» Europe » Suède:
 
Type d'avertissement:  
Afficher:  

Plus d'information:
SMHI

Vigilance météorologique: Suède

Niveau de vigilance - Cliquez sur une région ou département pour avoir l' information détaillée de vigilance correspondante

Blekinge
Au 15.12.2019 00:00 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Sent inatt eller tisdag morgon
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn eller blötsnö följs av uppklarning och snabbt fallande temperatur, vilket gör att blöta vägar snabbt fryser på.

english:
When: Late night or Tuesday morning
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Dalafjällen
Au 15.12.2019 03:35 CET
Vent (Jaune)
svenska:
När: Från tisdag kväll till onsdag morgon
Var: I hela området
Intensitet: Hård sydlig vind, 14 m/s samt ymnigt snöfall
Kommentar: Vädret medför drivbildning och dåliga siktförhållanden

english:
When: From Tuesday evening to Wednesday morning
Where: Throughout the area
Intensity: Strong south wind, 14 m / s and heavy snowfall
Comment: The weather results in drifting snow and poor visibility 

Halland
Au 14.12.2019 21:10 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Inatt och tisdag morgon
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn eller blötsnö följs inatt av uppklarning och snabbt fallande temperatur, vilket gör att blöta vägar snabbt fryser på.

english:
When: Tonight and Tuesday morning
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Härjedalsfjällen
Au 15.12.2019 03:35 CET
Vent (Jaune)
svenska:
När: Från tisdag kväll till onsdag morgon
Var: I hela området
Intensitet: Hård sydlig vind, 14 m/s samt ymnigt snöfall
Kommentar: Vädret medför drivbildning och dåliga siktförhållanden

english:
When: From Tuesday evening to Wednesday morning
Where: Throughout the area
Intensity: Strong south wind, 14 m / s and heavy snowfall
Comment: The weather results in drifting snow and poor visibility 

Kalmar
Au 14.12.2019 21:10 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Natt mot tisdag och tisdag morgon
Var: Med början i den norra delen
Intensitet: -
Kommentar: Regn som inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Night against Tuesday and Tuesday morning
Where: Beginning in the north
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Norra Lapplandsfjällen
Au 15.12.2019 03:35 CET
Vent (Jaune)
svenska:
När: Från natt mot onsdag till onsdag förmiddag
Var: Främst på kalfjället och på vindutsatta platser
Intensitet: Mycket hård sydlig eller sydostlig vind, 19-24 m/s. Blåsigast under morgonen
Kommentar: Vädret medför drivbildning och dåliga siktförhållanden

english:
When: From night to Wednesday until Wednesday morning
Where: Mainly in higher terrain
Intensity: South or southeast wind, 19-24 m / s. Highest wind during morning
Comment: The weather results in drifting snow and poor visibility 

Örebro
Au 14.12.2019 16:10 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: Sydvästra Örebro län
När: Kulmen väntas under tisdagen
Typ av vattendrag: Små vattendrag
Orsak: Regn och höga vattennivåer i sjöar
Kommentar: -

english:
Where: Southwest Örebro County
When: The peak is expected during Tuesday
Type of watercourse: Small streams
Cause: Rain and high water levels in lakes
Comment: - 

Östergötland
Au 14.12.2019 03:55 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Natt mot tisdag
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Night towards Tuesday
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Österlen
Au 15.12.2019 00:00 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Sent inatt eller tisdag morgon
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn eller blötsnö följs av uppklarning och snabbt fallande temperatur, vilket gör att blöta vägar snabbt fryser på.

english:
When: Late night or Tuesday morning
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Östra Jönköping
Au 14.12.2019 03:55 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Natt mot tisdag
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Night towards Tuesday
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Östra Kronoberg
Au 15.12.2019 00:00 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Sent inatt eller tisdag morgon
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn eller blötsnö följs av uppklarning och snabbt fallande temperatur, vilket gör att blöta vägar snabbt fryser på.

english:
When: Late night or Tuesday morning
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Roslagskusten
Au 14.12.2019 03:55 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Natt mot tisdag
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Night towards Tuesday
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Skåne
Au 14.12.2019 21:10 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Inatt och tisdag morgon
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn eller blötsnö följs inatt av uppklarning och snabbt fallande temperatur, vilket gör att blöta vägar snabbt fryser på.

english:
When: Tonight and Tuesday morning
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Södra Lapplandsfjällen
Au 15.12.2019 03:35 CET
Vent (Jaune)
svenska:
När: Natt mot onsdag till onsdag morgon
Var: Främst på kalfjället
Intensitet: Hård sydostlig vind, 14-17 m/s samt ymnigt snöfall
Kommentar: Vädret medför drivbildning och dåliga siktförhållanden

english:
When: Night towards Wednesday to Wednesday morning
Where: Mainly in higher terrain
Intensity: Strong southeast wind, 14-17 m / s and heavy snowfall
Comment: The weather results in drifting snow and poor visibility 

Sörmland
Au 14.12.2019 03:55 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Natt mot tisdag
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Night towards Tuesday
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Stockholm
Au 14.12.2019 03:55 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Natt mot tisdag
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar.

english:
When: Night towards Tuesday
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Värmland
Au 14.12.2019 12:20 CET
Crues (Jaune)
svenska:
Var: Nedre delen av Timsälven
När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50)
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar
Kommentar: -

english:
Where: Lower part of River Timsälven
When: The flow is expected to be above class 1 level by the end of this week (week 50)
Type of watercourse: Medium
Cause: Long period of rainfall leading to high flows and high water levels in lakes
Comment: - 

Västra Kronoberg
Au 14.12.2019 21:10 CET
Neige/verglas (Jaune)
svenska:
När: Inatt och tisdag morgon
Var: I hela området
Intensitet: -
Kommentar: Regn eller blötsnö följs inatt av uppklarning och snabbt fallande temperatur, vilket gör att blöta vägar snabbt fryser på.

english:
When: Tonight and Tuesday morning
Where: Throughout the area
Intensity: -
Comment: Rain or snow, followed by clearing and cold weather. Risk of rapid freezing of wet roads. 

Label_CoastalAreas:
Bay of Bothnia
Au 15.12.2019 03:35 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Natt mot onsdag syd 14 m/s. Från onsdag morgon 14-18 m/s.

english:
Comment: Night towards Wednesday south 14 m / s. From Wednesday morning 14-18 m / s. 

Central Baltic
Au 15.12.2019 03:35 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Nord eller nordväst 14-18 m/s, på förmiddagen avtagande. Natt mot onsdag syd eller sydväst 14-18 m/s.

english:
Comment: North or northwest 14-18 m / s, in the morning decreasing. Night towards Wednesday south or southwest 14-18 m / s. 

Kategatt
Au 15.12.2019 03:35 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Tisdag kväll och onsdag morgon syd eller sydväst ca 15 m/s. Natt mot onsdag 15-20 m/s.

english:
Comment: Tuesday evening and Wednesday morning south or southwest about 15 m / s. Night towards Wednesday 15-20 m / s. 

North Sea of Bothnia
Au 15.12.2019 03:35 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Från natt mot onsdag syd eller sydväst 14-18 m/s.

english:
Comment: From night to Wednesday south or southwest 14-18 m / s. 

Northern Baltic
Au 15.12.2019 03:35 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Nord eller nordväst 15 m/s, tisdag morgon avtagande. Inatt syd eller sydväst 14-18 m/s.

english:
Comment: North or northwest 15 m / s, Tuesday morning decreasing. Overnight south or southwest 14-18 m / s. 

Sea of Aaland
Au 15.12.2019 03:35 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Från natt mot onsdag syd 14-18 m/s.

english:
Comment: From night to Wednesday south 14-18 m / s. 

Skagerrak
Au 15.12.2019 03:35 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Tisdag kväll syd eller sydväst 18-22 m/s. Onsdag morgon 15 m/s, onsdag middag avtagande.

english:
Comment: Tuesday evening south or southwest 18-22 m / s. Wednesday morning 15 m / s, Wednesday afternoon declining. 

South Sea of Bothnia
Au 15.12.2019 03:35 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Från natt mot onsdag syd eller sydväst 14-18 m/s.

english:
Comment: From night to Wednesday south or southwest 14-18 m / s. 

Southern Baltic
Au 15.12.2019 03:35 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Nordväst 15 m/s, tisdag morgon avtagande. Natt mot onsdag sydväst 15 m/s.

english:
Comment: Northwest 15 m / s, Tuesday morning decreasing. Night towards Wednesday southwest 15 m / s. 

The Quark
Au 15.12.2019 03:35 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Från natt mot onsdag syd eller sydväst 14-18 m/s.

english:
Comment: From night to Wednesday south or southwest 14-18 m / s. 

The Sound
Au 15.12.2019 03:35 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Sent tisdag kväll syd eller sydväst ca 15 m/s.

english:
Comment: Late Tuesday evening south or southwest about 15 m / s. 

Waters of Gotland
Au 15.12.2019 03:35 CET
Vent (Jaune)
svenska:
Kommentar: Nord eller nordväst 14-18 m/s, på förmiddagen avtagande. Natt mot onsdag syd eller sydväst 14-18 m/s.

english:
Comment: North or northwest 14-18 m / s, in the morning decreasing. Night towards Wednesday south or southwest 14-18 m / s. 

Légende:
Choix de la langue:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA