Parâmetro meteorológico:  
Mostrar:  

* Na Suécia, o símbolo de chuva corresponde a chuva forte e/ou cheias/nível elevado da água nos lagos.

Mais Informação:
SMHI

Avisos meteorológicos: Suécia

Boletins de Aviso - Pode encontrar informação detalhada nos relatórios de aviso emitidos para cada região. Selecione a região pretendida.

Blekinge
Até 04.03.2020 12:00 CET
Flood (Amarelo)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län
När: Till och med vecka 10.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar counties
When: Until week 10.
Type of watercourse: Ditches and small streams.
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
Até 03.03.2020 13:15 CET
Flood (Laranja)
svenska:
Var: Säveån nedströms Mjörn
När: Flödena har stabiliserats men ligger kvar på klass 2-nivå.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Säveån downstream of lake Mjörn
When: The flows have stabilized but remain at class 2-level.
Type of watercourse: Medium-sized watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Dalarna
Até 05.03.2020 04:05 CET
Neve/Gelo (Amarelo)
svenska:
När: Från natt mot söndag till söndag förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: 10-15 cm, främst väster om Siljan lokalt ca 20 cm.
Kommentar: -

english:
When: From night to Sunday until Sunday morning
Where: The whole area
Intensity: 10-15 cm, mainly west of Siljan locally about 20 cm.
Comment: - 

Halland
Até 04.03.2020 12:00 CET
Flood (Amarelo)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län

När: Till och med vecka 10.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar counties

When: Until week 10.

Type of watercourse: Ditches and small streams.

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Inre Dalsland
Até 05.03.2020 04:05 CET
Neve/Gelo (Amarelo)
svenska:
När: Lördag kväll och tidigt natt mot söndag
Var: i hela området
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -

english:
When: Saturday evening and early night against Sunday
Where: throughout the area
Intensity: 5-10 cm
Comment: - 

Até 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Amarelo)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are still at class 1-level.

Type of watercourse: Large watercourse.

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Kalmar
Até 04.03.2020 12:00 CET
Flood (Amarelo)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län
När: Till och med vecka 10.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar counties
When: Until week 10.
Type of watercourse: Ditches and small streams.
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Norra Västergötland
Até 04.03.2020 12:00 CET
Flood (Laranja)
svenska:
Var: Ätran
När: Flödena är sjunkande och förväntas ligga kvar över klass 2-nivå till slutet av vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: I de övre delarna, uppströms Östra Frölunda, är flödet på klass 1-nivå.

english:
Where: River Ätran
When: The flows are declining and are expected to remain above class 2-level until the end of week 9.
Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: In the upper parts, upstream of Östra Frölunda, the flow is at class 1-level. 

Örebro
Até 05.03.2020 04:05 CET
Neve/Gelo (Amarelo)
svenska:
När: Från sent lördag kväll till och med söndag morgon
Var: I hela området utom den sydligaste delen
Intensitet: Omkring 10 cm
Kommentar: -

english:
When: From late Saturday night through Sunday morning
Where: In the whole area except the southernmost part
Intensity: 10-15 cm
Comment: - 

Österlen
Até 03.03.2020 13:15 CET
Flood (Amarelo)
svenska:
Var: Helge å nedströms Knislinge
När: Flödena är nära kulmen.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: Helge to downstream Knislinge
When: The flows are near the peak.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Östra Jönköping
Até 04.03.2020 12:00 CET
Flood (Amarelo)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar länNär: Till och med vecka 10.Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar countiesWhen: Until week 10.Type of watercourse: Ditches and small streams.Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.Comment: - 

Östra Kronoberg
Até 04.03.2020 12:00 CET
Flood (Amarelo)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län


När: Till och med vecka 10.


Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar counties


When: Until week 10.


Type of watercourse: Ditches and small streams.


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.


Comment: - 

Sjuhärad+Göta älv
Até 04.03.2020 12:00 CET
Flood (Amarelo)
svenska:
Var: Viskan

När: Flödena är sjunkande.

Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -

english:
Where: River Viskan

When: The flows are declining.

Type of watercourse: Large/medium size watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: - 

Skåne
Até 03.03.2020 13:15 CET
Flood (Amarelo)
svenska:
Var: Helge å nedströms Knislinge

När: Flödena är nära kulmen.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: Helge to downstream Knislinge

When: The flows are near the peak.

Type of watercourse: Large watercourse.

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Syd Vättern
Até 04.03.2020 12:00 CET
Flood (Amarelo)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar länNär: Till och med vecka 10.Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar countiesWhen: Until week 10.Type of watercourse: Ditches and small streams.Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.Comment: - 

Sydväst Vänern
Até 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Amarelo)
svenska:
Var: Göta älv


När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag.


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: River Göta älv


When: Class 1 flows that continue during week 9.


Type of watercourse: Large watercourse.


Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.


Comment: - 

Värmland
Até 05.03.2020 04:05 CET
Neve/Gelo (Amarelo)
svenska:
När: Från lördag kväll till söndag morgon
Var: Hela området
Intensitet: 10-15 cm
Kommentar: -

english:
When: From Saturday evening to Sunday morning
Where: The whole area
Intensity: 10-15 cm
Comment: - 

Até 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Amarelo)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are still at class 1-level.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Västmanland
Até 05.03.2020 04:05 CET
Neve/Gelo (Amarelo)
svenska:
När: Från sent lördag kväll till och med söndag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 10 cm
Kommentar: -

english:
When: From late Saturday evening through Sunday morning
Where: The whole area
Intensity: About 10 cm
Comment: - 

Västra Jönköping
Até 04.03.2020 12:00 CET
Flood (Amarelo)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län


När: Till och med vecka 10.


Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar counties


When: Until week 10.


Type of watercourse: Ditches and small streams.


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.


Comment: - 

Västra Kronoberg
Até 04.03.2020 12:00 CET
Flood (Amarelo)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län

När: Till och med vecka 10.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar counties

When: Until week 10.

Type of watercourse: Ditches and small streams.

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Coasts:
Central Baltic
Até 05.03.2020 04:05 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Natt mot söndag sydväst 15 m/s.

english:
Comment: Night towards Sunday southwest 15 m/s. 

Kategatt
Até 05.03.2020 04:05 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Sydost 15 m/s. Sent ikväll syd eller sydväst.

english:
Comment: Southeast 15 m/s. Late tonight south or southwest. 

Skagerrak
Até 05.03.2020 04:05 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Från lördag förmiddag sydost 15 m/s. Från sent ikväll sydväst, tillfälligt 14-17 m/s.

english:
Comment: From Saturday morning southeast 15 m / s. From late tonight southwest, temporarily 14-17 m / s. 

Southern Baltic
Até 05.03.2020 04:05 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Sent lördag kväll sydväst 15 m/s.

english:
Comment: Late Saturday evening southwest 15 m / s. 

The Sound
Até 05.03.2020 04:05 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Från sent lördag kväll syd eller sydväst 14 m/s.

english:
Comment: From late Saturday evening south or southwest 14 m/s. 

Waters of Gotland
Até 05.03.2020 04:05 CET
Vento (Amarelo)
svenska:
Kommentar: Natt mot söndag sydväst 15 m/s.

english:
Comment: Night towards Sunday southwest 15 m/s. 

Título:
Alterar Idioma:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA