Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Norwegian Meteorological Institute

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Νορßηγία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Aust-Agder
έως 21.10.2017 23:59 CET
Βροχή (Πορτοκαλί)
english:
Local rainfall is expected over several days from Friday to Sunday. Friday and Saturday the most precipitation is expected in outer areas, especially from around Kristiansand and eastwards by 40-70 mm in 24 hours. On Sunday it is especially Aust-Agder that gets the most of 40-80 mm per day, mostly in eastern areas and inland areas. Total rainfall during these three days is expected to be 70-100 mm above larger areas but more than 100 mm furthest east of West Agder, and 100-170 mm in outer parts of Aust-Agder. In consultation with NVE, there is a risk of water weighing, overtaking in densely populated areas, local floods, please see varsom.no.

Consider the need for preventive measures. Emergency actors shall continuously assess the need for preparedness.

norsk:
Det ventes lokalt mye nedbør over flere dager fra fredag til søndag. Fredag og lørdag ventes mest nedbør i ytre strøk, særlig fra omkring Kristiansand og østover med 40-70 mm på 24 timer. Søndag er det særlig Aust-Agder som får mest med 40-80 mm per døgn, mest i i østlige områder og iindre strøk og Total nedbør i løpet av disse tre døgnene forventes å ligge på 70-100 mm over større områder, men over 100 mm lengst øst i Vest-Agder, og 100-170 mm i ytre deler av Aust-Agder. I samråd med NVE er det fare for vann på avveie, overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, se gjerne varsom.no.

Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap.
 

Vest-Agder
έως 21.10.2017 23:59 CET
Βροχή (Πορτοκαλί)
english:
Local rainfall is expected over several days from Friday to Sunday. Friday and Saturday the most precipitation is expected in outer areas, especially from around Kristiansand and eastwards by 40-70 mm in 24 hours. On Sunday it is especially Aust-Agder that gets the most of 40-80 mm per day, mostly in eastern areas and inland areas. Total rainfall during these three days is expected to be 70-100 mm above larger areas but more than 100 mm furthest east of West Agder, and 100-170 mm in outer parts of Aust-Agder. In consultation with NVE, there is a risk of water weighing, overtaking in densely populated areas, local floods, please see varsom.no.Consider the need for preventive measures. Emergency actors shall continuously assess the need for preparedness.

norsk:
Det ventes lokalt mye nedbør over flere dager fra fredag til søndag. Fredag og lørdag ventes mest nedbør i ytre strøk, særlig fra omkring Kristiansand og østover med 40-70 mm på 24 timer. Søndag er det særlig Aust-Agder som får mest med 40-80 mm per døgn, mest i i østlige områder og iindre strøk og Total nedbør i løpet av disse tre døgnene forventes å ligge på 70-100 mm over større områder, men over 100 mm lengst øst i Vest-Agder, og 100-170 mm i ytre deler av Aust-Agder. I samråd med NVE er det fare for vann på avveie, overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, se gjerne varsom.no.Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap.
 

Coasts:
Aust-Agder kyst
έως 21.10.2017 23:59 CET
Βροχή (Πορτοκαλί)
english:
Local rainfall is expected over several days from Friday to Sunday. Friday and Saturday the most precipitation is expected in outer areas, especially from around Kristiansand and eastwards by 40-70 mm in 24 hours. On Sunday it is especially Aust-Agder that gets the most of 40-80 mm per day, mostly in eastern areas and inland areas. Total rainfall during these three days is expected to be 70-100 mm above larger areas but more than 100 mm furthest east of West Agder, and 100-170 mm in outer parts of Aust-Agder. In consultation with NVE, there is a risk of water weighing, overtaking in densely populated areas, local floods, please see varsom.no.

Consider the need for preventive measures. Emergency actors shall continuously assess the need for preparedness.

norsk:
Det ventes lokalt mye nedbør over flere dager fra fredag til søndag. Fredag og lørdag ventes mest nedbør i ytre strøk, særlig fra omkring Kristiansand og østover med 40-70 mm på 24 timer. Søndag er det særlig Aust-Agder som får mest med 40-80 mm per døgn, mest i i østlige områder og iindre strøk og Total nedbør i løpet av disse tre døgnene forventes å ligge på 70-100 mm over større områder, men over 100 mm lengst øst i Vest-Agder, og 100-170 mm i ytre deler av Aust-Agder. I samråd med NVE er det fare for vann på avveie, overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, se gjerne varsom.no.

Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap.
 

Telemark kyst
έως 20.10.2017 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
english:
Locally heavy precipitation is expected in the period from Friday to Sunday. Most of the precipitation will fall during Saturday and Sunday. Friday the amounts are expected to be 10-20 mm, Saturday 20-50 mm, Sunday 30-40 mm. Total precipitation during these three days is expected to be in the range of 60-120 mm, with the largest amounts near the coast. Consider the need for preventive measures. Emergency Operators should consider ongoing need for preparedness.

norsk:
Det ventes lokalt mye nedbør over flere dager fra fredag til søndag. Mest nedbør ventes lørdag og søndag og det er ytre strøk som får de største mengdene. Fredag ventes 10-20 mm, lørdag 20-50, søndag 30-40 mm. Total nedbør i løpet av disse tre døgnene forventes å ligge på 60-120 mm, mest i kystnære områder. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap. 

Vest-Agder kyst
έως 20.10.2017 23:59 CET
Βροχή (Πορτοκαλί)
english:
Local rainfall is expected over several days from Friday to Sunday. Friday and Saturday the most precipitation is expected in outer areas, especially from around Kristiansand and eastwards by 40-70 mm in 24 hours. On Sunday it is especially Aust-Agder that gets the most of 40-80 mm per day, mostly in eastern areas and inland areas. Total rainfall during these three days is expected to be 70-100 mm above larger areas but more than 100 mm furthest east of West Agder, and 100-170 mm in outer parts of Aust-Agder. consultation with NVE, there is a risk of water weighing, overtaking in densely populated areas, local floods, please see varsom.no.

Consider the need for preventive measures. Emergency actors shall continuously assess the need for preparedness.

norsk:
Det ventes lokalt mye nedbør over flere dager fra fredag til søndag. Fredag og lørdag ventes mest nedbør i ytre strøk, særlig fra omkring Kristiansand og østover med 40-70 mm på 24 timer. Søndag er det særlig Aust-Agder som får mest med 40-80 mm per døgn, mest i i østlige områder og iindre strøk og Total nedbør i løpet av disse tre døgnene forventes å ligge på 70-100 mm over større områder, men over 100 mm lengst øst i Vest-Agder, og 100-170 mm i ytre deler av Aust-Agder. I samråd med NVE er det fare for vann på avveie, overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, se gjerne varsom.no.

Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap.
 

έως 21.10.2017 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
english:
East occasionally gale force 8 around Lindesnes. Consider the need for preventive measures. Emergency Operators should consider ongoing need for preparedness.

norsk:
Østlig av og til sterk kuling 20 m/s omkring Lindesnes. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA