Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Ισπανία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Área metropolitana de Tenerife
έως 24.02.2020 00:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Las rachas máximas podrán superar los 90 km/h localmente en zonas de medianías y litoral norte

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Las rachas máximas podrán superar los 90 km/h localmente en zonas de medianías y litoral norte

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Cumbres de Gran Canaria
έως 24.02.2020 00:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. Las rachas máximas podrán superar los 90 km/h, siendo especialmente intensas durante la primera mitad del día

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. Las rachas máximas podrán superar los 90 km/h, siendo especialmente intensas durante la primera mitad del día

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Cumbres de La Palma
έως 23.02.2020 18:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 100 km/h. Las rachas máximas serán especialmente severas durante la primera mitad del día, pudiendo superar los 120 km/h localmente

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 100 km/h. Las rachas máximas serán especialmente severas durante la primera mitad del día, pudiendo superar los 120 km/h localmente

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

El Hierro
έως 23.02.2020 18:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. En zonas de medianías, las rachas máximas podrán ser especialmente severas durante la primera mitad del día

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. En zonas de medianías, las rachas máximas podrán ser especialmente severas durante la primera mitad del día

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Este, sur y oeste de Gran Canaria
έως 24.02.2020 00:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. El viento de componente este arreciará durante la noche, con rachas máximas superiores a los 80 km/h y afectando principalmente a la mitad oeste y extremo sur

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. El viento de componente este arreciará durante la noche, con rachas máximas superiores a los 80 km/h y afectando principalmente a la mitad oeste y extremo sur

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Este, sur y oeste de Tenerife
έως 24.02.2020 00:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. En cumbres y en zonas de medianías y del litoral norte de Tenerife, así como en zonas del oeste de la isla, las rachas máximas podrán ser especialmente severas durante la primera mitad del día

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. En cumbres y en zonas de medianías y del litoral norte de Tenerife, así como en zonas del oeste de la isla, las rachas máximas podrán ser especialmente severas durante la primera mitad del día

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Estrecho
έως 23.02.2020 16:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. Viento de levante

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. Viento de levante

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Fuerteventura
έως 24.02.2020 00:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. En cumbres y en zonas de medianías las rachas máximas podrán ser especialmente severas durante la primera mitad del día

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. En cumbres y en zonas de medianías las rachas máximas podrán ser especialmente severas durante la primera mitad del día

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

La Gomera
έως 23.02.2020 18:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. En zonas de medianías, las rachas máximas podrán ser especialmente severas durante la primera mitad del día

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. En zonas de medianías, las rachas máximas podrán ser especialmente severas durante la primera mitad del día

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Lanzarote
έως 24.02.2020 00:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. En cumbres y en zonas de medianías las rachas máximas podrán ser especialmente severas durante la primera mitad del día

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. En cumbres y en zonas de medianías las rachas máximas podrán ser especialmente severas durante la primera mitad del día

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Norte de Gran Canaria
έως 24.02.2020 00:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
español:
Rachas máximas: 80 km/h. En cumbres y en zonas de medianías las rachas máximas podrán ser especialmente severas durante la primera mitad del día

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Maximum gust of wind: 80 km/h. En cumbres y en zonas de medianías las rachas máximas podrán ser especialmente severas durante la primera mitad del día

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Norte de Tenerife
έως 24.02.2020 00:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. En cumbres y en zonas de medianías y del litoral norte de Tenerife, así como en zonas del oeste de la isla, las rachas máximas podrán ser especialmente severas durante la primera mitad del día

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. En cumbres y en zonas de medianías y del litoral norte de Tenerife, así como en zonas del oeste de la isla, las rachas máximas podrán ser especialmente severas durante la primera mitad del día

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Oeste de La Palma
έως 23.02.2020 18:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
español:
Rachas máximas: 90 km/h. En zonas de medianías, las rachas máximas podrán ser especialmente severas durante la primera mitad del día

Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas.

english:
Maximum gust of wind: 90 km/h. En zonas de medianías, las rachas máximas podrán ser especialmente severas durante la primera mitad del día

Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. 

Coasts:
Costa - A Mariña
έως 23.02.2020 19:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar adentro, mar combinada del NW de 4 a 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar adentro, mar combinada del NW de 4 a 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Área metropolitana de Tenerife
έως 23.02.2020 15:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Bizkaia litoral
έως 23.02.2020 19:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar adentro, mar combinada del NW de 4 a 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar adentro, mar combinada del NW de 4 a 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - El Hierro
έως 23.02.2020 15:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Este de La Palma
έως 23.02.2020 15:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Este, sur y oeste de Gran Canaria
έως 23.02.2020 15:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Este, sur y oeste de Tenerife
έως 23.02.2020 15:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Estrecho
έως 23.02.2020 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Levante fuerza 7 en el oeste del Estrecho y sur de Trafalgar

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Levante fuerza 7 en el oeste del Estrecho y sur de Trafalgar

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Fuerteventura
έως 23.02.2020 15:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - La Gomera
έως 23.02.2020 15:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Lanzarote
έως 23.02.2020 15:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral cántabro
έως 23.02.2020 19:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar adentro, mar combinada del NW de 4 a 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar adentro, mar combinada del NW de 4 a 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral gaditano
έως 23.02.2020 23:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Levante fuerza 7 en el oeste del Estrecho y sur de Trafalgar

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Levante fuerza 7 en el oeste del Estrecho y sur de Trafalgar

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral occidental asturiano
έως 23.02.2020 19:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar adentro, mar combinada del NW de 4 a 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar adentro, mar combinada del NW de 4 a 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Litoral oriental asturiano
έως 23.02.2020 19:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar adentro, mar combinada del NW de 4 a 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar adentro, mar combinada del NW de 4 a 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Noroeste de A Coruña
έως 23.02.2020 19:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar adentro, mar combinada del NW de 4 a 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar adentro, mar combinada del NW de 4 a 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Norte de Gran Canaria
έως 23.02.2020 15:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Norte de Tenerife
έως 23.02.2020 15:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Oeste de A Coruña
έως 23.02.2020 17:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
Mar adentro, mar combinada del NW de 4 a 5 m

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
Mar adentro, mar combinada del NW de 4 a 5 m

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Costa - Oeste de La Palma
έως 23.02.2020 15:59 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
español:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

english:
En todo el Archipielogo, Viento del E localmente fuerza 7

Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA