nebezpečné jevy:  
Zobrazit:  

* Ve Švédsku symbol pro srážky představuje silný déšť a/nebo povodně/vysoké hladiny jezer

více informací:
SMHI

Meteorologické výstrahy: Švédsko

Výstražné zprávy - Podrobnější informace naleznete ve výstražných zprávách vydaných pro menší regiony. Zvolte příslušný region.

Bohuskusten+Göteborg
do 15.12.2019 05:00 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
När: Natt mot onsdag och onsdag morgon
Var: I hela området
Intensitet: Mycket hårda sydliga vindbyar, 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Night towards Wednesday and Wednesday morning
Where: Throughout the area
Intensity: Southern wind gusts, 21-24 m / s
Comment: - 

Dalafjällen
do 15.12.2019 03:35 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
När: Från tisdag kväll till onsdag morgon
Var: I hela området
Intensitet: Hård sydlig vind, 14 m/s samt ymnigt snöfall
Kommentar: Vädret medför drivbildning och dåliga siktförhållanden

english:
When: From Tuesday evening to Wednesday morning
Where: Throughout the area
Intensity: Strong south wind, 14 m / s and heavy snowfall
Comment: The weather results in drifting snow and poor visibility 

Halland
do 15.12.2019 08:45 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
När: Natt mot onsdag och onsdag morgon
Var: Främst kustnära och i den norra delen
Intensitet: Mycket hårda sydliga vindbyar, 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: Night towards Wednesday and Wednesday morning
Where: Mainly coastal and in the northern part
Intensity: Very harsh southern wind gusts, 21-24 m / s
Comment: 

Härjedalsfjällen
do 15.12.2019 08:55 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
När: Från tisdag kväll till onsdag morgon
Var: I hela området
Intensitet: Hård sydlig vind, 14-17 m/s samt ymnigt snöfall
Kommentar: Vädret medför drivbildning och dåliga siktförhållanden

english:
When: From Tuesday evening to Wednesday morning
Where: Throughout the area
Intensity: Heavy southern wind, 14-17 m / s and heavy snowfall
Comment: The weather results in drifting snow and poor visibility 

Jämtland
do 15.12.2019 05:55 CET
Sníh/Led (Žlutá)
svenska:
När: Sent natt mot onsdag och onsdag morgon
Var: Norr om Storsjöområdet
Intensitet: Kraftigt snöfall och blåst ger problem med drivbildning och dåliga siktförhållanden. 5-10 cm nysnö
Kommentar: -

english:
When: Late night towards Wednesday and Wednesday morning
Where: Northern part
Intensity: Heavy snowfall and windy conditions cause problems with drifting snow and poor visibility. 5-10 cm snow
Comment: - 

Jämtlandsfjällen
do 15.12.2019 15:20 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
När: Fram till onsdag morgon.
Var: I hela området
Intensitet: Hård eller mycket hård, syd eller sydostlig vind 17-23 m/samt ymnigt snöfall. Vid Blåhammaren-Sylarna risk för storm 25 m/s
Kommentar: Vädret medför drivbildning och dålig siktförhållanden

english:
When: Until Wednesday morning.
Where: Throughout the area
Intensity: Hard or very hard, south or southeast wind 17-23 m / and heavy snowfall. At Blåhammaren-Sylarna the risk of storm 25 m / s
Comment: The weather results in drifting and poor visibility conditions 

Norra Lapplandsfjällen
do 15.12.2019 05:55 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
När: Från natt mot onsdag till onsdag förmiddag
Var: Främst på kalfjället och på vindutsatta platser
Intensitet: Mycket hård sydlig eller sydostlig vind, 19-24 m/s. Blåsigast under morgonen
Kommentar: Vädret medför drivbildning och dåliga siktförhållanden

english:
When: From night to Wednesday until Wednesday morning
Where: Mainly in higher terrain
Intensity: South or southeast wind, 19-24 m / s. Highest wind during morning
Comment: The weather results in drifting snow and poor visibility 

Norrbottens kustland
do 15.12.2019 10:05 CET
Sníh/Led (Žlutá)
svenska:
När: Under onsdagen
Var: Hela området
Intensitet: Snöfall, 5-15 cm
Kommentar: Främst nära kusten frisk syd till sydostlig vind som ger lokal drivbildning.

english:
When: During Wednesday
Where: The whole area
Intensity: Snowfall, 5-15 cm
Comment: Mainly near the coast, fresh south to southeast winds that provide local drift. 

Örebro
do 15.12.2019 15:00 CET
Povodeň (Žlutá)
svenska:
Var: Svartån
När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50).
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar.
Kommentar: -

english:
Where: River Svartån
When: The flow is expected to be above class 1 level until the end of this week (week 50).
Type of watercourse: Medium size
Cause: Long period of rainfall leading to high flows and high water levels in lakes.
Comment: - 

Södra Lapplandsfjällen
do 15.12.2019 09:35 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
När: Natt mot onsdag till onsdag morgon
Var: Främst på kalfjället
Intensitet: Hård sydostlig vind, 15-20 m/s samt ymnigt snöfall
Kommentar: Vädret medför drivbildning och dåliga siktförhållanden

english:
When: Night towards Wednesday to Wednesday morning
Where: Mainly in higher terrain
Intensity: Strong southeast wind, 15-20 m / s and heavy snowfall
Comment: The weather results in drifting snow and poor visibility 

Värmland
do 15.12.2019 14:55 CET
Povodeň (Žlutá)
svenska:
Var: Nedre delen av Timsälven
När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50).
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar.
Kommentar: -

english:
Where: Lower part of River Timsälven
When: The flow is expected to be above class 1 level by the end of this week (week 50).
Type of watercourse: Medium
Cause: Long period of rainfall leading to high flows and high water levels in lakes.
Comment: - 

do 15.12.2019 05:55 CET
Sníh/Led (Žlutá)
svenska:
När: Från natt mot onsdag
Var: I mellersta och norra delen
Intensitet: Kraftigt snöfall och blåsigt ger problem med drivbildning och dåliga siktförhållanden.
Kommentar: I södra Värmland faller det som regn eller blötsnö, vilket inledningsvis kan falla på kalla vägar.

english:
When: From night to Wednesday
Where: In the middle and north
Intensity: Heavy snowfall and windy conditions cause problems with drifting snow and poor visibility.
Comment: In southern Värmland, rain or sleet which may initially fall on cold roads. 

Västerbottens inland
do 15.12.2019 10:05 CET
Sníh/Led (Žlutá)
svenska:
När: Från sent natt mot onsdag fram till onsdag förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Snöfall, 5-15 cm
Kommentar:

english:
When: From late night towards Wednesday until Wednesday morning
Where: The whole area
Intensity: Snowfall, 5-15 cm
Comment: 

Västerbottens kustland
do 15.12.2019 10:05 CET
Sníh/Led (Žlutá)
svenska:
När: Från sent natt mot onsdag fram till onsdag förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Snöfall, 5-15 cm
Kommentar: Främst nära kusten frisk syd till sydostlig vind som ger lokal drivbildning.

english:
When: From late night towards Wednesday until Wednesday morning
Where: The whole area
Intensity: Snowfall, 5-15 cm
Comment: Mainly near the coast, fresh south to southeast winds that provide local drift. 

Västernorrland
do 15.12.2019 05:55 CET
Sníh/Led (Žlutá)
svenska:
När: Sent natt mot onsdag och onsdag morgon
Var: Ångermanland
Intensitet: Kraftigt snöfall och blåsigt väder ger problem med drivbildning och dåliga siktförhållanden. 5-15 cm nysnö
Kommentar: -

english:
When: Late night towards Wednesday and Wednesday morning
Where: Angermanland
Intensity: Heavy snowfall and windy conditions cause problems with drifting snow and poor visibility. 5-15 cm snow
Comment: - 

Coasts:
Bay of Bothnia
do 15.12.2019 16:55 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Natt mot onsdag syd ökande 15-19 m/s. Sent onsdag eftermiddag sydväst avtagande.

english:
Comment: Night towards Wednesday south increasing 15-19 m / s. Late Wednesday afternoon southwest decrease. 

do 15.12.2019 11:40 CET
Pobrežní jevy (Žlutá)
svenska:
När: Onsdag kväll
Var: Främst i norra delen
Nivå: 90-100 cm i RH 2000
Kommentar: -

english:
When: Wednesday evening
Where: Mainly in the north
Level: 90-100 cm in RH 2000
Comment: - 

Central Baltic
do 15.12.2019 16:55 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Natt mot onsdag syd eller sydväst 14-18 m/s. Onsdag eftermiddag avtagande med början i de västra farvattnen.

english:
Comment: Night towards Wednesday south or southwest 14-18 m / s. Wednesday afternoon waning starting in the western waters. 

Kategatt
do 15.12.2019 16:55 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Tisdag kväll syd 15-20 m/s. Onsdag morgon sydväst avtagande ca 15. Onsdag förmiddag ytterligare avtagande.

english:
Comment: Tuesday evening south 15-20 m / s. Wednesday morning southwest decline about 15. Wednesday morning further decline. 

North Sea of Bothnia
do 15.12.2019 16:55 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Natt mot onsdag syd 15-20 m/s. Onsdag eftermiddag sydväst avtagande.

english:
Comment: Night towards Wednesday south 15-20 m / s. Wednesday afternoon southwest decrease. 

Northern Baltic
do 15.12.2019 16:55 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Natt mot onsdag syd eller sydväst 14-18 m/s. Onsdag eftermiddag avtagande med början i de västra farvattnen.

english:
Comment: Night towards Wednesday south or southwest 14-18 m / s. Wednesday afternoon waning starting in the western waters. 

Sea of Aaland
do 15.12.2019 16:55 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Natt mot onsdag syd 15-19 m/s. Onsdag eftermiddag sydväst avtagande.

english:
Comment: Night towards Wednesday south 15-19 m / s. Wednesday afternoon southwest decrease. 

Skagerrak
do 15.12.2019 16:55 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Tisdag kväll syd 17-22 m/s. Onsdag morgon sydväst avtagande ca 15. Onsdag förmiddag ytterligare avtagande.

english:
Comment: Tuesday evening south 17-22 m / s. Wednesday morning southwest decline about 15. Wednesday morning further decline. 

South Sea of Bothnia
do 15.12.2019 16:55 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Natt mot onsdag syd 15-20 m/s. Onsdag eftermiddag sydväst avtagande.

english:
Comment: Night towards Wednesday south 15-20 m / s. Wednesday afternoon southwest decrease. 

Southern Baltic
do 15.12.2019 16:55 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Natt mot onsdag sydväst ca 15 m/s. Onsdag middag avtagande.

english:
Comment: Night towards Wednesday southwest about 15 m / s. Wednesday noon decline. 

The Quark
do 15.12.2019 16:55 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Natt mot onsdag syd 15-20 m/s. Onsdag eftermiddag sydväst avtagande.

english:
Comment: Night towards Wednesday south 15-20 m / s. Wednesday afternoon southwest decrease. 

do 15.12.2019 11:40 CET
Pobrežní jevy (Žlutá)
svenska:
När: Onsdag kväll
Var: Hela området
Nivå: ca 70 cm i RH 2000
Kommentar: -

english:
When: Wednesday evening
Where: The whole area
Level: about 70 cm in RH 2000
Comment: - 

The Sound
do 15.12.2019 16:55 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Sent tisdag kväll syd eller sydväst ca 15 m/s. Onsdag morgon avtagande.

english:
Comment: Late Tuesday evening south or southwest about 15 m / s. Wednesday morning waning. 

Vänern
do 15.12.2019 16:55 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Tisdag kväll syd 14-17 m/s. Onsdag morgon sydväst, onsdag förmiddag avtagande.

english:
Comment: Tuesday evening south 14-17 m / s. Wednesday morning southwest, Wednesday morning waning. 

Waters of Gotland
do 15.12.2019 16:55 CET
Vítr (Žlutá)
svenska:
Kommentar: Natt mot onsdag syd eller sydväst 14-18 m/s. Onsdag eftermiddag avtagande med början i de västra farvattnen.

english:
Comment: Night towards Wednesday south or southwest 14-18 m / s. Wednesday afternoon waning starting in the western waters. 

Jev:
Změna jazyka:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA