Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Ισπανία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Cordillera Cantábrica de León
έως 19.02.2019 02:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Acumulaciones en altitudes en torno a 1400 m, y en las próximas horas puede bajar hasta 1200 m en la zona de PIcos de Europa y parte oriental de la C. Cantábrica de León Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 5 cm. Acumulaciones en altitudes en torno a 1400 m, y en las próximas horas puede bajar hasta 1200 m en la zona de PIcos de Europa y parte oriental de la C. Cantábrica de León Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Cordillera y Picos de Europa
έως 18.02.2019 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Esta acumulación se espera por encima de los 1000-1100 metros y es más probable en la mitad occidental de la zona Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 5 cm. Esta acumulación se espera por encima de los 1000-1100 metros y es más probable en la mitad occidental de la zona Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Montaña de Lugo
έως 18.02.2019 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Esta acumulación se espera por encima de los 1000 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 5 cm. Esta acumulación se espera por encima de los 1000 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Montaña de Ourense
έως 18.02.2019 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Esta acumulación se espera por encima de los 1000 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 5 cm. Esta acumulación se espera por encima de los 1000 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Parameras de Molina
Sanabria
έως 18.02.2019 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Precipitaciones de nieve puntualmente por debajo de 1200, pero las acumulaciones se esperan por encima de 1300 o 1400 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 5 cm. Precipitaciones de nieve puntualmente por debajo de 1200, pero las acumulaciones se esperan por encima de 1300 o 1400 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Suroccidental asturiana
έως 18.02.2019 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Esta acumulación se espera por encima de los 1000 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 5 cm. Esta acumulación se espera por encima de los 1000 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Coasts:
Costa - A Mariña
έως 18.02.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del W o NW de 4 a 5 m, disminuyendo a 4 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del W o NW de 4 a 5 m, disminuyendo a 4 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Área metropolitana de Tenerife
έως 19.02.2019 04:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del N o NW de 4 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del N o NW de 4 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Bizkaia litoral
έως 18.02.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del NW de 4 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del NW de 4 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Este de La Palma
έως 19.02.2019 04:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del N o NW de 4 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del N o NW de 4 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Gipuzkoa litoral
έως 18.02.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del NW de 4 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del NW de 4 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Lanzarote
έως 19.02.2019 03:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del N o NW de 4 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del N o NW de 4 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral cántabro
έως 18.02.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del NW de 4 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del NW de 4 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral occidental asturiano
έως 18.02.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del NW de 4 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del NW de 4 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral oriental asturiano
έως 18.02.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del NW de 4 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del NW de 4 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Miño de Pontevedra
έως 18.02.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del W o NW de 4 a 5 m, disminuyendo a 4 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del W o NW de 4 a 5 m, disminuyendo a 4 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Noroeste de A Coruña
έως 18.02.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del W o NW de 4 a 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del W o NW de 4 a 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Norte de Tenerife
έως 19.02.2019 04:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del N o NW de 4 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del N o NW de 4 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Oeste de A Coruña
έως 18.02.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del W o NW de 4 a 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del W o NW de 4 a 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Oeste de La Palma
έως 19.02.2019 04:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del N o NW de 4 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del N o NW de 4 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Rias Baixas
έως 18.02.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del W o NW de 4 a 5 m, disminuyendo a 4 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del W o NW de 4 a 5 m, disminuyendo a 4 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Suroeste de A Coruña
έως 18.02.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar combinada del W o NW de 4 a 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar combinada del W o NW de 4 a 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA