Sääilmiöt:  
Ajankohta:  

* Ruotsissa sadesymboli tarkoittaa sadetta ja/tai tulvaa / korkeaa veden tasoa järvissä

Lisätietoja
SMHI

Vaaratasot: Ruotsi

Vaaratasot - Valitsemalla alueen voi löytää tarkempaa tietoa vaaratasoista.

Bohuskusten+Göteborg
- 15.12.2019 05:00 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
När: Natt mot onsdag och onsdag morgon
Var: I hela området
Intensitet: Mycket hårda sydliga vindbyar, 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Night towards Wednesday and Wednesday morning
Where: Throughout the area
Intensity: Southern wind gusts, 21-24 m / s
Comment: - 

Dalafjällen
- 15.12.2019 19:45 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
När: Till onsdag morgon
Var: I hela området
Intensitet: Hård sydlig vind, 14 m/s samt ymnigt snöfall
Kommentar: Vädret medför drivbildning och dåliga siktförhållanden

english:
When: To Wednesday morning
Where: Throughout the area
Intensity: Strong south wind, 14 m / s and heavy snowfall
Comment: The weather results in drifting snow and poor visibility 

Halland
- 15.12.2019 08:45 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
När: Natt mot onsdag och onsdag morgon
Var: Främst kustnära och i den norra delen
Intensitet: Mycket hårda sydliga vindbyar, 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: Night towards Wednesday and Wednesday morning
Where: Mainly coastal and in the northern part
Intensity: Very harsh southern wind gusts, 21-24 m / s
Comment: 

Härjedalsfjällen
- 15.12.2019 19:45 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
När: Till onsdag morgon
Var: I hela området
Intensitet: Hård sydlig vind, 14-17 m/s samt ymnigt snöfall
Kommentar: Vädret medför drivbildning och dåliga siktförhållanden

english:
When: To Wednesday morning
Where: Throughout the area
Intensity: Heavy southern wind, 14-17 m / s and heavy snowfall
Comment: The weather results in drifting snow and poor visibility 

Jämtlandsfjällen
- 15.12.2019 15:20 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
När: Fram till onsdag morgon.
Var: I hela området
Intensitet: Hård eller mycket hård, syd eller sydostlig vind 17-23 m/samt ymnigt snöfall. Vid Blåhammaren-Sylarna risk för storm 25 m/s
Kommentar: Vädret medför drivbildning och dålig siktförhållanden

english:
When: Until Wednesday morning.
Where: Throughout the area
Intensity: Hard or very hard, south or southeast wind 17-23 m / and heavy snowfall. At Blåhammaren-Sylarna the risk of storm 25 m / s
Comment: The weather results in drifting and poor visibility conditions 

Norra Lapplandsfjällen
- 15.12.2019 05:55 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
När: Från natt mot onsdag till onsdag förmiddag
Var: Främst på kalfjället och på vindutsatta platser
Intensitet: Mycket hård sydlig eller sydostlig vind, 19-24 m/s. Blåsigast under morgonen
Kommentar: Vädret medför drivbildning och dåliga siktförhållanden

english:
When: From night to Wednesday until Wednesday morning
Where: Mainly in higher terrain
Intensity: South or southeast wind, 19-24 m / s. Highest wind during morning
Comment: The weather results in drifting snow and poor visibility 

Norrbottens kustland
- 15.12.2019 10:05 CET
Lumi/Jää/Keli (Keltainen)
svenska:
När: Under onsdagen
Var: Hela området
Intensitet: Snöfall, 5-15 cm
Kommentar: Främst nära kusten frisk syd till sydostlig vind som ger lokal drivbildning.

english:
When: During Wednesday
Where: The whole area
Intensity: Snowfall, 5-15 cm
Comment: Mainly near the coast, fresh south to southeast winds that provide local drift. 

Örebro
- 15.12.2019 15:00 CET
Tulva (Keltainen)
svenska:
Var: Svartån
När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50).
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar.
Kommentar: -

english:
Where: River Svartån
When: The flow is expected to be above class 1 level until the end of this week (week 50).
Type of watercourse: Medium size
Cause: Long period of rainfall leading to high flows and high water levels in lakes.
Comment: - 

Södra Lapplandsfjällen
- 15.12.2019 09:35 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
När: Natt mot onsdag till onsdag morgon
Var: Främst på kalfjället
Intensitet: Hård sydostlig vind, 15-20 m/s samt ymnigt snöfall
Kommentar: Vädret medför drivbildning och dåliga siktförhållanden

english:
When: Night towards Wednesday to Wednesday morning
Where: Mainly in higher terrain
Intensity: Strong southeast wind, 15-20 m / s and heavy snowfall
Comment: The weather results in drifting snow and poor visibility 

Värmland
- 15.12.2019 14:55 CET
Tulva (Keltainen)
svenska:
Var: Nedre delen av Timsälven
När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50).
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar.
Kommentar: -

english:
Where: Lower part of River Timsälven
When: The flow is expected to be above class 1 level by the end of this week (week 50).
Type of watercourse: Medium
Cause: Long period of rainfall leading to high flows and high water levels in lakes.
Comment: - 

Västerbottens inland
- 15.12.2019 10:05 CET
Lumi/Jää/Keli (Keltainen)
svenska:
När: Från sent natt mot onsdag fram till onsdag förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Snöfall, 5-15 cm
Kommentar:

english:
When: From late night towards Wednesday until Wednesday morning
Where: The whole area
Intensity: Snowfall, 5-15 cm
Comment: 

Västerbottens kustland
- 15.12.2019 10:05 CET
Lumi/Jää/Keli (Keltainen)
svenska:
När: Från sent natt mot onsdag fram till onsdag förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Snöfall, 5-15 cm
Kommentar: Främst nära kusten frisk syd till sydostlig vind som ger lokal drivbildning.

english:
When: From late night towards Wednesday until Wednesday morning
Where: The whole area
Intensity: Snowfall, 5-15 cm
Comment: Mainly near the coast, fresh south to southeast winds that provide local drift. 

Västernorrland
- 15.12.2019 05:55 CET
Lumi/Jää/Keli (Keltainen)
svenska:
När: Sent natt mot onsdag och onsdag morgon
Var: Ångermanland
Intensitet: Kraftigt snöfall och blåsigt väder ger problem med drivbildning och dåliga siktförhållanden. 5-15 cm nysnö
Kommentar: -

english:
When: Late night towards Wednesday and Wednesday morning
Where: Angermanland
Intensity: Heavy snowfall and windy conditions cause problems with drifting snow and poor visibility. 5-15 cm snow
Comment: - 

Coasts:
Bay of Bothnia
- 16.12.2019 04:50 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-18 m/s. Onsdag kväll avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-18 m / s. Wednesday night waning. 

- 15.12.2019 11:40 CET
Rannikkoalueiden vaarat (Keltainen)
svenska:
När: Onsdag kväll
Var: Främst i norra delen
Nivå: 90-100 cm i RH 2000
Kommentar: -

english:
When: Wednesday evening
Where: Mainly in the north
Level: 90-100 cm in RH 2000
Comment: - 

Central Baltic
- 16.12.2019 04:50 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-18 m/s. Onsdag eftermiddag ca 15 m/s.

english:
Comment: South or southwest 14-18 m / s. Wednesday afternoon approx. 15 m / s. 

Kategatt
- 16.12.2019 04:50 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
Kommentar: Syd 15-20 m/s. Onsdag morgon sydväst avtagande ca 15. Onsdag förmiddag ytterligare avtagande.

english:
Comment: South 15-20 m / s. Wednesday morning southwest decline about 15. Wednesday morning further decline. 

North Sea of Bothnia
- 16.12.2019 04:50 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
Kommentar: Syd 14-19 m/s. Sent onsdag eftermiddag sydväst avtagande.

english:
Comment: South 14-19 m / s. Late Wednesday afternoon southwest decrease. 

Northern Baltic
- 16.12.2019 04:50 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-18 m/s. Onsdag eftermiddag ca 15 m/s.

english:
Comment: South or southwest 14-18 m / s. Wednesday afternoon approx. 15 m / s. 

Sea of Aaland
- 16.12.2019 04:50 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-19 m/s. Onsdag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-19 m / s. Wednesday afternoon waning. 

Skagerrak
- 16.12.2019 04:50 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
Kommentar: Syd 15-20 m/s. Onsdag morgon sydväst avtagande ca 15. Onsdag förmiddag ytterligare avtagande.

english:
Comment: South 15-20 m / s. Wednesday morning southwest decline about 15. Wednesday morning further decline. 

South Sea of Bothnia
- 16.12.2019 04:50 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-19 m/s. Onsdag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-19 m / s. Wednesday afternoon waning. 

Southern Baltic
- 16.12.2019 04:50 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst ca 15 m/s. Onsdag middag avtagande.

english:
Comment: South or southwest about 15 m / s. Wednesday noon decline. 

The Quark
- 16.12.2019 04:50 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-19 m/s. Sent onsdag eftermiddag sydväst avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-19 m / s. Late Wednesday afternoon southwest decrease. 

- 15.12.2019 11:40 CET
Rannikkoalueiden vaarat (Keltainen)
svenska:
När: Onsdag kväll
Var: Hela området
Nivå: ca 70 cm i RH 2000
Kommentar: -

english:
When: Wednesday evening
Where: The whole area
Level: about 70 cm in RH 2000
Comment: - 

The Sound
- 16.12.2019 04:50 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst ca 15 m/s. Onsdag förmiddag avtagande.

english:
Comment: South or southwest about 15 m / s. Wednesday morning waning. 

Vänern
- 16.12.2019 04:50 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. Onsdag förmiddag avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m / s. Wednesday morning waning. 

Waters of Gotland
- 16.12.2019 04:50 CET
Tuuli (Keltainen)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-18 m/s. Onsdag eftermiddag ca 15 m/s.

english:
Comment: South or southwest 14-18 m / s. Wednesday afternoon approx. 15 m / s. 

Kuvasymbolit:
Kielen valinta:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA