Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Βέλγιο

περισσότερες πληροφορίες:
Royal Meteorological Institute of Belgium

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Antwerpen / Anvers
έως 12.08.2020 23:59 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Κόκκινο)
nederlands:
Vanaf donderdag wordt het geleidelijk overal minder warm. Donderdag is in de meeste provincies code oranje van kracht. Oost-Vlaanderen wordt echter geel, omdat het er de voorbije dagen minder heet was en we zowel met recente waarnemingen als voorspellingen rekening houden. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren. Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden: veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden. Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen. Volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op. https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Des jeudi, le temps deviendra graduellement moins chaud. Jeudi, une alerte orange sera en vigueur en de nombreuses provinces. Par contre, la Flandre Orientale passera en jaune car il a fait moins chaud les derniers jours et que nous considerons non seulement les previsions mais aussi les observations recentes. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes. Dans ces situations extremes, les mesures suivantes minimales sont d?application : boire beaucoup, veiller a maintenir un bon, se reposer le plus possible, sejourner dans un local rafraichi, en cas de deshydratation, utiliser des lingettes humides, eviter le rayonnement solaire direct. Prenez des mesures afin d?assurer votre securite ainsi que celle des autres, et, si possible, proteger vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorites competentes. https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

έως 13.08.2020 07:59 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
nederlands:
Vanavond ontwikkelen er zich nog lokale onweersbuien. Vannacht is er over heel het land kans op onweer. Deze onweersbuien ontstaan in Frankrijk en trekken noordwaarts over ons land. Tijdens een onweersbui kan er veel neerslag vallen op korte tijd. Neerslagtotalen van 10 tot 30 mm per uur zijn mogelijk. Lokaal is ook hagel mogelijk.

français:
Ce soir, des orages locaux continueront a se developper par endroits.Cette nuit, le risque orageux deviendrait plus generalise puisque des cellules orageuses pourront nous parvenir depuis la France tout en se decalant vers le nord du pays. Sous ces orages, nous attendons de fortes precipitations pouvant mener a des cumuls de 10 a 30 l/m? en 1h de temps ainsi que, plus localement, de la grele. 

Brabant
έως 13.08.2020 23:59 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
nederlands:
Vanaf donderdag wordt het geleidelijk overal minder warm. Donderdag is in de meeste provincies code oranje van kracht. Oost-Vlaanderen wordt echter geel, omdat het er de voorbije dagen minder heet was en we zowel met recente waarnemingen als voorspellingen rekening houden. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren. Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden: veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden. Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen. Volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op. https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Des jeudi, le temps deviendra graduellement moins chaud. Jeudi, une alerte orange sera en vigueur en de nombreuses provinces. Par contre, la Flandre Orientale passera en jaune car il a fait moins chaud les derniers jours et que nous considerons non seulement les previsions mais aussi les observations recentes. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes. Dans ces situations extremes, les mesures suivantes minimales sont d?application : boire beaucoup, veiller a maintenir un bon, se reposer le plus possible, sejourner dans un local rafraichi, en cas de deshydratation, utiliser des lingettes humides, eviter le rayonnement solaire direct. Prenez des mesures afin d?assurer votre securite ainsi que celle des autres, et, si possible, proteger vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorites competentes. https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

έως 13.08.2020 06:59 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
nederlands:
Vanavond ontwikkelen er zich nog lokale onweersbuien. Vannacht is er over heel het land kans op onweer. Deze onweersbuien ontstaan in Frankrijk en trekken noordwaarts over ons land. Tijdens een onweersbui kan er veel neerslag vallen op korte tijd. Neerslagtotalen van 10 tot 30 mm per uur zijn mogelijk. Lokaal is ook hagel mogelijk.

français:
Ce soir, des orages locaux continueront a se developper par endroits.Cette nuit, le risque orageux deviendrait plus generalise puisque des cellules orageuses pourront nous parvenir depuis la France tout en se decalant vers le nord du pays. Sous ces orages, nous attendons de fortes precipitations pouvant mener a des cumuls de 10 a 30 l/m? en 1h de temps ainsi que, plus localement, de la grele. 

Hainaut / Henegouwen
έως 13.08.2020 23:59 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
nederlands:
Vanaf donderdag wordt het geleidelijk overal minder warm. Donderdag is in de meeste provincies code oranje van kracht. Oost-Vlaanderen wordt echter geel, omdat het er de voorbije dagen minder heet was en we zowel met recente waarnemingen als voorspellingen rekening houden. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren. Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden: veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden. Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen. Volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op. https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Des jeudi, le temps deviendra graduellement moins chaud. Jeudi, une alerte orange sera en vigueur en de nombreuses provinces. Par contre, la Flandre Orientale passera en jaune car il a fait moins chaud les derniers jours et que nous considerons non seulement les previsions mais aussi les observations recentes. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes. Dans ces situations extremes, les mesures suivantes minimales sont d?application : boire beaucoup, veiller a maintenir un bon, se reposer le plus possible, sejourner dans un local rafraichi, en cas de deshydratation, utiliser des lingettes humides, eviter le rayonnement solaire direct. Prenez des mesures afin d?assurer votre securite ainsi que celle des autres, et, si possible, proteger vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorites competentes. https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

έως 13.08.2020 07:59 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
nederlands:
Vanavond ontwikkelen er zich nog lokale onweersbuien. Vannacht is er over heel het land kans op onweer. Deze onweersbuien ontstaan in Frankrijk en trekken noordwaarts over ons land. Tijdens een onweersbui kan er veel neerslag vallen op korte tijd. Neerslagtotalen van 10 tot 30 mm per uur zijn mogelijk. Lokaal is ook hagel mogelijk.

français:
Ce soir, des orages locaux continueront a se developper par endroits.Cette nuit, le risque orageux deviendrait plus generalise puisque des cellules orageuses pourront nous parvenir depuis la France tout en se decalant vers le nord du pays. Sous ces orages, nous attendons de fortes precipitations pouvant mener a des cumuls de 10 a 30 l/m? en 1h de temps ainsi que, plus localement, de la grele. 

Liège / Luik
έως 13.08.2020 23:59 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
nederlands:
Vanaf donderdag wordt het geleidelijk overal minder warm. Donderdag is in de meeste provincies code oranje van kracht. Oost-Vlaanderen wordt echter geel, omdat het er de voorbije dagen minder heet was en we zowel met recente waarnemingen als voorspellingen rekening houden. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren. Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden: veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden. Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen. Volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op. https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Des jeudi, le temps deviendra graduellement moins chaud. Jeudi, une alerte orange sera en vigueur en de nombreuses provinces. Par contre, la Flandre Orientale passera en jaune car il a fait moins chaud les derniers jours et que nous considerons non seulement les previsions mais aussi les observations recentes. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes. Dans ces situations extremes, les mesures suivantes minimales sont d?application : boire beaucoup, veiller a maintenir un bon, se reposer le plus possible, sejourner dans un local rafraichi, en cas de deshydratation, utiliser des lingettes humides, eviter le rayonnement solaire direct. Prenez des mesures afin d?assurer votre securite ainsi que celle des autres, et, si possible, proteger vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorites competentes. https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

έως 13.08.2020 06:59 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
nederlands:
Vanavond ontwikkelen er zich nog lokale onweersbuien. Vannacht is er over heel het land kans op onweer. Deze onweersbuien ontstaan in Frankrijk en trekken noordwaarts over ons land. Tijdens een onweersbui kan er veel neerslag vallen op korte tijd. Neerslagtotalen van 10 tot 30 mm per uur zijn mogelijk. Lokaal is ook hagel mogelijk.

français:
Ce soir, des orages locaux continueront a se developper par endroits.Cette nuit, le risque orageux deviendrait plus generalise puisque des cellules orageuses pourront nous parvenir depuis la France tout en se decalant vers le nord du pays. Sous ces orages, nous attendons de fortes precipitations pouvant mener a des cumuls de 10 a 30 l/m? en 1h de temps ainsi que, plus localement, de la grele. 

Limburg / Limbourg
έως 12.08.2020 23:59 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Κόκκινο)
nederlands:
Vanaf donderdag wordt het geleidelijk overal minder warm. Donderdag is in de meeste provincies code oranje van kracht. Oost-Vlaanderen wordt echter geel, omdat het er de voorbije dagen minder heet was en we zowel met recente waarnemingen als voorspellingen rekening houden. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren. Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden: veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden. Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen. Volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op. https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Des jeudi, le temps deviendra graduellement moins chaud. Jeudi, une alerte orange sera en vigueur en de nombreuses provinces. Par contre, la Flandre Orientale passera en jaune car il a fait moins chaud les derniers jours et que nous considerons non seulement les previsions mais aussi les observations recentes. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes. Dans ces situations extremes, les mesures suivantes minimales sont d?application : boire beaucoup, veiller a maintenir un bon, se reposer le plus possible, sejourner dans un local rafraichi, en cas de deshydratation, utiliser des lingettes humides, eviter le rayonnement solaire direct. Prenez des mesures afin d?assurer votre securite ainsi que celle des autres, et, si possible, proteger vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorites competentes. https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

έως 13.08.2020 07:59 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
nederlands:
Vanavond ontwikkelen er zich nog lokale onweersbuien. Vannacht is er over heel het land kans op onweer. Deze onweersbuien ontstaan in Frankrijk en trekken noordwaarts over ons land. Tijdens een onweersbui kan er veel neerslag vallen op korte tijd. Neerslagtotalen van 10 tot 30 mm per uur zijn mogelijk. Lokaal is ook hagel mogelijk.

français:
Ce soir, des orages locaux continueront a se developper par endroits.Cette nuit, le risque orageux deviendrait plus generalise puisque des cellules orageuses pourront nous parvenir depuis la France tout en se decalant vers le nord du pays. Sous ces orages, nous attendons de fortes precipitations pouvant mener a des cumuls de 10 a 30 l/m? en 1h de temps ainsi que, plus localement, de la grele. 

Luxembourg / Luxemburg
έως 13.08.2020 23:59 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
nederlands:
Vanaf donderdag wordt het geleidelijk overal minder warm. Donderdag is in de meeste provincies code oranje van kracht. Oost-Vlaanderen wordt echter geel, omdat het er de voorbije dagen minder heet was en we zowel met recente waarnemingen als voorspellingen rekening houden. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren. Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden: veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden. Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen. Volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op. https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Des jeudi, le temps deviendra graduellement moins chaud. Jeudi, une alerte orange sera en vigueur en de nombreuses provinces. Par contre, la Flandre Orientale passera en jaune car il a fait moins chaud les derniers jours et que nous considerons non seulement les previsions mais aussi les observations recentes. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes. Dans ces situations extremes, les mesures suivantes minimales sont d?application : boire beaucoup, veiller a maintenir un bon, se reposer le plus possible, sejourner dans un local rafraichi, en cas de deshydratation, utiliser des lingettes humides, eviter le rayonnement solaire direct. Prenez des mesures afin d?assurer votre securite ainsi que celle des autres, et, si possible, proteger vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorites competentes. https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

έως 13.08.2020 06:59 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
nederlands:
Vanavond ontwikkelen er zich nog lokale onweersbuien. Vannacht is er over heel het land kans op onweer. Deze onweersbuien ontstaan in Frankrijk en trekken noordwaarts over ons land. Tijdens een onweersbui kan er veel neerslag vallen op korte tijd. Neerslagtotalen van 10 tot 30 mm per uur zijn mogelijk. Lokaal is ook hagel mogelijk.

français:
Ce soir, des orages locaux continueront a se developper par endroits.Cette nuit, le risque orageux deviendrait plus generalise puisque des cellules orageuses pourront nous parvenir depuis la France tout en se decalant vers le nord du pays. Sous ces orages, nous attendons de fortes precipitations pouvant mener a des cumuls de 10 a 30 l/m? en 1h de temps ainsi que, plus localement, de la grele. 

Namur / Namen
έως 13.08.2020 23:59 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
nederlands:
Vanaf donderdag wordt het geleidelijk overal minder warm. Donderdag is in de meeste provincies code oranje van kracht. Oost-Vlaanderen wordt echter geel, omdat het er de voorbije dagen minder heet was en we zowel met recente waarnemingen als voorspellingen rekening houden. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren. Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden: veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden. Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen. Volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op. https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Des jeudi, le temps deviendra graduellement moins chaud. Jeudi, une alerte orange sera en vigueur en de nombreuses provinces. Par contre, la Flandre Orientale passera en jaune car il a fait moins chaud les derniers jours et que nous considerons non seulement les previsions mais aussi les observations recentes. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes. Dans ces situations extremes, les mesures suivantes minimales sont d?application : boire beaucoup, veiller a maintenir un bon, se reposer le plus possible, sejourner dans un local rafraichi, en cas de deshydratation, utiliser des lingettes humides, eviter le rayonnement solaire direct. Prenez des mesures afin d?assurer votre securite ainsi que celle des autres, et, si possible, proteger vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorites competentes. https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

έως 13.08.2020 06:59 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
nederlands:
Vanavond ontwikkelen er zich nog lokale onweersbuien. Vannacht is er over heel het land kans op onweer. Deze onweersbuien ontstaan in Frankrijk en trekken noordwaarts over ons land. Tijdens een onweersbui kan er veel neerslag vallen op korte tijd. Neerslagtotalen van 10 tot 30 mm per uur zijn mogelijk. Lokaal is ook hagel mogelijk.

français:
Ce soir, des orages locaux continueront a se developper par endroits.Cette nuit, le risque orageux deviendrait plus generalise puisque des cellules orageuses pourront nous parvenir depuis la France tout en se decalant vers le nord du pays. Sous ces orages, nous attendons de fortes precipitations pouvant mener a des cumuls de 10 a 30 l/m? en 1h de temps ainsi que, plus localement, de la grele. 

Oost Vlaanderen/Fl.Orientale
έως 12.08.2020 23:59 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
nederlands:
Vanaf donderdag wordt het geleidelijk overal minder warm. Donderdag is in de meeste provincies code oranje van kracht. Oost-Vlaanderen wordt echter geel, omdat het er de voorbije dagen minder heet was en we zowel met recente waarnemingen als voorspellingen rekening houden. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren. Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden: veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden. Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen. Volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op. https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Des jeudi, le temps deviendra graduellement moins chaud. Jeudi, une alerte orange sera en vigueur en de nombreuses provinces. Par contre, la Flandre Orientale passera en jaune car il a fait moins chaud les derniers jours et que nous considerons non seulement les previsions mais aussi les observations recentes. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes. Dans ces situations extremes, les mesures suivantes minimales sont d?application : boire beaucoup, veiller a maintenir un bon, se reposer le plus possible, sejourner dans un local rafraichi, en cas de deshydratation, utiliser des lingettes humides, eviter le rayonnement solaire direct. Prenez des mesures afin d?assurer votre securite ainsi que celle des autres, et, si possible, proteger vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorites competentes. https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

έως 13.08.2020 06:59 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
nederlands:
Vanavond ontwikkelen er zich nog lokale onweersbuien. Vannacht is er over heel het land kans op onweer. Deze onweersbuien ontstaan in Frankrijk en trekken noordwaarts over ons land. Tijdens een onweersbui kan er veel neerslag vallen op korte tijd. Neerslagtotalen van 10 tot 30 mm per uur zijn mogelijk. Lokaal is ook hagel mogelijk.

français:
Ce soir, des orages locaux continueront a se developper par endroits.Cette nuit, le risque orageux deviendrait plus generalise puisque des cellules orageuses pourront nous parvenir depuis la France tout en se decalant vers le nord du pays. Sous ces orages, nous attendons de fortes precipitations pouvant mener a des cumuls de 10 a 30 l/m? en 1h de temps ainsi que, plus localement, de la grele. 

West Vlaanderen/Fl.Occidentale
έως 13.08.2020 23:59 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Πορτοκαλί)
nederlands:
Vanaf donderdag wordt het geleidelijk overal minder warm. Donderdag is in de meeste provincies code oranje van kracht. Oost-Vlaanderen wordt echter geel, omdat het er de voorbije dagen minder heet was en we zowel met recente waarnemingen als voorspellingen rekening houden. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren. Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden: veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden. Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen. Volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op. https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Des jeudi, le temps deviendra graduellement moins chaud. Jeudi, une alerte orange sera en vigueur en de nombreuses provinces. Par contre, la Flandre Orientale passera en jaune car il a fait moins chaud les derniers jours et que nous considerons non seulement les previsions mais aussi les observations recentes. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes. Dans ces situations extremes, les mesures suivantes minimales sont d?application : boire beaucoup, veiller a maintenir un bon, se reposer le plus possible, sejourner dans un local rafraichi, en cas de deshydratation, utiliser des lingettes humides, eviter le rayonnement solaire direct. Prenez des mesures afin d?assurer votre securite ainsi que celle des autres, et, si possible, proteger vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorites competentes. https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

έως 13.08.2020 06:59 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
nederlands:
Vanavond ontwikkelen er zich nog lokale onweersbuien. Vannacht is er over heel het land kans op onweer. Deze onweersbuien ontstaan in Frankrijk en trekken noordwaarts over ons land. Tijdens een onweersbui kan er veel neerslag vallen op korte tijd. Neerslagtotalen van 10 tot 30 mm per uur zijn mogelijk. Lokaal is ook hagel mogelijk.

français:
Ce soir, des orages locaux continueront a se developper par endroits.Cette nuit, le risque orageux deviendrait plus generalise puisque des cellules orageuses pourront nous parvenir depuis la France tout en se decalant vers le nord du pays. Sous ces orages, nous attendons de fortes precipitations pouvant mener a des cumuls de 10 a 30 l/m? en 1h de temps ainsi que, plus localement, de la grele. 

Coasts:
Belgische Küste
έως 13.08.2020 23:59 CET
Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
nederlands:
Vanaf donderdag wordt het geleidelijk overal minder warm. Donderdag is in de meeste provincies code oranje van kracht. Oost-Vlaanderen wordt echter geel, omdat het er de voorbije dagen minder heet was en we zowel met recente waarnemingen als voorspellingen rekening houden. In de Hoge Ardennen zullen de temperaturen minder hoog zijn dan in de lager gelegen delen van de provincies waartoe ze behoren. Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden: veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden. Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen. Volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op. https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

français:
Des jeudi, le temps deviendra graduellement moins chaud. Jeudi, une alerte orange sera en vigueur en de nombreuses provinces. Par contre, la Flandre Orientale passera en jaune car il a fait moins chaud les derniers jours et que nous considerons non seulement les previsions mais aussi les observations recentes. Notons que pour les provinces de l'est du pays, les temperatures seront elevees sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes. Dans ces situations extremes, les mesures suivantes minimales sont d?application : boire beaucoup, veiller a maintenir un bon, se reposer le plus possible, sejourner dans un local rafraichi, en cas de deshydratation, utiliser des lingettes humides, eviter le rayonnement solaire direct. Prenez des mesures afin d?assurer votre securite ainsi que celle des autres, et, si possible, proteger vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorites competentes. https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique 

έως 13.08.2020 06:59 CET
Καταιγίδες (Κίτρινο)
nederlands:
Vanavond ontwikkelen er zich nog lokale onweersbuien. Vannacht is er over heel het land kans op onweer. Deze onweersbuien ontstaan in Frankrijk en trekken noordwaarts over ons land. Tijdens een onweersbui kan er veel neerslag vallen op korte tijd. Neerslagtotalen van 10 tot 30 mm per uur zijn mogelijk. Lokaal is ook hagel mogelijk.

français:
Ce soir, des orages locaux continueront a se developper par endroits.Cette nuit, le risque orageux deviendrait plus generalise puisque des cellules orageuses pourront nous parvenir depuis la France tout en se decalant vers le nord du pays. Sous ces orages, nous attendons de fortes precipitations pouvant mener a des cumuls de 10 a 30 l/m? en 1h de temps ainsi que, plus localement, de la grele. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA