Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Ισπανία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

A Mariña
Albarracín y Jiloca
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste Las rachas muy fuertes en la zona Centro de Huesca se esperan en las zonas más elevadas Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del noroeste Las rachas muy fuertes en la zona Centro de Huesca se esperan en las zonas más elevadas Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Alcaraz y Segura
έως 23.11.2019 19:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del suroeste girando a oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del suroeste girando a oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Altiplano de Murcia
έως 23.11.2019 17:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Vientos del noroeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Vientos del noroeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Ampurdán
έως 23.11.2019 05:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
One-hour accumulated precipitation: 20 mm. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Axarquía
έως 23.11.2019 17:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Vientos de componente oeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Vientos de componente oeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Bajo Aragón de Teruel
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste Las rachas muy fuertes en la zona Centro de Huesca se esperan en las zonas más elevadas Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del noroeste Las rachas muy fuertes en la zona Centro de Huesca se esperan en las zonas más elevadas Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Bizkaia interior
έως 23.11.2019 12:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento de componente oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento de componente oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Bizkaia litoral
έως 23.11.2019 12:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 100 km/h. Viento de componente oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 100 km/h. Viento de componente oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Capital y Montes de Jaén
έως 23.11.2019 17:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Vientos de componente oeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Vientos de componente oeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Cazorla y Segura
έως 23.11.2019 17:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Vientos de componente oeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Vientos de componente oeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Centro de Huesca
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste Las rachas muy fuertes en la zona Centro de Huesca se esperan en las zonas más elevadas Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del noroeste Las rachas muy fuertes en la zona Centro de Huesca se esperan en las zonas más elevadas Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Centro de Navarra
έως 23.11.2019 18:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. En la zona Centro, las rachas superarán los umbrales en las Sierras del oeste. Viento de componente oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. En la zona Centro, las rachas superarán los umbrales en las Sierras del oeste. Viento de componente oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Centro y valle de Villaverde
έως 23.11.2019 12:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 100 km/h. Viento de oeste y noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 100 km/h. Viento de oeste y noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Condado de Treviño
έως 23.11.2019 15:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Del oeste al noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Del oeste al noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Cordillera Cantábrica de Burgos
έως 23.11.2019 15:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Del oeste al noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Del oeste al noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Cordillera Cantábrica de León
έως 23.11.2019 11:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 15 cm. Acumulaciones por encima de 1400 metros bajando hasta 1200 m la cota de acumulación en torno a las 00 horas y manteniéndose hasta las 12 horas de mañana. Por encima de 1500 se pueden acumular 25 cm sobre todo en Ancares y la Ciana Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 15 cm. Acumulaciones por encima de 1400 metros bajando hasta 1200 m la cota de acumulación en torno a las 00 horas y manteniéndose hasta las 12 horas de mañana. Por encima de 1500 se pueden acumular 25 cm sobre todo en Ancares y la Ciana Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

έως 23.11.2019 15:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Del oeste al noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Del oeste al noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Cordillera Cantábrica de Palencia
έως 23.11.2019 06:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 7 cm. Acumulaciones por encima de 1100 a 1300 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 7 cm. Acumulaciones por encima de 1100 a 1300 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

έως 23.11.2019 15:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Del oeste al noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Del oeste al noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa granadina
έως 23.11.2019 17:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Vientos de componente oeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Vientos de componente oeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Cuenca del Genil
έως 23.11.2019 17:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Vientos de componente oeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Vientos de componente oeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Depresión central de Lleida
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Depresión central de Tarragona
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento del noroeste Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del noroeste Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Gipuzkoa interior
έως 23.11.2019 12:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento de componente oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento de componente oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Gipuzkoa litoral
έως 23.11.2019 12:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento de componente oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento de componente oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Guadix y Baza
έως 23.11.2019 17:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Vientos del noroeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Vientos del noroeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Gúdar y Maestrazgo
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste Las rachas muy fuertes en la zona Centro de Huesca se esperan en las zonas más elevadas Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del noroeste Las rachas muy fuertes en la zona Centro de Huesca se esperan en las zonas más elevadas Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Hellín y Almansa
έως 23.11.2019 19:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Viento de componente oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento de componente oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Ibérica de Burgos
έως 23.11.2019 15:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Ibérica de Soria
έως 23.11.2019 15:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Ibérica riojana
έως 23.11.2019 18:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Del oeste al noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Del oeste al noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Ibiza y Formentera
έως 23.11.2019 05:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Interior de Alicante
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Interior de Mallorca
έως 23.11.2019 05:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
One-hour accumulated precipitation: 20 mm. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

έως 23.11.2019 11:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Interior norte de Castellón
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 100 km/h. Viento del noroeste Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 100 km/h. Viento del noroeste Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Interior norte de Valencia
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Interior sur de Castellón
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Interior sur de Valencia
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

La Mancha albaceteña
έως 23.11.2019 19:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Viento de componente oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento de componente oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Levante almeriense
έως 23.11.2019 17:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Vientos del noroeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Vientos del noroeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Levante mallorquín
έως 23.11.2019 05:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
One-hour accumulated precipitation: 20 mm. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

έως 23.11.2019 11:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Litoral cántabro
έως 23.11.2019 12:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 100 km/h. Viento de oeste y noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 100 km/h. Viento de oeste y noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Litoral de Barcelona
έως 23.11.2019 02:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
One-hour accumulated precipitation: 20 mm. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Litoral norte de Alicante
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Litoral norte de Castellón
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 100 km/h. Viento del noroeste Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 100 km/h. Viento del noroeste Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Litoral norte de Tarragona
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento del noroeste Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del noroeste Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Litoral occidental asturiano
έως 23.11.2019 03:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento de componente oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento de componente oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Litoral oriental asturiano
έως 23.11.2019 07:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento de componente oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento de componente oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Litoral sur de Castellón
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Litoral sur de Girona
έως 23.11.2019 05:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
One-hour accumulated precipitation: 20 mm. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Litoral sur de Tarragona
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 100 km/h. Viento del noroeste Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 100 km/h. Viento del noroeste Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Llanada alavesa
έως 23.11.2019 15:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Viento de componente oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento de componente oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Melilla
έως 23.11.2019 17:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Menorca
έως 23.11.2019 05:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
One-hour accumulated precipitation: 20 mm. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Meseta de Soria
έως 23.11.2019 15:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Del oeste al noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Del oeste al noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Nacimiento y Campo de Tabernas
έως 23.11.2019 17:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Vientos de componente oeste Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Vientos de componente oeste Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Nevada y Alpujarras
έως 23.11.2019 17:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Vientos de componente oeste. En zonas altas se superarán los 100 km/h Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Vientos de componente oeste. En zonas altas se superarán los 100 km/h Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Noroeste de A Coruña
Noroeste de Murcia
έως 23.11.2019 17:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Vientos del noroeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Vientos del noroeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Pirineo de Lleida
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Pirineo oscense
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste Las rachas muy fuertes en la zona Centro de Huesca se esperan en las zonas más elevadas Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del noroeste Las rachas muy fuertes en la zona Centro de Huesca se esperan en las zonas más elevadas Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Poniente y Almería Capital
έως 23.11.2019 17:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Vientos del noroeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Vientos del noroeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Prelitoral norte de Tarragona
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento del noroeste Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del noroeste Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Prelitoral sur de Tarragona
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 100 km/h. Viento del noroeste Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 100 km/h. Viento del noroeste Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Ribera del Ebro de La Rioja
έως 23.11.2019 18:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Del oeste al noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Del oeste al noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Ribera del Ebro de Navarra
έως 23.11.2019 15:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Viento del oeste y noroeste, se superarán umbrales en la Ribera Alta Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento del oeste y noroeste, se superarán umbrales en la Ribera Alta Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Ribera del Ebro de Zaragoza
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Viento del noroeste Las rachas muy fuertes en la zona Centro de Huesca se esperan en las zonas más elevadas Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento del noroeste Las rachas muy fuertes en la zona Centro de Huesca se esperan en las zonas más elevadas Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Rioja alavesa
έως 23.11.2019 15:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Viento de componente oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento de componente oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Ronda
έως 23.11.2019 17:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Vientos de componente oeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Vientos de componente oeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Sanabria
έως 23.11.2019 15:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Del oeste al noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Del oeste al noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Sierra de Madrid
έως 23.11.2019 14:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento de noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento de noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Sierra Tramontana
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Sistema Central de Ávila
έως 23.11.2019 12:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Del oeste al noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Del oeste al noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Sistema Central de Segovia
έως 23.11.2019 14:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Del oeste al noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Del oeste al noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Sol y Guadalhorce
έως 23.11.2019 17:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Vientos de componente oeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Vientos de componente oeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Sur de Huesca
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento del noroeste Las rachas muy fuertes en la zona Centro de Huesca se esperan en las zonas más elevadas Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento del noroeste Las rachas muy fuertes en la zona Centro de Huesca se esperan en las zonas más elevadas Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Sur de Mallorca
έως 23.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento girando de suroeste a noroeste de madrugada y arreciando del noroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

έως 23.11.2019 05:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
One-hour accumulated precipitation: 20 mm. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Valle de Arán
έως 23.11.2019 17:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 10 cm. Las acumulaciones se esperan por encima de los 1300 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 10 cm. Las acumulaciones se esperan por encima de los 1300 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Valle del Almanzora y Los Vélez
έως 23.11.2019 17:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Vientos de componente oeste Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Vientos de componente oeste Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas
έως 23.11.2019 17:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Vientos del noroeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Vientos del noroeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Vega del Segura
έως 23.11.2019 17:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Vientos del noroeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Vientos del noroeste. En zonas altas pueden superarse los 90 km/h Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Vertiente cantábrica de Navarra
έως 23.11.2019 14:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Viento de oeste y noroeste Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento de oeste y noroeste Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

έως 23.11.2019 19:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 40 mm. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Coasts:
Costa - A Mariña
έως 23.11.2019 14:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del NW fuerza 7. Mar combinada del NW de 4 a 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del NW fuerza 7. Mar combinada del NW de 4 a 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Ampurdán
έως 23.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del noroeste fuerza 7 a 8 y olas de 3 a 4 metros Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del noroeste fuerza 7 a 8 y olas de 3 a 4 metros Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Axarquía
έως 23.11.2019 05:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del oeste fuerza 7 y olas de 3 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del oeste fuerza 7 y olas de 3 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Bizkaia litoral
έως 23.11.2019 14:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del W o NW fuerza 8 o 9. Mar combinada del NW de 5 a 6 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del W o NW fuerza 8 o 9. Mar combinada del NW de 5 a 6 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Campo de Cartagena y Mazarrón
έως 23.11.2019 07:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del suroeste con intervalos de fuerza 7 Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del suroeste con intervalos de fuerza 7 Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Costa granadina
έως 23.11.2019 14:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del oeste y suroeste fuerza 8 y olas de 3 a 4 metros Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del oeste y suroeste fuerza 8 y olas de 3 a 4 metros Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Estrecho
έως 23.11.2019 07:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del w o SW fuerza 7 Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del w o SW fuerza 7 Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Gipuzkoa litoral
έως 23.11.2019 14:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del W o NW fuerza 8 o 9. Mar combinada del NW de 5 a 6 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del W o NW fuerza 8 o 9. Mar combinada del NW de 5 a 6 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Ibiza y Formentera
έως 23.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento de suroeste fuerza 7, girando a noroeste a lo largo del sábado, y olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento de suroeste fuerza 7, girando a noroeste a lo largo del sábado, y olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Levante almeriense
έως 23.11.2019 05:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del oeste y suroeste fuerza 8 y olas de 3 a 4 metros Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del oeste y suroeste fuerza 8 y olas de 3 a 4 metros Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Levante mallorquín
έως 23.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento de suroeste fuerza 7, girando a noroeste a lo largo del sábado, y olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento de suroeste fuerza 7, girando a noroeste a lo largo del sábado, y olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral cántabro
έως 23.11.2019 11:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del W o NW fuerza 8 o 9. Mar combinada del NW de 5 a 6 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del W o NW fuerza 8 o 9. Mar combinada del NW de 5 a 6 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral norte de Alicante
έως 23.11.2019 17:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del suroeste fuerza 7 rolando a noroeste y olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del suroeste fuerza 7 rolando a noroeste y olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral norte de Castellón
έως 23.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del noroeste con intervalos de fuerza 7 Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del noroeste con intervalos de fuerza 7 Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral norte de Tarragona
έως 23.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del noroeste con intervalos de fuerza 7 Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del noroeste con intervalos de fuerza 7 Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral occidental asturiano
έως 23.11.2019 05:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Temporalmente Viento del W fuerza 8. Mar combinada del NW de 5 a 6 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Temporalmente Viento del W fuerza 8. Mar combinada del NW de 5 a 6 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral oriental asturiano
έως 23.11.2019 08:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Temporalmente Viento del W fuerza 8 Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Temporalmente Viento del W fuerza 8 Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral sur de Alicante
έως 23.11.2019 17:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del suroeste fuerza 7 rolando a noroeste y olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del suroeste fuerza 7 rolando a noroeste y olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral sur de Girona
έως 23.11.2019 05:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del sur fuerza 7 y olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del sur fuerza 7 y olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral sur de Tarragona
έως 23.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del noroeste fuerza 8 con olas de 2 a 3 metros Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del noroeste fuerza 8 con olas de 2 a 3 metros Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral sur de Valencia
έως 23.11.2019 17:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Intervalos de oeste fuerza 7 Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Intervalos de oeste fuerza 7 Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Melilla
έως 23.11.2019 14:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del oeste fuerza 8 y olas de 4 metros Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del oeste fuerza 8 y olas de 4 metros Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Menorca
έως 23.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento de suroeste fuerza 7, girando a noroeste a lo largo del sábado, y olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento de suroeste fuerza 7, girando a noroeste a lo largo del sábado, y olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Miño de Pontevedra
έως 23.11.2019 14:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del NW fuerza 7. Mar combinada del NW de 4 a 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del NW fuerza 7. Mar combinada del NW de 4 a 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Noroeste de A Coruña
έως 23.11.2019 14:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del NW fuerza 7. Mar combinada del NW de 4 a 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del NW fuerza 7. Mar combinada del NW de 4 a 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Norte y nordeste de Mallorca
έως 23.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento de suroeste fuerza 7, girando a noroeste a lo largo del sábado, y olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento de suroeste fuerza 7, girando a noroeste a lo largo del sábado, y olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Oeste de A Coruña
έως 23.11.2019 14:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del NW fuerza 7. Mar combinada del NW de 4 a 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del NW fuerza 7. Mar combinada del NW de 4 a 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Poniente y Almería Capital
έως 23.11.2019 14:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del oeste y suroeste fuerza 8 y olas de 3 a 4 metros Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del oeste y suroeste fuerza 8 y olas de 3 a 4 metros Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Rias Baixas
έως 23.11.2019 14:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del NW fuerza 7. Mar combinada del NW de 4 a 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del NW fuerza 7. Mar combinada del NW de 4 a 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Sierra Tramontana
έως 23.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento de suroeste fuerza 7, girando a noroeste a lo largo del sábado, y olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento de suroeste fuerza 7, girando a noroeste a lo largo del sábado, y olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Sol y Guadalhorce
έως 23.11.2019 05:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del oeste fuerza 7 y olas de 3 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del oeste fuerza 7 y olas de 3 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Sur de Mallorca
έως 23.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento de suroeste fuerza 7, girando a noroeste a lo largo del sábado, y olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento de suroeste fuerza 7, girando a noroeste a lo largo del sábado, y olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Suroeste de A Coruña
έως 23.11.2019 14:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del NW fuerza 7. Mar combinada del NW de 4 a 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del NW fuerza 7. Mar combinada del NW de 4 a 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa Valle Guadalentín Lorca Águilas
έως 23.11.2019 07:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del suroeste con intervalos de fuerza 7 Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del suroeste con intervalos de fuerza 7 Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA