021 11:10 CET
Vjetar (Žuto)
svenska:
Kommentar: Fredag förmiddag syd 14-17 m/s.

english:
Comment: Friday morning south 14-17 m / s. 

Kategatt
do 26.01.2021 08:45 CET
Vjetar (Žuto)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. Fredag morgon och förmiddag tillfälligt avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m / s. Friday morning and morning temporarily decreasing. 

North Sea of Bothnia
do 26.01.2021 08:45 CET
Vjetar (Žuto)
svenska:
Kommentar: Ost eller sydost 14-17 m/s. Natt till fredag avtagande. Från fredag kväll sydost 14-18 m/s.

english:
Comment: Cheese or southeast 14-17 m / s. Night to Friday decreasing. From Friday evening southeast 14-18 m / s. 

Northern Baltic
do 26.01.2021 11:10 CET
Vjetar (Žuto)
svenska:
Kommentar: Fredag förmiddag syd 14-17 m/s.

english:
Comment: Friday morning south 14-17 m / s. 

Sea of Aaland
do 26.01.2021 12:45 CET
Vjetar (Žuto)
svenska:
Kommentar: Fredag eftermiddag syd eller sydost 14-17 m/s.

english:
Comment: Friday afternoon south or southeast 14-17 m / s. 

Skagerrak
do 26.01.2021 08:45 CET
Vjetar (Žuto)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. Från torsdag eftermiddag 16-21 m/s. Från fredag morgon 14-18 m/s.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m / s. From Thursday afternoon 16-21 m / s. From Friday morning 14-18 m / s. 

South Sea of Bothnia
do 26.01.2021 08:45 CET
Vjetar (Žuto)
svenska:
Kommentar: Sydost ca 15 m/s. Torsdag kväll avtagande. Från fredag eftermiddag syd eller sydost 14-18 m/s.

english:
Comment: Southeast about 15 m / s. Thursday evening decreasing. From Friday afternoon south or southeast 14-18 m / s. 

Southern Baltic
do 26.01.2021 12:45 CET
Vjetar (Žuto)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 15 m/s. Torsdag eftermiddag avtagande. Fredag morgon åter 15 m/s. Fredag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: South or southwest 15 m / s. Thursday afternoon waning. Friday morning again 15 m / s. Friday afternoon decreasing. 

The Quark
do 26.01.2021 08:45 CET
Vjetar (Žuto)
svenska:
Kommentar: Ost eller sydost 15 m/s. Fredag morgon avtagande.

english:
Comment: East or southeast 15 m / s. Friday morning waning. 

The Sound
do 26.01.2021 08:45 CET
Vjetar (Žuto)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst tidvis 15 m/s.

english:
Comment: South or southwest occasionally 15 m / s. 

Waters of Gotland
do 26.01.2021 11:10 CET
Vjetar (Žuto)
svenska:
Kommentar: Fredag förmiddag syd 14-17 m/s.

english:
Comment: Friday morning south 14-17 m / s. 

zaglavlje:
promijeni jezik:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA