Nebezpečné javy:  
Zobraz:  

Viac informácií:
SMHI

Meteorologické výstrahy: Švédsko

Výstražné správy - Podrobné informácie o výstrahách pre konkrétny región. Vyberte príslušný región.

Blekinge
do 25.02.2020 10:20 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län


När: Till och med vecka 9


Typ av vattendrag: Diken och små bäckar


Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna


Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County


When: Until and including week 9


Type of watercourse: Ditches and small streams


Cause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few days


Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
do 24.02.2020 12:10 CET
Flood (Oranžová)
svenska:
Var: Säveån
När: Flöden är på klass 2-nivå
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit.
Kommentar: Sjunkande flöden

english:
Where: Säveån
When: The flows are at class 2-level
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Full lakes in combination with the rain that has come.
Comment: Decreasing flows 

Dalarna
do 25.02.2020 10:25 CET
Sneh/Ľad (Žltá)
svenska:
När: Fredag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Snabb uppklarning som kan ge tillfrysning av våta vägbanor.
Kommentar: -

english:
When: Friday morning
Where: The whole area
Intensity: Clearing, wet roads can freeze.
Comment: - 

Halland
do 25.02.2020 10:20 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs länNär: Till och med vecka 9Typ av vattendrag: Diken och små bäckarOrsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarnaKommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg CountyWhen: Until and including week 9Type of watercourse: Ditches and small streamsCause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few daysComment: - 

Inre Dalsland
do 24.02.2020 12:10 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger på klass 1-nivå.

Typ av vattendrag: Stort

Orsak: Regn

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are at class 1-level.

Type of watercourse: Great

Cause: Rain

Comment: - 

Jämtland
do 25.02.2020 02:15 CET
Sneh/Ľad (Žltá)
svenska:
När: Natt mot fredag
Var: Främst nordligaste delen
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -

english:
When:
Where: Mostly in the northernmost part
Intensity: 5-10 cm
Comment: - 

Jämtlandsfjällen
do 25.02.2020 10:25 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
När: Under torsdagen
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd 14-18 m/s
Kommentar: I kombination med snöbyar eller snöfall.

english:
When: During Thursday
Where: On the bare mountain
Intensity: South 14-18 m/s
Comment: In combination with snow showers or snowfall. 

Kalmar
do 25.02.2020 10:20 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län


När: Till och med vecka 9


Typ av vattendrag: Diken och små bäckar


Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna


Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County


When: Until and including week 9


Type of watercourse: Ditches and small streams


Cause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few days


Comment: - 

Norra Lapplandsfjällen
do 25.02.2020 10:25 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
När: Idag och natt till fredag
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd 14-18 m/s
Kommentar: Under dagen risk för stark kyleffekt. Idag snöbyar, från natt till fredag snöfall.

english:
When: Today and night to Friday
Where: On the bare mountain
Intensity: South 14-18 m/s
Comment: During the day there is a risk of strong cooling effect. Today snow showers, from night to Friday snow. 

Norra Västergötland
do 25.02.2020 10:20 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län
När: Till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County
When: Until and including week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few days
Comment: - 

Norrbottens kustland
do 25.02.2020 02:15 CET
Sneh/Ľad (Žltá)
svenska:
När: Natt mot fredag
Var: Hela området
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar:

english:
When: Night to Friday
Where: The whole area
Intensity: 5-10 cm
Comment: 

Österlen
do 25.02.2020 10:20 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län

När: Till och med vecka 9

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar

Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County

When: Until and including week 9

Type of watercourse: Ditches and small streams

Cause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few days

Comment: - 

Östra Jönköping
do 25.02.2020 10:20 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län

När: Till och med vecka 9

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar

Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County

When: Until and including week 9

Type of watercourse: Ditches and small streams

Cause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few days

Comment: - 

Östra Kronoberg
do 25.02.2020 10:20 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län
När: Till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County
When: Until and including week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few days
Comment: - 

Sjuhärad+Göta älv
do 25.02.2020 10:20 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län

När: Till och med vecka 9

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar

Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County

When: Until and including week 9

Type of watercourse: Ditches and small streams

Cause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few days

Comment: - 

Skåne
do 25.02.2020 10:20 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län


När: Till och med vecka 9


Typ av vattendrag: Diken och små bäckar


Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna


Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County


When: Until and including week 9


Type of watercourse: Ditches and small streams


Cause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few days


Comment: - 

Södra Lapplandsfjällen
do 25.02.2020 10:25 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
När: Under torsdagen
Var: På kalfjället
Intensitet: Syd 14-18 m/s
Kommentar: Under dagen snöbyar, från i natt sammanhängande snöfall.

english:
When: During Thursday
Where: On the bare mountain
Intensity: South 14-18 m/s
Comment: During the day snow showers, tonight snowfall. 

Syd Vättern
do 25.02.2020 10:20 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs länNär: Till och med vecka 9Typ av vattendrag: Diken och små bäckarOrsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarnaKommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg CountyWhen: Until and including week 9Type of watercourse: Ditches and small streamsCause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few daysComment: - 

Sydväst Vänern
do 25.02.2020 10:20 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län
När: Till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County
When: Until and including week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few days
Comment: - 

Värmland
do 25.02.2020 10:25 CET
Sneh/Ľad (Žltá)
svenska:
När: Fredag morgon
Var: Norra delen
Intensitet: Snabb uppklarning som kan ge tillfrysning av våta vägbanor.
Kommentar: -

english:
When: Friday morning
Where: The northern part
Intensity: Clearing, wet roads can freeze.
Comment: - 

do 24.02.2020 12:10 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger på klass 1-nivå.
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Regn
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are at class 1-level.
Type of watercourse: Great
Cause: Rain
Comment: - 

Västerbottens inland
do 25.02.2020 02:15 CET
Sneh/Ľad (Žltá)
svenska:
När: Natt mot fredag
Var: Främst södra delen
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -

english:
When: Night to Friday
Where: Mainly in the southern part
Intensity: 5-10 cm
Comment: - 

Västernorrland
do 25.02.2020 10:25 CET
Sneh/Ľad (Žltá)
svenska:
När: Natt mot fredag
Var: Främst Ångermanland
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar:

english:
When: Night to Friday
Where: Primarily Ångermanland
Intensity: 5-10 cm
Comment: 

Västra Jönköping
do 25.02.2020 10:20 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län
När: Till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County
When: Until and including week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few days
Comment: - 

Västra Kronoberg
do 25.02.2020 10:20 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs länNär: Till och med vecka 9Typ av vattendrag: Diken och små bäckarOrsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarnaKommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg CountyWhen: Until and including week 9Type of watercourse: Ditches and small streamsCause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few daysComment: - 

Coasts:
Bay of Bothnia
do 25.02.2020 10:25 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag syd 14-17 m/s. Fredag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: In the afternoon south 14-17 m / s. Friday afternoon decreasing. 

do 24.02.2020 20:05 CET
Pobrežné javy (Žltá)
svenska:
När: Från natt till fredag
Var: Hela området. Högst i norr
Nivå: 110-120 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 105-120 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From night to Friday
Where: The whole area. Highest in the north
Level: 110-120 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 105-120 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Central Baltic
do 25.02.2020 10:25 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag syd 14-17 m/s. Fredag förmiddag väst och avtagande.

english:
Comment: In the afternoon south 14-17 m/s. Friday morning west and decreasing. 

Kategatt
do 25.02.2020 10:25 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: Syd 14-17 m/s. I natt väst.

english:
Comment: South 14-17 m/s. Tonight west. 

North Sea of Bothnia
do 25.02.2020 10:25 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag syd 14-18 m/s. Fredag förmiddag avtagande.

english:
Comment: In the afternoon south 14-18 m / s. Friday morning decreasing. 

do 24.02.2020 20:05 CET
Pobrežné javy (Žltá)
svenska:
När: Från torsdag kväll
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 80-90 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Thursday evening
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 80-90 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Northern Baltic
do 25.02.2020 10:25 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag syd 14-18 m/s. Fredag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: This afternoon south 14-18 m/s. Friday afternoon decreasing. 

Sea of Aaland
do 25.02.2020 10:25 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag syd 14-17 m/s. Fredag förmiddag avtagande.

english:
Comment: This afternoon south 14-17 m / s. Friday morning decreasing. 

Skagerrak
do 25.02.2020 10:25 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. I natt väst.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Tonight West. 

South Sea of Bothnia
do 25.02.2020 10:25 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag syd 14-18 m/s. Fredag förmiddag avtagande.

english:
Comment: In the afternoon south 14-18 m / s. Friday morning decreasing. 

do 24.02.2020 20:05 CET
Pobrežné javy (Žltá)
svenska:
När: Från natt till fredag
Var: Hela området
Nivå: 70-80 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From night towards Friday
Where: The whole area
Level: 70-80 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65-75 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Southern Baltic
do 25.02.2020 10:25 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: Från i kväll syd 14-17 m/s. I natt väst.

english:
Comment: From this evening south 14-17 m/s. Night to Friday West. 

The Quark
do 25.02.2020 10:25 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag syd 14-17 m/s. Fredag förmiddag avtagande.

english:
Comment: This afternoon south 14-17 m/s. Friday morning decreasing. 

do 24.02.2020 20:05 CET
Pobrežné javy (Žltá)
svenska:
När: Från torsdag kväll
Var: Hela området
Nivå: Ca 90 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Thursday evening
Where: The whole area
Level: About 90 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 85 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Waters of Gotland
do 25.02.2020 10:25 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: I eftermiddag syd 14-17 m/s. Fredag förmiddag väst och avtagande.

english:
Comment: In the afternoon south 14-17 m/s. Friday morning west and decreasing. 

Legenda:
Zmeň jazyk:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA