Perspejimu tipai::  
Display::  

daugiau informacijos:
SMHI

Perspejimai: Švedija

Perspejimas (parengtis) - Smulkesne informacija apie skelbiamus perspejimus galima rasti kiekvienam regionui skirtuose informaciniuose pranešimuose. Pasirinkite regiona.

Blekinge
iki 24.02.2020 10:40 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Lyckebyån
När: Onsdag och kommande dagar
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Regn
Kommentar: -

english:
Where: River Lyckebyån
When: Wednesday and days to come
Type of watercourse: Medium
Cause: Rain
Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
iki 23.02.2020 11:35 CET
Flood (Oranžine)
svenska:
Var: Säveån
När: Flöden är på klass 2-nivå
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit.
Kommentar: -

english:
Where: Säveån
When: The flows are at class 2-level
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Full lakes in combination with the rain that has come.
Comment: - 

Halland
iki 23.02.2020 12:35 CET
Flood (Oranžine)
svenska:
Var: Nissan
När: Fortsatt stigande flöden som förväntas kulminera inom de närmaste dagarna på klass 2-nivå.
Typ av vattendrag: Stort/medelstort
Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.
Kommentar: Flödena förväntas att ligga nära gränsen till klass 2-nivå

english:
Where: River Nissan
When: Continued rising flows that are expected to culminate within the next few days at class 2-level.
Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse
Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.
Comment: The flows are expected to be close to the boundary of the class 2-level 

Inre Dalsland
iki 23.02.2020 11:35 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger på klass 1-nivå

Typ av vattendrag: Stort

Orsak: Regn

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are at class 1-level

Type of watercourse: Great

Cause: Rain

Comment: - 

Jämtlandsfjällen
iki 24.02.2020 09:30 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Under torsdagen
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd 14-18 m/s.
Kommentar:

english:
When: During Thursday
Where: On the calcareous mountain
Intensity: South 14-18 m/s.
Comment: 

Kalmar
iki 24.02.2020 10:40 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Lyckebyån

När: Onsdag och kommande dagar

Typ av vattendrag: Medelstort

Orsak: Regn

Kommentar: -

english:
Where: River Lyckebyån

When: Wednesday and days to come

Type of watercourse: Medium

Cause: Rain

Comment: - 

Norra Lapplandsfjällen
iki 24.02.2020 09:30 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Under torsdagen
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd 14-18 m/s.
Kommentar: Under torsdag morgon och förmiddag risk för stark kyeffekt

english:
When: During Thursday
Where: On the calcareous mountain
Intensity: South 14-18 m/s.
Comment: During Thursday morning risk of strong cooling effect 

Norra Västergötland
iki 23.02.2020 11:35 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Lidan
När: Tisdag och framåt
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Regn
Kommentar: -

english:
Where: Lidan
When: Tuesday and onwards
Type of watercourse: Medium
Cause: Rain
Comment: - 

Östra Jönköping
iki 24.02.2020 09:40 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Översta delen av Emån
När: Klass 1-flöden som väntas fortsätter under vecka 8
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Regn
Kommentar: Stigande flöden

english:
Where: Upper part of Emån
When: Class 1-flows that are expected to continue during week 8
Type of watercourse: Medium
Cause: Rain
Comment: Rising flows 

Östra Kronoberg
iki 24.02.2020 10:40 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Lyckebyån


När: Onsdag och kommande dagar


Typ av vattendrag: Medelstort


Orsak: Regn


Kommentar: -

english:
Where: River Lyckebyån


When: Wednesday and days to come


Type of watercourse: Medium


Cause: Rain


Comment: - 

Sjuhärad+Göta älv
iki 23.02.2020 12:55 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Nedre delen av Nossan
När: Tisdag och några dagar framåt
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Regn
Kommentar: -

english:
Where: Lower parts of Nossan
When: Tuesday and a few days ahead
Type of watercourse: medium
Cause: Rain
Comment: - 

Skåne
iki 23.02.2020 11:35 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län
När: Tisdag och närmaste dagar
Typ av vattendrag: Små
Orsak: Helgens regn
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County
When: Tuesday and the next few days
Type of watercourse: Small
Cause: This weekends rain
Comment: - 

Södra Lapplandsfjällen
iki 24.02.2020 09:30 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
När: Under torsdagen
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd 14-18 m/s.
Kommentar:

english:
When: During Thursday
Where: On the calcareous mountain
Intensity: South 14-18 m/s.
Comment: 

Syd Vättern
iki 23.02.2020 12:35 CET
Flood (Oranžine)
svenska:
Var: Nissan


När: Fortsatt stigande flöden som förväntas kulminera inom de närmaste dagarna på klass 2-nivå.


Typ av vattendrag: Stort/medelstort


Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.


Kommentar: Flödena förväntas att ligga nära gränsen till klass 2-nivå

english:
Where: River Nissan


When: Continued rising flows that are expected to culminate within the next few days at class 2-level.


Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse


Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.


Comment: The flows are expected to be close to the boundary of the class 2-level 

Sydväst Vänern
iki 23.02.2020 12:55 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Nedre delen av Nossan

När: Tisdag och några dagar framåt

Typ av vattendrag: Medelstort

Orsak: Regn

Kommentar: -

english:
Where: Lower parts of Nossan

When: Tuesday and a few days ahead

Type of watercourse: medium

Cause: Rain

Comment: - 

Värmland
iki 23.02.2020 11:35 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger på klass 1-nivå
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Regn
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are at class 1-level
Type of watercourse: Great
Cause: Rain
Comment: - 

Västra Jönköping
iki 23.02.2020 12:35 CET
Flood (Oranžine)
svenska:
Var: Nissan

När: Fortsatt stigande flöden som förväntas kulminera inom de närmaste dagarna på klass 2-nivå.

Typ av vattendrag: Stort/medelstort

Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.

Kommentar: Flödena förväntas att ligga nära gränsen till klass 2-nivå

english:
Where: River Nissan

When: Continued rising flows that are expected to culminate within the next few days at class 2-level.

Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse

Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.

Comment: The flows are expected to be close to the boundary of the class 2-level 

Västra Kronoberg
iki 23.02.2020 11:35 CET
Flood (Geltona)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län

När: Tisdag och närmaste dagar

Typ av vattendrag: Små

Orsak: Helgens regn

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County

When: Tuesday and the next few days

Type of watercourse: Small

Cause: This weekends rain

Comment: - 

Coasts:
Bay of Bothnia
iki 24.02.2020 09:30 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Torsdag eftermiddag syd 15 m/s.

english:
Comment: Thursday afternoon south 15 m/s. 

Central Baltic
iki 24.02.2020 09:30 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Torsdag eftermiddag syd 15 m/s.

english:
Comment: Thursday afternoon south 15 m/s. 

iki 24.02.2020 09:15 CET
Priekrantes reiškinys (Geltona)
svenska:
När: Från onsdag eftermiddag
Var: Främst i Kalmarsund
Nivå: Ca 75 cm i Rh2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Wednesday afternoon
Where: Mainly in Kalmarsund
Level: About 75 cm in Rh2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Kategatt
iki 24.02.2020 09:30 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Från torsdag förmiddag syd 15 m/s.

english:
Comment: From Thursday morning south 15 m/s. 

North Sea of Bothnia
iki 24.02.2020 09:30 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Torsdag eftermiddag syd 15 m/s.

english:
Comment: Thursday afternoon south 15 m/s. 

Northern Baltic
iki 24.02.2020 09:30 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Torsdag eftermiddag syd 15 m/s.

english:
Comment: Thursday afternoon south 15 m/s. 

Sea of Aaland
iki 24.02.2020 09:30 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Torsdag eftermiddag syd 15 m/s.

english:
Comment: Thursday afternoon south 15 m/s. 

iki 23.02.2020 20:15 CET
Priekrantes reiškinys (Geltona)
svenska:
När: Onsdag eftermiddag
Var: Hela området
Nivå: Ca 75 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Wednesday afternoon
Where: The whole area
Level: About 75 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Skagerrak
iki 24.02.2020 09:30 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Från torsdag morgon syd ca 15 m/s, torsdag eftermiddag sydväst 14-17 m/s.

english:
Comment: From Thursday morning south about 15 m/s, Thursday afternoon southwest 14-17 m/s. 

South Sea of Bothnia
iki 24.02.2020 09:30 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Torsdag eftermiddag syd 15 m/s.

english:
Comment: Thursday afternoon south 15 m/s. 

iki 24.02.2020 09:00 CET
Priekrantes reiškinys (Geltona)
svenska:
När: Till onsdag kväll
Var: Hela området
Nivå: Ca 70 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Wednesday evening
Where: The whole area
Level: About 70 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65 cm above this year’s mean sea level for this area. 

The Quark
iki 24.02.2020 09:30 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Torsdag eftermiddag syd 15 m/s.

english:
Comment: Thursday afternoon south 15 m/s. 

iki 23.02.2020 20:15 CET
Priekrantes reiškinys (Geltona)
svenska:
När: Till onsdag förmiddag
Var: Hela området
Nivå: 70-80 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Wednesday morning
Where: The whole area
Level: 70-80 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65-75 cm above this year's mean sea level for this area. 

Waters of Gotland
iki 24.02.2020 09:30 CET
Vejas (Geltona)
svenska:
Kommentar: Torsdag eftermiddag syd 15 m/s.

english:
Comment: Thursday afternoon south 15 m/s. 

iki 24.02.2020 09:15 CET
Priekrantes reiškinys (Geltona)
svenska:
När: Från onsdag eftermiddag

Var: Främst i Kalmarsund

Nivå: Ca 75 cm i Rh2000

Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Wednesday afternoon

Where: Mainly in Kalmarsund

Level: About 75 cm in Rh2000

Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Caption:
Keisti kalba:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA