Perspejimu tipai::  
Display::  

daugiau informacijos:
SMHI

Perspejimai: Švedija

Perspejimas (parengtis) - Smulkesne informacija apie skelbiamus perspejimus galima rasti kiekvienam regionui skirtuose informaciniuose pranešimuose. Pasirinkite regiona.

Blekinge
iki 26.02.2020 12:10 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Nättrabyån
När: Flödena ligger vid eller nära klass 1-nivå och väntas ligga kvar över varningsnivån under vecka 9
Typ av vattendrag: medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar:

english:
Where: River Nättrabyån
When: The flows are at or near class 1 level and are expected to remain above the warning level during week 9
Type of watercourse: medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: 

Bohuskusten+Göteborg
iki 26.02.2020 12:20 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

iki 26.02.2020 09:25 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Göta älv och Kungälv
När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå

english:
Where: Rivers Göta älv and Kungälv
When: Class 1 flows that continue during week 9
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground
Comment: The flows are close to class 1-level 

Gotland
iki 26.02.2020 12:20 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

Halland
iki 26.02.2020 12:20 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

iki 26.02.2020 12:10 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Lagan
När: Flödena fortsätter att ligga på klass 1-nivå till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.
Kommentar: På sträckan efter tillrinningen från Skålån ner till tillrinningen från Bolmån gäller varnings klass 2.

english:
Where: River Lagan
When: The flows continue to be at Class 1 level through week 9.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.
Comment: From inflow of river Skålån down to the inflow from river Bolmån, warning class 2 applies. 

Inre Dalsland
iki 26.02.2020 10:55 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning to Saturday evening
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

iki 26.02.2020 09:25 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are at class 1 level and will continue to rise through week 9.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground

Comment: - 

Kalmar
iki 26.02.2020 12:40 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Översta delen av Emån med biflöden

När: Klass 1-flöden som väntas fortsätta stiga till och med vecka 9

Typ av vattendrag: Medelstort

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: Flödena kan lokalt nå klass 2-nivå i de översta delarna

english:
Where: The upper part of the River Emån with tributaries

When: Class 1 flows are expected to continue rising through Week 9

Type of watercourse: Medium

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: The flows can reach the local level 2 in the upper parts locally 

Norra Lapplandsfjällen
iki 27.02.2020 09:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Under söndagen
Var: På kalfjället och i utsatta dalgångar
Intensitet: Väst 15-20 m/s, blåsigast från eftermiddagen. På de högsta topparna lokalt 25 m/s.
Kommentar: Utöver vinden snöfall eller snöbyar

english:
When: On Sunday
Where: On the bare mountain and in exposed valleys
Intensity: West 15-20 m/s, most windy from the afternoon. At the highest mountains locally 25 m/s.
Comment: In addition to the wind snowfall or snow showers 

Norra Västergötland
iki 27.02.2020 05:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Lördag förmiddag till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: Saturday morning to Saturday evening
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts at 21-24 m / s
Comment: 

iki 26.02.2020 09:25 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Tidan övre delen
När: Klass 1-flöden fortsätter under vecka 9.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: I översta delarna kan flödena nå klass 2-nivå

english:
Where: Upper part of River Tidan
When: Class 1 flows continue during week 9.
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground
Comment: In the upper parts the flows can reach class 2 level 

Öland
iki 26.02.2020 12:20 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

Örebro
iki 27.02.2020 05:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Lördag förmiddag till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: Saturday morning to Saturday evening
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts at 21-24 m / s
Comment: 

Östergötland
iki 27.02.2020 05:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Lördag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar: Avtagande lördag kväll

english:
When:
Where:
Intensity:
Comment: 

Österlen
iki 26.02.2020 12:20 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

iki 26.02.2020 09:25 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Skräbeån/Holjeån samt biflöden Vilshultsån, Grytån
När: Flödena ligger vid klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga till och med vecka 9
Typ av vattendrag: medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar:

english:
Where: River Skräbeån/Holjeån and tributaries Vilshultsån, Grytån
When: The flows are at Class 1 level and are expected to continue rising through Week 9
Type of watercourse: medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: 

Östra Jönköping
iki 27.02.2020 05:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Lördag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: Saturday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts at 21-24 m / s
Comment: 

iki 26.02.2020 12:40 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Översta delen av Emån med biflöden
När: Klass 1-flöden som väntas fortsätta stiga till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Flödena kan lokalt nå klass 2-nivå i de översta delarna

english:
Where: The upper part of the River Emån with tributaries
When: Class 1 flows are expected to continue rising through Week 9
Type of watercourse: Medium
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: The flows can reach the local level 2 in the upper parts locally 

Östra Kronoberg
iki 26.02.2020 12:40 CET
Flood (Oranžine)
svenska:
Var: Helge å

När: Flödena har stigit till klass 2-nivå och kommer att fortsätta stiga fram till vecka 9

Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -

english:
Where: River Helge å

When: The flows have risen to Class 2 level and will continue to rise until week 9

Type of watercourse: Large/medium sized watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: - 

iki 27.02.2020 05:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Lördag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-23 m/s
Kommentar:

english:
When: Saturday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts at 21-23 m / s
Comment: 

Sjuhärad+Göta älv
iki 26.02.2020 10:55 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar: Avtagande lördag kväll

english:
When: From Saturday morning to Saturday evening
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: Decreasing Saturday evening 

iki 26.02.2020 09:25 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Göta älv och Kungälv

När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå

english:
Where: Rivers Göta älv and Kungälv

When: Class 1 flows that continue during week 9

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground

Comment: The flows are close to class 1-level 

Skåne
iki 26.02.2020 12:40 CET
Flood (Oranžine)
svenska:
Var: Helge å


När: Flödena har stigit till klass 2-nivå och kommer att fortsätta stiga fram till vecka 9


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: -

english:
Where: River Helge å


When: The flows have risen to Class 2 level and will continue to rise until week 9


Type of watercourse: Large/medium sized watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: - 

iki 26.02.2020 12:20 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

Södra Lapplandsfjällen
iki 27.02.2020 09:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Från söndag eftermiddag
Var: På kalfjället och i utsatta dalgångar
Intensitet: Väst 15-20 m/s
Kommentar: Utöver vinden snöbyar

english:
When: From Sunday afternoon
Where: On the bare mountain and in exposed valleys
Intensity: West 15-20 m/s
Comment: In addition to the wind snow showers 

Sörmland
iki 27.02.2020 05:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Lördag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-23 m/s
Kommentar: Avtagande lördag kväll

english:
When: Saturday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts at 21-23 m/s
Comment: Decreasing Saturday night 

Syd Vättern
iki 27.02.2020 05:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Lördag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-23 m/s
Kommentar: Avtagande lördag kväll

english:
When: Saturday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts at 21-23 m / s
Comment: Decreasing Saturday night 

iki 26.02.2020 09:25 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Tidan övre delen

När: Klass 1-flöden fortsätter under vecka 9.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: I översta delarna kan flödena nå klass 2-nivå

english:
Where: Upper part of River Tidan

When: Class 1 flows continue during week 9.

Type of watercourse: Medium size watercourse

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground

Comment: In the upper parts the flows can reach class 2 level 

Sydväst Vänern
iki 26.02.2020 12:20 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

iki 26.02.2020 09:25 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Göta älv och Kungälv


När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå

english:
Where: Rivers Göta älv and Kungälv


When: Class 1 flows that continue during week 9


Type of watercourse: Large watercourse


Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground


Comment: The flows are close to class 1-level 

Värmland
iki 26.02.2020 09:25 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are at class 1 level and will continue to rise through week 9.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Västra Jönköping
iki 26.02.2020 12:10 CET
Flood (Oranžine)
svenska:
Var: Skålån och Lagan ner till Markaryd, inklusive Bolmån
När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas stiga till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: För de övriga delarna av Lagan gäller en varning klass 1

english:
Where: Rivers Skålån and Lagan down to Markaryd, including Bolmån
When: The flows are at class 2 level and are expected to rise through week 9
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: For the other parts of river Lagan, a class 1 warning applies 

iki 27.02.2020 05:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Lördag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-23 m/s
Kommentar: Avtagande lördag kväll

english:
When: Saturday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts at 21-23 m / s
Comment: Decreasing Saturday night 

Västra Kronoberg
iki 26.02.2020 12:40 CET
Flood (Oranžine)
svenska:
Var: Helge å
När: Flödena har stigit till klass 2-nivå och kommer att fortsätta stiga fram till vecka 9
Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Helge å
When: The flows have risen to Class 2 level and will continue to rise until week 9
Type of watercourse: Large/medium sized watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

iki 26.02.2020 10:55 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Från lördag förmiddag till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday late morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

Coasts:
Bay of Bothnia
iki 27.02.2020 08:35 CET
Priekrantes reiškinys (Geltona)
svenska:
När: Fram till söndag
Var: Hela området. Högst i norr
Nivå: 90-120 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-120 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday
Where: The whole area. Highest in the north
Level: 90-120 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 85-120 cm above the year's mean water level in this area. 

iki 26.02.2020 18:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. Lördag förmiddag avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Saturday late morning decreasing. 

Central Baltic
iki 27.02.2020 09:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, i kväll omkring väst. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, in evening around west. From night 14-18 m/s. Sunday afternoon decreasing. 

Kategatt
iki 27.02.2020 09:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Väst eller sydväst 15-20 m/s. Söndag eftermiddag 14-17 m/s.

english:
Comment: West or southwest 15-20 m/s. Sunday afternoon 14-17 m/s. 

iki 27.02.2020 08:35 CET
Priekrantes reiškinys (Geltona)
svenska:
När: Fram till söndag i samband med tidvattentopparna.
Var: Hela området
Nivå: 80-100 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75-95 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday in connection with the tidal peaks.
Where: The whole area
Level: 80-100 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75-95 cm above the year's mean water level in this area. 

North Sea of Bothnia
iki 27.02.2020 08:35 CET
Priekrantes reiškinys (Geltona)
svenska:
När: Fram till söndag
Var: Hela området
Nivå: 80-100 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 80-100 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday
Where: The whole area
Level: 80-100 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 80-100 cm above the year's mean water level in this area. 

iki 27.02.2020 02:20 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. Lördag middag avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Saturday midday decreasing. 

Northern Baltic
iki 27.02.2020 09:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, i kväll omkring väst. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, in evening around west. From night 14-18 m/s. Sunday afternoon decreasing. 

Sea of Aaland
iki 27.02.2020 09:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-19 m/s, i kväll väst. I natt avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-19 m/s, in evening west. Tonight decreasing. 

iki 27.02.2020 08:35 CET
Priekrantes reiškinys (Geltona)
svenska:
När: Från lördag eftermiddag.
Var: Hela området.
Nivå: 75-95 cm i RH 2000.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Saturday afternoon.
Where: The whole area.
Level: 75-95 cm in RH 2000.
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-85 cm above the year's mean water level in this area. 

Skagerrak
iki 27.02.2020 09:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Väst eller sydväst 17-23 m/s. Söndag eftermiddag 14-17 m/s, avtagande på kvällen.

english:
Comment: West or southwest 17-23 m/s. Sunday afternoon 14-17 m/s, decreasing in the evening. 

iki 27.02.2020 08:35 CET
Priekrantes reiškinys (Geltona)
svenska:
När: Fram till söndag i samband med tidvattentopparna.
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000, högre i utsatta områden.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-95 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday in connection with the tidal peaks.
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH 2000, higher in exposed areas.
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 85-95 cm above the year's mean water level in this area. 

South Sea of Bothnia
iki 27.02.2020 08:35 CET
Priekrantes reiškinys (Geltona)
svenska:
När: Fram till söndag
Var: Hela området
Nivå: 70-90 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday
Where: The whole area
Level: 70-90 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-85 cm above the year's mean water level in this area. 

iki 27.02.2020 02:20 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. Lördag kväll väst 15-20 m/s. Natt mot söndag avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Saturday evening west 15-20 m/s. Night to Sunday decreacing. 

Southern Baltic
iki 27.02.2020 09:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, från kvällen väst och något lägre. Från söndag morgon 14-18 m/s.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, from evening west and slightly lower. From Sunday morning 14-18 m/s. 

The Quark
iki 27.02.2020 08:35 CET
Priekrantes reiškinys (Oranžine)
svenska:
När: Under lördag, därefter sjunkande.
Var: Hela området
Nivå: Ca 100-110 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 95-105 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: During Saturday, then falling.
Where: The whole area
Level: About 100-110 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 95-105 cm above the year's mean water level in this area. 

iki 27.02.2020 02:20 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-17 m/s. Lördag förmiddag avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-17 m/s. Saturday late morning decreasing. 

The Sound
iki 27.02.2020 09:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Omkring väst 14-17 m/s. Söndag morgon avtagande.

english:
Comment: Around west 14-17 m/s. Sunday morning decreasing. 

Vänern
iki 27.02.2020 09:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-18 m/s. Söndag morgon avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-18 m/s. Sunday morning decreasing. 

Waters of Gotland
iki 27.02.2020 09:05 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, i kväll omkring väst. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, in evening around west. From night 14-18 m/s. Sunday afternoon decreasing. 

Caption:
Keisti kalba:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA