Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Ισπανία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Albarracín y Jiloca
έως 15.11.2019 05:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Estas acumulaciones se esperan por encima de 1000 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 5 cm. Estas acumulaciones se esperan por encima de 1000 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Bizkaia interior
Bizkaia litoral
Cantabria del Ebro
έως 15.11.2019 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 10 cm. Estas cantidades se alcanzarán a partir de los 800 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 10 cm. Estas cantidades se alcanzarán a partir de los 800 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Cazorla y Segura
έως 15.11.2019 11:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 10 cm. Acumulación prevista en cotas superiores a 800-900 metros durante la madrugada Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 10 cm. Acumulación prevista en cotas superiores a 800-900 metros durante la madrugada Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Central y Valles Mineros
έως 15.11.2019 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 10 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán a partir de los 800 metros Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 10 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán a partir de los 800 metros Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Centro de Navarra
έως 15.11.2019 11:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 4 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán por encima de 700- 800 metros en las Sierras de Urbasa, Andía y Aralar Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 4 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán por encima de 700- 800 metros en las Sierras de Urbasa, Andía y Aralar Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Centro y valle de Villaverde
έως 15.11.2019 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 8 cm. Estas cantidades se alcanzarán a partir de los 800 metros Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 8 cm. Estas cantidades se alcanzarán a partir de los 800 metros Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Cordillera Cantábrica de Burgos
έως 15.11.2019 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 10 cm. Se esperan acumulaciones por encima de 700 a 900 metros, Los 10 cm se alcanzarán en la parte norte de la zona. Esta situación continua del día anterior Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 10 cm. Se esperan acumulaciones por encima de 700 a 900 metros, Los 10 cm se alcanzarán en la parte norte de la zona. Esta situación continua del día anterior Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Cordillera Cantábrica de León
έως 15.11.2019 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 20 cm. Se esperan acumulaciones por encima de 700 a 900 metros. Los 20 cm se alcanzarán en la parte norte de la zona, donde localmente se pueden alcanzar acumulaciones de 30 cm. Esta situación continua del día anterior. Acumulaciones en torno a 800 metros Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 20 cm. Se esperan acumulaciones por encima de 700 a 900 metros. Los 20 cm se alcanzarán en la parte norte de la zona, donde localmente se pueden alcanzar acumulaciones de 30 cm. Esta situación continua del día anterior. Acumulaciones en torno a 800 metros Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Cordillera Cantábrica de Palencia
έως 15.11.2019 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 10 cm. Se esperan acumulaciones por encima de 700 a 900 metros, Los 10 cm se alcanzarán en la parte norte de la zona. Esta situación continua del día anterior Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 10 cm. Se esperan acumulaciones por encima de 700 a 900 metros, Los 10 cm se alcanzarán en la parte norte de la zona. Esta situación continua del día anterior Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Cordillera y Picos de Europa
έως 15.11.2019 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 30 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán por encima de 800 metros Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 30 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán por encima de 800 metros Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa granadina
έως 15.11.2019 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Vientos de componente oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Vientos de componente oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Cuenca del Nervión
έως 15.11.2019 05:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 4 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán por encima de 700-800 metros en las Sierras de Entzia, Aitzkorri y Gorbea Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 4 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán por encima de 700-800 metros en las Sierras de Entzia, Aitzkorri y Gorbea Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Gipuzkoa interior
έως 15.11.2019 05:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 4 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán por encima de 700-800 metros en las Sierras de Entzia, Aitzkorri y Gorbea Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 4 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán por encima de 700-800 metros en las Sierras de Entzia, Aitzkorri y Gorbea Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Gipuzkoa litoral
Gúdar y Maestrazgo
έως 15.11.2019 05:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Estas acumulaciones se esperan por encima de 1000 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 5 cm. Estas acumulaciones se esperan por encima de 1000 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Ibérica zaragozana
έως 15.11.2019 05:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Estas acumulaciones se esperan por encima de 1000 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 5 cm. Estas acumulaciones se esperan por encima de 1000 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Interior norte de Castellón
έως 15.11.2019 05:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 2 cm. Estas acumulaciones se esperan por encima de 900 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 2 cm. Estas acumulaciones se esperan por encima de 900 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Liébana
έως 15.11.2019 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 20 cm. Estos espesores se alcanzarán a partir de los 800 metros Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 20 cm. Estos espesores se alcanzarán a partir de los 800 metros Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Litoral cántabro
έως 15.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 50 mm. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 50 mm. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Litoral occidental asturiano
έως 15.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 40 mm. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Litoral oriental asturiano
έως 15.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
español:
Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twelve-hours accumulated precipitation: 40 mm. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Llanada alavesa
έως 15.11.2019 05:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 4 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán por encima de 700-800 metros en las Sierras de Entzia, Aitzkorri y Gorbea Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 4 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán por encima de 700-800 metros en las Sierras de Entzia, Aitzkorri y Gorbea Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Melilla
έως 15.11.2019 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Vientos de componente oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Vientos de componente oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Meseta de León
έως 15.11.2019 07:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 2 cm. S esperan acumulaciones por encima de 800 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 2 cm. S esperan acumulaciones por encima de 800 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Montaña de Lugo
έως 15.11.2019 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 20 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán a partir de los 800-900 metros Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 20 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán a partir de los 800-900 metros Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Montaña de Ourense
έως 15.11.2019 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 15 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán a partir de los 800-900 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 15 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán a partir de los 800-900 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Noroeste de Murcia
έως 15.11.2019 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Vientos de componente oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Vientos de componente oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Norte de Burgos
έως 15.11.2019 17:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 3 cm. Se esperan acumulaciones por encima de 700 a 900 metros. Esta situación continua del día anterior Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 3 cm. Se esperan acumulaciones por encima de 700 a 900 metros. Esta situación continua del día anterior Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Pirineo de Girona
έως 15.11.2019 08:59 CET
Εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
español:
Temperatura mínima: -6 ºC. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Minimum temperature: -6 ºC. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Pirineo de Lleida
έως 15.11.2019 08:59 CET
Εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
español:
Temperatura mínima: -6 ºC. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Minimum temperature: -6 ºC. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Pirineo navarro
έως 15.11.2019 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 12 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán a partir de los 700-800 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 12 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán a partir de los 700-800 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Pirineo oscense
έως 15.11.2019 08:59 CET
Εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
español:
Temperatura mínima: -6 ºC. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Minimum temperature: -6 ºC. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Sur de Ourense
έως 15.11.2019 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 4 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán a partir de los 800-900 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 4 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán a partir de los 800-900 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Suroccidental asturiana
έως 15.11.2019 23:59 CET
Χιόνι/Πάγος (Πορτοκαλί)
español:
Acumulación de nieve en 24 horas: 30 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán por encima de 800 metros Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Twentyfour-hours accumulated snowfall: 30 cm. Estas acumulaciones se alcanzarán por encima de 800 metros Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Valle de Arán
έως 15.11.2019 08:59 CET
Εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες (Κίτρινο)
español:
Temperatura mínima: -6 ºC. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Minimum temperature: -6 ºC. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Valle del Almanzora y Los Vélez
έως 15.11.2019 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Vientos de componente oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Vientos de componente oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas
έως 15.11.2019 08:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 70 km/h. Vientos de componente oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 70 km/h. Vientos de componente oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Vertiente cantábrica de Navarra

Coasts:
Costa - A Mariña
έως 15.11.2019 17:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del NW fuerza 7, ocasionalmente 8 hasta la madrugada. Mar combinada del NW 6 a 7 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del NW fuerza 7, ocasionalmente 8 hasta la madrugada. Mar combinada del NW 6 a 7 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Bizkaia litoral
έως 15.11.2019 14:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Mar combinada del NW de 5 a 7 m. Viento del W fuerza 7 con posibilidad de localmente 8, Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Mar combinada del NW de 5 a 7 m. Viento del W fuerza 7 con posibilidad de localmente 8, Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Costa granadina
έως 15.11.2019 10:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del oeste fuerza 7 y olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del oeste fuerza 7 y olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Este de La Palma
έως 16.11.2019 00:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar Combinada del N de 4 a 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar Combinada del N de 4 a 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Fuerteventura
έως 16.11.2019 00:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar Combinada del N de 4 a 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar Combinada del N de 4 a 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Gipuzkoa litoral
έως 15.11.2019 08:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Mar combinada del NW de 5 a 7 m. Viento del W fuerza 7 con posibilidad de localmente 8, Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Mar combinada del NW de 5 a 7 m. Viento del W fuerza 7 con posibilidad de localmente 8, Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Ibiza y Formentera
έως 15.11.2019 08:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Intervalos de viento del oeste y suroeste fuerza 7 y olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Intervalos de viento del oeste y suroeste fuerza 7 y olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - La Gomera
έως 16.11.2019 00:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar Combinada del N de 4 a 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar Combinada del N de 4 a 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Lanzarote
έως 16.11.2019 00:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar Combinada del N aumentando hasta 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar Combinada del N aumentando hasta 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Levante mallorquín
έως 15.11.2019 08:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del oeste fuerza 7 con olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del oeste fuerza 7 con olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral cántabro
έως 15.11.2019 14:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Mar combinada del NW de 5 a 7 m. Viento del W fuerza 7 con posibilidad de localmente 8, Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Mar combinada del NW de 5 a 7 m. Viento del W fuerza 7 con posibilidad de localmente 8, Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral occidental asturiano
έως 15.11.2019 21:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Viento del W fuerza 7, ocasionalmente 8. Mar combinada del NW de 6 o 7 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Viento del W fuerza 7, ocasionalmente 8. Mar combinada del NW de 6 o 7 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral oriental asturiano
έως 15.11.2019 17:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Mar combinada del NW de 6 o 7 m. Temporalmente Viento del W o NW fuera 7 con posibilidad de localmente 8 Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Mar combinada del NW de 6 o 7 m. Temporalmente Viento del W o NW fuera 7 con posibilidad de localmente 8 Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Melilla
έως 15.11.2019 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del oeste fuerza 7 y olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del oeste fuerza 7 y olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Miño de Pontevedra
έως 15.11.2019 11:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Mar combinada del NW de 7 u 8 m. Viento del NW ocasionalmente fuerza 7 Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Mar combinada del NW de 7 u 8 m. Viento del NW ocasionalmente fuerza 7 Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Noroeste de A Coruña
έως 15.11.2019 21:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Mar combinada del NW de 7 u 8 m. Viento del NW ocasionalmente fuerza 7 Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Mar combinada del NW de 7 u 8 m. Viento del NW ocasionalmente fuerza 7 Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Norte de Gran Canaria
έως 16.11.2019 00:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar Combinada del N de 4 a 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar Combinada del N de 4 a 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Norte de Tenerife
έως 16.11.2019 00:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar Combinada del N de 4 a 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar Combinada del N de 4 a 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Oeste de A Coruña
έως 15.11.2019 21:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Mar combinada del NW de 7 u 8 m. Viento del NW ocasionalmente fuerza 7 Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Mar combinada del NW de 7 u 8 m. Viento del NW ocasionalmente fuerza 7 Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Oeste de La Palma
έως 16.11.2019 00:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar Combinada del N de 4 a 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar Combinada del N de 4 a 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Poniente y Almería Capital
έως 15.11.2019 10:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del oeste fuerza 7 y olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del oeste fuerza 7 y olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Rias Baixas
έως 15.11.2019 11:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Mar combinada del NW de 7 u 8 m. Viento del NW ocasionalmente fuerza 7 Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Mar combinada del NW de 7 u 8 m. Viento del NW ocasionalmente fuerza 7 Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Costa - Sur de Mallorca
έως 15.11.2019 08:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Viento del oeste fuerza 7 con olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Viento del oeste fuerza 7 con olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Suroeste de A Coruña
έως 15.11.2019 11:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
español:
Mar combinada del NW de 7 u 8 m. Viento del NW ocasionalmente fuerza 7 Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Mar combinada del NW de 7 u 8 m. Viento del NW ocasionalmente fuerza 7 Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA