Varningstyp:  
Display:  

Mer information:
SMHI

Vädervarningar: Sverige

Varingsrapport - Du kan finna detaljerad information om varningarna i prognoserna för varje distrikt. Välj distrikt du önskar.

Blekinge
till 27.02.2020 12:10 CET
Vind (Gul)
När: I eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-23 m/s
Kommentar: -  
till 27.02.2020 11:05 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Nättrabyån
När: Flödena ligger vid eller nära klass 1-nivå och väntas ligga kvar över varningsnivån under vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -  
Bohuskusten+Göteborg
till 27.02.2020 12:10 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Säveån
När: Flöde på klass 2-nivå som ligger kvar under vecka 9.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -  
till 27.02.2020 12:10 CET
Vind (Gul)
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
Dalarna
till 27.02.2020 09:35 CET
Vind (Gul)
När: I eftermiddag
Var: Området söder och öster om Siljan
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
Gävleborgs inland
till 27.02.2020 09:35 CET
Vind (Gul)
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: Det är osäkert hur långt norrut över området det väntas mycket hårda vindbyar.  
Gävleborgs kustland
till 27.02.2020 09:35 CET
Vind (Gul)
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: Det är osäkert hur långt norrut över området det väntas mycket hårda vindbyar.  
Gotland
till 27.02.2020 12:10 CET
Vind (Gul)
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
Halland
till 27.02.2020 14:30 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Nissan
När: Flöden ligger på klass 2 nivåer och är svagt stigande igen. Väntas kulminera inom några dagar och väntas ligger kvar vid klass 2 flöden till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -  
till 27.02.2020 12:10 CET
Vind (Gul)
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
Inre Dalsland
till 27.02.2020 12:10 CET
Vind (Gul)
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
till 27.02.2020 11:05 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -  
Kalmar
till 27.02.2020 12:10 CET
Vind (Gul)
När: I eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-23 m/s
Kommentar: -  
till 27.02.2020 11:05 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Översta delen av Emån med biflöden

När: Klass 1-flöden som väntas fortsätta stiga till och med vecka 9

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: Flödena kan lokalt nå klass 2-nivå i de översta delarna  
Norra Lapplandsfjällen
till 27.02.2020 16:05 CET
Vind (Gul)
När: Under söndagen och vidare under måndagen
Var: På kalfjället och i utsatta dalgångar
Intensitet: Väst 15-20 m/s, från eftermiddagen 18-24 m/s. På de högsta topparna lokalt 25 m/s.
Kommentar: Tidvis snöfall eller snöbyar  
Norra Västergötland
till 27.02.2020 14:30 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Ätran
När: Flödena förväntas ligga kvar över klass 2-nivå till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Stort/medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Flödena i den övre delen av har kulminerat men på grund av helgens regn kan de komma att stiga tillfälligt igen. I den nedre delen stiger flödena svagt och ligger nära klass 3-nivå.  
till 27.02.2020 12:10 CET
Vind (Gul)
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
Öland
till 27.02.2020 12:10 CET
Vind (Gul)
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
Örebro
till 27.02.2020 09:35 CET
Vind (Gul)
När: Fram till sena eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:  
Östergötland
till 27.02.2020 09:35 CET
Vind (Gul)
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
Österlen
till 27.02.2020 12:10 CET
Vind (Gul)
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
till 27.02.2020 11:05 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Skräbeån/Holjeån samt biflöden Vilshultsån, Grytån
När: Flödena ligger vid klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar:  
Östra Jönköping
till 27.02.2020 14:30 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Lagan övre delen

När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.

Kommentar: Flödet väntas stiga något igen på grund av helgens regn och kul Klass 2 varning finns utfärdad för nedre delen.  
till 27.02.2020 12:10 CET
Vind (Gul)
När: I eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-23 m/s
Kommentar: -  
Östra Kronoberg
till 27.02.2020 12:10 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Lagan samt biflödena Skålån och BolmånNär: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas stiga till och med mitten av vecka 9Typ av vattendrag: Stort vattendragOrsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i markenKommentar: För de övriga delarna av Lagan gäller en Klass 1- varning.  
till 27.02.2020 12:10 CET
Vind (Gul)
När: I eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-23 m/s
Kommentar: -  
Roslagskusten
till 27.02.2020 09:35 CET
Vind (Gul)
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
Sjuhärad+Göta älv
till 27.02.2020 14:30 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Ätran


När: Flödena förväntas ligga kvar över klass 2-nivå till och med vecka 9


Typ av vattendrag: Stort/medelstort


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: Flödena i den övre delen av har kulminerat men på grund av helgens regn kan de komma att stiga tillfälligt igen. I den nedre delen stiger flödena svagt och ligger nära klass 3-nivå.  
till 27.02.2020 12:10 CET
Vind (Gul)
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
Skåne
till 27.02.2020 11:05 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Helge å


När: Flödena har stigit till klass 2-nivå och kommer att fortsätta stiga fram till vecka 9


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: -  
till 27.02.2020 12:10 CET
Vind (Gul)
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
Södra Lapplandsfjällen
till 27.02.2020 16:05 CET
Vind (Gul)
När: Från söndag eftermiddag
Var: På kalfjället och i utsatta dalgångar
Intensitet: Väst 15-20 m/s, från kvällen 18-24 m/s
Kommentar: Tidvis snöbyar  
Sörmland
till 27.02.2020 09:35 CET
Vind (Gul)
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
Stockholm
till 27.02.2020 09:35 CET
Vind (Gul)
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
Syd Vättern
till 27.02.2020 14:30 CET
Höga flöden (Orange)
Var: Nissan


När: Flöden ligger på klass 2 nivåer och är svagt stigande igen. Väntas kulminera inom några dagar och väntas ligger kvar vid klass 2 flöden till och med vecka 9


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: -  
till 27.02.2020 12:10 CET
Vind (Gul)
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
Sydväst Vänern
till 27.02.2020 12:10 CET
Vind (Gul)
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
till 27.02.2020 11:05 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Göta älv och Kungälv


När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå  
Upplandskusten
till 27.02.2020 09:35 CET
Vind (Gul)
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
Uppsala
till 27.02.2020 09:35 CET
Vind (Gul)
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
Värmland
till 27.02.2020 11:05 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -  
till 27.02.2020 09:35 CET
Vind (Gul)
När: Fram till eftermiddagen
Var: Södra och mellersta Värmland
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
Västmanland
till 27.02.2020 09:35 CET
Vind (Gul)
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
Västra Jönköping
till 27.02.2020 14:30 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Lagan övre delen
När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.
Kommentar: Flödet väntas stiga något igen på grund av helgens regn och kul Klass 2 varning finns utfärdad för nedre delen.  
till 27.02.2020 12:10 CET
Vind (Gul)
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  
Västra Kronoberg
till 27.02.2020 14:30 CET
Höga flöden (Gul)
Var: Lagan övre delen


När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.


Kommentar: Flödet väntas stiga något igen på grund av helgens regn och kul Klass 2 varning finns utfärdad för nedre delen.  
till 27.02.2020 12:10 CET
Vind (Gul)
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -  

Kustarea:
Bay of Bothnia
till 27.02.2020 08:35 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Fram till söndag
Var: Hela området. Högst i norr
Nivå: 90-120 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-120 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
Central Baltic
till 27.02.2020 09:05 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, i kväll omkring väst. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.  
Kategatt
till 27.02.2020 16:05 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Väst 15-20 m/s. Söndag middag 14-17 m/s, avtagande på kvällen.  
till 27.02.2020 08:35 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Fram till söndag i samband med tidvattentopparna.
Var: Hela området
Nivå: 80-100 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75-95 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
North Sea of Bothnia
till 27.02.2020 10:05 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. I kväll väst eller nordväst 15-20 m/s. I natt avtagande.  
till 27.02.2020 08:35 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Fram till söndag
Var: Hela området
Nivå: 80-100 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 80-100 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
Northern Baltic
till 27.02.2020 15:00 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Från söndag.
Var: I norra delen.
Nivå: 75 cm i RH 2000.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
till 27.02.2020 09:05 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, i kväll omkring väst. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.  
Sea of Aaland
till 27.02.2020 10:05 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Sydväst 14-19 m/s, i kväll väst. Söndag morgon avtagande.  
till 27.02.2020 08:35 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Från lördag eftermiddag.
Var: Hela området.
Nivå: 75-95 cm i RH 2000.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
Skagerrak
till 27.02.2020 16:05 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Väst 17-23 m/s. Söndag middag 14-17 m/s, avtagande på kvällen.  
till 27.02.2020 08:35 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Fram till söndag i samband med tidvattentopparna.
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000, högre i utsatta områden.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-95 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
South Sea of Bothnia
till 27.02.2020 10:05 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. I kväll omkring väst 15-20 m/s. I natt åter 14-17 m/s, söndag förmiddag avtagande.  
till 27.02.2020 08:35 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Fram till söndag
Var: Hela området
Nivå: 70-90 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
Southern Baltic
till 27.02.2020 09:05 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, från kvällen väst och något lägre. Från söndag morgon 14-18 m/s.  
The Quark
till 27.02.2020 08:35 CET
Kusthändelse (Orange)
När: Under lördag, därefter sjunkande.
Var: Hela området
Nivå: Ca 100-110 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 95-105 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
The Sound
till 27.02.2020 15:00 CET
Kusthändelse (Gul)
När: Söndag morgon.
Var: Norr om bron.
Nivå: 90 cm i RH 2000
Kommentar: Högst i norra delen. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 80 cm över årets medelvattenstånd i detta område.  
till 27.02.2020 09:05 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Omkring väst 14-17 m/s. Söndag morgon avtagande.  
Vänern
till 27.02.2020 09:05 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Sydväst 14-18 m/s. Söndag morgon avtagande.  
Waters of Gotland
till 27.02.2020 09:05 CET
Vind (Gul)
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, i kväll omkring väst. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.  
Caption:
Välj språk:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA