Вид на предупрежденията:  
Покажи:  

* В Швеция, символът за дъжд се поставя за порой и/или при наводнения или високи води в езерата

За повече информация:
SMHI

Предупреждения за опасни явления: Швеция

Съобщения за предупреждения - Подробна информация за предупрежденията можете да намерите в съобщенията за всеки район. Изберете съответния район.

Blekinge
До 02.03.2020 11:55 CET
Наводнение (Жълто)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län
När: Till och med vecka 10.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar counties
When: Until week 10.
Type of watercourse: Ditches and small streams.
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
До 02.03.2020 11:55 CET
Наводнение (Жълто)
svenska:
Var: Göta älv
När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Göta älv
When: Class 1 flows that continue during week 9.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Halland
До 02.03.2020 11:55 CET
Наводнение (Жълто)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län

När: Till och med vecka 10.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar counties

When: Until week 10.

Type of watercourse: Ditches and small streams.

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Inre Dalsland
До 02.03.2020 11:55 CET
Наводнение (Жълто)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are still at class 1-level.

Type of watercourse: Large watercourse.

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Kalmar
До 02.03.2020 11:55 CET
Наводнение (Жълто)
svenska:
Var: Ljungbyån
När: Kulmen förväntas under torsdagen.
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Ljungbyån
When: The peak is expected during Thursday.
Type of watercourse: Medium-sized river
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Norra Västergötland
До 02.03.2020 11:55 CET
Наводнение (Жълто)
svenska:
Var: Tidan övre delen
När: Flödena är sjunkande och väntas ligga på klass 1-nivå till början av vecka 10.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: I översta delarna kan flödena ligga över klass 2-nivå.

english:
Where: Upper part of River Tidan
When: The flows are decreasing and are expected to be at class 1-level by the beginning of week 10.
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: In the upper parts, the flows can be above the class 2-level. 

Österlen
До 02.03.2020 11:55 CET
Наводнение (Жълто)
svenska:
Var: Helge å nedströms Knislinge
När: Flödena är stigande. Kulmen förväntas i slutet av vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: Helge to downstream Knislinge
When: The flows are rising. The peak is expected at the end of week 9.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Östra Jönköping
До 02.03.2020 11:55 CET
Наводнение (Жълто)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar länNär: Till och med vecka 10.Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar countiesWhen: Until week 10.Type of watercourse: Ditches and small streams.Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.Comment: - 

Östra Kronoberg
До 02.03.2020 11:55 CET
Наводнение (Жълто)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län


När: Till och med vecka 10.


Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar counties


When: Until week 10.


Type of watercourse: Ditches and small streams.


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.


Comment: - 

Sjuhärad+Göta älv
До 02.03.2020 11:55 CET
Наводнение (Жълто)
svenska:
Var: Göta älv

När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Göta älv

When: Class 1 flows that continue during week 9.

Type of watercourse: Large watercourse.

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Skåne
До 02.03.2020 11:55 CET
Наводнение (Жълто)
svenska:
Var: Helge å nedströms Knislinge

När: Flödena är stigande. Kulmen förväntas i slutet av vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: Helge to downstream Knislinge

When: The flows are rising. The peak is expected at the end of week 9.

Type of watercourse: Large watercourse.

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Stockholm
До 02.03.2020 15:55 CET
Сняг/Поледица (Жълто)
svenska:
När: Från natt mot torsdag till torsdag eftermiddag
Var: Främst i den östra delen
Intensitet: Snöfall som kan ge 5 cm. Närmast kusten lokalt mer
Kommentar: -

english:
When: From night to Thursday to Thursday afternoon
Where: Mainly in the eastern part
Intensity: Snowfall that can give 5 cm. Closest to the coast locally more
Comment: - 

Syd Vättern
До 02.03.2020 11:55 CET
Наводнение (Жълто)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar länNär: Till och med vecka 10.Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar countiesWhen: Until week 10.Type of watercourse: Ditches and small streams.Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.Comment: - 

Sydväst Vänern
До 02.03.2020 11:55 CET
Наводнение (Жълто)
svenska:
Var: Göta älv


När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag.


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: River Göta älv


When: Class 1 flows that continue during week 9.


Type of watercourse: Large watercourse.


Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.


Comment: - 

Värmland
До 02.03.2020 11:55 CET
Наводнение (Жълто)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are still at class 1-level.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Västra Jönköping
До 02.03.2020 11:55 CET
Наводнение (Жълто)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län


När: Till och med vecka 10.


Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar counties


When: Until week 10.


Type of watercourse: Ditches and small streams.


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.


Comment: - 

Västra Kronoberg
До 02.03.2020 11:55 CET
Наводнение (Жълто)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län

När: Till och med vecka 10.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar counties

When: Until week 10.

Type of watercourse: Ditches and small streams.

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Coasts:
Central Baltic
До 02.03.2020 14:55 CET
Вятър (Жълто)
svenska:
Kommentar: I den västra delen omkring nord 15-20 m/s, torsdag morgon avtagande.

english:
Comment: In the western part around north 15-20 m / s, Thursday morning subsidence. 

До 02.03.2020 13:05 CET
Явления в крайбрежната зона (Жълто)
svenska:
När: Tillsvidare
Var: Hela området, utom Gotland
Nivå: 80-100 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-90 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice
Where: The whole area, except Gotland
Level: 80-100 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65-90 cm above the year's mean water level in this area. 

Northern Baltic
До 02.03.2020 14:55 CET
Вятър (Жълто)
svenska:
Kommentar: Ost eller nordost 15-20 m/s. Från torsdag morgon 14-17 m/s. Avtagande torsdag kväll.

english:
Comment: East or northeast 15-20 m / s. From Thursday morning 14-17 m / s. Decreasing Thursday night. 

До 02.03.2020 13:05 CET
Явления в крайбрежната зона (Жълто)
svenska:
När: Till torsdag kväll
Var: Hela området
Nivå: 75-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-80 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Thursday evening
Where: The entire area
Level: 75-90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65-80 cm above the year's mean water level in this area. 

Sea of Aaland
До 02.03.2020 14:55 CET
Вятър (Жълто)
svenska:
Kommentar: Nordost 15 m/s. I kväll avtagande.

english:
Comment: Northeast 15 m/s. Tonight waning. 

South Sea of Bothnia
До 02.03.2020 19:25 CET
Явления в крайбрежната зона (Жълто)
svenska:
När: Till natt mot fredag
Var: Hela området
Nivå: Ca 70 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until night to Friday
Where: The whole area
Level: About 70 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65 cm above the year's mean water level in this area. 

Southern Baltic
До 02.03.2020 13:05 CET
Явления в крайбрежната зона (Жълто)
svenska:
När: Onsdag eftermiddag till natt mot torsdag
Var: Hela området
Nivå: Ca 90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Wednesday afternoon to night to Thursday
Where: The whole area
Level: About 90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75 cm above the year's mean water level in this area. 

The Sound
До 02.03.2020 09:50 CET
Явления в крайбрежната зона (Жълто)
svenska:
När: Onsdag eftermiddag till natt mot torsdag
Var: Söder om bron
Nivå: Ca 90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Wednesday afternoon to night to Thursday
Where: South of the bridge
Level: About 90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75 cm above the year's mean water level in this area. 

Waters of Gotland
До 02.03.2020 14:55 CET
Вятър (Жълто)
svenska:
Kommentar: I den västra delen omkring nord 15-20 m/s, torsdag morgon avtagande.

english:
Comment: In the western part around north 15-20 m / s, Thursday morning subsidence. 

До 02.03.2020 13:05 CET
Явления в крайбрежната зона (Жълто)
svenska:
När: Tillsvidare

Var: Hela området, utom Gotland

Nivå: 80-100 cm i RH 2000

Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-90 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice

Where: The whole area, except Gotland

Level: 80-100 cm in RH 2000

Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65-90 cm above the year's mean water level in this area. 

Легенда:
Изберете език:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA