Typy ostrzeżeń:  
Wyświetl:  

* W Szwecji symbol deszczu oznacza również ulewę i/lub powódź/wysoki poziom wody w jeziorach.

więcej informacji
SMHI

Ostrzeżenia pogodowe: Szwecja

Raporty ostrzeżeń - Dokładne informacje dotyczące ostrzezeń można znależć w raporcie ostrzeżeń wydanym dla każdego obszaru. Wybierz obszar.

Blekinge
do 26.02.2020 09:25 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Skräbeån/Holjeån samt biflöden Vilshultsån, Grytån

När: Flödena ligger vid klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga till och med vecka 9

Typ av vattendrag: medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar:

english:
Where: River Skräbeån/Holjeån and tributaries Vilshultsån, Grytån

When: The flows are at Class 1 level and are expected to continue rising through Week 9

Type of watercourse: medium size watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: 

Bohuskusten+Göteborg
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
När: Från lördag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

do 26.02.2020 09:25 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Göta älv och Kungälv
När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå

english:
Where: Rivers Göta älv and Kungälv
When: Class 1 flows that continue during week 9
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground
Comment: The flows are close to class 1-level 

Gotland
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning to Saturday evening
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

Halland
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
När: Från lördag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

do 26.02.2020 09:25 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Rolfsån nedre delarna
När: Flöden ligger på klass 1-nivå till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Rolfsån lower parts
When: The flows are at class 1 level through week 9
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Inre Dalsland
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning to Saturday evening
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

do 26.02.2020 09:25 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are at class 1 level and will continue to rise through week 9.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground

Comment: - 

Jämtlandsfjällen
do 26.02.2020 01:45 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
När: Fredag middag till sent fredag kväll
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd eller sydväst 14-19 m/s
Kommentar: I kombination med snöbyar

english:
When: Midday Friday until late Friday evening
Where: On the bare mountain
Intensity: South or southwest 14-19 m/s
Comment: In combination with snow showers 

Kalmar
do 25.02.2020 14:55 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Alsterån samt biflödet Badebodaån
När: Flödena är över eller nära klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga långsamt till och med vecka 9
Typ av vattendrag: medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar:

english:
Where: Alsterån and tributary Badebodaån
When: The flows are above or near the Class 1 level and are expected to continue to rise slowly through Week 9
Type of watercourse: medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: 

Norra Lapplandsfjällen
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
När: Från fredag kväll till lördag kväll
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd eller sydväst 15-20 m/s
Kommentar: Utöver vinden även snöfall eller snöbyar

english:
When: From Friday evening to Saturday evening
Where: On the bare mountain
Intensity: South or southwest 15-20 m/s
Comment: Also snowfall or snow showers 

Norra Västergötland
do 26.02.2020 09:25 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Tidan övre delen
När: Klass 1-flöden fortsätter under vecka 9.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: I översta delarna kan flödena nå klass 2-nivå

english:
Where: Upper part of River Tidan
When: Class 1 flows continue during week 9.
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground
Comment: In the upper parts the flows can reach class 2 level 

Öland
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
När: Från lördag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

Österlen
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
När: Från lördag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

do 26.02.2020 09:25 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Skräbeån/Holjeån samt biflöden Vilshultsån, Grytån
När: Flödena ligger vid klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga till och med vecka 9
Typ av vattendrag: medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar:

english:
Where: River Skräbeån/Holjeån and tributaries Vilshultsån, Grytån
When: The flows are at Class 1 level and are expected to continue rising through Week 9
Type of watercourse: medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: 

Östra Jönköping
do 25.02.2020 12:35 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Översta delen av Emån
När: Klass 1-flöden som väntas fortsätta stiga till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Flödena kan lokalt nå klass 2-nivå i de översta delarna

english:
Where: Upper part of Emån
When: Class 1 flows are expected to continue rising through Week 9
Type of watercourse: Medium
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: The flows can reach the local level 2 in the upper parts locally 

Östra Kronoberg
do 26.02.2020 09:25 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Helge å

När: Flödena fortsätter att ligga på klass 1-nivå till och med vecka 9

Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: Lokalt i de nedre delarna är flödena nära klass 2-nivå.

english:
Where: River Helge å

When: The flows continue to be at Class 1 level through Week 9

Type of watercourse: Large/medium sized watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: Locally in the lower parts, the flows are close to class 2 level. 

Sjuhärad+Göta älv
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar: Avtagande lördag kväll

english:
When: From Saturday morning to Saturday evening
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: Decreasing Saturday evening 

do 26.02.2020 09:25 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Göta älv och Kungälv

När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå

english:
Where: Rivers Göta älv and Kungälv

When: Class 1 flows that continue during week 9

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground

Comment: The flows are close to class 1-level 

Skåne
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
När: Från lördag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

do 26.02.2020 09:25 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Helge å


När: Flödena fortsätter att ligga på klass 1-nivå till och med vecka 9


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: Lokalt i de nedre delarna är flödena nära klass 2-nivå.

english:
Where: River Helge å


When: The flows continue to be at Class 1 level through Week 9


Type of watercourse: Large/medium sized watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: Locally in the lower parts, the flows are close to class 2 level. 

Södra Lapplandsfjällen
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
När: Fredag kväll och natt mot lördag
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd eller sydväst 14-19 m/s
Kommentar: Utöver vinden även snöfall eller snöbyar

english:
When: Friday night and night towards Saturday
Where: On the bare mountain
Intensity: South or southwest 14-18 m/s
Comment: Also snowfall or snow showers 

Syd Vättern
do 26.02.2020 09:25 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Tidan övre delen

När: Klass 1-flöden fortsätter under vecka 9.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: I översta delarna kan flödena nå klass 2-nivå

english:
Where: Upper part of River Tidan

When: Class 1 flows continue during week 9.

Type of watercourse: Medium size watercourse

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground

Comment: In the upper parts the flows can reach class 2 level 

Sydväst Vänern
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
När: Från lördag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

do 26.02.2020 09:25 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Göta älv och Kungälv


När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå

english:
Where: Rivers Göta älv and Kungälv


When: Class 1 flows that continue during week 9


Type of watercourse: Large watercourse


Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground


Comment: The flows are close to class 1-level 

Värmland
do 26.02.2020 09:25 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are at class 1 level and will continue to rise through week 9.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Västra Jönköping
do 26.02.2020 09:25 CET
Powódź (Pomarańczowy)
svenska:
Var: Nissan

När: Flöden har kulminerat vid klass 2-nivå och väntas sjunka under kommande dagarna.

Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: Flödena har kulminerat i hela vattendrag men är för framför allt de övre delarna fortfarande över klass 2 nivåer. Längst ner har de nått nivåer på strax under klass 2-nivå.

english:
Where: River Nissan

When: The flows have culminated at the class 2 level and are expected to decline in the coming days.

Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: The flows have culminated throughout the river, but are for the upper parts still above class 2 levels. At the lower parts the flow have reached levels just below class 2 level. 

Västra Kronoberg
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
När: Från lördag förmiddag till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday late morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

do 26.02.2020 09:25 CET
Powódź (Żółty)
svenska:
Var: Helge å
När: Flödena fortsätter att ligga på klass 1-nivå till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Lokalt i de nedre delarna är flödena nära klass 2-nivå.

english:
Where: River Helge å
When: The flows continue to be at Class 1 level through Week 9
Type of watercourse: Large/medium sized watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: Locally in the lower parts, the flows are close to class 2 level. 

Coasts:
Bay of Bothnia
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
Kommentar: Från fredag kväll syd eller sydväst 14-17 m/s. Lördag förmiddag avtagande.

english:
Comment: From friday evening south or southwest 14-17 m/s. Saturday late morning decreasing. 

do 24.02.2020 20:05 CET
Zjawiska strefy brzegowej (Żółty)
svenska:
När: Från natt till fredag
Var: Hela området. Högst i norr
Nivå: 110-120 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 105-120 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From night to Friday
Where: The whole area. Highest in the north
Level: 110-120 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 105-120 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Central Baltic
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
Kommentar: Fredag kväll sydväst 14-17 m/s. Från lördag morgon 15-20 m/s.

english:
Comment: Friday evening southwest 14-17 m/s. From Saturday morning 15-20 m/s. 

Kategatt
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
Kommentar: Från fredag kväll sydväst 14-16 m/s. Från lördag morgon upp till 18 m/s.

english:
Comment: From Friday evening southwest 14-16 m/s. From Saturday morning up to 18 m/s. 

do 25.02.2020 13:55 CET
Zjawiska strefy brzegowej (Żółty)
svenska:
När: Fredag eftermiddag
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Friday afternoon
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75-85 cm above the year's mean water level in this area. 

North Sea of Bothnia
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
Kommentar: Från fredag kväll sydväst 14-17 m/s. Lördag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: From Friday evening southwest 14-17 m/s. Saturday afternoon decreasing. 

do 24.02.2020 20:05 CET
Zjawiska strefy brzegowej (Żółty)
svenska:
När: Från torsdag kväll
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 80-90 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Thursday evening
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 80-90 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Northern Baltic
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-17 m/s, på eftermiddagen tillfälligt avtagande. Från lördag morgon 15-20 m/s.

english:
Comment: Southwest 14-17 m/s, in the afternoon temporary decreasing. From Saturday morning 15-20 m/s. 

Sea of Aaland
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
Kommentar: Från fredag kväll sydväst eller syd 15 m/s. Lördag eftermiddag avtagande

english:
Comment: From Friday evening southwest or south 15 m/s. Saturday afternoon decreasing 

Skagerrak
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
Kommentar: Väst eller sydväst 14-17 m/s. Från fredag eftermiddag 15-20 m/s.

english:
Comment: West or southwest 14-17 m/s. From Friday afternoon 15-20 m/s. 

do 25.02.2020 13:55 CET
Zjawiska strefy brzegowej (Żółty)
svenska:
När: Fredag eftermiddag
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-95 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Friday afternoon
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 85-95 cm above the year's mean water level in this area. 

South Sea of Bothnia
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
Kommentar: Från fredag kväll sydväst 14-17 m/s. Lördag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: From Friday evening southwest 14-17 m/s. Saturday afternoon decreasing. 

do 24.02.2020 20:05 CET
Zjawiska strefy brzegowej (Żółty)
svenska:
När: Från natt till fredag
Var: Hela området
Nivå: 70-80 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From night towards Friday
Where: The whole area
Level: 70-80 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65-75 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Southern Baltic
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
Kommentar: Väst ca 15 m/s. Från fredag kväll sydväst 14-17. Från lördag morgon 15-20 m/s.

english:
Comment: West about 15 m/s. From Friday evening southwest 14-17. From Saturday morning 15-20 m/s. 

The Quark
do 26.02.2020 09:25 CET
Zjawiska strefy brzegowej (Pomarańczowy)
svenska:
När: Från fredag middag
Var: Hela området
Nivå: Ca 100-110 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 95-105 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Friday noon
Where: The whole area
Level: About 100-110 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 95-105 cm above the year's mean water level in this area. 

do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
Kommentar: Från fredag kväll sydväst 14-17 m/s. Lördag förmiddag avtagande.

english:
Comment: From Friday evening southwest 14-17 m/s. Saturday late morning decreasing. 

The Sound
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
Kommentar: Från lördag morgon sydväst ca 15 m/s. lördag eftermiddag väst.

english:
Comment: From Saturday morning southwest about 15 m/s. Saturday afternoon west. 

Vänern
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
Kommentar: Från fredag kväll sydväst ca 15 m/s.

english:
Comment: From Friday evening southwest about 15 m/s. 

Waters of Gotland
do 26.02.2020 10:55 CET
Wiatr (Żółty)
svenska:
Kommentar: Fredag kväll sydväst 14-17 m/s. Från lördag morgon 15-20 m/s.

english:
Comment: Friday evening southwest 14-17 m/s. From Saturday morning 15-20 m/s. 

Legenda:
Zmień język:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA