» Evropa: » :
 
Vrste pripravnosti::  
Prikaz::  


SMHI

Vremenska upozorenja:

- Detaljne informacije o upozorenjima izdatim za svaki region. Izaberite region

Blekinge
do 22.02.2020 13:40 CET
Flood ()
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län

När: Måndag och närmaste dagarna

Typ av vattendrag: Små

Orsak: Helgens regn

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County

When: Monday and the next few days

Type of watercourse: Small

Cause: This weekends rain

Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
do 22.02.2020 14:10 CET
Flood ()
svenska:
Var: Säveån nedströms Aspen
När: Flöden är på klass 2-nivå
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit.
Kommentar: Flödena kan påverkas av högt vattenstånd i havet.

english:
Where: Säveån downstream of Aspen
When: The flows are at class 2-level
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Full lakes in combination with the rain that has come.
Comment: The flows can be affected by high sea level. 

Halland
do 22.02.2020 13:40 CET
Flood ()
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län


När: Måndag och närmaste dagarna


Typ av vattendrag: Små


Orsak: Helgens regn


Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County


When: Monday and the next few days


Type of watercourse: Small


Cause: This weekends rain


Comment: - 

Inre Dalsland
do 22.02.2020 14:40 CET
Flood ()
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena förväntas på klass 1-nivå i mitten av veckan

Typ av vattendrag: Stort

Orsak: Regn

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are expected at the Class 1-level in the middle of the week

Type of watercourse: Great

Cause: Rain

Comment: - 

Jämtlandsfjällen
do 22.02.2020 16:30 CET
Vjetar ()
svenska:
När: Måndag kväll
Var: Södra Jämtlandsfjällen
Intensitet: Sydväst 15-20 m/s, vridande till väst
Kommentar: I kombination med snöbyar, blåsigast på kalfjället

english:
When: Monday evening
Where: South part of the mountain
Intensity: Southwest 15-20 m/s, turning west
Comment: In combination with snow showers, the windiest on the bare mountain 

Kalmar
do 22.02.2020 14:20 CET
Flood ()
svenska:
Var: Överste delen av Emån

När: Måndag och framöver

Typ av vattendrag: Medelstort

Orsak: Regn

Kommentar: -

english:
Where: Upper part of Emån

When: Monday and beyond

Type of watercourse: Medium

Cause: Rain

Comment: - 

Norra Västergötland
do 22.02.2020 18:30 CET
Flood ()
svenska:
Var: Lidan
När: Måndag och några dygn därefter
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Regn
Kommentar: -

english:
Where: Lidan
When: Monday and a few days thereafter
Type of watercourse: Medium
Cause: Rain
Comment: - 

Östra Jönköping
do 22.02.2020 14:20 CET
Flood ()
svenska:
Var: Överste delen av Emån
När: Måndag och framöver
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Regn
Kommentar: -

english:
Where: Upper part of Emån
When: Monday and beyond
Type of watercourse: Medium
Cause: Rain
Comment: - 

Östra Kronoberg
do 22.02.2020 13:40 CET
Flood ()
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län


När: Måndag och närmaste dagarna


Typ av vattendrag: Små


Orsak: Helgens regn


Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County


When: Monday and the next few days


Type of watercourse: Small


Cause: This weekends rain


Comment: - 

Sjuhärad+Göta älv
do 22.02.2020 14:10 CET
Flood ()
svenska:
Var: Säveån nedströms Aspen

När: Flöden är på klass 2-nivå

Typ av vattendrag: Medelstort

Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit.

Kommentar: Flödena kan påverkas av högt vattenstånd i havet.

english:
Where: Säveån downstream of Aspen

When: The flows are at class 2-level

Type of watercourse: Medium size watercourse

Cause: Full lakes in combination with the rain that has come.

Comment: The flows can be affected by high sea level. 

Skåne
do 22.02.2020 13:40 CET
Flood ()
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län
När: Måndag och närmaste dagarna
Typ av vattendrag: Små
Orsak: Helgens regn
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County
When: Monday and the next few days
Type of watercourse: Small
Cause: This weekends rain
Comment: - 

Syd Vättern
do 22.02.2020 13:40 CET
Flood ()
svenska:
Var: Delar av Västra Götalands och Jönköpings län


När: Måndag och kommande dagar


Typ av vattendrag: Små


Orsak: Helgens regn


Kommentar: -

english:
Where: Parts of Västra Götaland and Jönköping counties


When: Monday and coming days


Type of watercourse: Small


Cause: This weekends rain


Comment: - 

Sydväst Vänern
do 22.02.2020 18:30 CET
Flood ()
svenska:
Var: Lidan

När: Måndag och några dygn därefter

Typ av vattendrag: Medelstort

Orsak: Regn

Kommentar: -

english:
Where: Lidan

When: Monday and a few days thereafter

Type of watercourse: Medium

Cause: Rain

Comment: - 

Värmland
do 22.02.2020 14:40 CET
Flood ()
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena förväntas på klass 1-nivå i mitten av veckan
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Regn
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are expected at the Class 1-level in the middle of the week
Type of watercourse: Great
Cause: Rain
Comment: - 

Västra Jönköping
do 22.02.2020 13:40 CET
Flood ()
svenska:
Var: Delar av Västra Götalands och Jönköpings län
När: Måndag och kommande dagar
Typ av vattendrag: Små
Orsak: Helgens regn
Kommentar: -

english:
Where: Parts of Västra Götaland and Jönköping counties
When: Monday and coming days
Type of watercourse: Small
Cause: This weekends rain
Comment: - 

Västra Kronoberg
do 22.02.2020 13:40 CET
Flood ()
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län

När: Måndag och närmaste dagarna

Typ av vattendrag: Små

Orsak: Helgens regn

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County

When: Monday and the next few days

Type of watercourse: Small

Cause: This weekends rain

Comment: - 

Coasts:
Bay of Bothnia
do 22.02.2020 16:40 CET
Obalski dogadaj ()
svenska:
När: Till tisdag kväll
Var: Högst nivåer i norra delen
Nivå: 90-110 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-105 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Tuesday evening
Where: Highest levels in the north
Level: 90-110 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 85-105 cm above this year's mean sea level for this area. 

Central Baltic
do 22.02.2020 11:45 CET
Vjetar ()
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-17 m/s, tidvis upp till 20 m/s. Natt till tisdag avtagande. Från tisdag eftermiddag sydväst tidvis 15 m/s.

english:
Comment: Southwest 14-17 m/s, occasionally up to 20 m/s. Night to Tuesday waning. From Tuesday afternoon southwest 15 m/s. 

Kategatt
do 22.02.2020 11:45 CET
Vjetar ()
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-17 m/s. Sent måndag kväll tillfälligt avtagande. Tisdag ca 15 m/s.

english:
Comment: Southwest 14-17 m / s. Late Monday evening temporary decline. Tuesday about 15 m / s. 

North Sea of Bothnia
do 22.02.2020 16:40 CET
Obalski dogadaj ()
svenska:
När: Till tisdag eftermiddag
Var: Hela området
Nivå: 70-80 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 70-80 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Tuesday afternoon
Where: The whole area
Level: 70-80 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 70-80 cm above this year's mean sea level for this area 

do 22.02.2020 11:45 CET
Vjetar ()
svenska:
Kommentar: I eftermiddag sydväst ca 16 m/s. Natt till tisdag avtagande.

english:
Comment: In the afternoon southwest about 16 m/s. Night to Tuesday decreasing. 

Northern Baltic
do 22.02.2020 16:30 CET
Vjetar ()
svenska:
Kommentar: Sydväst 15-20 m/s. Från natt till tisdag ca 15 m/s.

english:
Comment: Southwest 15-20 m/s. From night to Tuesday about 15 m/s. 

Sea of Aaland
do 22.02.2020 16:30 CET
Vjetar ()
svenska:
Kommentar: Sydväst 15-19 m/s. Natt till tisdag avtagande.

english:
Comment: Southwest 15-19 m/s. Night to Tuesday waning. 

Skagerrak
do 22.02.2020 21:40 CET
Vjetar ()
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-17 m/s

english:
Comment: Southwest 14-17 m/s 

South Sea of Bothnia
do 22.02.2020 16:40 CET
Obalski dogadaj ()
svenska:
När: Till tisdag eftermiddag
Var: Främst i norra delen
Nivå: Ca 70 cm i RH 2000
Kommentar: Vattenståndet sjunker tillfälligt under måndag kväll, men stiger sedan igen. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Tuesday afternoon
Where: Mainly in the north
Level: About 70 cm in RH 2000
Comment: The water level temporarily drops during Monday evening, but rises again. The stated level in RH 2000 corresponds to about 65 cm above this year’s mean sea level for this area. 

do 22.02.2020 11:45 CET
Vjetar ()
svenska:
Kommentar: I eftermiddag sydväst ca 16 m/s. Natt till tisdag avtagande.

english:
Comment: In the afternoon southwest about 16 m/s. Night to Tuesday decreasing. 

Southern Baltic
do 22.02.2020 11:45 CET
Vjetar ()
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-17 m/s. Natt till tisdag tillfälligt avtagande. Från tisdag förmiddag väst 14-17 m/s.

english:
Comment: Southwest 14-17 m/s. Night to Tuesday temporary decline. From Tuesday morning west 14-17 m/s. 

The Quark
do 22.02.2020 16:40 CET
Obalski dogadaj ()
svenska:
När: Till tisdag eftermiddag
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Tuesday afternoon
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75-85 cm above this year's mean sea level for this area. 

do 22.02.2020 09:35 CET
Vjetar ()
svenska:
Kommentar: Natt till tisdag sydväst tidvis 15 m/s.

english:
Comment: Night to Tuesday southwest 15 m/s. 

Waters of Gotland
do 22.02.2020 11:45 CET
Vjetar ()
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-17 m/s, tidvis upp till 20 m/s. Natt till tisdag avtagande. Från tisdag eftermiddag sydväst tidvis 15 m/s.

english:
Comment: Southwest 14-17 m/s, occasionally up to 20 m/s. Night to Tuesday waning. From Tuesday afternoon southwest 15 m/s. 

Natpis:
Promijeni jezik:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA