Nebezpečné javy:  
Zobraz:  

Viac informácií:
SMHI

Meteorologické výstrahy: Švédsko

Výstražné správy - Podrobné informácie o výstrahách pre konkrétny región. Vyberte príslušný región.

Blekinge
do 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län
När: Till och med vecka 10.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar counties
When: Until week 10.
Type of watercourse: Ditches and small streams.
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
do 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: Göta älv
När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Göta älv
When: Class 1 flows that continue during week 9.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Halland
do 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län

När: Till och med vecka 10.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar counties

When: Until week 10.

Type of watercourse: Ditches and small streams.

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Inre Dalsland
do 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are still at class 1-level.

Type of watercourse: Large watercourse.

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Kalmar
do 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: Ljungbyån
När: Kulmen förväntas under torsdagen.
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Ljungbyån
When: The peak is expected during Thursday.
Type of watercourse: Medium-sized river
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Norra Västergötland
do 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: Tidan övre delen
När: Flödena är sjunkande och väntas ligga på klass 1-nivå till början av vecka 10.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: I översta delarna kan flödena ligga över klass 2-nivå.

english:
Where: Upper part of River Tidan
When: The flows are decreasing and are expected to be at class 1-level by the beginning of week 10.
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: In the upper parts, the flows can be above the class 2-level. 

Österlen
do 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: Helge å nedströms Knislinge
När: Flödena är stigande. Kulmen förväntas i slutet av vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: Helge to downstream Knislinge
When: The flows are rising. The peak is expected at the end of week 9.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Östra Jönköping
do 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar länNär: Till och med vecka 10.Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar countiesWhen: Until week 10.Type of watercourse: Ditches and small streams.Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.Comment: - 

Östra Kronoberg
do 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län


När: Till och med vecka 10.


Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar counties


When: Until week 10.


Type of watercourse: Ditches and small streams.


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.


Comment: - 

Sjuhärad+Göta älv
do 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: Göta älv

När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Göta älv

When: Class 1 flows that continue during week 9.

Type of watercourse: Large watercourse.

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Skåne
do 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: Helge å nedströms Knislinge

När: Flödena är stigande. Kulmen förväntas i slutet av vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: Helge to downstream Knislinge

When: The flows are rising. The peak is expected at the end of week 9.

Type of watercourse: Large watercourse.

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Stockholm
do 02.03.2020 15:55 CET
Sneh/Ľad (Žltá)
svenska:
När: Från natt mot torsdag till torsdag eftermiddag
Var: Främst i den östra delen
Intensitet: Snöfall som kan ge 5 cm. Närmast kusten lokalt mer
Kommentar: -

english:
When: From night to Thursday to Thursday afternoon
Where: Mainly in the eastern part
Intensity: Snowfall that can give 5 cm. Closest to the coast locally more
Comment: - 

Syd Vättern
do 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar länNär: Till och med vecka 10.Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar countiesWhen: Until week 10.Type of watercourse: Ditches and small streams.Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.Comment: - 

Sydväst Vänern
do 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: Göta älv


När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag.


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: River Göta älv


When: Class 1 flows that continue during week 9.


Type of watercourse: Large watercourse.


Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.


Comment: - 

Värmland
do 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are still at class 1-level.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Västra Jönköping
do 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län


När: Till och med vecka 10.


Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar counties


When: Until week 10.


Type of watercourse: Ditches and small streams.


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.


Comment: - 

Västra Kronoberg
do 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Žltá)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län

När: Till och med vecka 10.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar counties

When: Until week 10.

Type of watercourse: Ditches and small streams.

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Coasts:
Central Baltic
do 03.03.2020 03:30 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: I västra delen nord eller nordväst 14-17 m/s, torsdag dag avtagande.

english:
Comment: In the western part north or northwest 14-17 m / s, Thursday day subsidence. 

do 02.03.2020 13:05 CET
Pobrežné javy (Žltá)
svenska:
När: Tillsvidare
Var: Hela området, utom Gotland
Nivå: 80-100 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-90 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice
Where: The whole area, except Gotland
Level: 80-100 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65-90 cm above the year's mean water level in this area. 

Northern Baltic
do 03.03.2020 03:30 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: Ost 14-17 m/s. Avtagande torsdag kväll.

english:
Comment: East 14-17 m/s. Decreasing Thursday night. 

do 02.03.2020 13:05 CET
Pobrežné javy (Žltá)
svenska:
När: Till torsdag kväll
Var: Hela området
Nivå: 75-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-80 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Thursday evening
Where: The entire area
Level: 75-90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65-80 cm above the year's mean water level in this area. 

South Sea of Bothnia
do 02.03.2020 19:25 CET
Pobrežné javy (Žltá)
svenska:
När: Till natt mot fredag
Var: Hela området
Nivå: Ca 70 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until night to Friday
Where: The whole area
Level: About 70 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65 cm above the year's mean water level in this area. 

Waters of Gotland
do 03.03.2020 03:30 CET
Vietor (Žltá)
svenska:
Kommentar: I västra delen nord eller nordväst 14-17 m/s, torsdag dag avtagande.

english:
Comment: In the western part north or northwest 14-17 m / s, Thursday day subsidence. 

do 02.03.2020 13:05 CET
Pobrežné javy (Žltá)
svenska:
När: Tillsvidare

Var: Hela området, utom Gotland

Nivå: 80-100 cm i RH 2000

Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-90 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice

Where: The whole area, except Gotland

Level: 80-100 cm in RH 2000

Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65-90 cm above the year's mean water level in this area. 

Legenda:
Zmeň jazyk:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA