Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

Maps of the state territory and borders of the Republic of Croatia were only prepared for and serve the purpose of this document.

περισσότερες πληροφορίες:
Meteorological and Hydrological Service of Croatia

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Croatia

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Dubrovnik regija
έως 12.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
hrvatski:
Jako, od sredine dana i olujno jugo. srednja brzina vjetra 55-90 km/h BUDITE SPREMNI na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom.

english:
Strong and stormy jugo (SE wind). average wind speed 55-90 km/h BE PREPARED for disruptions, building damage and risk of injury caused by uprooted trees, broken branches and flying debris. Traffic interruptions and power outages are possible. 

έως 12.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
hrvatski:
Mjestimice obilna kiša. količina oborine 40-60 mm BUDITE NA OPREZU i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika.

english:
Heavy rain locally. rainfall 40-60 mm STAY ALERT and be aware of the possibility of localised flooding of a minor number of buildings and local interruption in outdoor activities. Difficult driving conditions are expected due to reduced visibility and wet roads. 

Gospic regija
έως 12.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Πορτοκαλί)
hrvatski:
Mjestimice obilna kiša. količina oborine 40-60 mm BUDITE SPREMNI zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima.

english:
Heavy rain locally. rainfall 40-60 mm BE PREPARED to protect yourself and your property. Flooding of properties and of the traffic network is possible. Power outages, communication network failures and water supply interruptions are also possible. Difficult driving conditions caused by reduced visibility and wet and slippery roads. 

έως 12.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
hrvatski:
U Lici mjestimice olujni udari jugoistočnog vjetra. najjači udar vjetra > 65 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom.

english:
Stormy gusts of SE wind in Lika. maximum gust speed > 65 km/h STAY ALERT for debris carried by strong winds. Debris and tree branches carried by the wind may cause localised interruptions in outdoor activities. 

Karlovac regija
έως 12.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
hrvatski:
Mjestimice obilna kiša. količina oborine 20-40 mm BUDITE NA OPREZU i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika.

english:
Heavy rain locally. rainfall 20-40 mm STAY ALERT and be aware of the possibility of localised flooding of a minor number of buildings and local interruption in outdoor activities. Difficult driving conditions are expected due to reduced visibility and wet roads. 

Knin regija
έως 12.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
hrvatski:
Mjestimice obilna kiša. količina oborine 30-60 mm BUDITE NA OPREZU i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika.

english:
Heavy rain locally. rainfall 30-60 mm STAY ALERT and be aware of the possibility of localised flooding of a minor number of buildings and local interruption in outdoor activities. Difficult driving conditions are expected due to reduced visibility and wet roads. 

έως 12.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
hrvatski:
Jak jugoistočni vjetar. srednja brzina vjetra 40-65 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom.

english:
Strong SE wind. average wind speed 40-65 km/h STAY ALERT for debris carried by strong winds. Debris and tree branches carried by the wind may cause localised interruptions in outdoor activities. 

Osijek regija
έως 12.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
hrvatski:
U istočnim predjelima lokalno mogući olujni udari jugoistočnog vjetra. najjači udar vjetra > 65 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom.

english:
Locally stormy gusts of SE wind. maximum gust speed > 65 km/h STAY ALERT for debris carried by strong winds. Debris and tree branches carried by the wind may cause localised interruptions in outdoor activities. 

Rijeka regija
έως 12.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Πορτοκαλί)
hrvatski:
Mjestimice obilna kiša. količina oborine 50-70 mm BUDITE SPREMNI zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima.

english:
Heavy rain locally. rainfall 50-70 mm BE PREPARED to protect yourself and your property. Flooding of properties and of the traffic network is possible. Power outages, communication network failures and water supply interruptions are also possible. Difficult driving conditions caused by reduced visibility and wet and slippery roads. 

έως 12.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
hrvatski:
Jako, od sredine dana i olujno jugo. srednja brzina vjetra 55-90 km/h BUDITE SPREMNI na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom.

english:
Strong and stormy jugo (SE wind). average wind speed 55-90 km/h BE PREPARED for disruptions, building damage and risk of injury caused by uprooted trees, broken branches and flying debris. Traffic interruptions and power outages are possible. 

Split regija
έως 12.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
hrvatski:
Jako, od sredine dana i olujno jugo. srednja brzina vjetra 55-90 km/h BUDITE SPREMNI na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom.

english:
Strong and stormy jugo (SE wind). average wind speed 55-90 km/h BE PREPARED for disruptions, building damage and risk of injury caused by uprooted trees, broken branches and flying debris. Traffic interruptions and power outages are possible. 

έως 12.11.2019 23:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
hrvatski:
Mjestimice obilna kiša. količina oborine 25-50 mm BUDITE NA OPREZU i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika.

english:
Heavy rain locally. rainfall 25-50 mm STAY ALERT and be aware of the possibility of localised flooding of a minor number of buildings and local interruption in outdoor activities. Difficult driving conditions are expected due to reduced visibility and wet roads. 

Coasts:
Kvarner and Kvarneric region
έως 12.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
hrvatski:
Jako i vrlo jako, mjestimice olujno jugo. Najjači udari vjetra 45-60 čvorova (85-110 km/h) UTJECAJ: Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila.
Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

english:
Strong and near gale, locally gale SE wind. Maximum wind gusts 45-60 knots (85-110 km/h) IMPACT: Be prepared for gale and strong gale wind speeds combined with locally high waves that are imminent or occurring. Operating a vessel in these conditions requires experience and properly equipped vessels.
It is highly recommended that mariners without the proper experience seek safe harbor prior to onset of potentially dangerous wind and wave conditions. It is likely that many ferries will not operate so follow traffic information if travelling.
 

Middle Dalmatia region
έως 12.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κόκκινο)
hrvatski:
Vrlo jako i olujno, navečer mjestimice i jako olujno jugo. Najjači udari vjetra 40-70 čvorova (75-130 km/h) UTJECAJ: Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu.
Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

english:
Near gale and gale SE wind, locally strong gale in the evening. Maximum wind gusts 40-70 knots (75-130 km/h) IMPACT: The weather is very dangerous and implies high level of threat to health, even the life hazard, especially for mariners. There is also a significant risk of coastal infrastructure damages as well.
Be aware and pay attention to the latest weather updates. The public are advised to avoid travel and stay away from endangered coastal areas. It is very likely that ferries will not operate so follow traffic information.
 

North Dalmatia region
έως 12.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Κόκκινο)
hrvatski:
Vrlo jako i olujno, navečer mjestimice i jako olujno jugo. Najjači udari vjetra 40-70 čvorova (75-130 km/h) UTJECAJ: Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu.
Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

english:
Near gale and gale SE wind, locally strong gale in the evening. Maximum wind gusts 40-70 knots (75-130 km/h) IMPACT: The weather is very dangerous and implies high level of threat to health, even the life hazard, especially for mariners. There is also a significant risk of coastal infrastructure damages as well.
Be aware and pay attention to the latest weather updates. The public are advised to avoid travel and stay away from endangered coastal areas. It is very likely that ferries will not operate so follow traffic information.
 

South Dalmatia region
έως 12.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
hrvatski:
Vrlo jako i olujno, navečer mjestimice i jako olujno jugo. Najjači udari vjetra 40-70 čvorova (75-130 km/h) UTJECAJ: Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila.
Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

english:
Near gale and gale SE wind, locally strong gale in the evening. Maximum wind gusts 40-70 knots (75-130 km/h) IMPACT: Be prepared for gale and strong gale wind speeds combined with locally high waves that are imminent or occurring. Operating a vessel in these conditions requires experience and properly equipped vessels.
It is highly recommended that mariners without the proper experience seek safe harbor prior to onset of potentially dangerous wind and wave conditions. It is likely that many ferries will not operate so follow traffic information if travelling.
 

Velebit channel region
έως 12.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
hrvatski:
Jaka, mjestimice vrlo jaka bura, poslijepodne kratkotrajno moguće i olujna. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h) UTJECAJ: Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila.
Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

english:
Strong, locally near gale and gale NE wind. Maximum wind gusts 35-60 knots (65-110 km/h) IMPACT: Be prepared for gale and strong gale wind speeds combined with locally high waves that are imminent or occurring. Operating a vessel in these conditions requires experience and properly equipped vessels.
It is highly recommended that mariners without the proper experience seek safe harbor prior to onset of potentially dangerous wind and wave conditions. It is likely that many ferries will not operate so follow traffic information if travelling.
 

West Istrian coast region
έως 12.11.2019 23:59 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
hrvatski:
Jako i vrlo jako, mjestimice olujno jugo. Najjači udari vjetra 35-55 čvorova (65-100 km/h) UTJECAJ: Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila.
Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

english:
Strong and near gale, locally gale SE wind. Maximum wind gusts 35-55 knots (65-100 km/h) IMPACT: Be prepared for gale and strong gale wind speeds combined with locally high waves that are imminent or occurring. Operating a vessel in these conditions requires experience and properly equipped vessels.
It is highly recommended that mariners without the proper experience seek safe harbor prior to onset of potentially dangerous wind and wave conditions. It is likely that many ferries will not operate so follow traffic information if travelling.
 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA