» Europe » Suède:
 
Type d'avertissement:  
Afficher:  

Plus d'information:
SMHI

Vigilance météorologique: Suède

Niveau de vigilance - Cliquez sur une région ou département pour avoir l' information détaillée de vigilance correspondante

Blekinge
Au 29.02.2020 13:45 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län


När: Till och med vecka 9.


Typ av vattendrag: Diken och små bäckar


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County


When: Week 9


Type of watercourse: Ditches and small streams


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.


Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
Au 29.02.2020 13:45 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: Göta älv och Kungälv
När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: Rivers Göta älv and Kungälv
When: Class 1 flows that continue during week 9.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Au 29.02.2020 02:40 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: -

english:
When: Tuesday morning and late morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow or wet snow
Comment: - 

Halland
Au 29.02.2020 13:50 CET
Crues (Rouge)
svenska:
Var: Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ned till mynningen i havet
När: Flödena har stabiliserat sig men ligger kvar på klass 3-nivå.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Lagan from the tributary Bolmån, Lake Kösen, down to the outlet with the sea
When: The flows have stabilized but remain at class 3-level.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated soil.
Comment: - 

Au 29.02.2020 02:40 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Natt till tisdag och tisdag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: Snöfallet börjar övergå i regn tisdag morgon

english:
When: Night to Tuesday and Tuesday morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow or wet snow
Comment: The snowfall turns into rain in Tuesday morning 

Inre Dalsland
Au 29.02.2020 13:45 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are still at class 1-level.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Au 29.02.2020 02:40 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö
Kommentar: -

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow
Comment: - 

Kalmar
Au 29.02.2020 14:05 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: Emån nedströms Målilla
När: Flödena är stigande.
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Emån downstream Målilla
When: The flows are rising.
Type of watercourse: Great
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Au 29.02.2020 02:40 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Främst mellersta och norra delen
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: Närmast kusten delvis regn

english:
When: Tuesday morning and late morning
Where: Mainly the middle and northern part
Intensity: About 5 cm of snow or wet snow
Comment: Closest to the coast partly rain 

Norra Lapplandsfjällen
Au 28.02.2020 16:15 CET
Vent (Jaune)
svenska:
När: Fram till måndag eftermiddag
Var: På kalfjället och i utsatta dalgångar
Intensitet: Väst eller nordväst 18-24 m/s, på de högsta topparna lokalt 25 m/s.
Kommentar: Tidvis snöfall eller snöbyar

english:
When: Until Monday afternoon
Where: On the bare mountain and in exposed valleys
Intensity: West or northwest 18-24 m/s, at the highest mountains locally 25 m/s
Comment: Temporarily snowfall or snow showers 

Norra Västergötland
Au 29.02.2020 13:45 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län
När: Till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County
When: Week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Au 29.02.2020 02:40 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö
Kommentar: -

english:
When: Tuesday morning and late morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow
Comment: - 

Östergötland
Au 29.02.2020 02:40 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Under tisdagen
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: Närmast kusten delvis regn

english:
When: During Tuesday
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow or wet snow
Comment: Closest to the coast partly rain 

Österlen
Au 29.02.2020 13:45 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län

När: Till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County

When: Week 9

Type of watercourse: Ditches and small streams

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Au 29.02.2020 10:35 CET
Vent (Jaune)
svenska:
När: Tisdag eftermiddag till natt mot onsdag
Var: Hela området
Intensitet: 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Tuesday afternoon to night towards Wednesday
Where: The whole area
Intensity: 21-24 m/s
Comment: - 

Östra Jönköping
Au 29.02.2020 13:45 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län

När: Till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County

When: Week 9

Type of watercourse: Ditches and small streams

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Au 29.02.2020 02:40 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö
Kommentar: -

english:
When: Tuesday morning and late morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow
Comment: - 

Östra Kronoberg
Au 29.02.2020 13:45 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län
När: Till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County
When: Week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Au 29.02.2020 02:40 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Natt till tisdag och tisdag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: -

english:
When: Night to Tuesday and Tuesday morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow or wet snow
Comment: - 

Sjuhärad+Göta älv
Au 29.02.2020 13:45 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län

När: Till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Diken och små bäckar

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County

When: Week 9

Type of watercourse: Ditches and small streams

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Au 29.02.2020 02:40 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö
Kommentar: -

english:
When: Tuesday morning and late morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow
Comment: - 

Skåne
Au 29.02.2020 13:45 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län


När: Till och med vecka 9.


Typ av vattendrag: Diken och små bäckar


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County


When: Week 9


Type of watercourse: Ditches and small streams


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.


Comment: - 

Au 29.02.2020 10:35 CET
Vent (Jaune)
svenska:
När: Tisdag eftermiddag till natt mot onsdag
Var: Hela området
Intensitet: 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Tuesday afternoon to night towards Wednesday
Where: The whole area
Intensity: 21-24 m/s
Comment: - 

Syd Vättern
Au 29.02.2020 13:45 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge länNär: Till och med vecka 9.Typ av vattendrag: Diken och små bäckarOrsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge CountyWhen: Week 9Type of watercourse: Ditches and small streamsCause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.Comment: - 

Au 29.02.2020 02:40 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö
Kommentar: -

english:
When: Tuesday morning and late morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow
Comment: - 

Sydväst Vänern
Au 29.02.2020 13:45 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län
När: Till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County
When: Week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Au 29.02.2020 02:40 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Tisdag morgon och förmiddag
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö
Kommentar: -

english:
When: Tuesday morning and late morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow
Comment: - 

Värmland
Au 29.02.2020 13:45 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are still at class 1-level.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Västra Jönköping
Au 29.02.2020 13:45 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län
När: Till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County, Kronoberg County and Blekinge County
When: Week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Au 29.02.2020 02:40 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Natt till tisdag och tisdag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: -

english:
When: Night to Tuesday and Tuesday morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow or wet snow
Comment: - 

Västra Kronoberg
Au 29.02.2020 13:50 CET
Crues (Rouge)
svenska:
Var: Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ned till mynningen i havet

När: Flödena har stabiliserat sig men ligger kvar på klass 3-nivå.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Lagan from the tributary Bolmån, Lake Kösen, down to the outlet with the sea

When: The flows have stabilized but remain at class 3-level.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated soil.

Comment: - 

Au 29.02.2020 02:40 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Natt till tisdag och tisdag morgon
Var: Hela området
Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö
Kommentar: -

english:
When: Night to Tuesday and Tuesday morning
Where: The whole area
Intensity: About 5 cm of snow or wet snow
Comment: - 

Label_CoastalAreas:
Bay of Bothnia
Au 29.02.2020 10:30 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Väst eller nordväst 14-17 m/s. I kväll avtagande.

english:
Comment: West or northwest 14-17 m/s. This evening decreasing. 

Central Baltic
Au 29.02.2020 11:10 CET
Vagues-Submersion (Jaune)
svenska:
När: Tillsvidare
Var: Hela området, inklusive Gotland
Nivå: 75-85 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 60-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice
Where: The whole area, including Gotland
Level: 75-85 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 60-75 cm above the year's mean water level in this area. 

Au 29.02.2020 10:30 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Tisdag förmiddag sydost ca 15 m/s, från tisdag kväll vridande till sydväst

english:
Comment: Tuesday morning southeast about 15 m/s, from Tuesday evening veering to southwest 

Kategatt
Au 29.02.2020 14:45 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Natt mot tisdag ost eller sydost 15-20 m/s.

english:
Comment: Night to Tuesday east or southeast 15-20 m/s. 

North Sea of Bothnia
Au 29.02.2020 10:30 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Nordväst 15-20 m/s, i eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Northwest 15-20 m/s, this afternoon decreasing. 

Northern Baltic
Au 29.02.2020 14:45 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Från tisdag middag ost 14-18 m/s.

english:
Comment: From Tuesday noon east 14-18 m/s. 

Au 29.02.2020 11:10 CET
Vagues-Submersion (Jaune)
svenska:
När: Tillsvidare
Var: Hela området
Nivå: 75-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-80 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice
Where: The whole area
Level: 75-90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-80 cm above the year's mean water level in this area. 

Skagerrak
Au 29.02.2020 02:40 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Natt mot tisdag omkring ost 15-20 m/s.

english:
Comment: Night to Tuesday around east 15-20 m/s. 

South Sea of Bothnia
Au 29.02.2020 11:10 CET
Vagues-Submersion (Jaune)
svenska:
När: Från natt mot tisdag
Var: Hela området
Nivå: 70-80 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From night to Tuesday
Where: The whole area
Level: 70-80 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-75 cm above the year's mean water level in this area. 

Au 29.02.2020 10:30 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Nordväst 14-17 m/s, i eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Northwest 14-17 m/s, this afternoon decreasing. 

Southern Baltic
Au 29.02.2020 11:10 CET
Vagues-Submersion (Jaune)
svenska:
När: Natt mot tisdag och tisdag morgon
Var: Hela området
Nivå: Ca 90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Night to Tuesday and Tuesday morning
Where: The whole area
Level: About 90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 75 cm above the year's mean water level in this area. 

Au 29.02.2020 10:30 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Från tisdag förmiddag väst eller sydväst 15-20 m/s

english:
Comment: From Tuesday late morning west or southwest 15-20 m/s 

The Sound
Au 29.02.2020 11:10 CET
Vagues-Submersion (Jaune)
svenska:
När: Natt mot tisdag
Var: Söder om bron
Nivå: Ca 90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Night towards Tuesday
Where: South of the bridge
Level: About 90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 75 cm above the year's mean water level in this area. 

Au 29.02.2020 10:30 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Från tisdag eftermiddag sydväst 15-20 m/s

english:
Comment: From Tuesday afternoon southwest 15-20 m / s 

Vänern
Au 29.02.2020 10:35 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Tisdag eftermiddag ost ca 15 m/s

english:
Comment: Tuesday afternoon east about 15 m/s 

Waters of Gotland
Au 29.02.2020 11:10 CET
Vagues-Submersion (Jaune)
svenska:
När: Tillsvidare

Var: Hela området, inklusive Gotland

Nivå: 75-85 cm i RH 2000

Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 60-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice

Where: The whole area, including Gotland

Level: 75-85 cm in RH 2000

Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 60-75 cm above the year's mean water level in this area. 

Au 29.02.2020 10:30 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Tisdag förmiddag sydost ca 15 m/s, från tisdag kväll vridande till sydväst

english:
Comment: Tuesday morning southeast about 15 m/s, from Tuesday evening veering to southwest 

Légende:
Choix de la langue:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA