IEVADS

EUMETNET ir Eiropas nacionālo meteoroloģisko dienestu sadarbības organizācija.

EUMETNET dod iespēju organizēt sadarbības programmas starp tās dalībvalstīm dažādās jomās, kas saistītas ar meteoroloģiju, piemēram, laika apstākļu novērošanas sistēmas organizēšana, datu pārraide, prognozēšanas pamatprodukti, izpēte un attīstība, apmācība. EUMETNET programmu ietvaros dalībvalstīm ir iespēja kopīgi attīstīt vides pārvaldību un klimata monitoringu, lai sniegtu visiem lietotājiem Eiropā iespējami augstākas kvalitātes meteoroloģisko informāciju. Viņiem būs iespēja izmantot EUMETNET, lai kopīgo resursu pārvaldību padarītu maksimāli efektīvu.


Meteoalarm mājas lapas informācijas izmantošanas nosacījumi un termini (EUMETNET noteikumi)

Vispārējie nosacījumi:
Meteoalarm mājas lapa sniedz sabiedrībai grafisku informāciju par potenciālajiem meteoroloģiskajiem draudiem un nepieciešamo piesardzību Eiropas ģeogrāfiskajās robežās. Tā izveidota apvienojot EUMETNET, Eiropas nacionālo meteoroloģisko dienestu (NMD) tīkla, dalībvalstis (sk. www.eumetnet.eu), kuru NMD jeb Meteoalarm partneru vārdā vada ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Austrijas NMD).
Ne ZAMG, ne citu EUMETNET dalībvalstu NMD, ne arī citi datu vai satura piegādātāji nav atbildīgi par kļūdām vai kavēšanos Meteoalarm mājas lapas saturā vai par jebkādām darbībām, kas veiktas balstoties uz šo informāciju.

Mājas lapas izmantošana

Meteoalarm mājas lapas satura izmantošana apstiprina, ka jūs piekrītat šiem nosacījumiem un terminiem kopš pirmās izmantošanas reizes.

Meteoalarm mājas lapas veidotāji patur tiesības mainīt šos nosacījumus un terminus jebkurā laikā, veicot izmaiņas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs par regulāru informācijas caurskatīšanu, lai laicīgi iegūtu informāciju par šādām izmaiņām. Ja pēc veiktajām izmaiņām jūs mājas lapu turpināt lietot, tiek pieņemts, ka jūs tās esat akceptējis.

Meteoalarm partneri ir maksimāli centušies pārliecināties, ka visa informācija un dati, kas tiek attēloti šajā mājas lapā, to publicēšanas brīdī ir precīzi. Informācija un dati Meteoalarm mājas lapā tiek regulāri atjaunoti un mainīti.

Meteoalarm partneri nekādā gadījumā nav atbildīgi par jūsu vai kādas trešās personas jebkādiem tiešiem vai netiešiem, nejaušiem, izrietošiem, speciāliem vai netīšiem postījumiem vai zaudējumiem, kas radušies izmantojot šos datus gan atbilstoši, gan neatbilstoši to pielietojumam.

Intelektuālais īpašums
Logo, kas attēlots šajā mājas lapā, ir reģistrēta firmas zīme.

Informācija, ko satur šī mājas lapa, ir Meteoalarm partneru kopīpašums, un ir pakļauts autortiesību aizsardzībai.
Visu operatīvās un atjaunotās bīstamo laika apstākļu situāciju un brīdinājumu informācijas, kas nogādāta Meteoalarm sistēmā, īpašuma un intelektuālās tiesības paliek Meteoalarm partneru, kas arī ir šīs informācijas sniedzēji, īpašums. Mājas lapā atrodamā informācija ir brīvi pieejama lietotājiem.
Pirms izmantot informāciju, kas iegūta no šī servera, būtu jāpievērš īpaša uzmanība datu un produktu ievietošanas datumam un laikam.
Gadījumā, ja informācija tiek pārpublicēta: šo informāciju nevajadzētu saturiski modificēt un informācijas avotam vienmēr jābūt norādītam kā Meteoalarm (interneta lietotājiem saites veidā: www.meteoalarm.eu). Jābūt norādītam arī publikācijas izdošanas datumam. Informācijas piegādes laikam vienmēr jāsakrīt ar faktisko laiku, starp publicēšanu Meteoalarm mājas lapā un pārpublicētāja mājas lapā vidēji pieļaujot līdz 5 minūšu nobīdi. Katrā ziņā nobīde nedrīkst būt lielāka par 10 minūtēm.

Visiem informācijas pārpublicētājiem jānorāda oriģinālā laika piezīme, kā arī jālieto sekojošs paskaidrojums:
"Iespējamas laika nobīdes starp šo mājas lapu un www.meteoalarm.eu mājas lapu, lai apskatītu faktiskos Nacionālo meteoroloģisko institūtu ievietotos brīdinājumu līmeņus, lūdzam apmeklējiet www.meteoalarm.eu"

Trešo personu autorizētiem produktiem, kas sagatavoti balstoties uz produktu, kura pamatā ir autorizēta informācija no šīs mājas lapas, nav jāsatur atsauce uz Meteoalarm mājas lapu. Lai iegūtu papildus informāciju, lūdzam sazināties pa e-pasta adresi: meteoalarm (a) zamg.ac.at.

Saites
Meteoalarm mājas lapa satur saites uz citām interneta mājas lapām (trešās puses mājas lapas), kuras uztur citi dienesti. Šīs saites ir dotas tikai jūsu, mājas lapas informācijas lietotāju, ērtībai un Meteoalarm partneri nav atbildīgi par to saturu, kā arī neatbild par mājas lapu sniegtās informācijas precizitāti.


Kāda informācija tiek attēlota?
Brīdinājumu sistēma sastāv no Eiropas ģeogrāfiskās kartes un meteoroloģiskajām laika parādībām, kas ir izvēlētas balstoties uz to, kuras visbiežāk tiek izmantotas dalībvalstu meteoroloģiskajos dienestos, visu līmeņu krāsu skalām dalībvalstu iekšienē un atsevišķos to reģionos. Sistēma izmanto krāsu kodu, lai raksturotu prognozēto parādību nozīmību un intensitāti. Krāsu nozīme ir sekojoša:

Baltā:
nav, nepietiekami, novecojuši dati vai arī ir aizdomas par to, ka dati ir nekvalitatīvi.

Zaļā:

brīdinājumi par nozīmīgām laika parādībām pašreiz nav spēkā.

Dzeltenā:
laika apstākļi ir pasliktināti. Prognozētā laika apstākļu parādība nav bīstama, taču, ja jūs plānojat aktivitātes, kuras var ietekmēt meteoroloģiskie apstākļi, esiet uzmanīgi. Esiet informēts par gaidāmajām laika apstākļu izmaiņām, un lieki nepakļaujiet sevi riskam!

Oranžā:
laika apstākļi kļūst bīstami. Tiek prognozētas laika parādības, kas dotajā reģionā tiek novērotas salīdzinoši reti. Var tikt radīti postījumi un zaudējumi. Esiet modrs un interesējieties par gaidāmajiem laika apstākļiem. Esiet zinošs par riskiem, kas varētu būt neizbēgami. Sekojiet līdzi informācijai, ko sniedz atbildīgās institūcijas (piemēram, glābšanas dienests vai pašvaldības)!

Sarakanā:
laika apstākļi ir ļoti bīstami. Tiek prognozēta ļoti intensīva laika parādība. Ļoti iespējami ievērojami postījumi plašās teritorijās, kā arī nelaimes gadījumi, kas apdraud dzīvības. Regulāri interesējaties un detalizēti iepazīstaties ar gaidāmajām laika apstākļu izmaiņām. Jebkuros apstākļos sekojiet līdzi informācijai un norādījumiem, ko sniedz atbildīgās institūcijas, esiet gatavs ārkārtas pasākumiem!
  • Ģeogrāfiskajai kartei tiek pievienotas piktogrammas, kas raksturo aktuālo(-as) laika apstākļu parādību(-as).
  • Papildus informācija par laika parādību intensitāti un brīdinājumu darbības laiku tiek sniegta atsevišķu valstu līmenī.
  • Grafiskās informācija fonā ir foto, kas raksturo katru atbilstošo meteoroloģisko situāciju un tās kritiskākās izpausmes. Šo fotogrāfiju mērķis ir kvalitatīvi raksturot katru potenciāli bīstamo situāciju papildus atbilstošajai grafiskajai informācijai, lai sabiedrība ir saprotošāka un zinošāka katrā konkrētā gadījumā.
  • Ja brīdinājumu informācija datu bāzē no konkrētās dalībvalsts nav laicīgi atjaunota, iztrūkst vai ir nepareiza, valsts un tās reģioni tiek iekrāsoti baltā krāsā.
  • Valstis, kas nepiedalās Meteoalarm projektā, kartē ir iekrāsotas pelēkā krāsā.
Neskaidrību gadījumos par informācijas pamatvariantu ir uzskatāma “Terminu un nosacījumu” versija angļu valodā.
Nomainit valodu:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA