vrste ogroženosti:  
Prikaz:  

več informacij:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Vremenska opozorila: Norveška

Poročila o ogroženosti - Podrobne informacije o opozorilih za posamezne regije. Izberite območje.

Aust-Agder
Do 25.09.2018 22:59 CET
Sneg/Led (Rumena)
english:
Still locally difficul driving conditions in mountain areas due to strong wind and snow showers. Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Fortsatt lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangenepga kraftig vind og snøbyger. Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Buskerud
Do 25.09.2018 22:59 CET
Sneg/Led (Rumena)
english:
Still locally difficul driving conditions in mountain areas due to strong wind and snow showers. Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Fortsatt lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangenepga kraftig vind og snøbyger. Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Finnmark
Do 25.09.2018 22:59 CET
Sneg/Led (Rumena)
english:
Locally difficult driving conditions expected due to snow above 200-400. Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Lokalt vanskelige kjøreforhold ventes pga av snø over 200-400 meter. Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Hedmark
Do 25.09.2018 22:59 CET
Sneg/Led (Rumena)
english:
Still locally difficul driving conditions in mountain areas due to strong wind and snow showers. Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Fortsatt lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangenepga kraftig vind og snøbyger. Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Hordaland
Do 25.09.2018 22:59 CET
Dež (Oranžna)
english:
From Tuesday evening and until Wednesday morning it is expected 40 to 60 mm in 6h.
Risk of storm water in urban areas. Assess the need for preventive measures. Emergency services should assess a necessary level of alertness.

norsk:
Tirsdag kveld og tidlig onsdag er det ventet 40-60 mm/6t.
Fare for overvann i tett bebygde område. Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. 

Do 25.09.2018 22:59 CET
Sneg/Led (Rumena)
english:
Still locally difficul driving conditions in mountain areas due to strong wind and snow showers. Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Fortsatt lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangenepga kraftig vind og snøbyger. Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Møre og Romsdal
Do 25.09.2018 22:59 CET
Sneg/Led (Rumena)
english:
Still locally difficul driving conditions in mountain areas due to strong wind and snow showers. Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Fortsatt lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangenepga kraftig vind og snøbyger. Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Nord-Trøndelag
Nordland
Do 26.09.2018 23:00 CET
Dež (Rumena)
english:
From Tuesday evening heavy precipitation are expected, locally 80-100mm/24t. Decreasing precipitation Wednesday evening.
Consequences: Risk of storm water in urban areas. Assess the need for preventive measures.

norsk:
Fra tirsdag kveld ventes mye nedbør, lokalt kan det komme 80-100mm/24t. Avtagende nedbør onsdag kveld.
Konsekvenser: Fare for overvann i tett bebygde område. Vurder behov for forebyggende tiltak. 

Oppland
Do 25.09.2018 22:59 CET
Sneg/Led (Rumena)
english:
Still locally difficul driving conditions in mountain areas due to strong wind and snow showers. Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Fortsatt lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangenepga kraftig vind og snøbyger. Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Rogaland
Do 25.09.2018 22:59 CET
Dež (Oranžna)
english:
From Tuesday evening and until Wednesday morning it is expected 40 to 60 mm in 6h.

Risk of storm water in urban areas. Assess the need for preventive measures. Emergency services should assess a necessary level of alertness.

norsk:
Tirsdag kveld og tidlig onsdag er det ventet 40-60 mm/6t.

Fare for overvann i tett bebygde område. Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. 

Do 25.09.2018 22:59 CET
Sneg/Led (Rumena)
english:
Still locally difficul driving conditions in mountain areas due to strong wind and snow showers. Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Fortsatt lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangenepga kraftig vind og snøbyger. Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Sogn og Fjordane
Do 25.09.2018 22:59 CET
Dež (Rumena)
english:
rom Tuesday evening and until Wednesday morning it is expexted 25 to 50 mm in 6h.
Risk of storm water in urban areas. Assess the need for preventive measures. Emergency services should assess a necessary level of alertness.

norsk:
Tisdag kveld til onsdag morgon er det venta 25-50 mm/6t.
Fare for overvann i tett bebygde område. Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. 

Do 25.09.2018 22:59 CET
Sneg/Led (Rumena)
english:
Still locally difficul driving conditions in mountain areas due to strong wind and snow showers. Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Fortsatt lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangenepga kraftig vind og snøbyger. Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Sør-Trøndelag
Do 25.09.2018 22:59 CET
Sneg/Led (Rumena)
english:
Still locally difficul driving conditions in mountain areas due to strong wind and snow showers. Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Fortsatt lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangenepga kraftig vind og snøbyger. Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Telemark
Do 25.09.2018 22:59 CET
Sneg/Led (Rumena)
english:
Still locally difficul driving conditions in mountain areas due to strong wind and snow showers. Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Fortsatt lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangenepga kraftig vind og snøbyger. Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Troms
Do 25.09.2018 22:59 CET
Sneg/Led (Rumena)
english:
Locally difficult driving conditions expected due to snow above 200-400. Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Lokalt vanskelige kjøreforhold ventes pga av snø over 200-400 meter. Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Vest-Agder
Do 25.09.2018 22:59 CET
Sneg/Led (Rumena)
english:
Still locally difficul driving conditions in mountain areas due to strong wind and snow showers. Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Fortsatt lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangenepga kraftig vind og snøbyger. Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

Coasts:
Hordaland kyst
Do 25.09.2018 22:59 CET
Dež (Oranžna)
english:
From Tuesday evening and until Wednesday morning it is expected 40 to 60 mm in 6h.


Risk of storm water in urban areas. Assess the need for preventive measures. Emergency services should assess a necessary level of alertness.

norsk:
Tirsdag kveld og tidlig onsdag er det ventet 40-60 mm/6t.


Fare for overvann i tett bebygde område. Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. 

Møre og Romsdal kyst
Do 26.09.2018 22:59 CET
Veter (Rumena)
english:
This afternoon, Tuesday, southwest gale force 8. This evening increasin southwest strong gale force 9, Wednesday morning veering west and decreasing to gale force 8 in south.

Consequences: High waves whose crests sometimes roll over. Dense foam is blown along wind direction. Large amounts of airborne spray may begin to reduce visibility. Do not go out at sea in a small boat.

norsk:
I ettermiddag, tysdag, sørvest sterk kuling 20 m/s. I kveld auking til sørvest liten storm 22, onsdag morgon dreiande vestleg og minkande til sterk kuling 20 i sør.

Konsekvenser: Høye bølger. Tette skumstrimer driver i vindretningen. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden. Ikke dra ut i småbåt. 

Nord-Trøndelag kyst
Do 25.09.2018 22:59 CET
Veter (Rumena)
english:
Strong winds, Troendelag and Helgeland:
Description: From late Wednesday morning locally strong gusts are expected, 30-35 m/s. Wednesday evening decreasing wind.
Consequences: It may be dangerous to travel in the mountains. Strong wind gusts and falling trees may cause local power outages and closed roads. Expect minor delays. Loose items may be taken by the wind. Secure loose items. Be careful when traveling outdoors.

norsk:
Kraftig vind Trøndelag og Helgeland:
Fra onsdag formiddag ventes lokalt kraftige vindkast, 30-35 m/s. Onsdag kveld minker vinden.
Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Sterke vindkast kan føre til lokale strømbrudd, og trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse avgårde. Vær forsiktig når du ferdes utendørs. 

Nordland kyst
Do 25.09.2018 22:59 CET
Veter (Rumena)
english:
Strong winds, Troendelag and Helgeland:Description: From late Wednesday morning locally strong gusts are expected, 30-35 m/s. Wednesday evening decreasing wind.Consequences: It may be dangerous to travel in the mountains. Strong wind gusts and falling trees may cause local power outages and closed roads. Expect minor delays. Loose items may be taken by the wind. Secure loose items. Be careful when traveling outdoors.

norsk:
Kraftig vind Trøndelag og Helgeland:Fra onsdag formiddag ventes lokalt kraftige vindkast, 30-35 m/s. Onsdag kveld minker vinden.Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Sterke vindkast kan føre til lokale strømbrudd, og trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse avgårde. Vær forsiktig når du ferdes utendørs. 

Rogaland kyst
Do 25.09.2018 22:59 CET
Dež (Oranžna)
english:
From Tuesday evening and until Wednesday morning it is expected 40 to 60 mm in 6h.Risk of storm water in urban areas. Assess the need for preventive measures. Emergency services should assess a necessary level of alertness.

norsk:
Tirsdag kveld og tidlig onsdag er det ventet 40-60 mm/6t.Fare for overvann i tett bebygde område. Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. 

Sogn og Fjordane kyst
Do 25.09.2018 22:59 CET
Dež (Rumena)
english:
rom Tuesday evening and until Wednesday morning it is expexted 25 to 50 mm in 6h.

Risk of storm water in urban areas. Assess the need for preventive measures. Emergency services should assess a necessary level of alertness.

norsk:
Tisdag kveld til onsdag morgon er det venta 25-50 mm/6t.

Fare for overvann i tett bebygde område. Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. 

Sør-Trøndelag kyst
Do 26.09.2018 22:59 CET
Veter (Rumena)
english:
This afternoon, Tuesday, southwest gale force 8. This evening increasin southwest strong gale force 9, Wednesday morning veering west and decreasing to gale force 8 in south.
Consequences: High waves whose crests sometimes roll over. Dense foam is blown along wind direction. Large amounts of airborne spray may begin to reduce visibility. Do not go out at sea in a small boat.

norsk:
I ettermiddag, tysdag, sørvest sterk kuling 20 m/s. I kveld auking til sørvest liten storm 22, onsdag morgon dreiande vestleg og minkande til sterk kuling 20 i sør.
Konsekvenser: Høye bølger. Tette skumstrimer driver i vindretningen. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden. Ikke dra ut i småbåt. 

Naslov:
Spremeni jezik:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA