Врсте приправности::  
Приказ::  

Више информација:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Временска упозорења: Норвешка

Извештаји о приправности - Детаљне информације о упозорењима издатим за сваки регион. Изаберите регион

Akershus
до 13.11.2019 00:00 CET
Снег/Лед (Жута)
norsk:
Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud: Tirsdag ventes lokalt is i lavereliggende områder, på grunn av regn som fryser på bakken og overgang til mildvær.
Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket. Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo, Akershus and Buskerud: Tuesday, local ice is expected, due to rain freezing on the ground, and change to milder weather.
Locally difficult driving conditions. Transport services may be impacted. Be alert; ice may be difficult to see. Consider wearing traction cleats. Allow extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Check road reports (175.no). 

Aust-Agder
до 13.11.2019 00:00 CET
Снег/Лед (Жута)
norsk:
Agder: Tirsdag er det fare for lokalt is på bakken i lavereliggende strøk av Agder, på grunn av regn som fryser på bakken og overgang til mildvær.
Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket. Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Agder: Tuesday, there is risk of ice in lower areas of Agder, due to rain freezing on the ground and change to mild weather.
Locally difficult driving conditions. Transport services may be impacted. Be alert; ice may be difficult to see. Allow extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Check road reports (175.no). 

Buskerud
до 13.11.2019 00:00 CET
Снег/Лед (Жута)
norsk:
Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud: Tirsdag ventes lokalt is i lavereliggende områder, på grunn av regn som fryser på bakken og overgang til mildvær.Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket. Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo, Akershus and Buskerud: Tuesday, local ice is expected, due to rain freezing on the ground, and change to milder weather.Locally difficult driving conditions. Transport services may be impacted. Be alert; ice may be difficult to see. Consider wearing traction cleats. Allow extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Check road reports (175.no). 

Finnmark
до 12.11.2019 22:00 CET
Обалски догађај (Жута)
norsk:
Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark: Fra tirsdag ettermiddag utrygt for moderat ising på skip i utsatte fjordstrøk.
Rask nok isvekst kan føre til at en liten båt mister stabiliteten, velter og synker. Moderat isvekst på fronten/styrhuset til skipet. Fjern is fra båten.

english:
Kyst- and fjordstroekene i Vest-Finnmark: From Tuesday afternoon risk of moderate icing on ships in exposed fjord areas.
Rapid ice accumulation on a small boat may cause it to lose its stability, tip over and sink. Moderate ice accumulation on the bow/bridge of the ship. Remove ice from the boat. 

до 13.11.2019 00:00 CET
Снег/Лед (Жута)
norsk:
Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark: Tirsdag ventes snøfokk på utsatte steder i fjellet og lavlandet pga. kuling fra søraust.
Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Kyst- and fjordstroekene i Vest-Finnmark: Tuesday expected blowing snow in exposed places in mountain and lowland areas due to gale from southeast.
Locally difficult driving conditions. Check road reports (175.no). 

Hedmark
до 12.11.2019 18:00 CET
Снег/Лед (Жута)
norsk:
Langfjella sør for Finse: Tirsdag er det ventet snøfokk i fjellet pga snøvær og kuling fra sørøst. Vinden minker tirsdag kveld.


Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.

english:
Langfjella soer for Finse: Tuesday blowing snow is expected in mountain areas due to snowfall and southeasterly gales. The wind will decrease Tuesday evening.


Reduced visibility. Locally difficult driving conditions. Expect convoys and/or closed roads on short notice. Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. 

Hordaland
до 12.11.2019 18:00 CET
Снег/Лед (Жута)
norsk:
Langfjella sør for Finse: Tirsdag er det ventet snøfokk i fjellet pga snøvær og kuling fra sørøst. Vinden minker tirsdag kveld.
Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.

english:
Langfjella soer for Finse: Tuesday blowing snow is expected in mountain areas due to snowfall and southeasterly gales. The wind will decrease Tuesday evening.
Reduced visibility. Locally difficult driving conditions. Expect convoys and/or closed roads on short notice. Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. 

Møre og Romsdal
до 12.11.2019 18:00 CET
Снег/Лед (Жута)
norsk:
Langfjella sør for Finse: Tirsdag er det ventet snøfokk i fjellet pga snøvær og kuling fra sørøst. Vinden minker tirsdag kveld.


Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.

english:
Langfjella soer for Finse: Tuesday blowing snow is expected in mountain areas due to snowfall and southeasterly gales. The wind will decrease Tuesday evening.


Reduced visibility. Locally difficult driving conditions. Expect convoys and/or closed roads on short notice. Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. 

Nordland
до 13.11.2019 00:00 CET
Снег/Лед (Жута)
norsk:
Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten: Mandag og tirsdag er det ventet snøfokk på utsatte steder i fjellet og i lavlandet pga. kuling fra øst og en del løssnø på bakken.
Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Helgeland, Saltfjellet, Salten and Ofoten: Monday and Tuesday blowing snow is expected at exposed places in mountain and lowland areas due to gale from the east and some light snow on the ground.
Locally difficult driving conditions. Check road reports (175.no). 

Oppland
до 12.11.2019 18:00 CET
Снег/Лед (Жута)
norsk:
Langfjella sør for Finse: Tirsdag er det ventet snøfokk i fjellet pga snøvær og kuling fra sørøst. Vinden minker tirsdag kveld.

Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.

english:
Langfjella soer for Finse: Tuesday blowing snow is expected in mountain areas due to snowfall and southeasterly gales. The wind will decrease Tuesday evening.

Reduced visibility. Locally difficult driving conditions. Expect convoys and/or closed roads on short notice. Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. 

Oslo
до 13.11.2019 00:00 CET
Снег/Лед (Жута)
norsk:
Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud: Tirsdag ventes lokalt is i lavereliggende områder, på grunn av regn som fryser på bakken og overgang til mildvær.


Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket. Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo, Akershus and Buskerud: Tuesday, local ice is expected, due to rain freezing on the ground, and change to milder weather.


Locally difficult driving conditions. Transport services may be impacted. Be alert; ice may be difficult to see. Consider wearing traction cleats. Allow extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Check road reports (175.no). 

Rogaland
до 12.11.2019 18:00 CET
Снег/Лед (Жута)
norsk:
Langfjella sør for Finse: Tirsdag er det ventet snøfokk i fjellet pga snøvær og kuling fra sørøst. Vinden minker tirsdag kveld.Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.

english:
Langfjella soer for Finse: Tuesday blowing snow is expected in mountain areas due to snowfall and southeasterly gales. The wind will decrease Tuesday evening.Reduced visibility. Locally difficult driving conditions. Expect convoys and/or closed roads on short notice. Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. 

Sogn og Fjordane
до 12.11.2019 18:00 CET
Снег/Лед (Жута)
norsk:
Langfjella sør for Finse: Tirsdag er det ventet snøfokk i fjellet pga snøvær og kuling fra sørøst. Vinden minker tirsdag kveld.

Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.

english:
Langfjella soer for Finse: Tuesday blowing snow is expected in mountain areas due to snowfall and southeasterly gales. The wind will decrease Tuesday evening.

Reduced visibility. Locally difficult driving conditions. Expect convoys and/or closed roads on short notice. Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. 

Sør-Trøndelag
до 12.11.2019 18:00 CET
Снег/Лед (Жута)
norsk:
Langfjella sør for Finse: Tirsdag er det ventet snøfokk i fjellet pga snøvær og kuling fra sørøst. Vinden minker tirsdag kveld.
Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.

english:
Langfjella soer for Finse: Tuesday blowing snow is expected in mountain areas due to snowfall and southeasterly gales. The wind will decrease Tuesday evening.
Reduced visibility. Locally difficult driving conditions. Expect convoys and/or closed roads on short notice. Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. 

Telemark
до 13.11.2019 00:00 CET
Снег/Лед (Жута)
norsk:
Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud: Tirsdag ventes lokalt is i lavereliggende områder, på grunn av regn som fryser på bakken og overgang til mildvær.

Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket. Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo, Akershus and Buskerud: Tuesday, local ice is expected, due to rain freezing on the ground, and change to milder weather.

Locally difficult driving conditions. Transport services may be impacted. Be alert; ice may be difficult to see. Consider wearing traction cleats. Allow extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Check road reports (175.no). 

Troms
до 13.11.2019 00:00 CET
Снег/Лед (Жута)
norsk:
Troms: Mandag kveld og tirsdag ventes snøfokk på utsatte steder i fjellet og lavlandet pga. kuling fra øst.
Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Troms: Monday evening and Tuesday expected blowing snow at exposed places in mountain and lowland areas due to gale from the east.
Locally difficult driving conditions. Check road reports (175.no). 

Vest-Agder
до 13.11.2019 00:00 CET
Снег/Лед (Жута)
norsk:
Agder: Tirsdag er det fare for lokalt is på bakken i lavereliggende strøk av Agder, på grunn av regn som fryser på bakken og overgang til mildvær.

Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket. Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Agder: Tuesday, there is risk of ice in lower areas of Agder, due to rain freezing on the ground and change to mild weather.

Locally difficult driving conditions. Transport services may be impacted. Be alert; ice may be difficult to see. Allow extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Check road reports (175.no). 

Vestfold
до 13.11.2019 00:00 CET
Снег/Лед (Жута)
norsk:
Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud: Tirsdag ventes lokalt is i lavereliggende områder, på grunn av regn som fryser på bakken og overgang til mildvær.
Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket. Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo, Akershus and Buskerud: Tuesday, local ice is expected, due to rain freezing on the ground, and change to milder weather.
Locally difficult driving conditions. Transport services may be impacted. Be alert; ice may be difficult to see. Consider wearing traction cleats. Allow extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Check road reports (175.no). 

Østfold
до 13.11.2019 00:00 CET
Снег/Лед (Жута)
norsk:
Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud: Tirsdag ventes lokalt is i lavereliggende områder, på grunn av regn som fryser på bakken og overgang til mildvær.


Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket. Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo, Akershus and Buskerud: Tuesday, local ice is expected, due to rain freezing on the ground, and change to milder weather.


Locally difficult driving conditions. Transport services may be impacted. Be alert; ice may be difficult to see. Consider wearing traction cleats. Allow extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Check road reports (175.no). 

Coasts:
Aust-Agder kyst
до 12.11.2019 13:00 CET
Ветар (Жута)
norsk:
Oksøy - Åna Sira: Fra mandag ettermiddag sørøstlig stiv kuling, 15 m/s, tirsdag morgen kortvarig sterk kuling 20, tirsdag ettermiddag dreiende sørlig og minkende til frisk bris.
Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Vurder å la båten ligge.

english:
Oksoey - Aana Sira: From Monday afternoon southeast near gale force 7, Tuesday morning brief gale force 8, Tuesday afternoon veering south and decreasing force 5.
Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Finnmark kyst
до 12.11.2019 23:00 CET
Ветар (Жута)
norsk:
Hekkingen - Fruholmen: Sent mandag kveld og natt til tirsdag økning til søraustlig stiv kuling 15 m/s utsatte steder, fra tirsdag ettermiddag periodevis sterk kuling 20 m/s utsatte steder.

Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk. Vurder å la båten ligge.

english:
Hekkingen - Fruholmen: Late Monday evening and early Tuesday morning increasing southeast near gale force 7 in exposed places, from Tuesday afternoon occasionally gale force 8 in exposed places.

Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Nord-Trøndelag kyst
до 12.11.2019 09:00 CET
Ветар (Жута)
norsk:
Rørvik - Lødingen: Fra mandag morgen austlig periodevis stiv kuling 15 m/s utsatte steder.
Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Vurder å la båten ligge.

english:
Roervik - Loedingen: From Monday morning east occasionally near gale force 7 in exposed places.
Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Nordland kyst
до 12.11.2019 09:00 CET
Ветар (Жута)
norsk:
Rørvik - Lødingen: Fra mandag morgen austlig periodevis stiv kuling 15 m/s utsatte steder.


Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Vurder å la båten ligge.

english:
Roervik - Loedingen: From Monday morning east occasionally near gale force 7 in exposed places.


Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Rogaland kyst
до 12.11.2019 11:00 CET
Ветар (Жута)
norsk:
Åna-Sira - Obrestad: I kveld, mandag, økning til søraust stiv kuling 15 m/s. Tirsdag morgen og formiddag minkende.
Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Aana-Sira - Obrestad: This evening, Monday, increasing southeast near gale force 7. Tuesday morning and late morning decreasing.
Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat. Do not go out at sea in a small boat. 

Troms kyst
до 12.11.2019 23:00 CET
Ветар (Жута)
norsk:
Hekkingen - Fruholmen: Sent mandag kveld og natt til tirsdag økning til søraustlig stiv kuling 15 m/s utsatte steder, fra tirsdag ettermiddag periodevis sterk kuling 20 m/s utsatte steder.
Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk. Vurder å la båten ligge.

english:
Hekkingen - Fruholmen: Late Monday evening and early Tuesday morning increasing southeast near gale force 7 in exposed places, from Tuesday afternoon occasionally gale force 8 in exposed places.
Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Vest-Agder kyst
до 12.11.2019 13:00 CET
Ветар (Жута)
norsk:
Oksøy - Åna Sira: Fra mandag ettermiddag sørøstlig stiv kuling, 15 m/s, tirsdag morgen kortvarig sterk kuling 20, tirsdag ettermiddag dreiende sørlig og minkende til frisk bris.

Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Vurder å la båten ligge.

english:
Oksoey - Aana Sira: From Monday afternoon southeast near gale force 7, Tuesday morning brief gale force 8, Tuesday afternoon veering south and decreasing force 5.

Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Натпис:
Промени језик:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA