PREÀMBUL

EUMETNET és una xarxa que agrupa als serveis Meteorològics Nacionals europeus

EUMETNET ofereix un marc per a organitzar programes en cooperació entre els seus membres en diversos camps de les activitats meteorològiques bàsiques, tals com sistemes d'observació, procés de dades, productes bàsics per a predicció, investigació i desenvolupament, formació … A través dels programes de EUMETNET, els seus Membres tracten de desenvolupar la seva capacitat col•lectiva en profit de la gestió mediambiental i la vigilància del clima, i proporcionar a tots els usuaris europeus la informació meteorològica de millor qualitat disponible. EUMETNET serveix per a gestionar de forma més eficient els seus recursos col•lectius.

Temesr i condicions per a l'ús de la pàgina Web Meteoalarm (una iniciativa europea)

Notes Generals
L'objectiu de la pàgina Web de Meteolaram és proporcionar al públic en general un sistema d'informació gràfic sobre riscos meteorològics potencials i la seva vigilància en l'àmbit geogràfic europeu, assolit com una iniciativa conjunta dels membres de Eumetnet (veure: www.eumetnet.eu), la Xarxa Meteorològica Europea de Serveis Meteorològics Nacionals (SMN), gestionat per ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, el Servei Meteorològic Nacional Austríac), en nom dels SMN participants, anomenats membres de Meteoalarm.

Ni ZAMG ni els altres Serveis Meteorològics Nacionals membres de Eumetnet o qualsevol altre subministrador de dades i contingut es faran responsables de qualsevol error o retard en la informació, ni de cap acció empresa basant-se en ella.

Ús de la pàgina Web
L'accés i ús del contingut de la pàgina Web de Meteoalarm implica l'acceptació d'aquests termes i condicions, el que tindrà efecte immediatament després de la seva primera utilització de la pàgina.

Els membres de Meteoalarm es reserven el dret de canviar aquests termes i condicions en qualsevol moment introduint aquests canvis en línia. L'usuari serà responsable de revisar regularment la informació presentada en línia per a estar advertit a temps de esmentats canvis. La utilització continuada d'aquest lloc Web, es considerada com a garantia de l'acceptació de les condicions modificades.

Els membres de Meteolalarm realitzen tots els esforços raonables per a assegurar que tota la informació i dades proveïdes a través del Web siguin precises en el moment de la seva publicació. La informació i les dades del Web Meteoalarm estan subjectes a canvis i actualitzacions constants.

En cap cas es farà responsable a cap membre de Meteoalarm, per l'usuari o altres terceres parts, de qualsevol dany directe, indirecte, accidental, consecutiu, especial o exemplar, o de pèrdues resultants d'una utilització correcta o incorrecta d'aquestes dades.

Propietat Intel•lectual
Els logotips que figuren en aquest lloc Web són marques registrades.

El material que es presenta en aquest lloc web és propietat comuna dels membres de Meteoalarm, i està subjecte a protecció dels drets d'autor.
Els drets de propietat i de la propietat intel•lectual de tota la informació sobre avisos i les seves actualitzacions proporcionada pel sistema Meteoalarm corresponen als socis de Meteoalarm que són qui originàriament proporcionen aquesta informació. La informació d'aquest lloc web es pot fer servir lliurement pel públic.
Abans d'usar la informació obtinguda d'aquest servidor ha de prestar-se especial atenció a la data i hora de les dades que estan sent presentades.
En cas de reutilització: aquesta informació no ha de ser modificada en contingut i sempre ha de presentar-se com a font de la informació a EUMETNET-Meteoalarm, o en el cas d'informació d'un sol país al servei meteorològic nacional que la proporciona, (per a usuaris d'internet en la forma d'un enllaç a www.meteoalarm.eu). L'hora d'emissió a www.meteoalarm.eu ha d'ésser tinguda en compte. El subministrament d'informació ha de ser sempre en temps real, de manera que els retards entre la publicació en el lloc web de Meteoalarm i els llocs web dels reutilitzadors siguin en terme mitjà menors de 5 minuts. El retard no ha de superar en cap cas els 10 minuts.

Es requereix a tots els reutiliztadors la publicació del següent advertiment: 'Són possibles els retards entre aquest lloc web i el lloc web www.meteoalarm.eu, per a nivells d'alerta en temps real tal com es publiquen pels Serveis Meteorològics Nacionals participants faci ús de www.meteoalarm.eu'.

Quan tercers produeixin treballs protegits per drets d'autor que constin predominantment de material d'aquesta pàgina web, han d'advertir en tals treballs de la font del material incorporat i indicar que tal material no està subjecte a aquesta protecció de drets d'autor. Es pot obtenir més informació en l'adreça: meteoalarm( a )zamg.ac.at.

Enllaços
La pàgina Web de Meteoalarm conté enllaços a altres pàgines Web gestionades per altres SMN. Aquests enllaços s'introdueixen únicament per a major comoditat del públic i no constitueix una aprovació de Meteoalarm sobre el contingut d'aquests llocs Web en qüestió. Els membres de Meteoalarm no es fan responsables del contingut dels enllaços al•ludits i no es fa fan lectures d'acord al contingut o a l'exactitud de la informació que allí figura.

Quina informació es presenta?
El producte del sistema de vigilància al que s'accedirà consistirà en mapes geogràfics amb tots els colors corresponents a la situació (nivell d'alerta) dintre de cada país participant i les seves regions, per a un conjunt estàndard de situacions d'alerta seleccionat sobre la base d'un ús gairebé idèntic en la majoria dels països participants. El color s'usa per a indicar la severitat de l'episodi anunciat, mitjançant la següent representació per colors:

Blanc:
Falten dades o són insuficients, sospitoses, o no es corresponen amb la data.

Verd:
No es requereix especial atenció pel que fa a les condicions meteorològiques.

Groc:
Temps meteorològic amb risc potencial. Els fenòmens pronosticats no són infreqüents, però ha de parar-se esment si es practiquen activitats exposades a riscos de tipus meteorològic. Es recomana mantenir-se informat sobre les condicions meteorològiques que s'esperen i estar atent a qualsevol risc evitable.

Taronja:
El temps és perillós. S'han pronosticat fenòmens meteorològics inusuals. És probable que es produeixin danys materials o accidents. Estigui atent i mantingui's informat regularment de les condicions meteorològiques previstes, així com dels riscos que poguessin ser inevitables. Segueixi els consells donats per les autoritats.

Vermell:
El temps és molt perillós. S'han pronosticat fenòmens meteorològics excepcionalment intensos. Existeixen grans riscos de danys materials i personals, amb freqüència sobre àrees extenses. Han de prendre's precaucions extremes. Mantenir-se freqüentment informat amb detall sobre les condicions meteorològiques esperades i els seus riscos. Han de seguir-se les ordres i recomanacions de les autoritats en totes les circumstàncies estant preparats per a mesures extraordinàries.
  • S'afegiran pictogrames als mapes geogràfics assenyalant com és el paràmetre meteorològic que afecta a la situació
  • Per al nivell regional s'oferix informació addicional sobre intensitat i període temporal
  • A més de la presentació gràfica s'oferirà com fons del gràfic una imatge representativa de cada situació i nivell d'alerta crític. Tals imatges fotogràfiques tenen la intenció d'identificar el risc potencial associat a la situació d'alerta específica i pretenen augmentar la consciència i l'atenció del públic general referent a això.
  • Quan la informació de la base de dades sobre la situació d'alerta d'un país participant no estigui actualitzada, s'estimi que no correspon a la situació o no s'hagi rebut, tal país i les seves regions apareixeran en color blanc.
  • Els països Europeus no participants en el sistema Meteoalarm apareixeran acolorits en gris sobre el mapa d'Europa.

La versió anglesa del text de Termes i Condicions d'Ús és la vinculant.
Canvi d'idioma:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA