Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Βέλγιο

περισσότερες πληροφορίες:
Royal Meteorological Institute of Belgium

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Antwerpen / Anvers
έως 16.01.2021 20:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
nederlands:
RIJM- en IJSPLEKKEN : In Hoog-Belgie is het op sommige plaatsen uitkijken voor rijm- of ijsplekken. SNEEUW : De sneeuwzone, die ons land deze namiddag heeft bereikt, trekt verder oostwaarts en verlaat vannacht uiteindelijk het grondgebied. Over het westen gaat de sneeuw vlug over in regen, over het centrum gebeurt dit later vanavond of vannacht.Op de doortocht van deze storing verwachten we sneeuwhoeveelheden van : - 3 tot 8 cm/6u in de provincies langs de Franse grens; - 2 tot 5 cm/6u elders. Zondag verwachten we nog in de loop van de dag sneeuwbuien op de Ardense hoogten.

français:
PLAQUES de GIVRE ou de GLACE En haute Belgique, il faudra etre vigilant quant a la presence de plaques de givre ou de glace par endroits.NEIGE: La zone de neige qui a atteint le pays cet apres-midi continuera de se decaler vers l'est ce soir pour quitter la Belgique en cours de nuit. Les dernieres precipitations tomberont sous forme de pluie dans l'ouest du pays, puis aussi dans le centre. Lors de son passage, il faudra s'attendre aux accumulations suivantes :- 3 a 8 cm/6h dans les provinces le long de la frontiere francaise; - 2 a 5 cm/6h ailleurs. Dimanche, on prevoit encore des averses de neige sur les hauteurs de l'Ardenne en cours de journee. 

Brabant
έως 16.01.2021 20:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
nederlands:
RIJM- en IJSPLEKKEN : In Hoog-Belgie is het op sommige plaatsen uitkijken voor rijm- of ijsplekken. SNEEUW : De sneeuwzone, die ons land deze namiddag heeft bereikt, trekt verder oostwaarts en verlaat vannacht uiteindelijk het grondgebied. Over het westen gaat de sneeuw vlug over in regen, over het centrum gebeurt dit later vanavond of vannacht.Op de doortocht van deze storing verwachten we sneeuwhoeveelheden van : - 3 tot 8 cm/6u in de provincies langs de Franse grens; - 2 tot 5 cm/6u elders. Zondag verwachten we nog in de loop van de dag sneeuwbuien op de Ardense hoogten.

français:
PLAQUES de GIVRE ou de GLACE En haute Belgique, il faudra etre vigilant quant a la presence de plaques de givre ou de glace par endroits.NEIGE: La zone de neige qui a atteint le pays cet apres-midi continuera de se decaler vers l'est ce soir pour quitter la Belgique en cours de nuit. Les dernieres precipitations tomberont sous forme de pluie dans l'ouest du pays, puis aussi dans le centre. Lors de son passage, il faudra s'attendre aux accumulations suivantes :- 3 a 8 cm/6h dans les provinces le long de la frontiere francaise; - 2 a 5 cm/6h ailleurs. Dimanche, on prevoit encore des averses de neige sur les hauteurs de l'Ardenne en cours de journee. 

Hainaut / Henegouwen
έως 16.01.2021 21:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
nederlands:
RIJM- en IJSPLEKKEN : In Hoog-Belgie is het op sommige plaatsen uitkijken voor rijm- of ijsplekken. SNEEUW : De sneeuwzone, die ons land deze namiddag heeft bereikt, trekt verder oostwaarts en verlaat vannacht uiteindelijk het grondgebied. Over het westen gaat de sneeuw vlug over in regen, over het centrum gebeurt dit later vanavond of vannacht.Op de doortocht van deze storing verwachten we sneeuwhoeveelheden van : - 3 tot 8 cm/6u in de provincies langs de Franse grens; - 2 tot 5 cm/6u elders. Zondag verwachten we nog in de loop van de dag sneeuwbuien op de Ardense hoogten.

français:
PLAQUES de GIVRE ou de GLACE En haute Belgique, il faudra etre vigilant quant a la presence de plaques de givre ou de glace par endroits.NEIGE: La zone de neige qui a atteint le pays cet apres-midi continuera de se decaler vers l'est ce soir pour quitter la Belgique en cours de nuit. Les dernieres precipitations tomberont sous forme de pluie dans l'ouest du pays, puis aussi dans le centre. Lors de son passage, il faudra s'attendre aux accumulations suivantes :- 3 a 8 cm/6h dans les provinces le long de la frontiere francaise; - 2 a 5 cm/6h ailleurs. Dimanche, on prevoit encore des averses de neige sur les hauteurs de l'Ardenne en cours de journee. 

Liège / Luik
έως 17.01.2021 15:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
nederlands:
RIJM- en IJSPLEKKEN : In Hoog-Belgie is het op sommige plaatsen uitkijken voor rijm- of ijsplekken. SNEEUW : De sneeuwzone, die ons land deze namiddag heeft bereikt, trekt verder oostwaarts en verlaat vannacht uiteindelijk het grondgebied. Over het westen gaat de sneeuw vlug over in regen, over het centrum gebeurt dit later vanavond of vannacht.Op de doortocht van deze storing verwachten we sneeuwhoeveelheden van : - 3 tot 8 cm/6u in de provincies langs de Franse grens; - 2 tot 5 cm/6u elders. Zondag verwachten we nog in de loop van de dag sneeuwbuien op de Ardense hoogten.

français:
PLAQUES de GIVRE ou de GLACE En haute Belgique, il faudra etre vigilant quant a la presence de plaques de givre ou de glace par endroits.NEIGE: La zone de neige qui a atteint le pays cet apres-midi continuera de se decaler vers l'est ce soir pour quitter la Belgique en cours de nuit. Les dernieres precipitations tomberont sous forme de pluie dans l'ouest du pays, puis aussi dans le centre. Lors de son passage, il faudra s'attendre aux accumulations suivantes :- 3 a 8 cm/6h dans les provinces le long de la frontiere francaise; - 2 a 5 cm/6h ailleurs. Dimanche, on prevoit encore des averses de neige sur les hauteurs de l'Ardenne en cours de journee. 

Limburg / Limbourg
έως 16.01.2021 21:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
nederlands:
RIJM- en IJSPLEKKEN : In Hoog-Belgie is het op sommige plaatsen uitkijken voor rijm- of ijsplekken. SNEEUW : De sneeuwzone, die ons land deze namiddag heeft bereikt, trekt verder oostwaarts en verlaat vannacht uiteindelijk het grondgebied. Over het westen gaat de sneeuw vlug over in regen, over het centrum gebeurt dit later vanavond of vannacht.Op de doortocht van deze storing verwachten we sneeuwhoeveelheden van : - 3 tot 8 cm/6u in de provincies langs de Franse grens; - 2 tot 5 cm/6u elders. Zondag verwachten we nog in de loop van de dag sneeuwbuien op de Ardense hoogten.

français:
PLAQUES de GIVRE ou de GLACE En haute Belgique, il faudra etre vigilant quant a la presence de plaques de givre ou de glace par endroits.NEIGE: La zone de neige qui a atteint le pays cet apres-midi continuera de se decaler vers l'est ce soir pour quitter la Belgique en cours de nuit. Les dernieres precipitations tomberont sous forme de pluie dans l'ouest du pays, puis aussi dans le centre. Lors de son passage, il faudra s'attendre aux accumulations suivantes :- 3 a 8 cm/6h dans les provinces le long de la frontiere francaise; - 2 a 5 cm/6h ailleurs. Dimanche, on prevoit encore des averses de neige sur les hauteurs de l'Ardenne en cours de journee. 

Luxembourg / Luxemburg
έως 16.01.2021 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
nederlands:
RIJM- en IJSPLEKKEN : In Hoog-Belgie is het op sommige plaatsen uitkijken voor rijm- of ijsplekken. SNEEUW : De sneeuwzone, die ons land deze namiddag heeft bereikt, trekt verder oostwaarts en verlaat vannacht uiteindelijk het grondgebied. Over het westen gaat de sneeuw vlug over in regen, over het centrum gebeurt dit later vanavond of vannacht.Op de doortocht van deze storing verwachten we sneeuwhoeveelheden van : - 3 tot 8 cm/6u in de provincies langs de Franse grens; - 2 tot 5 cm/6u elders. Zondag verwachten we nog in de loop van de dag sneeuwbuien op de Ardense hoogten.

français:
PLAQUES de GIVRE ou de GLACE En haute Belgique, il faudra etre vigilant quant a la presence de plaques de givre ou de glace par endroits.NEIGE: La zone de neige qui a atteint le pays cet apres-midi continuera de se decaler vers l'est ce soir pour quitter la Belgique en cours de nuit. Les dernieres precipitations tomberont sous forme de pluie dans l'ouest du pays, puis aussi dans le centre. Lors de son passage, il faudra s'attendre aux accumulations suivantes :- 3 a 8 cm/6h dans les provinces le long de la frontiere francaise; - 2 a 5 cm/6h ailleurs. Dimanche, on prevoit encore des averses de neige sur les hauteurs de l'Ardenne en cours de journee. 

Namur / Namen
έως 16.01.2021 22:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
nederlands:
RIJM- en IJSPLEKKEN : In Hoog-Belgie is het op sommige plaatsen uitkijken voor rijm- of ijsplekken. SNEEUW : De sneeuwzone, die ons land deze namiddag heeft bereikt, trekt verder oostwaarts en verlaat vannacht uiteindelijk het grondgebied. Over het westen gaat de sneeuw vlug over in regen, over het centrum gebeurt dit later vanavond of vannacht.Op de doortocht van deze storing verwachten we sneeuwhoeveelheden van : - 3 tot 8 cm/6u in de provincies langs de Franse grens; - 2 tot 5 cm/6u elders. Zondag verwachten we nog in de loop van de dag sneeuwbuien op de Ardense hoogten.

français:
PLAQUES de GIVRE ou de GLACE En haute Belgique, il faudra etre vigilant quant a la presence de plaques de givre ou de glace par endroits.NEIGE: La zone de neige qui a atteint le pays cet apres-midi continuera de se decaler vers l'est ce soir pour quitter la Belgique en cours de nuit. Les dernieres precipitations tomberont sous forme de pluie dans l'ouest du pays, puis aussi dans le centre. Lors de son passage, il faudra s'attendre aux accumulations suivantes :- 3 a 8 cm/6h dans les provinces le long de la frontiere francaise; - 2 a 5 cm/6h ailleurs. Dimanche, on prevoit encore des averses de neige sur les hauteurs de l'Ardenne en cours de journee. 

Oost Vlaanderen/Fl.Orientale
έως 16.01.2021 19:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
nederlands:
RIJM- en IJSPLEKKEN : In Hoog-Belgie is het op sommige plaatsen uitkijken voor rijm- of ijsplekken. SNEEUW : De sneeuwzone, die ons land deze namiddag heeft bereikt, trekt verder oostwaarts en verlaat vannacht uiteindelijk het grondgebied. Over het westen gaat de sneeuw vlug over in regen, over het centrum gebeurt dit later vanavond of vannacht.Op de doortocht van deze storing verwachten we sneeuwhoeveelheden van : - 3 tot 8 cm/6u in de provincies langs de Franse grens; - 2 tot 5 cm/6u elders. Zondag verwachten we nog in de loop van de dag sneeuwbuien op de Ardense hoogten.

français:
PLAQUES de GIVRE ou de GLACE En haute Belgique, il faudra etre vigilant quant a la presence de plaques de givre ou de glace par endroits.NEIGE: La zone de neige qui a atteint le pays cet apres-midi continuera de se decaler vers l'est ce soir pour quitter la Belgique en cours de nuit. Les dernieres precipitations tomberont sous forme de pluie dans l'ouest du pays, puis aussi dans le centre. Lors de son passage, il faudra s'attendre aux accumulations suivantes :- 3 a 8 cm/6h dans les provinces le long de la frontiere francaise; - 2 a 5 cm/6h ailleurs. Dimanche, on prevoit encore des averses de neige sur les hauteurs de l'Ardenne en cours de journee. 

West Vlaanderen/Fl.Occidentale
έως 16.01.2021 18:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
nederlands:
RIJM- en IJSPLEKKEN : In Hoog-Belgie is het op sommige plaatsen uitkijken voor rijm- of ijsplekken. SNEEUW : De sneeuwzone, die ons land deze namiddag heeft bereikt, trekt verder oostwaarts en verlaat vannacht uiteindelijk het grondgebied. Over het westen gaat de sneeuw vlug over in regen, over het centrum gebeurt dit later vanavond of vannacht.Op de doortocht van deze storing verwachten we sneeuwhoeveelheden van : - 3 tot 8 cm/6u in de provincies langs de Franse grens; - 2 tot 5 cm/6u elders. Zondag verwachten we nog in de loop van de dag sneeuwbuien op de Ardense hoogten.

français:
PLAQUES de GIVRE ou de GLACE En haute Belgique, il faudra etre vigilant quant a la presence de plaques de givre ou de glace par endroits.NEIGE: La zone de neige qui a atteint le pays cet apres-midi continuera de se decaler vers l'est ce soir pour quitter la Belgique en cours de nuit. Les dernieres precipitations tomberont sous forme de pluie dans l'ouest du pays, puis aussi dans le centre. Lors de son passage, il faudra s'attendre aux accumulations suivantes :- 3 a 8 cm/6h dans les provinces le long de la frontiere francaise; - 2 a 5 cm/6h ailleurs. Dimanche, on prevoit encore des averses de neige sur les hauteurs de l'Ardenne en cours de journee. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA