Врсте приправности::  
Приказ::  

*У Шведској, симбол за кишу означава обилну кишу и/или поплаве/висок ниво воде у језерима*

Више информација:
SMHI

Временска упозорења: Шведска

Извештаји о приправности - Детаљне информације о упозорењима издатим за сваки регион. Изаберите регион

Blekinge
до 05.03.2020 10:45 CET
Flood (Жута)
svenska:
Var: Mieån
När: Flödena har just passerat kulmen och ligger på en klass 1-nivå hela vecka 10.
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Mieån
When: The flows have just passed the peak and are at a class 1-level all week 10.
Type of watercourse: Medium
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
до 05.03.2020 10:45 CET
Flood (Жута)
svenska:
Var: Göta älv
När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 10.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Göta älv
When: Class 1 flows that continue during week 10.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Dalarna
до 05.03.2020 04:05 CET
Снег/Лед (Жута)
svenska:
När: Från natt mot söndag till söndag förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: 10-15 cm, främst väster om Siljan lokalt ca 20 cm.
Kommentar: -

english:
When: From night to Sunday until Sunday morning
Where: The whole area
Intensity: 10-15 cm, mainly west of Siljan locally about 20 cm.
Comment: - 

Gävleborgs inland
до 05.03.2020 09:35 CET
Снег/Лед (Жута)
svenska:
När: Söndag morgon fram till eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -

english:
When: Sunday morning until afternoon
Where: The whole area
Intensity: 5-10 cm
Comment: - 

Gävleborgs kustland
до 05.03.2020 12:10 CET
Снег/Лед (Жута)
svenska:
När: Söndag morgon fram till eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: Längs kusten i kombination med måttlig eller frisk vind.

english:
When: Sunday morning until afternoon
Where: The whole area
Intensity: 5-10 cm
Comment: Along the coast in combination with moderate wind. 

Halland
до 05.03.2020 11:45 CET
Flood (Наранџаста)
svenska:
Var: Lagan samt biflödet Skålån
När: Flödena är på kulmen och ligger på klass 2-nivå hela vecka 10.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Mellan Strömnäsbruk och strax uppströms Ljungby kan det lokalt vara klass 3-nivåer.

english:
Where: River Lagan and the tributarie Skålån
When: The flows are on the peak and are at class 2-level during week 10.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: Between Strömnäsbruk and just upstream of Ljungby, there may be local class 3-levels. 

Inre Dalsland
до 05.03.2020 09:35 CET
Снег/Лед (Жута)
svenska:
När: I kväll och i natt
Var: I hela området
Intensitet: 5-10 cm
Kommentar: -

english:
When: Tonight and early night against Sunday
Where: Throughout the area
Intensity: 5-10 cm
Comment: - 

до 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Жута)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are still at class 1-level.

Type of watercourse: Large watercourse.

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Jämtland
до 05.03.2020 09:35 CET
Снег/Лед (Жута)
svenska:
När: Söndag morgon och förmiddag
Var: I Härjedalen
Intensitet: 5-10 cm, lokalt 15 cm
Kommentar: -

english:
When: Sunday morning and late morning
Where: In Härjedalen
Intensity: 5-10 cm, locally 15 cm
Comment: - 

Kalmar
до 05.03.2020 10:45 CET
Flood (Жута)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län
När: Till och med vecka 10.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar counties
When: Until week 10.
Type of watercourse: Ditches and small streams.
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Örebro
до 05.03.2020 09:35 CET
Снег/Лед (Жута)
svenska:
När: Från i kväll till och med söndag morgon
Var: I hela området utom den sydligaste delen
Intensitet: Omkring 10 cm
Kommentar: -

english:
When: From tonight until Sunday morning
Where: In the whole area except the southernmost part
Intensity: 10-15 cm
Comment: - 

Österlen
до 05.03.2020 10:45 CET
Flood (Жута)
svenska:
Var: Helge å nedströms Knislinge
När: Flödena har kulminerat, är nu sjunkande och förväntas pågå åtminstone till mitten av vecka 10.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: Helge to downstream Knislinge
When: The flows have culminated, are now declining and are expected to continue at least until the middle of week 10.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Östra Jönköping
до 05.03.2020 10:45 CET
Flood (Жута)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar länNär: Till och med vecka 10.Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar countiesWhen: Until week 10.Type of watercourse: Ditches and small streams.Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.Comment: - 

Östra Kronoberg
до 05.03.2020 11:45 CET
Flood (Наранџаста)
svenska:
Var: Lagan samt biflödet SkålånNär: Flödena är på kulmen och ligger på klass 2-nivå hela vecka 10.Typ av vattendrag: Stort vattendragOrsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i markenKommentar: Mellan Strömnäsbruk och strax uppströms Ljungby kan det lokalt vara klass 3-nivåer.

english:
Where: River Lagan and the tributarie SkålånWhen: The flows are on the peak and are at class 2-level during week 10.Type of watercourse: Large watercourseCause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated groundComment: Between Strömnäsbruk and just upstream of Ljungby, there may be local class 3-levels. 

Sjuhärad+Göta älv
до 05.03.2020 10:45 CET
Flood (Жута)
svenska:
Var: Ätran

När: Flödena är sjunkande och förväntas ligga kvar på klass 1-nivå till mitten av vecka 10.

Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Ätran

When: The flows are declining and are expected to remain at class 1-level until mid-week 10.

Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Skåne
до 05.03.2020 10:45 CET
Flood (Жута)
svenska:
Var: Helge å nedströms Knislinge

När: Flödena har kulminerat, är nu sjunkande och förväntas pågå åtminstone till mitten av vecka 10.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: Helge to downstream Knislinge

When: The flows have culminated, are now declining and are expected to continue at least until the middle of week 10.

Type of watercourse: Large watercourse.

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Syd Vättern
до 05.03.2020 10:45 CET
Flood (Жута)
svenska:
Var: I delar av Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar länNär: Till och med vecka 10.Typ av vattendrag: Diken och små bäckar.Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.Kommentar: -

english:
Where: In parts of Jönköpings, Hallands, Kronobergs, Blekinge and Kalmar countiesWhen: Until week 10.Type of watercourse: Ditches and small streams.Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.Comment: - 

Sydväst Vänern
до 05.03.2020 10:45 CET
Flood (Жута)
svenska:
Var: Göta älv


När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 10.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag.


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: River Göta älv


When: Class 1 flows that continue during week 10.


Type of watercourse: Large watercourse.


Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.


Comment: - 

Upplandskusten
до 05.03.2020 09:35 CET
Снег/Лед (Жута)
svenska:
När: Söndag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Ca 5 cm
Kommentar: Blöta inslag kan förekomma

english:
When: Sunday morning and late morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm
Comment: Wetsnow may occur 

Uppsala
до 05.03.2020 09:35 CET
Снег/Лед (Жута)
svenska:
När: Söndag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Ca 5 cm
Kommentar: Blöta inslag kan förekomma

english:
When: Sunday morning and late morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm
Comment: Wetsnow may occur 

Värmland
до 05.03.2020 09:35 CET
Снег/Лед (Жута)
svenska:
När: Från i kväll till söndag morgon
Var: Hela området
Intensitet: 10-15 cm
Kommentar: -

english:
When: From Saturday evening to Sunday morning
Where: The whole area
Intensity: 10-15 cm
Comment: - 

до 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Жута)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are still at class 1-level.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Västmanland
до 05.03.2020 09:35 CET
Снег/Лед (Жута)
svenska:
När: Från sent i kväll till och med söndag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 10 cm
Kommentar: -

english:
When: From late in the evening to Sunday morning
Where: The whole area
Intensity: About 10 cm
Comment: - 

Västra Jönköping
до 05.03.2020 11:45 CET
Flood (Наранџаста)
svenska:
Var: Lagan samt biflödet Skålån

När: Flödena är på kulmen och ligger på klass 2-nivå hela vecka 10.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: Mellan Strömnäsbruk och strax uppströms Ljungby kan det lokalt vara klass 3-nivåer.

english:
Where: River Lagan and the tributarie Skålån

When: The flows are on the peak and are at class 2-level during week 10.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: Between Strömnäsbruk and just upstream of Ljungby, there may be local class 3-levels. 

Västra Kronoberg
до 05.03.2020 11:45 CET
Flood (Наранџаста)
svenska:
Var: Lagan samt biflödet Skålån


När: Flödena är på kulmen och ligger på klass 2-nivå hela vecka 10.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: Mellan Strömnäsbruk och strax uppströms Ljungby kan det lokalt vara klass 3-nivåer.

english:
Where: River Lagan and the tributarie Skålån


When: The flows are on the peak and are at class 2-level during week 10.


Type of watercourse: Large watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: Between Strömnäsbruk and just upstream of Ljungby, there may be local class 3-levels. 

Coasts:
Central Baltic
до 05.03.2020 12:10 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: Natt mot söndag sydväst ca 15 m/s.

english:
Comment: Night to Sunday southwest about 15 m / s. 

Kategatt
до 05.03.2020 12:10 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: Sydost ca 15 m/s. Sent ikväll syd eller sydväst. Avtagande söndag eftermiddag.

english:
Comment: Southeast about 15 m / s. Late tonight south or southwest. Decreasing Sunday afternoon. 

Northern Baltic
до 05.03.2020 10:35 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: Söndag morgon sydväst 14-17 m/s.

english:
Comment: Sunday morning southwest 14-17 m / s. 

Skagerrak
до 05.03.2020 12:10 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: Sydost ca 15 m/s. Från sent ikväll sydväst, tillfälligt 14-17 m/s. Avtagande söndag eftermiddag.

english:
Comment: Southeast ca 15 m / s. From late tonight southwest, temporarily 14-17 m / s. Deccreasing Sunday afternoon. 

South Sea of Bothnia
до 05.03.2020 11:55 CET
Обалски догађај (Жута)
svenska:
När: Från söndag morgon till söndag kväll
Var: Hela området
Nivå: Ca 75 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 70 cm över årets medelvattenstånd i detta område

english:
When: From Sunday morning to Sunday evening
Where: The whole area
Level: About 75 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 70 cm above this year's mean sea level in the area 

Southern Baltic
до 05.03.2020 10:35 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: Sent i kväll sydväst 14-17 m/s. Avtagande söndag eftermiddag.

english:
Comment: Late evening southwest 14-17 m/s. Decreasing Sunday afternoon. 

The Sound
до 05.03.2020 09:35 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: Sent i kväll syd eller sydväst 14 m/s. Avtagande söndag eftermiddag.

english:
Comment: Late this evening south or southwest 14 m / s. Decreasing Sunday afternoon. 

Waters of Gotland
до 05.03.2020 12:10 CET
Ветар (Жута)
svenska:
Kommentar: Natt mot söndag sydväst ca 15 m/s.

english:
Comment: Night to Sunday southwest about 15 m / s. 

Натпис:
Промени језик:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA