Úvod

EUMETNET je organizácia, ktorá združuje európske národné meteorologické služby

EUMETNET poskytuje priestor na organizáciu spoločných programov medzi jednotlivými členmi v rozličných oblastiach základných meteorologických aktivít, ako sú napríklad pozorovacie systémy, spracovanie údajov, základné predpovedné produkty, výskum a vývoj, školenia.
Cieľom programov EUMETNET je vyvinúť spoločnú kapacitu pre sledovanie životného prostredia a monitorovanie klímy a poskytnúť všetkým európskym užívateľom najlepšiu dostupnú kvalitu meteorologických informácií. Jednotliví členovia využívajú EUMETNET na dosiahnutie efektívnejšieho riadenia ich spoločných zdrojov.


Podmienky používania internetovej stránky Meteoalarm (Iniciatíva EUMETNET)

Všeobecné poznámky:
Internetová stránka Meteoalarm poskytuje verejnosti grafický informačný systém zobrazujúci potenciálne meteorologické nebezpečenstvo a výstrahy v rámci Európy. Predstavuje spoločnú iniciatívu členských štátov EUMETNET (pozri: www.eumetnet.eu) - Združenie európskych národných meteorologických služieb (NMSs), pričom iniciatíva je riadená ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik - národná meteorologická služba Rakúska) v mene prispievajúcich NMSs, nazývaných partnermi Meteoalarmu.
ZAMG ani žiadna iná národná meteorologická služba patriaca pod EUMETNET, ani žiadni iní poskytovatelia údajov a obsahu, nezodpovedajú za akékoľvek chyby alebo omeškania v súvislosti s obsahom internetovej stránky Meteoalarm a ani za akékoľvek opatrenia s tým súvisiace.

Používanie tejto internetovej stránky

Prístup a používanie internetovej stránky Meteoalarm je podmienené vaším súhlasom s týmito pravidlami, ktoré nadobúdajú platnosť okamžite pri prvom použití tejto stránky.

Partneri Meteolarm-u si vyhradzujú právo na zmenu pravidiel a podmienok v ľubovoľnom čase, pričom o zmene okamžite zverejnia online informáciu. Zodpovedáte za pravidelnú kontrolu takto online zverejňovaných informácií, aby ste tak včas zachytili oznam o prípadných zmenách. Ak budete danú stránku používať aj po zmenách oznámených takýmto spôsobom, bude to automaticky považované za váš súhlas so zverejnenými zmenami.

Partneri Meteoalarmu vyvíjajú maximálnu snahu aby zaistili, že všetky informácie a údaje, ktoré sú prostredníctvom tejto stránky poskytované, sú v čase zverejnenia presné. Informácie a údaje na internetovej stránke Meteoalrm-u sú neustále priebežne aktualizované.

Partneri Meteoalarm-u nebudú niesť voči vám alebo inej tretej osobe žiadnu zodpovednosť v prípade, že nastane akákoľvek škoda alebo strata na zisku, či už priama, nepriama, náhodná, následná, špeciálna alebo značná, ktorá bude spôsobená používaním alebo nesprávnym používaním týchto údajov.

Duševné vlastníctvo

Logá, ktoré sa na tejto stránke objavujú, sú zaregistrovanými obchodnými značkami.

Materiály zobrazované na tejto stránke sú spoločným vlastníctvom partnerov Meteoalarmu a sú predmetom ochrany autorských práv.

Vlastníctvo a intelektuálne práva na všetky operatívne a aktualizované informácie o varovaniach a výstrahách, ktoré sa dostávajú do systému Meteoalarm, zostávajú vlastníctvom partnerov Meteoalarmu, ktorí tieto informácie aj pôvodne do systému dodali. Informácie zobrazené na tejto internetovej stránke môžu byť voľne použité verejnosťou.

Pred použitím informácií získaných z tohto servera by mala byť sústredená pozornosť najmä na dátum a čas údajov a zobrazených produktov.

V prípade ďalšieho použitia týchto informácií: Nesmie byť modifikovaný obsah informácií a ako zdroj informácií musí byť vždy uvedený EUMETNET - MeteoAlarm, alebo ak ide o jednu konkrétnu krajinu, príslušný národný meteorologický inštitút (pre internetových užívateľov vo forme odkazu: www.meteoalarm.eu). Musí byť zobrazený čas vydania informácie na www.meteoalarm.eu. Informácie musia byť vždy dodávané v reálnom čase, pričom oneskorenie medzi zverejnením na stránke Meteoalarm-u a internetovou stránkou ďalšieho použitia bude v priemere menšie ako 5 minút. Oneskorenie nesmie byť v žiadnom prípade väčšie ako 10 minút.

Všetci ďalší používatelia sú povinní zobraziť pôvodný čas vydania informácie a nasledovné vyhlásenie: „Je možné, že dochádza k oneskoreniu zobrazenia údajov medzi touto internetovou stránkou a www.meteoalarm.eu. Pre okamžitý prístup k stupňom výstrah vydaných zúčastnenými národnými meteorologickými službami, použite prosím www.meteoalarm.eu

Tretie strany, ktoré vytvárajú práce chránené autorským právom, ktoré sa skladajú hlavne z materiálu nachádzajúceho sa na tejto internetovej stránke, musia uviesť zdroj použitého materiálu a oznam, že jeho obsah nepodlieha autorskej ochrane.
Ďalšie informácie možno získať na adrese: meteoalarm( a )zamg.ac.at


Odkazy

Internetová stránka Meteoalarm obsahuje odkazy (linky) na stránky ("stránky tretích strán"), ktoré sú spravované národnými meteorologickými službami. Tieto odkazy (linky) neslúžia na propagáciu serverov partnerských meteorologických služieb, sú tu uvedené pre uľahčenie prístupu k podrobnejším informáciám. Partneri Meteoalarm-u nezodpovedajú za obsah internetových stránok tretích strán, na ktoré sú tu zverejnené odkazy (linky) a nepredstavujú žiadne zastúpenie v súvislosti s obsahom a presnosťou materiálov na týchto internetových stránkach.


Zobrazované informácie
Systém výstrah pozostáva z geografických máp a štandardnej sady výstrahových situácií vybraných na základe známeho výskytu vo väčšine zúčastnených krajín, všetkých farieb stupňov (úrovní výstrah) v rámci zúčastnených krajín a ich regiónov. Systém používa farebné kódovanie na zobrazenie závažnosti predpokladaných udalostí, v ktorých uvedené farby majú tento význam:

Biela:
Chýbajúce, nedostatočné, zastaralé alebo nehodnoverné údaje.

Zelená:
Počasie si nevyžaduje špeciálnu pozornosť.

Žltá:
Počasie je potenciálne nebezpečné. Meteorologické javy, ktoré sú predpovedané, nie sú nezvyčajné, ale buďte opatrní ak chcete vykonávať aktivity, ktoré sú závislé od počasia. Informujte sa o očakávaných meteorologických podmienkach a nevystavujte sa zbytočnému riziku.

Oranžová:
Počasie je nebezpečné. Sú predpovedané nebezpečné meteorologické javy. Je dosť pravdepodobné, že nastanú materiálne škody, zranenia, či dokonca straty na životoch. Buďte veľmi ostražití a pravidelne sa podrobne informujte o očakávaných meteorologických podmienkach. Buďte si vedomí rizika, ktoré môže byť neodvratné. Dodržiavajte všetky pokyny vydané zodpovednými orgánmi.

Červená:
Počasie je veľmi nebezpečné. Sú predpovedané výnimočne intenzívne meteorologické javy. Je pravdepodobné, že nastanú veľké materiálne škody, v mnohých prípadoch spojené s hrozbou vážnych zranení a strát na životoch, ktoré sa môžu vyskytnúť na rozsiahlejšom území. Často sa podrobne informujte o očakávaných meteorologických podmienkach a rizikách. Za každých okolností dodržiavajte príkazy a odporúčania zo strany vašich zodpovedných orgánov, buďte pripravení na mimoriadne opatrenia.

  • Ku geografickým mapám, na ktorých je označené, ktoré javy (ktorý jav) sa očakávajú (očakáva), sú pridané piktogramy
  • Na regionálnej úrovni danej krajiny sa uvádzajú ďalšie informácie o intenzite a čase výskytu javu
  • Okrem tejto grafickej prezentácie je v pozadí zobrazený aj ilustračný obrázok priradený ku každému javu a stupňu výstrahy. Jeho cieľom je kvalifikovať potenciálne nebezpečenstvo, ktoré sa vzťahuje ku danému varovaniu, a tiež s ním lepšie oboznámiť širokú verejnosť.
  • Ak sú dané informácie o varovaniach z nejakej zúčastnenej krajiny v rámci databázy systému zastaralé, nehodnoverné alebo ak chýbajú, tak je daná krajina a jej regióny sfarbené na bielo.
  • V rámci mapy Európy sú krajiny, ktoré sa nezúčastňujú systému Meteoalarm, sfarbené na šedo.
Anglická verzia textu pravidiel a podmienok používania internetovej stránky sa považuje za záväznú.
Zmeň jazyk:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA