Parâmetro meteorológico:  
Mostrar:  

* Na Suécia, o símbolo de chuva corresponde a chuva forte e/ou cheias/nível elevado da água nos lagos.

Mais Informação:
SMHI

Avisos meteorológicos: Suécia

Boletins de Aviso - Pode encontrar informação detalhada nos relatórios de aviso emitidos para cada região. Selecione a região pretendida.

Blekinge
Até 01.03.2020 11:50 CET
Flood (Laranja)
svenska:
Var: Mörrumsån
När: Flödena ligger på klass 2-nivå och fortsätter stiga.
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: Flödena kan nå klass 3-nivå i slutet av vecka 9.

english:
Where: River Mörrumsån
When: The flows are at class 2 level and continue to rise.
Type of watercourse: Large
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: The flows can reach class 3-level at the end of week 9. 

Bohuskusten+Göteborg
Até 01.03.2020 11:50 CET
Flood (Laranja)
svenska:
Var: Säveån nedströms Mjörn
När: Flödena har stabiliserats men ligger kvar på klass 2-nivå under vecka 9.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Säveån downstream of lake Mjörn
When: The flows have stabilized but remain at class 2-level during week 9.
Type of watercourse: Medium-sized watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Halland
Até 01.03.2020 11:50 CET
Flood (Laranja)
svenska:
Var: Nissan
När: Flödena är sjunkande men ligger kvar på klass 2-nivå några dagar till.
Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Nissan
When: The flows are declining but remain at the class 2-level for a few more days.
Type of watercourse: Large/medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Inre Dalsland
Até 01.03.2020 11:45 CET
Flood (Amarelo)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are still at class 1-level.

Type of watercourse: Large watercourse.

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Kalmar
Até 01.03.2020 11:50 CET
Flood (Laranja)
svenska:
Var: Översta delen av Emån samt Solgenån

När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är fortsatt stigande.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: The upper part of river Emån as well as river Solgenån

When: The flows are at class 2-level and are still rising.

Type of watercourse: Medium watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Norra Västergötland
Até 01.03.2020 11:50 CET
Flood (Laranja)
svenska:
Var: Ätran
När: Flödena är sjunkande förväntas ligga kvar över klass 2-nivå till slutet av vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: Flödena i nedre delen ligger nära klass 3-nivå.

english:
Where: River Ätran
When: The flows are declining and are expected to remain above class 2-level until the end of week 9.
Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: The flows in the lower part are close to the class 3-level. 

Österlen
Até 01.03.2020 11:45 CET
Flood (Amarelo)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län

När: Till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County

When: Week 9

Type of watercourse: Ditches and small streams.

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Östra Jönköping
Até 01.03.2020 11:50 CET
Flood (Laranja)
svenska:
Var: Översta delen av Emån samt Solgenån
När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är fortsatt stigande.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: The upper part of river Emån as well as river Solgenån
When: The flows are at class 2-level and are still rising.
Type of watercourse: Medium watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Östra Kronoberg
Até 01.03.2020 11:50 CET
Flood (Laranja)
svenska:
Var: Lagan samt biflödet Skålån


När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas kulminera under vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: För nedre delen av Lagan gäller en klass 3 varning. För de övre delarna gäller en klass 1 varning.

english:
Where: River Lagan and the tributarie Skålån


When: The flows are at class 2-level and are expected to culminate during week 9.


Type of watercourse: Large watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: For the lower part of River Lagan, a class 3 warning applies. For the upper parts a class 1 warning applies. 

Sjuhärad+Göta älv
Até 01.03.2020 11:50 CET
Flood (Laranja)
svenska:
Var: Säveån nedströms Mjörn

När: Flödena har stabiliserats men ligger kvar på klass 2-nivå under vecka 9.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Säveån downstream of lake Mjörn

When: The flows have stabilized but remain at class 2-level during week 9.

Type of watercourse: Medium-sized watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Skåne
Até 01.03.2020 11:50 CET
Flood (Laranja)
svenska:
Var: Helge å


När: Flödena är på klass 2-nivå och kommer att fortsätta stiga. Kulmen väntas mot slutet av vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: River Helge å


When: The flows are at class 2-level and will continue to rise. The peak is expected towards the end of week 9.


Type of watercourse: Large/medium sized watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.


Comment: - 

Syd Vättern
Até 01.03.2020 11:50 CET
Flood (Laranja)
svenska:
Var: Nissan


När: Flödena är sjunkande men ligger kvar på klass 2-nivå några dagar till.


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: -

english:
Where: River Nissan


When: The flows are declining but remain at the class 2-level for a few more days.


Type of watercourse: Large/medium size watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: - 

Sydväst Vänern
Até 01.03.2020 11:45 CET
Flood (Amarelo)
svenska:
Var: Göta älv


När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag.


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: River Göta älv


When: Class 1 flows that continue during week 9.


Type of watercourse: Large watercourse.


Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.


Comment: - 

Värmland
Até 01.03.2020 11:45 CET
Flood (Amarelo)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are still at class 1-level.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Västra Jönköping
Até 01.03.2020 11:50 CET
Flood (Laranja)
svenska:
Var: Nissan

När: Flödena är sjunkande men ligger kvar på klass 2-nivå några dagar till.

Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -

english:
Where: River Nissan

When: The flows are declining but remain at the class 2-level for a few more days.

Type of watercourse: Large/medium size watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: - 

Västra Kronoberg
Até 01.03.2020 11:50 CET
Flood (Laranja)
svenska:
Var: Lagan samt biflödet Skålån

När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas kulminera under vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: För nedre delen av Lagan gäller en klass 3 varning. För de övre delarna gäller en klass 1 varning.

english:
Where: River Lagan and the tributarie Skålån

When: The flows are at class 2-level and are expected to culminate during week 9.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: For the lower part of River Lagan, a class 3 warning applies. For the upper parts a class 1 warning applies. 

Coasts:
Central Baltic
Até 02.03.2020 09:50 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: I den västra delen omkring nord 15-20 m/s, torsdag morgon avtagande. I östra delen väst eller sydväst 15 m/s.

english:
Comment: In the western part around north 15-20 m/s, Thursday morning decreasing. In the east, west or southwest 15 m/s. 

Até 02.03.2020 09:25 CET
Agitação Marítima (Amarelo)
svenska:
När: Tillsvidare
Var: Hela området, högst nivåer vid Smålands- och Östgötakusten
Nivå: 80-100 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-90 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice
Where: The whole area, highest levels at the coast of Småland and Östergötland
Level: 80-100 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65-90 cm above the year's mean water level in this area. 

Northern Baltic
Até 02.03.2020 11:10 CET
Agitação Marítima (Amarelo)
svenska:
När: Till torsdag kväll
Var: Hela området
Nivå: 75-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-80 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Thursday evening
Where: The entire area, highest levels are expected in bays and exposed areas
Level: 75-90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65-80 cm above the year's mean water level in this area. 

Até 02.03.2020 09:50 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Ost eller nordost 15-20 m/s, i morgon torsdag ca 15.

english:
Comment: East or northeast 15-20 m / s, tomorrow Thursday about 15. 

Sea of Aaland
Até 02.03.2020 09:50 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Nordost 15 m/s. I kväll avtagande.

english:
Comment: Northeast 15 m/s. Tonight waning. 

Até 02.03.2020 09:25 CET
Agitação Marítima (Amarelo)
svenska:
När: Från tisdag kväll
Var: Hela området
Nivå: Ca 80 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Tuesday evening
Where: The whole area
Level: About 80 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75 cm above the year's mean water level in this area. 

South Sea of Bothnia
Até 02.03.2020 09:25 CET
Agitação Marítima (Amarelo)
svenska:
När: Tillsvidare
Var: Hela området
Nivå: 70-80 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice
Where: The whole area
Level: 70-80 cm in RH 2000, from Tuesday evening 80-90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-75 cm above the year's mean water level in this area. 

Southern Baltic
Até 02.03.2020 09:50 CET
Agitação Marítima (Amarelo)
svenska:
När: Onsdag eftermiddag till natt mot torsdag
Var: Hela området
Nivå: Ca 90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Wednesday afternoon to night to Thursday
Where: The whole area
Level: About 90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75 cm above the year's mean water level in this area. 

The Sound
Até 02.03.2020 09:50 CET
Agitação Marítima (Amarelo)
svenska:
När: Onsdag eftermiddag till natt mot torsdag
Var: Söder om bron
Nivå: Ca 90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Wednesday afternoon to night to Thursday
Where: South of the bridge
Level: About 90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75 cm above the year's mean water level in this area. 

Waters of Gotland
Até 02.03.2020 09:50 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: I den västra delen omkring nord 15-20 m/s, torsdag morgon avtagande. I östra delen väst eller sydväst 15 m/s.

english:
Comment: In the western part around north 15-20 m/s, Thursday morning decreasing. In the east, west or southwest 15 m/s. 

Até 02.03.2020 09:25 CET
Agitação Marítima (Amarelo)
svenska:
När: Tillsvidare

Var: Hela området, högst nivåer vid Smålands- och Östgötakusten

Nivå: 80-100 cm i RH 2000

Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-90 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice

Where: The whole area, highest levels at the coast of Småland and Östergötland

Level: 80-100 cm in RH 2000

Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65-90 cm above the year's mean water level in this area. 

Título:
Alterar Idioma:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA