» Europa » Suedia:
 
tipuri de alerte:  
Afişează:  

* În Suedia, simbolul pentru ploaie se referă la ploi puternice şi/sau inundaţii/nivel ridicat al apei din lacuri.

informaţii suplimentare:
SMHI

Atenţionări meteo: Suedia

Rapoarte de alertă - Informaţii detaliate despre avertizări se pot găsi în rapoartele de alertă emise pentru fiecare arie. Selectează aria relevantă.

Blekinge
Până la 25.02.2020 14:55 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Skräbeån/Holjeån samt biflöden Vilshultsån, Grytån

När: Flödena ligger vid klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga till och med vecka 9

Typ av vattendrag: medelstort

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar:

english:
Where: Skräbeån / Holjeån and tributaries Vilshultsån, Grytån

When: The flows are at Class 1 level and are expected to continue rising through Week 9

Type of watercourse: medium size watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: 

Bohuskusten+Göteborg
Până la 25.02.2020 14:55 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Göta älv och Kungälv
När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå

english:
Where: Rivers Göta älv and Kungälv
When: Class 1 flows that continue during week 9
Type of watercourse: Large river
Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground
Comment: The flows are close to class 1-level 

Dalarna
Până la 25.02.2020 21:40 CET
Zăpadă/Gheaţă (Galben)
svenska:
När: Fredag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Snabb uppklarning som kan ge tillfrysning av våta vägbanor
Kommentar: -

english:
When: Friday morning
Where: The whole area
Intensity: Clearing, wet roads can freeze
Comment: - 

Gävleborgs inland
Până la 25.02.2020 23:05 CET
Zăpadă/Gheaţă (Galben)
svenska:
När: Fredag morgon
Var: Norra delen
Intensitet: Snöfall övergående till regn, då risk för regn på kalla vägar. Under morgonen snabb uppklarning som kan ge tillfrysning av våta vägbanor
Kommentar: -

english:
When: Friday morning
Where: The northern part
Intensity: Rain on cold roads. In the morning clearing, wet roads can freeze
Comment: - 

Halland
Până la 25.02.2020 12:30 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Rolfsån nedre delarna
När: Flöden ligger på klass 1-nivå till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Rolfsån lower parts
When: The flows are at class 1 level through week 9
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Inre Dalsland
Până la 25.02.2020 12:25 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort

Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are at Class 1 level and will continue to rise through week 9.

Type of watercourse: Large

Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground

Comment: - 

Jämtland
Până la 25.02.2020 02:15 CET
Zăpadă/Gheaţă (Galben)
svenska:
När: Natt mot fredag
Var: Främst nordligaste delen
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -

english:
When:
Where: Mostly in the northernmost part
Intensity: 5-10 cm
Comment: - 

Jämtlandsfjällen
Până la 25.02.2020 21:40 CET
Vânt (Galben)
svenska:
När: Under torsdagen, natt till fredag avtagande, fredag förmiddag sydväst och tilltagande
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd 14-18 m/s
Kommentar: I kombination med snöbyar eller snöfall

english:
When: During Thursday, night to Friday decreasing, Friday morning southwest and increasing
Where: On the bare mountain
Intensity: South 14-18 m/s
Comment: In combination with snow showers or snowfall 

Kalmar
Până la 25.02.2020 14:55 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Alsterån samt biflödet Badebodaån
När: Flödena är över eller nära klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga långsamt till och med vecka 9
Typ av vattendrag: medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar:

english:
Where: Alsterån and tributary Badebodaån
When: The flows are above or near the Class 1 level and are expected to continue to rise slowly through Week 9
Type of watercourse: medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: 

Norra Lapplandsfjällen
Până la 25.02.2020 21:40 CET
Vânt (Galben)
svenska:
När: Under torsdagen, natt till fredag avtagande, fredag kväll åter tilltagande
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd 14-18 m/s
Kommentar: I kombination med snöbyar eller snöfall

english:
When: During Thursday, night to Friday decreasing, Friday night increasing
Where: On the bare mountain
Intensity: South 14-18 m/s
Comment: In combination with snow showers or snowfall 

Norra Västergötland
Până la 25.02.2020 12:35 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Tidan övre delen
När: Klass 1-flöden fortsätter under vecka 9.
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: I översta delarna kan flödena nå klass 2-nivå

english:
Where: Upper part of River Tidan
When: Class 1 flows continue during week 9.
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground
Comment: In the upper parts the flows can reach class 2 level 

Norrbottens kustland
Până la 25.02.2020 21:40 CET
Zăpadă/Gheaţă (Galben)
svenska:
När: Natt mot fredag
Var: Hela området
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -

english:
When: Night to Friday
Where: The whole area
Intensity: 5-10 cm
Comment: - 

Österlen
Până la 25.02.2020 14:55 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Skräbeån/Holjeån samt biflöden Vilshultsån, Grytån
När: Flödena ligger vid klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga till och med vecka 9
Typ av vattendrag: medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar:

english:
Where: Skräbeån / Holjeån and tributaries Vilshultsån, Grytån
When: The flows are at Class 1 level and are expected to continue rising through Week 9
Type of watercourse: medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: 

Östra Jönköping
Până la 25.02.2020 12:35 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Översta delen av Emån
När: Klass 1-flöden som väntas fortsätta stiga till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Flödena kan lokalt nå klass 2-nivå i de översta delarna

english:
Where: Upper part of Emån
When: Class 1 flows are expected to continue rising through Week 9
Type of watercourse: Medium
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: The flows can reach the local level 2 in the upper parts locally 

Östra Kronoberg
Până la 25.02.2020 14:55 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Alsterån samt biflödet Badebodaån

När: Flödena är över eller nära klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga långsamt till och med vecka 9

Typ av vattendrag: medelstort

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar:

english:
Where: Alsterån and tributary Badebodaån

When: The flows are above or near the Class 1 level and are expected to continue to rise slowly through Week 9

Type of watercourse: medium size watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: 

Sjuhärad+Göta älv
Până la 25.02.2020 14:55 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Göta älv och Kungälv

När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9

Typ av vattendrag: Stort

Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå

english:
Where: Rivers Göta älv and Kungälv

When: Class 1 flows that continue during week 9

Type of watercourse: Large river

Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground

Comment: The flows are close to class 1-level 

Skåne
Până la 25.02.2020 12:25 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Helge å


När: Flödena fortsätter att ligga på klass 1-nivå till och med vecka 9


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: Flödena är nära klass 2-nivå i nedre delarna

english:
Where: River Helge å


When: The flows continue to be at Class 1 level through Week 9


Type of watercourse: Large/medium sized watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: The flows are close to the class 2 level in the lower parts 

Södra Lapplandsfjällen
Până la 25.02.2020 21:40 CET
Vânt (Galben)
svenska:
När: Under torsdagen, natt till fredag avtagande, fredag kväll åter tilltagande
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd 14-18 m/s
Kommentar: I kombination med snöbyar eller snöfall

english:
When: During Thursday, night to Friday decreasing, Friday night increasing
Where: On the bare mountain
Intensity: South 14-18 m/s
Comment: In combination with snow showers or snowfall 

Syd Vättern
Până la 25.02.2020 12:35 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Tidan övre delen

När: Klass 1-flöden fortsätter under vecka 9.

Typ av vattendrag: Medelstort

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: I översta delarna kan flödena nå klass 2-nivå

english:
Where: Upper part of River Tidan

When: Class 1 flows continue during week 9.

Type of watercourse: Medium size watercourse

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground

Comment: In the upper parts the flows can reach class 2 level 

Sydväst Vänern
Până la 25.02.2020 14:55 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Göta älv och Kungälv


När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9


Typ av vattendrag: Stort


Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå

english:
Where: Rivers Göta älv and Kungälv


When: Class 1 flows that continue during week 9


Type of watercourse: Large river


Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground


Comment: The flows are close to class 1-level 

Värmland
Până la 25.02.2020 21:40 CET
Zăpadă/Gheaţă (Galben)
svenska:
När: Fredag morgon
Var: Norra delen
Intensitet: Snabb uppklarning som kan ge tillfrysning av våta vägbanor
Kommentar: -

english:
When: Friday morning
Where: The northern part
Intensity: Clearing, wet roads can freeze
Comment: - 

Până la 25.02.2020 12:25 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are at Class 1 level and will continue to rise through week 9.
Type of watercourse: Large
Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Västerbottens inland
Până la 25.02.2020 02:15 CET
Zăpadă/Gheaţă (Galben)
svenska:
När: Natt mot fredag
Var: Främst södra delen
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -

english:
When: Night to Friday
Where: Mainly in the southern part
Intensity: 5-10 cm
Comment: - 

Västernorrland
Până la 25.02.2020 23:05 CET
Zăpadă/Gheaţă (Galben)
svenska:
När: Natt mot fredag
Var: Främst Ångermanland
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: I södra delen inslag av regn som kan falla på kalla vägar. Fredag morgon kan våta vägar frysa på

english:
When: Night to Friday
Where: Primarily Ångermanland
Intensity: 5-10 cm
Comment: In the southern part rain and slippery roads 

Västra Jönköping
Până la 25.02.2020 14:10 CET
Flood (Oranj/Portocaliu)
svenska:
Var: Skålån och Lagan ner till Markaryd, inklusive Bolmån
När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas stiga till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: För de övriga delarna av Lagan gäller en varning klass 1

english:
Where: Rivers Skålån and Lagan down to Markaryd, including Bolmån
When: The flows are at class 2 level and are expected to rise through week 9
Type of watercourse: Large
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: For the other parts of river Lagan, a class 1 warning applies 

Västra Kronoberg
Până la 25.02.2020 14:10 CET
Flood (Oranj/Portocaliu)
svenska:
Var: Skålån och Lagan ner till Markaryd, inklusive Bolmån

När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas stiga till och med vecka 9

Typ av vattendrag: Stort

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: För de övriga delarna av Lagan gäller en varning klass 1

english:
Where: Rivers Skålån and Lagan down to Markaryd, including Bolmån

When: The flows are at class 2 level and are expected to rise through week 9

Type of watercourse: Large

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: For the other parts of river Lagan, a class 1 warning applies 

Coasts:
Bay of Bothnia
Până la 25.02.2020 13:50 CET
Vânt (Galben)
svenska:
Kommentar: Syd 14-17 m/s. Fredag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: South 14-17 m / s. Friday afternoon decreasing. 

Până la 24.02.2020 20:05 CET
Evenimente costiere (Galben)
svenska:
När: Från natt till fredag
Var: Hela området. Högst i norr
Nivå: 110-120 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 105-120 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From night to Friday
Where: The whole area. Highest in the north
Level: 110-120 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 105-120 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Central Baltic
Până la 25.02.2020 13:50 CET
Vânt (Galben)
svenska:
Kommentar: I kväll syd 14-17 m/s. Fredag förmiddag väst och avtagande.

english:
Comment: This evening south 14-17 m/s. Friday morning west and decreasing. 

Kategatt
Până la 25.02.2020 13:55 CET
Evenimente costiere (Galben)
svenska:
När: Fredag eftermiddag
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Friday afternoon
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75-85 cm above the year's mean water level in this area. 

Până la 25.02.2020 10:25 CET
Vânt (Galben)
svenska:
Kommentar: Syd 14-17 m/s. I natt väst.

english:
Comment: South 14-17 m/s. Tonight west. 

North Sea of Bothnia
Până la 25.02.2020 13:50 CET
Vânt (Galben)
svenska:
Kommentar: Syd 14-18 m/s. Fredag förmiddag avtagande.

english:
Comment: South 14-18 m / s. Friday morning decreasing. 

Până la 24.02.2020 20:05 CET
Evenimente costiere (Galben)
svenska:
När: Från torsdag kväll
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 80-90 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Thursday evening
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 80-90 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Northern Baltic
Până la 25.02.2020 17:25 CET
Vânt (Galben)
svenska:
Kommentar: I kväll syd 14-18 m/s. Frampå fredagen avtagande.

english:
Comment: Tonight south 14-18 m / s. On Friday decreasing. 

Sea of Aaland
Până la 25.02.2020 13:50 CET
Vânt (Galben)
svenska:
Kommentar: I kväll syd 14-17 m/s. Fredag förmiddag avtagande.

english:
Comment: This evening south 14-17 m / s. Friday morning decreasing. 

Skagerrak
Până la 25.02.2020 13:55 CET
Evenimente costiere (Galben)
svenska:
När: Fredag eftermiddag
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-95 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Friday afternoon
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 85-95 cm above the year's mean water level in this area. 

Până la 25.02.2020 11:45 CET
Vânt (Galben)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. I natt väst. Fredag eftermiddag 15-20 m/s.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Tonight West. Friday afternoon 15-20 m/s. 

South Sea of Bothnia
Până la 25.02.2020 16:15 CET
Vânt (Galben)
svenska:
Kommentar: Syd 14-18 m/s. Fredag förmiddag avtagande.

english:
Comment: South 14-18 m / s. Friday morning decreasing. 

Până la 24.02.2020 20:05 CET
Evenimente costiere (Galben)
svenska:
När: Från natt till fredag
Var: Hela området
Nivå: 70-80 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From night towards Friday
Where: The whole area
Level: 70-80 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65-75 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Southern Baltic
Până la 25.02.2020 10:25 CET
Vânt (Galben)
svenska:
Kommentar: Från i kväll syd 14-17 m/s. I natt väst.

english:
Comment: From this evening south 14-17 m/s. Night to Friday West. 

The Quark
Până la 25.02.2020 16:15 CET
Vânt (Galben)
svenska:
Kommentar: Syd 14-17 m/s. Fredag förmiddag avtagande.

english:
Comment: South 14-17 m/s. Friday morning decreasing. 

Până la 25.02.2020 14:00 CET
Evenimente costiere (Galben)
svenska:
När: Från torsdag kväll
Var: Hela området
Nivå: Ca 90 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85 cm över årets medelvattenstånd i detta område. Vattenståndet kan stiga ytterligare 5-10 cm under lördag.

english:
When: From Thursday evening
Where: The whole area
Level: About 90 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 85 cm above this year’s mean sea level for this area. The water level can rise another 5-10 cm during Saturday. 

Vänern
Până la 25.02.2020 11:45 CET
Vânt (Galben)
svenska:
Kommentar: Från fredag eftermiddag sydväst ca 15 m/s.

english:
Comment: From Friday afternoon southwest around 15 m/s. 

Waters of Gotland
Până la 25.02.2020 13:50 CET
Vânt (Galben)
svenska:
Kommentar: I kväll syd 14-17 m/s. Fredag förmiddag väst och avtagande.

english:
Comment: This evening south 14-17 m/s. Friday morning west and decreasing. 

Titlu:
Modificare limbă:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA