fenomeno meteorologico:  
visualizza::  

* In Sweden, the symbol for rain stands for heavy rain and/or floods/ high water level in lakes

ulteriorii informazioni:
SMHI

Avvisi meteorologici: Svezia

Bollettini di avviso meteorologico - Le informazioni dettagliate si possono consultare nei bollettini di avviso meteorologico per ciascuna regione. Scegliere la regione d'interesse.

Blekinge
fino a 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Nättrabyån
När: Flödena ligger vid eller nära klass 1-nivå och väntas ligga kvar över varningsnivån under vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Nättrabyån
When: The flows are at or near class 1 level and are expected to remain above the warning level during week 9
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
fino a 27.02.2020 12:10 CET
Flood (Arancione)
svenska:
Var: Säveån
När: Flöde på klass 2-nivå som ligger kvar under vecka 9.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Säveån
When: Flows are at class 2 level and will remain so during week 9.
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

fino a 27.02.2020 19:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Till sent i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until late tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Gotland
fino a 27.02.2020 19:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Till sent i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until late tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Halland
fino a 27.02.2020 14:30 CET
Flood (Arancione)
svenska:
Var: Nissan
När: Flöden ligger på klass 2 nivåer och är svagt stigande igen. Väntas kulminera inom några dagar och väntas ligger kvar vid klass 2 flöden till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Nissan
When: The flows are at class 2 levels and are slightly rising again. Expected to culminate within a few days and is expected to remain at class 2 flows through week 9
Type of watercourse: Large/medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Inre Dalsland
fino a 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are at class 1 level and will continue to rise through week 9.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground

Comment: - 

Kalmar
fino a 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Översta delen av Emån med biflöden

När: Klass 1-flöden som väntas fortsätta stiga till och med vecka 9

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: Flödena kan lokalt nå klass 2-nivå i de översta delarna

english:
Where: The upper part of the River Emån with tributaries

When: Class 1 flows are expected to continue rising through Week 9

Type of watercourse: Medium watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: The flows can reach the local level 2 in the upper parts locally 

Norra Västergötland
fino a 27.02.2020 14:30 CET
Flood (Arancione)
svenska:
Var: Ätran
När: Flödena förväntas ligga kvar över klass 2-nivå till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Stort/medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Flödena i den övre delen av har kulminerat men på grund av helgens regn kan de komma att stiga tillfälligt igen. I den nedre delen stiger flödena svagt och ligger nära klass 3-nivå.

english:
Where: River Ätran
When: The flows are at class 2-level and are expected to be above the warning level in the coming week possibly longer.
Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: The flows in the upper part have culminated but due to the weekend's rain they may rise temporarily again. In the lower part the flows rise slightly and are close to the class 3 level. 

Österlen
fino a 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Skräbeån/Holjeån samt biflöden Vilshultsån, Grytån
När: Flödena ligger vid klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar:

english:
Where: River Skräbeån/Holjeån and tributaries Vilshultsån, Grytån
When: The flows are at Class 1 level and are expected to continue rising through Week 9
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: 

Östra Jönköping
fino a 27.02.2020 14:30 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Lagan övre delen

När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.

Kommentar: Flödet väntas stiga något igen på grund av helgens regn och kul Klass 2 varning finns utfärdad för nedre delen.

english:
Where: River Lagan upper part

When: The flows are at grade 1 level through the end of week 9.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.

Comment: The flow is expected to rise somewhat again due to the weekend's rain. Class 2 warning is issued for the lower part. 

Östra Kronoberg
fino a 27.02.2020 12:10 CET
Flood (Arancione)
svenska:
Var: Lagan samt biflödena Skålån och BolmånNär: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas stiga till och med mitten av vecka 9Typ av vattendrag: Stort vattendragOrsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i markenKommentar: För de övriga delarna av Lagan gäller en Klass 1- varning.

english:
Where: River Lagan and the tributaries Skålån and BolmånWhen: The flows are at Class 2 level and are expected to rise through the middle of Week 9Type of watercourse: Large watercourseCause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated groundComment: For the other parts of River Lagan, a Class 1 warning applies. 

Sjuhärad+Göta älv
fino a 27.02.2020 14:30 CET
Flood (Arancione)
svenska:
Var: Ätran


När: Flödena förväntas ligga kvar över klass 2-nivå till och med vecka 9


Typ av vattendrag: Stort/medelstort


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: Flödena i den övre delen av har kulminerat men på grund av helgens regn kan de komma att stiga tillfälligt igen. I den nedre delen stiger flödena svagt och ligger nära klass 3-nivå.

english:
Where: River Ätran


When: The flows are at class 2-level and are expected to be above the warning level in the coming week possibly longer.


Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: The flows in the upper part have culminated but due to the weekend's rain they may rise temporarily again. In the lower part the flows rise slightly and are close to the class 3 level. 

Skåne
fino a 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Arancione)
svenska:
Var: Helge å


När: Flödena har stigit till klass 2-nivå och kommer att fortsätta stiga fram till vecka 9


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: -

english:
Where: River Helge å


When: The flows have risen to Class 2 level and will continue to rise until week 9


Type of watercourse: Large/medium sized watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: - 

Södra Lapplandsfjällen
fino a 27.02.2020 20:35 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Från söndag eftermiddag
Var: På kalfjället och i utsatta dalgångar
Intensitet: Väst 15-20 m/s, från kvällen 18-24 m/s
Kommentar: Tidvis snöbyar

english:
When: From Sunday afternoon
Where: On the calcareous mountain and in exposed valleys
Intensity: West 15-20 m / s, from the evening 18-24 m / s
Comment: Occasional snow showers 

Syd Vättern
fino a 27.02.2020 14:30 CET
Flood (Arancione)
svenska:
Var: Nissan


När: Flöden ligger på klass 2 nivåer och är svagt stigande igen. Väntas kulminera inom några dagar och väntas ligger kvar vid klass 2 flöden till och med vecka 9


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: -

english:
Where: River Nissan


When: The flows are at class 2 levels and are slightly rising again. Expected to culminate within a few days and is expected to remain at class 2 flows through week 9


Type of watercourse: Large/medium size watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: - 

Sydväst Vänern
fino a 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Göta älv och Kungälv


När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå

english:
Where: Rivers Göta älv and Kungälv


When: Class 1 flows that continue during week 9


Type of watercourse: Large watercourse


Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground


Comment: The flows are close to class 1-level 

Värmland
fino a 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are at class 1 level and will continue to rise through week 9.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Västra Jönköping
fino a 27.02.2020 14:30 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Lagan övre delen
När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.
Kommentar: Flödet väntas stiga något igen på grund av helgens regn och kul Klass 2 varning finns utfärdad för nedre delen.

english:
Where: River Lagan upper part
When: The flows are at grade 1 level through the end of week 9.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.
Comment: The flow is expected to rise somewhat again due to the weekend's rain. Class 2 warning is issued for the lower part. 

Västra Kronoberg
fino a 27.02.2020 14:30 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Lagan övre delen


När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.


Kommentar: Flödet väntas stiga något igen på grund av helgens regn och kul Klass 2 varning finns utfärdad för nedre delen.

english:
Where: River Lagan upper part


When: The flows are at grade 1 level through the end of week 9.


Type of watercourse: Large watercourse


Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.


Comment: The flow is expected to rise somewhat again due to the weekend's rain. Class 2 warning is issued for the lower part. 

Coasts:
Bay of Bothnia
fino a 27.02.2020 21:10 CET
Eventi costieri (Giallo)
svenska:
När: Fram till söndag kväll.
Var: Hela området. Högst i norr.
Nivå: 90-120 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-120 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday evening.
Where: The whole area. Highest in the north.
Level: 90-120 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 85-120 cm above the year's mean water level in this area. 

Central Baltic
fino a 27.02.2020 19:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Omkring väst 15-20 m/s. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Around west 15-20 m/s. From the night 14-18 m/s. Sunday afternoon decreasing. 

Kategatt
fino a 27.02.2020 21:10 CET
Eventi costieri (Giallo)
svenska:
När: Fram till söndag kväll i samband med tidvattentopparna.
Var: Hela området
Nivå: 80-100 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75-95 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday evening in connection with the tidal peaks.
Where: The whole area
Level: 80-100 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75-95 cm above the year's mean water level in this area. 

fino a 27.02.2020 16:05 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Väst 15-20 m/s. Söndag middag 14-17 m/s, avtagande på kvällen.

english:
Comment: West 15-20 m/s. Sunday noon 14-17 m/s, decreasing in the evening. 

North Sea of Bothnia
fino a 27.02.2020 21:05 CET
Eventi costieri (Giallo)
svenska:
När: Fram till söndag kväll.
Var: Hela området
Nivå: 80-100 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 80-100 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday evening.
Where: The whole area
Level: 80-100 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 80-100 cm above the year's mean water level in this area. 

fino a 27.02.2020 19:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. Sent i kväll väst eller nordväst 15-20 m/s. I natt avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Late evening west or northwest 15-20 m/s. Tonight decreasing. 

Northern Baltic
fino a 27.02.2020 19:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Omkring väst 16-22 m/s. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Around west 16-22 m/s. From the night 14-18 m/s. Sunday afternoon decreasing. 

fino a 27.02.2020 15:00 CET
Eventi costieri (Giallo)
svenska:
När: Från söndag.
Var: I norra delen.
Nivå: 75 cm i RH 2000.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Sunday.
Where: In the north.
Level: 75 cm in RH 2000.
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65 cm above the year's mean water level in this area. 

Sea of Aaland
fino a 27.02.2020 21:10 CET
Eventi costieri (Giallo)
svenska:
När: Fram till söndag kväll.
Var: Hela området.
Nivå: 75-95 cm i RH 2000.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday evening.
Where: The whole area.
Level: 75-95 cm in RH 2000.
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-85 cm above the year's mean water level in this area. 

fino a 27.02.2020 19:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Väst 14-19 m/s. Söndag morgon avtagande.

english:
Comment: West 14-19 m/s. Sunday morning decreasing. 

Skagerrak
fino a 27.02.2020 21:10 CET
Eventi costieri (Giallo)
svenska:
När: Fram till söndag kväll i samband med tidvattentopparna.
Var: Hela området
Nivå: 80-100 cm i RH 2000, högre i utsatta områden.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-105 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday evening in connection with the tidal peaks.
Where: The whole area
Level: 80-100 cm in RH 2000, higher in exposed areas.
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 85-105 cm above the year's mean water level in this area. 

fino a 27.02.2020 16:05 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Väst 17-23 m/s. Söndag middag 14-17 m/s, avtagande på kvällen.

english:
Comment: West 17-23 m/s. Sunday noon 14-17 m/s, decreasing in the evening. 

South Sea of Bothnia
fino a 27.02.2020 21:05 CET
Eventi costieri (Giallo)
svenska:
När: Fram till söndag kväll.
Var: Hela området
Nivå: 70-90 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday evening.
Where: The whole area
Level: 70-90 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-85 cm above the year's mean water level in this area. 

fino a 27.02.2020 19:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Omkring väst 15-20 m/s. I natt 14-17 m/s, söndag förmiddag avtagande.

english:
Comment: Around west 15-20 m/s. Tonight 14-17 m/s, Sunday morning decreasing. 

Southern Baltic
fino a 27.02.2020 19:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Väst 15-20 m/s. Från söndag morgon 14-18 m/s.

english:
Comment: West 15-20 m/s. From Sunday morning 14-18 m/s. 

The Quark
fino a 27.02.2020 21:05 CET
Eventi costieri (Arancione)
svenska:
När: Natt mot söndag sjunkande.
Var: Hela området
Nivå: Ca 100-110 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 95-105 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Night to Sunday falling.
Where: The whole area
Level: About 100-110 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 95-105 cm above the year's mean water level in this area. 

The Sound
fino a 27.02.2020 15:00 CET
Eventi costieri (Giallo)
svenska:
När: Söndag morgon.
Var: Norr om bron.
Nivå: 90 cm i RH 2000
Kommentar: Högst i norra delen. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 80 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Sunday morning.
Where: North of the bridge.
Level: 90 cm in RH 2000
Comment: At the highest in the northern part. The stated level in RH 2000 corresponds to about 80 cm above the year's mean water level in this area. 

fino a 27.02.2020 09:05 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Omkring väst 14-17 m/s. Söndag morgon avtagande.

english:
Comment: Around west 14-17 m/s. Sunday morning decreasing. 

Vänern
fino a 27.02.2020 09:05 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-18 m/s. Söndag morgon avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-18 m/s. Sunday morning decreasing. 

Waters of Gotland
fino a 27.02.2020 19:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Omkring väst 15-20 m/s. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Around west 15-20 m/s. From the night 14-18 m/s. Sunday afternoon decreasing. 

Legende:
Cambia la lingua:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA