awareness types::  
Display::  

more information:
SMHI

Weather warnings: Sweden

Awareness Reports - You can find detailed information about the warnings in the awareness reports issued for each area. Select the relevant area.

Blekinge
Until 29.02.2020 13:45 CET
Flood (Yellow)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län


När: Till och med vecka 9.


Typ av vattendrag: Diken och små bäckar


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County


When: Week 9


Type of watercourse: Ditches and small streams


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.


Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
Until 29.02.2020 22:00 CET
Snow/Ice (Yellow)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 5-10 cm snö, troligen mest under eftermiddagen.
Kommentar: -

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: 5-10 cm of snow, probably most during the afternoon.
Comment: - 

Until 29.02.2020 13:45 CET
Flood (Yellow)
svenska:
Var: Göta älv och Kungälv
När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: Rivers Göta älv and Kungälv
When: Class 1 flows that continue during week 9.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Halland
Until 29.02.2020 13:50 CET
Flood (Red)
svenska:
Var: Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ned till mynningen i havet
När: Flödena har stabiliserat sig men ligger kvar på klass 3-nivå.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Lagan from the tributary Bolmån, Lake Kösen, down to the outlet with the sea
When: The flows have stabilized but remain at class 3-level.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated soil.
Comment: - 

Until 29.02.2020 22:00 CET
Snow/Ice (Yellow)
svenska:
När: Från sent natt till tisdag till och med tisdag förmiddag.
Var: Östra och norra delen.
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: Snöfallet börjar övergå i regn under dagen

english:
When: From late night to Tuesday through Tuesday morning.
Where: Eastern and Northern part.
Intensity: About 5 cm of snow or wet snow
Comment: The snowfall starts to rain during the day 

Inre Dalsland
Until 29.02.2020 22:00 CET
Snow/Ice (Yellow)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 10-15 cm snö, ymnigast under eftermiddagen.
Kommentar: -

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: 10-15 cm of snow, most during the afternoon.
Comment: - 

Until 29.02.2020 13:45 CET
Flood (Yellow)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are still at class 1-level.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Kalmar
Until 29.02.2020 22:00 CET
Snow/Ice (Yellow)
svenska:
När: Från tisdag morgon till tisdag kväll.
Var: I västra och norra delen.
Intensitet: 5-10 cm snö eller blöt snö
Kommentar: Utmed kusten mest regn. I södra delen övergående i regn under dagen.

english:
When: During Tuesday
Where: Mainly the middle and northern part
Intensity: 5-10 cm
Comment: Along the coast mostly rain. In the south, snow turns to rain during the day. 

Until 29.02.2020 14:05 CET
Flood (Yellow)
svenska:
Var: Emån nedströms Målilla
När: Flödena är stigande.
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Emån downstream Målilla
When: The flows are rising.
Type of watercourse: Great
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Norra Västergötland
Until 29.02.2020 22:00 CET
Snow/Ice (Yellow)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Främst i södra delen
Intensitet: 10-15 cm snö, mest i södra delen.
Kommentar: -

english:
When: During Tuesday
Where: Mainly in the southern part
Intensity: 10-15 cm of snow, most in the southern part.
Comment: - 

Until 29.02.2020 13:45 CET
Flood (Yellow)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län
När: Till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County
When: Week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Östergötland
Until 29.02.2020 22:00 CET
Snow/Ice (Yellow)
svenska:
När: Snöfall som från tisdag eftermiddag kan vara ymnigt.
Var: Mest snö i södra delen.
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: Närmast kusten delvis regn.

english:
When: Snowfall that from Tuesday afternoon can be heavy.
Where: Most snow in the south.
Intensity: 5-10 cm
Comment: Closest to the coast partly rain. 

Österlen
Until 29.02.2020 16:00 CET
Wind (Yellow)
svenska:
När: Tisdag eftermiddag och kväll
Var: Hela området
Intensitet: 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Tuesday afternoon and evening
Where: The whole area
Intensity: 21-24 m/s
Comment: - 

Until 29.02.2020 13:45 CET
Flood (Yellow)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län

När: Till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County

When: Week 9

Type of watercourse: Ditches and small streams

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Östra Jönköping
Until 29.02.2020 22:00 CET
Snow/Ice (Yellow)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 10-15 cm snö
Kommentar: -

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: 10-15 cm of snow
Comment: - 

Until 29.02.2020 13:45 CET
Flood (Yellow)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län

När: Till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County

When: Week 9

Type of watercourse: Ditches and small streams

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Östra Kronoberg
Until 29.02.2020 22:00 CET
Snow/Ice (Yellow)
svenska:
När: Tisdag morgon och förmiddag.
Var: Hela området.
Intensitet: 5-10 cm snö eller blötsnö.
Kommentar: Snöfallet övergår i regn under dagen.

english:
When: Tuesday morning and morning.
Where: The whole area.
Intensity: 5-10 cm of snow or wet snow.
Comment: The snowfall turns into rain during the day. 

Until 29.02.2020 13:45 CET
Flood (Yellow)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län
När: Till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County
When: Week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Sjuhärad+Göta älv
Until 29.02.2020 22:00 CET
Snow/Ice (Yellow)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 5-10 cm snö
Kommentar: -

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: 5-10 cm of snow
Comment: - 

Until 29.02.2020 13:45 CET
Flood (Yellow)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län

När: Till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County

When: Week 9

Type of watercourse: Ditches and small streams

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Skåne
Until 29.02.2020 16:00 CET
Wind (Yellow)
svenska:
När: Tisdag eftermiddag och kväll
Var: Hela området
Intensitet: 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Tuesday afternoon and evening
Where: The whole area
Intensity: 21-24 m/s
Comment: - 

Until 29.02.2020 13:45 CET
Flood (Yellow)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län


När: Till och med vecka 9.


Typ av vattendrag: Diken och små bäckar


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County


When: Week 9


Type of watercourse: Ditches and small streams


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.


Comment: - 

Syd Vättern
Until 29.02.2020 22:00 CET
Snow/Ice (Yellow)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 10-15 cm snö
Kommentar: -

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: 10-15 cm of snow
Comment: - 

Until 29.02.2020 13:45 CET
Flood (Yellow)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge länNär: Till och med vecka 9.Typ av vattendrag: Diken och små bäckarOrsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge CountyWhen: Week 9Type of watercourse: Ditches and small streamsCause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.Comment: - 

Sydväst Vänern
Until 29.02.2020 22:00 CET
Snow/Ice (Yellow)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: 5-10 cm snö, ymnigast under eftermiddagen.
Kommentar: -

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: 5-10 cm of snow, most in the afternoon.
Comment: - 

Until 29.02.2020 13:45 CET
Flood (Yellow)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län
När: Till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County
When: Week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Värmland
Until 29.02.2020 13:45 CET
Flood (Yellow)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are still at class 1-level.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Västra Jönköping
Until 29.02.2020 22:00 CET
Snow/Ice (Yellow)
svenska:
När: Från tisdag morgon till tisdag kväll.
Var: Hela området.
Intensitet: 10-15 cm snö eller blötsnö.
Kommentar: I södra delen under eftermiddagen regn.

english:
When: From Tuesday morning to Tuesday evening.
Where: The whole area.
Intensity: 10-15 cm of snow or wet snow.
Comment: In the south during the afternoon rain. 

Until 29.02.2020 13:45 CET
Flood (Yellow)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län
När: Till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County
When: Week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Västra Kronoberg
Until 29.02.2020 13:50 CET
Flood (Red)
svenska:
Var: Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ned till mynningen i havet

När: Flödena har stabiliserat sig men ligger kvar på klass 3-nivå.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Lagan from the tributary Bolmån, Lake Kösen, down to the outlet with the sea

When: The flows have stabilized but remain at class 3-level.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated soil.

Comment: - 

Until 29.02.2020 22:00 CET
Snow/Ice (Yellow)
svenska:
När: Under tisdag morgon och förmiddag.
Var: Hela området.
Intensitet: 5-10 cm snö eller blötsnö.
Kommentar: Snöfallet övergår i regn under dagen.

english:
When: During Tuesday morning and morning.
Where: The whole area.
Intensity: 5-10 cm of snow or wet snow.
Comment: The snowfall turns into rain during the day. 

Coasts:
Central Baltic
Until 29.02.2020 11:10 CET
Coastal Event (Yellow)
svenska:
När: Tillsvidare
Var: Hela området, inklusive Gotland
Nivå: 75-85 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 60-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice
Where: The whole area, including Gotland
Level: 75-85 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 60-75 cm above the year's mean water level in this area. 

Until 29.02.2020 10:30 CET
Wind (Yellow)
svenska:
Kommentar: Tisdag förmiddag sydost ca 15 m/s, från tisdag kväll vridande till sydväst

english:
Comment: Tuesday morning southeast about 15 m/s, from Tuesday evening veering to southwest 

Kategatt
Until 29.02.2020 16:00 CET
Wind (Yellow)
svenska:
Kommentar: Från natt mot tisdag ost eller sydost 15-20 m/s.

english:
Comment: Night to Tuesday east or southeast 15-20 m/s. 

North Sea of Bothnia
Until 29.02.2020 16:05 CET
Coastal Event (Yellow)
svenska:
När: Från tisdag kväll
Var: Södra delen
Nivå: Ca 75 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Tuesday evening
Where: The southern part
Level: About 75 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75 cm above the year's mean water level in this area. 

Northern Baltic
Until 29.02.2020 14:45 CET
Wind (Yellow)
svenska:
Kommentar: Från tisdag middag ost 14-18 m/s.

english:
Comment: From Tuesday noon east 14-18 m/s. 

Until 29.02.2020 11:10 CET
Coastal Event (Yellow)
svenska:
När: Tillsvidare
Var: Hela området
Nivå: 75-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-80 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice
Where: The whole area
Level: 75-90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-80 cm above the year's mean water level in this area. 

Sea of Aaland
Until 29.02.2020 16:05 CET
Coastal Event (Yellow)
svenska:
När: Från tisdag kväll
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Tuesday evening
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75-85 cm above the year's mean water level in this area. 

Skagerrak
Until 29.02.2020 16:00 CET
Wind (Yellow)
svenska:
Kommentar: Från natt mot tisdag omkring ost 15-20 m/s.

english:
Comment: Night to Tuesday around east 15-20 m/s. 

South Sea of Bothnia
Until 29.02.2020 11:10 CET
Coastal Event (Yellow)
svenska:
När: Från natt mot tisdag
Var: Hela området
Nivå: 70-80 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From night to Tuesday
Where: The whole area
Level: 70-80 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-75 cm above the year's mean water level in this area. 

Southern Baltic
Until 29.02.2020 11:10 CET
Coastal Event (Yellow)
svenska:
När: Natt mot tisdag och tisdag morgon
Var: Hela området
Nivå: Ca 90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Night to Tuesday and Tuesday morning
Where: The whole area
Level: About 90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 75 cm above the year's mean water level in this area. 

Until 29.02.2020 10:30 CET
Wind (Yellow)
svenska:
Kommentar: Från tisdag förmiddag väst eller sydväst 15-20 m/s

english:
Comment: From Tuesday late morning west or southwest 15-20 m/s 

The Sound
Until 29.02.2020 11:10 CET
Coastal Event (Yellow)
svenska:
När: Natt mot tisdag
Var: Söder om bron
Nivå: Ca 90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Night towards Tuesday
Where: South of the bridge
Level: About 90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 75 cm above the year's mean water level in this area. 

Until 29.02.2020 10:30 CET
Wind (Yellow)
svenska:
Kommentar: Från tisdag eftermiddag sydväst 15-20 m/s

english:
Comment: From Tuesday afternoon southwest 15-20 m / s 

Vänern
Until 29.02.2020 10:35 CET
Wind (Yellow)
svenska:
Kommentar: Tisdag eftermiddag ost ca 15 m/s

english:
Comment: Tuesday afternoon east about 15 m/s 

Waters of Gotland
Until 29.02.2020 11:10 CET
Coastal Event (Yellow)
svenska:
När: Tillsvidare

Var: Hela området, inklusive Gotland

Nivå: 75-85 cm i RH 2000

Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 60-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice

Where: The whole area, including Gotland

Level: 75-85 cm in RH 2000

Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 60-75 cm above the year's mean water level in this area. 

Until 29.02.2020 10:30 CET
Wind (Yellow)
svenska:
Kommentar: Tisdag förmiddag sydost ca 15 m/s, från tisdag kväll vridande till sydväst

english:
Comment: Tuesday morning southeast about 15 m/s, from Tuesday evening veering to southwest 

Caption:
Change Language:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA